Založ si blog

Odhaľovanie Čaputovej farizejstiev – dnes vo vzťahu k SAV!

To, že sa Čaputová rozhodla nepokračovať vo svojej „prezidentskej“ misií, ešte neznamená, že sa na jej túto, ešte stále prebiehajúcu, „prezidentskú“ misiu, pomaly akosi zabudne…

Nie, ani náhodou!

Čaputová musí niesť plnú zodpovednosť za to, ako počas svojho „prezidentovania“ napomáhala gniaviť tento národ, či to bolo počas Covid „pandémie“ alebo po 22. februári 2022!

 

Áno, ja som sa podujal poukazovať na každé jej farizejstvo a pokrytectvo, ktoré v jej konaní vzhliadnem.

Iste, je to „len“ môj názor, ktorý však podložím jasnými faktami a dôkazmi, aby ma nikto neobvinil, že o nej šírim dezinformácie, hoaxy a nebodaj aj nenávisť.

Nie, ide čisto o politicky pohľad na jej politické konanie resp. nekonanie.

Nič viac, nič menej!

 

A dnes to bude o jej farizejstve a pokrytectve vo vzťahu k SAV (Slovenská akadémia vied).

 

Čaputová sa smerom k SAV pri príležitosti 70. výročia založenia, ktoré táto naša vedecká inštitúcia oslavuje po tieto dni, vyjadrila aj takto – „Úspešné pôsobenie vedeckej obce a jej obrovský prínos pre našu krajinu, zaväzuje nás, ústavných činiteľov, aby sme sa snažili vytvárať čo najlepšie podmienky pre rozvoj vzdelania a vedy…, …Dôvodom mnohých odchodov vzdelaných mladých ľudí zo Slovenska…, …do veľkej miery je príčinou aj nepriaznivá spoločenská klíma, netolerancia, neúcta…, …Preto som na slávnostnej ceremónii v Slovenskom národnom divadle prítomné vedkyne a vedcov prizvala, aby aktívne vstupovali do verejného diskurzu vo vážnych témach.“

 

Dnes pokrytecko-farizejsky, sa obracia na vedcov SAV, vraj aby aktívne vstupovali do verejného diskurzu vo vážnych témach.

A naozaj všetkých alebo len tých, ktorí podľa nej stoja na tej „správnej“, strane dejín?!

Jej naklonené „objektívne“ média pri týchto jej slovách o SAV div že neodpadli od úžasu…

 

Ale ja tu vidím u Čaputovej nehorázne farizejstvo a pokrytectvo nevídaných rozmerov!

 

 

A v čom?

Nuž v tom, ako sa chovala k časti vedeckej pospolitosti z SAV v čase Covid „pandémie“…

Vyzývala Čaputová všetkých vedcov SAV k verejnému diskurzu aj počas Covid „pandémie“?!

Nie, nevyzývala!

Ba práve naopak, absolútne ignorovala fakt, že niektorí vedci z SAV boli vytláčaní na okraj tejto inštitúcie, o verejnom priestore ani nehovoriac.

A to len preto lebo mali na Covid a celú tú „parádu“ okolo neho, okolo covid

experimentálneho očkovania, iný vedecký názor a to jednoznačne na vedeckých, faktami podopretých informáciách a dôkazoch!!!

Ktorí sa absolútne nestotožňovali s Čaputovej sloganom, že – „Vakcína je sloboda“

Tu si ich Čaputová nezastala, ba sa o nich ani len neobtrela, aby si vypočula aj ich názor.

Čaputová si zostavila svoje odborné covid „konzílium“ – Čekan, Bražinová… https://www.facebook.com/photo/?fbid=1652196034988374&set=pcb.1652196234988354

 

Takže áno, Čaputovej postoj k niektorým vedcom SAV bol vtedy (ale aj dnes) doslova odmietavý a to som použil ten najmiernejší výrazový prostriedok.

 

A aby som to dokázal na faktoch, tak na to mi bude stačiť jeden príklad.

 

Áno, ide napr. o MUDr. Ján Lakota CSc., ktorý je vedeckým pracovníkom Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., Ústav normálnej a patologickej fyziológie – https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=10312

 

Áno, to je ten vedecký pracovník SAV, ktorý mal, a aj dnes má, diametrálne odlišný názor na riešenie C-pandémie, na C-testovanie, na C-vakcináciu atď. a tak podobne.

