Založ si blog

Čaputová, za socializmu charita nebola potrebná! Prečo nás stále provokujete?

Články tohto typu z mojej názorovo-úvahovej klávesnice, musím začínať tým, že ak opisujem spôsob a úroveň života počas socializmu, tak jednoznačne až od roku 1981!

Toto je dátum, kedy som začal vnímať svet už trochu inak, ako len dovtedy bezstarostné dieťa…

Takže by so poprosil, aby sa poniektorí  moji kritici (nič proti vám a už vôbec nič proti vášmu slobodnému názoru nech už je na moje názory/úvahy akýkoľvek. Úprimne.) vyhli tomu, že ma budú poučovať, aký tu bol život v 50. rokoch minulého storočia lebo, len tak mimochodom, bývalé Československo sa začalo nazývať Československou socialistickou republikou (ČSSR) až(!) od 11. júla 1960!!!

Zároveň musím na úvod uviesť, že články z mojej strany, ktoré budú oboznamovať našu, už kapitalistickú mládež o tom, že život v socializme nebol taký, ako im to prezentujú dnes všakovakí „znalci“ na život na Slovensku v dobe pred 1990, hlavne takým, ktorí sa mimochodom narodili buď tesne pred týmto dátumom alebo po ňom, budú musieť začínať týmto úvodom….

Tejto postsocialistickej spoločnosti po roku 1990, týmto západným propagandistom, týmto západným vymývačom mozgov našej spoločnosti, trvalo resp. potrebovali prvých 30 rokov „budovania kapitalistickej demokracie“ na to, aby úplne zmanipulovali chod dejín!

Tých 30 rokov potrebovali na to, aby generácia, naša slovenská generácia, ktorá zažila hrôzy II. sv. vojny, hrôzy, ktoré spôsobil západný anglosaský svet na čele s nacistickým Nemeckom, generácia, ktorá hrdinský voči tomuto nemeckému nacistickému barbarovi, bojovala po boku, hlavne sovietskej Červenej armády, aby táto generácia pomaly vymrela a oni už nemali žiadnej prekážky, ako aj tieto dejiny zmanipulovali do takej miery, že dnešná naša mladá kapitalistická generácia začína veriť takým nehoráznostiam, ako je to, že nás od nemeckého nacizmu oslobodili Anglosasi na čele s USA a že Červená armáda bola nie náš  osloboditeľ od brutálneho nemeckého hitlerovského nacizmu, ale agresor!

Áno, presne toto robia tí západní Anglosasi lebo vedia, že táto hrdinská vojenská generácia pomaly, ale iste vymiera a už nebude prekážky resp. nebude už nikto, kto by z vlastnej skúsenosti tieto ich anglosaské bludy, manipulácie, nehoráznosti vyvrátil lebo jediným cieľom západného anglosaského sveta na čele s „demokratickými“ USA, je zmiesť z povrchu zemského Rusko a ruský národ…!!!

No a zhruba ďalších 30 rokov od dnes, budú potrebovať na to, aby neustále vtĺkali do kapitalistických hlávok našej mládeže, že život v socializme bol doslova peklom na zemi, že väčšinový národ trpel, že toto a tamto, a to až dovtedy, kým nevymrie aj naša generácia…tá generácia, ktorá mala to obrovské šťastie, že zažila nie len svet, kedy mier bol na prvom mieste a bol jednoznačne zaistený(!) bezpečnostnou rovnováhou medi Východom a Západom(!), ale aj život socialistický, už ako pracujúci ľud.

Teda nie len ako bezstarostné deti, ale aj ako ľudia zapojení do riadneho pracovného procesu socialistickej spoločnosti.

Tá generácia, ktorá nebola len na úrovni „pracujúcej“ inteligencie (farári, rôzni pseudoumelci a pod.), ale na úrovni poctivo pracujúcich ľudí, či už na závode, alebo v rôznych štátnych inštitúciách (zdravotníctvo, školstvo a pod.!)