 

MUDr. Ján Lakota jasne prezentoval, že hystéria okolo covidu je neadekvátna. Že je voči nemu účinná ochrana, teda liečba.

Že nezmyselné nosenie rúšok a respirátorov všade a za každých okolností, je medicínsky nezmysel.

Že vakcinácia Covid vakcínou od Pfizer, je hazard so zdravým našich občanov lebo ide  o vakcínu rýdzo experimentálnu, čo potvrdil v jednom rozhovore pre TA3, dnes už nebohý Krčméry, ktorý na otázku Petra Bielika, že kedy budeme poznať účinky tejto „super“ vakcíny, odpovedal, že bohužiaľ, až tak najskôr o 5 rokov.

A dnes sme niekde v polčase…!

 

Nuž teda Čaputová sa vtedy MUDr. Jána Lakotu nezastala, ba ani si ho nepozvala do „svopjho“ paláca, aby si ho vypočula a dnes kričí do sveta SAV, že ich prizíva na verejný diskurz!

Nuž kto v tom nevidí jej nebotyčné farizejstvo a pokrytectvo, tak potom naozaj, aký ešte potrebuje dôkaz?!

 

Na záver je potrebné, aby som jasne pripomenul, že všetko to, čo vtedy „dezinformátor, hoaxer“ MUDr. Ján Lakota o covide, o covid testovaní, o covid vakcinácií hovoril, je dnes čistá pravda, ku ktorej pomaly, ale isto pristupujú už aj „objektívne“ média, v ktorých nás vtedy chceli uvidieť „kvičať, ako tie prasce na bitúnku“ lebo sme nechceli dodržiavať tieto absolútne bezdôvodné gniaviace covid opatrenia lebo sme sa odmietali nechať vakcinovať experimentom z USA laboratórií (chvála bohu, že sme tomu odolali a že dnes viem, že nemáme v tele chémiu, ktorá by si s našim organizmom robila veci nevídané!), a Čaputová mlčala!!!

 

A Čaputová mlčala aj vtedy, keď sa aj MUDr. Jánovi Lakotovi dostalo „ocenenia“ zo strany vedenia SAV a to takto –  „Tlačová správa – Úrad začal preverovať lekárov, ktorí o pandémii ochorenia COVID-19 alebo očkovaní proti nemu šíria dezinformácie a ohrozujú tak zdravie pacientov“ – https://www.udzs-sk.sk/blog/2021/12/20/urad-zacal-preverovat-lekarov-ktori-o-pandemii-ochorenia-covid-19-alebo-ockovani-proti-nemu-siria-dezinformacie-a-ohrozuju-tak-zdravie-pacientov/

Bolo to 20.12. 2021!

A tu sa okrem iného píše aj toto – „Pri plnom rešpekte k právu na slobodu prejavu je však s ohľadom na vyššie uvedené fakty neakceptovateľné, aby lekár spochybňoval existenciu ochorenia COVID-19, označoval vakcínu za podvod alebo namiesto vakcíny odporúčal lieky, ktoré nie sú pre liečbu tohto ochorenia registrované.“

Ďalej sa tu píše aj toto – „V niekoľkých prípadoch už ÖAK pozastavila výkon povolania, v jednom prišiel lekár, ktorý vystavil sporné potvrdenie o oslobodení od nosenia rúška, o licenciu. Varovné signály vysiela ÖAK aj čo sa týka zmluvných vzťahov so zdravotnou poisťovňou,“ dodala Renáta Bláhová.“

A zároveň je zverejnený zoznam Covid „nespratníkov“ voči ktorým bola tento hon na Covid „čarodejnice“ započatý – „prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., MUDr. Andrej Janco, MUDr. Ján Lakota, CSc., MUDr. Peter Lipták, MUDr. Michal Piják“

A čo je v tejto TS Úradu nad zdravotnou starostlivosťou najdôležitejšie, veľmi nebezpečné, a aj v dnešnej dobe také príznačné napr. vo vzťahu ku konflikte na Ukrajine, je toto ich záverečné konštatovanie ohľadne tých vedeckých kapacít, ktorí nezdieľajú názor z niekadiaľ nadiktovaný, ako jediný „správny“ o C-pandémií, C-očkovaní…, je toto – „V neposlednom rade úrad týmto žiada aj zástupcov všetkých médií, aby zvážili poskytovanie priestoru horeuvedeným a ďalším lekárom, ktorých dezinformačné vyjadrenia môžu nešťastne ovplyvňovať verejnú mienku a v prípade sociálnych sietí zabezpečili vymazanie súvisiacich príspevkov ohrozujúcich verejné zdravie.“

 

Vtedy Čaputová prečo nekričala, že tak takto nie!

Že toto je cenzúra!

A že cenzúra je v Našej Ústave zakázaná?!

Že je potrebné aj týchto odborníkov a vedcov prizvať na verejný diskurz?!

 

Prečo vtedy mlčala?!

 

A dnes pokrytecko-farizejský kričí na slávnostnom zhromaždení SAV, že ich prizýva k diskurzu!!!

 

Nuž a na úplný záver uvádzam vyjadrenie MUDr. Jána Lakotu a pevne verím, že ho Čaputová verejne vyzve na verejný diskurz o tejto téme a že ho nebude žiadať tiež mediálne umlčať, tak ako to svojho času od médií žiadal Úrad nad zdravotnou starostlivosťou – viď vyššie v texte tohto môjho článku.

 

Ide o rozhovor MUDr. Jána Lakotu, pre „dezolátno-hoaxerovi“ eREPORT zo dňa 15.01.2023 pod názvom – „Doktor Lakota pre eReport: To najhoršie nás ešte len čaká. Keď sa naplno prejavia účinky vakcín“ – https://ereport.sk/doktor-lakota-pre-ereport-to-najhorsie-nas-este-len-caka-ked-sa-naplno-prejavia-ucinky-vakcin/

 

Z uvedeného rozhovoru vyberám.

V článku sa hovorí aj o Matovičovom celoplošnom testovaní a o úlohe Čaputovej pri tomto jedinom celosvetovom totálne nezmyselnom experimente na obyvateľoch SR.

 

Otázka eReport: – „Prezidentka vtedy tvrdila, že nemá žiadne páky na to, aby “národným povstaniam” zabránila.“

Odpoveď MUDr. J. Lakota – „To je úplný nezmysel. Prezidentka je vrchným veliteľom Ozbrojených síl SR. Vzhľadom na to, že išlo o vojenskú operáciu, stačil len jeden jej pokyn. Nevydala ho.“

Otázka eReport: – „V jednom rozhovore, ktorý ste poskytli ešte v máji 2021 ste okrem iného uviedli, že nepoznáme vedľajšie účinky vakcín proti covidu.“

 

Odpoveď MUDr. J. Lakota – „Na nešťastie ich už spoznávame. Je mi nesmierne ľúto obetí. Či už poškodení zdravia alebo úmrtí. Veci sa rútia, sme v pozícii štatistov. Teda tí očkovaní. A to aj pri nákaze novými variantmi vírusu. Všetkým očkovaným prajem, aby následky očkovania boli čo najmenšie.“

Otázka eReport: – „Už aj americká FDA potvrdila, že vakcína Pfizer spôsobuje zlú zrážanlivosť krvi a to najmä u starších pacientov alebo u ľudí, ktorí trpia kardiovaskulárnymi ochoreniami. Existuje aj žaloba voči Swissmedic, ktorá uvádza ešte závažnejšie skutočnosti. Ako sa na to pozeráte?“

Odpoveď MUDr. J. Lakota – „Ide len o malú časť velikánskeho problému. Očakáva sa omnoho širšie spektrum poškodení zdravia. Naozaj nechcem, aby sa to bolo hodnotené ako šírenie poplašnej správy, ale situácia je čoraz horšia.“

Otázka eReport: – „Môžete byť konkrétnejší? Naozaj toto môže byť ešte horšie?“

 

Odpoveď MUDr. J. Lakota – „Áno, môže. „Teraz“ pozorujeme poruchy kardiovaskulárneho systému – hypertenzie, arytmie, infarkty, náhle úmrtia pri srdcovom zlyhaní. Stačí si pozrieť náhle úmrtia športovcov, pričom nárast sa odhaduje o 1700%. Poruchy zrážanie krvi, ktoré sa prejavujú trombami a následnými embóliami.