Áno, ak nebudeme prinášať živé svedectvá o skutočnom živote v socializme, minimálne tých posledných 5 až 10 rokov socializmu, tak potom už nebude nikoho, kto by týmto veľkokapitalistickým anglosaským manipulátorom, diktátorom tieto ich bludy vyvrátil na základe vlastnej životnej skúsenosti!!!

Tento úvod z mojej strany bol nevyhnutý, aby bolo jasné, že nepíšem o niečom čo som nezažil. A zároveň som ďaleko od toho, aby som tvrdil, že nebolo čo na socializme vylepšovať resp. primerane uvoľňovať…, ale o tom postupne v ďalších mojich článkoch, naozaj nevyhnutných pre dnešnú našu kapitalistickú, ľahko manipulovateľnú mládež, aby neverili všetkým tým anglosaským bludom o socialistickom Československu, o socialistickom Slovensku!

A teraz k podstate veci.

Slovensko je na ceste do pekla!

Do pekla po každej stránke života!

Každý vie o čom hovorí, takže to tu rozoberať nateraz nebudem…

A „naša prezidentka“ sa venuje našim „národnoštátnym“ záujmom tak, že má čas, sa stretávať s katolíckou charitou!

Viď TU – https://www.facebook.com/zcaputova/posts/pfbid022r3jrp1x3AcKvjkFAiZgVETCL7NRtVnkHh2PohtaKhF1KJohMBm5K7LmHZD1twYLl

 

Však nech to robí, ale až potom a v čase, keď bude Slovensko na tom minimálne tak dobre, ako pred nástupom dnešnej „vlády“ a jej samotnej, do úradu v našom štáte najvyššom!!!

Alebo, keď už bude na „prezidentskom dôchodku“ (bodaj by to bolo už zajtra!)!!!

Prečo národ slovenský takto provokuje?

To naozaj nemáme dnes iných starosti, ako to, že ona sa  na FB pýši tým, že zaniesla akejsi katolíckej charite pre sociálne slabších občanov SR akési pomôcky a vraj aj prispela na sociálne štipendia(!!!)

Naozaj, to prispela zo svojho?

Alebo z našich, čo má na „svojom“ „prezidentskom“ účte v rámci rozpočtu, ktorý ma vyčlenený zo štátneho rozpočtu???

Niečo neuveriteľné!

Takže tu nahlas doslova kričím, že za socializmu, minimálne v tom období, o ktorom píšem v úvode môjho článku, bolo slovo charita, slovom absolútne nepoznaným (a tých slov bolo oveľa viac, ale o nich inokedy!) lebo „charitu“ pre občanov robil štát!

Je potrebné si uvedomiť, že štát to nie sú oni, to nie je niečo mimo nás, nie, štát to sme my!!!

My všetci!

Počas socializmu sa štát postaral o to, že každý mal to a toľko, že nebol sociálne slabší!!!

Áno, platilo, že najskôr práca a potom pláca alebo bez práce nie sú koláče, čo dnes je úplne naopak!

Dnes každý chce všetko vopred a potom možno aj niečo urobí!

O novodobých slovenských kapitalistoch ani nehovorím (pozor česť výnimkám a vôbec nehovorím o radových živnostníkoch resp. o rodinných firmách, kde pracuje takmer celá rodina!) a o tých anglosaských západných už vôbec nie!

Títo západní anglosaskí veľkokapitalisti si z nás doslova urobili sluhov!

Dnes štát nemá peniaze na to, aby sme v spoločnosti nemali sociálne slabších, aby neboli potrebné všakovaké charity a pod.

Nie nemá peniaze on, ale ich majú tie nadnárodné nenásytne veľkokapitalistické korporácie, ktoré sa potom hrajú na ľudomilov skrze všakovaké pochybné charity…

Mám takú skúsenosť s jednou katolíckou charitou, keď sme im chceli poskytnúť šatstvo po našom potomkovi, ktoré naozaj nebolo v žiadnom prípade veľakrát nosené, obnosené a bolo len tých najlepších značiek (však viete, aké vedia byť mamičky, že pre svojho potomka len to najlepšie, najkrajšie, najkvalitnejšie…), že im to pekne vyprané, vyžehlené, pekne zabalené, po veľkostiach roztriedené, prinesieme priamo na ich centrálu, tak nám povedali, že oni takúto pomoc nepotrebujú, že oni potrebujú hotovosť!!!