Poruchy nervového systému. Mohli by sme pokračovať, napr. možným nárastom onkologických ochorení a ich „divokého“ správania sa. Moja najhoršia obava sú poruchy a zmeny osobnosti, predčasné demencie. Ako kedysi povedal pán profesor Krčméry – uvidíme za päť rokov…“

Atď., atď, atď…

Odporúčam všetkým, aby si tento rozhovor s MUDr. Jánom Lakotom prečítali celý a hlavne ho odporúčam Čaputovej!!!

 

Takže áno, aj v tomto článku som jasne dokázal, že Čaputová je vo vzťahu k vedeckým kapacitám SAV farizejská, pokrytecká…áno, len k tým, čo neprikyvujú na všetko čo povie a len tým, ktorí akosi nechcú stáť na tej jej „správnej“ strane dejín!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biden verí Putinovi a povzbudzuje ho do konečného víťazstva, Trumpa si vybral za svoju pravú ruku!

12.07.2024

A takýto človek vraj „vládne“ svetu? A takémuto človeku sa EÚ klania? Naozaj toto už ani nie je smiešne! Toto je tragédia, ktorá môže ľudstvo veľmi mrzieť! Toto je na hlboké zamyslenie sa! Je nemysliteľné, aby človek s tak ťažkým mentálnym postihnutím, aké s najväčšou pravdepodobnosťou má „prezident“ USA Joe Biden, bol ten, ktorého budú poslúchať [...]

Samit NATO Washington 2024 – spolok mierotvorcov alebo kazisvetov?

11.07.2024

Hneď na úvod celkom jasne napíšem, že ak by to bolo v mojej moci, tak by som okamžite z tohto spolku stiahol Pellegriniho aj Blanára a nechal by som tam za SR len tých najnižšie protokolárne postavených z nášho rezortu zahraničnej diplomacie, ktorý by tam boli pro forma! Z obsahu článku jasne vyplynie prečo. Ale pekne po poriadku. Vo Washingtone prebieha stretnutie NATO, [...]

Bola to Moskva alebo Kyjev? A opäť ani len náznak elementárnej zdržanlivosti!

10.07.2024

Isteže dňa 24.2.2022 to bola Moskva, ktorá vojensky vstúpila na územie Ukrajiny. O tom niet pochýb ani sporu. Spor nie je ani v tom, že tak učiniť nikdy nemala. V čom spor však je, či to bola akcia vyprovokovaná alebo nevyprovokovaná. Ale toto tu dnes riešiť nejdem. V dnešnom článku sa povenujem tomu, že tu máme opäť niečo, čo sa na území Ukrajiny nikdy stať nemalo [...]

Donald Trump

Streľba na Trumpa, agenti tajnej služby ho krvavého stiahli z pódia. Strelec je mŕtvy

14.07.2024 00:36, aktualizované: 02:04

Na predvolebnom mítingu Donalda Trumpa v Pensylvánii zazneli zvuky výstrelov, následne zakrvaveného exprezidenta odviedli bezpečnostné zložky z pódia.

Election 2020 Debate

Senátor Sanders podporil Bidena, označil ho za najsilnejšieho súpera pre "demagóga a patologického klamára" Trumpa

13.07.2024 20:25

Keď sa demokrati zjednotia a nenechajú sa "rozptýliť", Biden podľa neho vyhrá.

Elon Musk

Musk prispel na Trumpovu kampaň, nie je jasné koľko, uvádza agentúra Bloomberg

13.07.2024 19:50

Miliardár daroval peniaze jednej z organizácií, ktorá sa usiluje o znovuzvolenie amerického exprezidenta.

bane, uhlie, banník. baňa.

Poľský baník uväznený pod zemou viac než 48 hodín bol nájdený živý

13.07.2024 19:06

Baňu Rydułtowy vo štvrtok ráno okolo 08.00 h. v hĺbke približne 1 200 metrov zasiahli silné otrasy.