Áno, a načo len hotovosť, lebo čo s tou hotovosťou…?

Nuž a odvtedy som manželke povedal, že už žiadna „charita“!!!

A viete čo som urobil?

Nuž presne to, čo Čaputová, ale nie v peknom čistom prostredí, nie pred kamerami, fotoaparátmi, ale priamo na ulici, som si pri našom bydlisku vyhliadol sociálne slabšiu ženu, ktorá sa hrabala v smetných debnách, ktorá nás pri náhodnom stretnutí zvykla osloviť, či nemáme nejaké šatstvo pre jej deti…, tak som jej to dal a myslel som si, že to pekne všetko zoberie domov, že čo jej nebude treba, tak sa podelí s ostatnými…

Veru naivity sa človek asi nikdy nezbaví!

Aj ja som bol tiež v tej chvíli naivný lebo táto sociálne slabšia pani si sadla na trávnik (to som uvidel až potom, keď som neskôr išiel okolo), všetko z pekne zabaleného balíčka (balíka!) povyberala vonku, zobrala si len to čo uznala za vhodné a ostatné to tam nechala porozhadzované presne v štýle ich sociálne slabšieho bývania!!!

Nuž a potom som musel vykonať ešte jeden „charitatívny“ čin, že som to išiel všetko pozbierať (však to bolo naše a teda som cítil povinnosť po „sebe“ upratať!) a vhodil som to do najbližšieho kontajnera na smeti, aby si ďalší sociálne slabší mohli tiež „poslúžiť“ lebo ako som zistil, ani takáto naozaj dobre mienená/myslená charita nemá význam lebo naši sociálne slabší sú už tiež niekde inde vo „vývoji“ a náročnosti, ktorú nadobudli počas tých vyše 30 rokov „budovania demokratickej kapitalistickej spoločnosti“…!!!

 

Aby som to nejako ukončil lebo vo mne žlč kypí, keď vidím tú „národnoštátnu“ aktivitu „našej prezidentky“, tak na záver uvediem len jedno – nech si robí Čaputová v oblasti „charity“ čo chce a nech si to nechá pre seba…nech nás takto neprovokuje a nepodpichuje…, ale nech neškodí tomuto národu, tejto našej republike a nech sa začne venovať naozajstným, našim národnoštátnym záležitostiam a nech v tej „svojej“ Správe o stave republiky, ktorú vraj hodlá predniesť v našom parlamente na októbrovej schôdzi, pomenuje skutočnosti a nie pseudoskutočnosti v akom marazme a hlavne prečo(!), sa naša spoločnosť, naša republika nachádza a nech zabudne na Putina, na Zelenského, na národnoštátne záujmy USA a im zapredanému Bruselu na čele s akousi Leyenovu!

Alebo najlepšie nech ide od toho preč sama z vlastnej vôle lebo po takýchto a podobných „charitách“ a „starostlivosti sa“ o naše naozajstné národnoštátne záujmy  bude musieť odísť na základe obrovského tlaku ľudu slovenského, presne tak, ako onedlho odíde dnešná „vláda“…

 

PS:

 

Odkazujem všetkým tým mojím kritikom, ktorí mi napíšu, že tu spoza klávesnice nič neporiešim (neporiešime), že je treba ísť do ulíc, tak tým všetkým odkazujem , že doteraz som bol na všetkých proti vládnych, proti čaputovských protestoch, ktoré sa konali v blízkosti môjho/nášho bydliska a urobím, urobíme tak aj najbližšie, už 28. októbra, kedy sa má v Košiciach konať protestné zhromaždenie pod názvom „Slovensko na prvom mieste“!!!

Verím, že sa nás tam zíde naozaj veľmi veľa „dezolátov“, pro ruských „trollov“, „opíc“ a pod…

Informácie o tomto proteste nech si každý nájde pro aktívne sám (napr. na internete) lebo si myslím, že nie som ten, čoby som mal takéto protesty propagovať lebo ak sa národ slovenský, obyvatelia SR, nevzchopí/nevzchopia a nepochopí/nepochopia, že len naša účasť v uliciach zabezpečí zmenu vlády, zmenu v prezidentskom paláci, tak akákoľvek násilná ich aktivita k takýmto protestom nemá význam…

Zároveň zdôrazňujem, že nie je potrebné za takýmito protestami cestovať z Východu na Západ, zo Severu na Juh našej republiky alebo naopak lebo si myslím, že v každom väčšom meste resp. mestečku a ich okolí, je dosť nespokojných obyvateľov našej drahej vlasti, že dokážu aj v mieste svojho bydliska urobiť dosť početné protesty, v tých najväčších slovenských mestách v počte aj niekoľkých desiatok tisíc a hlavne na viacerých miestach naraz, aby „naše“ zapredanecké média opäť nenapísali – „však ich tam bolo len zopár a len na jednom mieste…  – viď napr. včera protesty v Čechách…

 

 

 

 

 

Vláda SR, momentálna naj priorita je okamžite zbaviť RTVS brutálneho progresivizmu!

23.02.2024

Áno, toto je dnes naj priorita lebo to, čo sa už tu dnes deje na našom milovanom Slovensku už nie je normálne! To, že zapredanecké média, všetky bez výnimky, sú presiaknuté progresivistickou mašinériou, tak je hádam jasné už každému, ktorý myslí vlastnou hlavou! Za zapredanecké média, ktoré vlastnia súkromné subjekty zodpovedá ich vlastník. Áno a tiež si na našej [...]

Čaputová z tohto pokryteckého farizejstva, sa už nijako nevyseká!

22.02.2024

Čaputová a jej naklonené zapredanecké média, ako aj celé PS spolu so západom platenými politickými mimovládkami, si myslia, že my občania SR sme tak naivní a tak hlúpi, že im uveríme tie ich bludy a manipulácie! Nuž veru nie! Neskutočne sa mýlia! Nie všetci sa necháme ohlupovať nie len nimi samotnými, ale hlavne zapredaneckými médiami, ktoré ich chránia ako oko [...]

Europoslanec Hojsík a jeho dôkaz o farizejskom pokrytectve jeho PS k Ukrajine a Ukrajincom!

22.02.2024

PS útočí na legitímne zvolenú Vládu SR a vládnu koalíciu a ich útok naberá na intenzite skrze im naklonených zapredaneckých médií. PS malo (pokyn?) podľa ich donorov vyhrať ostatné PV 2023, ale ani jasná a jednostranná zapredanecká mediálna podpora a ich člena Čaputovej z „prezidentského“ paláca, im k takémuto triumfálnemu výsledku nepomohlo! A tak teraz, je [...]

Ukrajina, F-16

Prídu konečne a pomôžu proti Rusom? Ukrajinci netrpezlivo čakajú na stíhačky F-16

24.02.2024 10:00

Bojové stroje F-16 sa už do istej miery stali symbolom toho, že Západ by pri vojenskej podpore Ukrajiny mohol postupovať rýchlejšie.

Rakúsko, polícia

Tri zabité ženy našla polícia v jednom z viedenských nevestincov

24.02.2024 09:54

Ženy zrejme prišli o život po útoku nožom, podozrivý má tiež rezné zranenia.

Vlk dravý / Canis lupus /

Francúzska vláda zjednodušila pravidlá na odstrel vlkov útočiacich na stáda

24.02.2024 09:48

Nezvyšuje sa počet vlkov, ktoré smú farmári a poľovníci zastreliť.

Katarína Mathernová, Richard Dírer

ta3 v Kyjeve: Noc bola pokojná. Veľvyslankyňa Mathernová: Ukrajinci sú odolní a vynachádzaví

24.02.2024 08:45

Život pre Ukrajincov napriek vojne ide ďalej, nechcú byť ustráchaní, povedala pre ta3 Katarína Mathernová, veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine.