Založ si blog

Slováci, Čaputová nám to povedala jasne. Teda niet načo čakať!

„Objektívne“ média, áno tie proti slovenské, tie Západu/Bruselu a USA administratíve zapredanecké, sa rozplývali nad tým, že Čaputová povedala, že referendum bude a teda čo ešte viac po nej chceme?!

Že referendum bude minimálne s jednou otázkou a že bude ešte tento rok!

Tento rok?

A to kedy?

To namiesto štedrovečerného kapra budeme mať štedrovečerné referendum?

Všetko zle!

Nuž pozrime sa, čo vlastne Čaputová ohľadne referenda povedala a akosi, si to nikto z „objektívnych“ médií nevšimol!

Čaputová totiž jasne povedala, že pre ňu (len pre ňu? A nie aj pre niekoho iného zo zahraničia?) to, že referendum bude platné aj s prvou otázkou, ohľadne podania demisie terajšej „vlády“, ešte neznamená automaticky predčasné parlamentné voľby!

Uvedomujete si Slováci, čo týmto Čaputová povedala? Čo nám všetkým odkázala?

Čo nám všetkým drzo, nadriadene, z akejsi výšky, kam mi vraj nemáme podľa nej dosah, zvestovala?!

Ale aby som nepísal len tak bez dôkazov, tak tu a teraz, na tomto mieste ju do bodky odcitujem  – „Je ešte potrebné dodať, že prvou otázkou, ak ju budem môcť podľa Ústavného súdu vypísať, a referendum by bolo platné a vláda by demisiu musela podať, neznamenalo by to predčasné voľby. Stále bude parlament v tom istom zložení a môžem vymenovať buď inú vládu na pôdoryse tohto parlamentu alebo vládu úradnícku. Toto je potrebné uviesť, aby ľudia neboli oklamaní. Referendum s prvou otázkou neznamená predčasné voľby.“

 

https://www.facebook.com/zcaputova/posts/pfbid0bUSFuoeYLj14jUaNwdcy7wVMB5howjJXZdAEQaTRSuvK9RAiQqFZ2DEQc3P4WokYl

 

Slováci, uvedomujete si, čo tieto arogantné slová Čaputovej znamenajú?!

Celkom jednoznačne znamenajú to, že vám dáva signál, že aj keby ste hneď všetci tí, čo ste oprávnení sa takéhoto referenda zúčastniť zúčastnili, a keby ste aj hneď všetci hlasovali za prvú otázku „ZA“, aby terajšia „vláda“ podala ihneď demisiu, čoby v iných demokratických štátoch a donedávna aj na Slovensku, znamenalo okamžité vypísanie nových parlamentných volieb, tak Čaputová by toto všetko odignorovala a konala by v absolútnom rozpore s prianím tých, ktorým má slúžiť a komu jednoznačne podlieha!!!

ĽUDU SLOVENSKÉMU!!!

Teda Čaputová nám všetkým odkázala, že ona nebude rešpektovať prianie ľudu slovenského, ani v prípade jasného referendového výsledku, aby „vláda“ podala ihneď demisiu a zároveň nám všetkým odkázala – „Nemá význam, aby ste sa takéhoto referenda vôbec zúčastnili lebo aj tak sa  nič nezmení! Je to len vaša strata času lebo vláda bude taká, akú ja sama uznám za vhodné a nie akú by ste si vy slobodne zvolili v predčasných Parlamentných voľbách!“

 

Teda Čaputová týmto vyhlásením jasne odrádza ľud slovenský od účasti na takomto referende, čo v slovenskom jazyku znamená len jedno – zmarenie referenda!!!

 

Tu by som poukázal na Trestný zákon, § 351 – „Marenie prípravy a priebehu volieb a referenda“ –  https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300#p351

 

Podľa tohto trestného zákona a príslušného paragrafu, hrozí Čaputovej odňatie slobody až do výšky 5 rokov nepodmienečne lebo sa jedná o spáchanie trestného činu verejným činiteľom, čo Čaputová dnes bez pochyby je!!!

 

 

A teraz stručne k jej dvom riešeniam, po slovensky povedané – drzé, arogantné, povýšenecké odignorovanie výsledkov referenda(!) a to, aj keby bola prvá referendová otázka v predmetnom referende, väčšinou všetkých oprávnených slovenských voličov platná, teda žeby si väčšina zo všetkých oprávnených občanov-voličov prialo okamžitú demisiu terajšej „vlády“ a tým pádom vypísanie predčasných PV.

Čaputová má pre tento prípad prvé riešenie také, žeby na „pôdoryse dnešného parlamentu“ vymenovala inú vládu SR!

To by však znamenalo, žeby musela niekoho poveriť zostavením novej vlády, v tomto volebnom období už tretej(!!!).

A teraz otázka znie.

Koho by tým poverila?

Poverila by niekoho na základe „objektívnych“ prieskumov verejnej mienky?

Teda by poverila zložením vlády Petra Pellegriniho?

Alebo by si zobrala za svoje tie prieskumy verejnej mienky, ktoré dávajú na prvé miesto SMER-SSD a teda by týmto poverila Roberta Fica?

Alebo by stále rešpektovala výsledky PV 2020 a opäť by zostavením vlády poverila Igora Matoviča (OĽANO), ako to víťaza ostatných PV lebo takto to politická štábna kultúra káže?

Alebo by zostavením novej vlády poverila dnešného „lídra“ nedávnej „vládnej“ koalície Richarda Sulíka…

Alebo alebo alebo…???

Toto by bolo riešenie, ako to povedal samotný Boris Kollár v ostatnej víkendovej politickej relácie O 5 minút 12 na RTVS, že toto by bola čistá psychiatria!!!

Teda Čaputovej prvé riešenie aj ja považujem za riešenie ústavnej, parlamentnej, vládnej krízy, vhodné konzultácie s odborníkmi v tejto oblasti – so psychiatrami…!!!

 

Druhé riešenie, ktoré Čaputová by vykonala, ak by ľud slovenský v referende schválil prvú referendovú otázku, by bolo, žeby vymenovala úradnícku vládu…

Teda, tu si Čaputová vyhradzuje právo nahradiť občanov-voličov a ona sama by za nich vymenovala takú vládu, akú by ona sama (ona sama?) uznala za vhodné a to až do riadneho termínu konania PV niekedy február/marec 2024!

Teda takú „vládu“, ktorá by jej a nie ľudu slovenskému, zabezpečovala jej nerušený výkon „prezidentky“ SR!!!

Veľmi dôležitá otázka je/otázky sú tieto – Kto by sa podieľal na nomináciách jednotlivých členov úradníckej vlády?

Kto by bol poverený zostavením takejto úradníckej vlády? Do akej miery by táto úradnícka vláda podliehala NR SR (SNR!)?

Lebo aj tu platí Ústava SR, že aj takáto vláda po svojom vymenovaní prezidentom SR musí predstúpiť pred plénum NR SR (SNR!) a požiadať ju o vyslovenie dôvery…

Aký odborne zdatní úradníci by zasadli v takejto úradníckej vláde?

Na výbere poniektorých úradníckych ministrov (zahraničia, vnútra, obrany…) by sa podieľalo aj zahraničie?!

A ak áno, tak ktoré? To zaatlantické? To Bruselské?

Čo by musela takáto úradnícka vláda zadeklarovať smerom k zahraničiu, smerom k zahraničnej politike nášho štátu?

Musela by to byť bezbrehá kolenačkova lojalita voči USA administratíve, voči NATO, voči Bruselu…???

Museli by to byť všetko brutálni rusofóbi a bezhraniční USAfili, NATOfili, Bruselfili?

Museli by to byť všetko zástancovia výhradne vojenského riešenia Rusko-Ukrajinského konfliktu…?

Nuž a týchto otázok je naozaj v prípade Čaputovej neúrekom!

 

Je potrebné povedať, že pri obidvoch Čaputovej „demokratických“ riešeniach platného referenda by išlo o tak zdĺhavý proces, že je jasné, že až do riadnych PV 2024 by tu bol ešte väčší chaos a neporiadok, ako ho tu máme dnes!

Lebo ako dnes Čaputová tvrdí, všetky tieto procesy majú svoje lehoty lebo aj ona má isté lehoty, aj Ústavný súd SR má isté lehoty…a keď sa tieto lehoty budú, síce zákonne, ale nadmieru špekulatívne, využívať v maximálnych dĺžkach, tak ako píšem vyššie, Parlamentné voľby by sa konali až niekde v riadnom termíne 2024!!!

 

Takže na teraz z mojej strany k Čaputovej riešeniu parlamentnej, vládnej, ale aj prezidentskej krízy „len“ toľko…

 

Takže ľud slovenský, oprávnení voliči Slovenskej republiky, naozaj niet načo čakať!

Niet času na to, aby sme čakali, čo Čaputová urobí resp. neurobí!

Je potrebné vyjsť vo veľkých masách do našich slovenských ulíc, uličiek, námestí a námestíčok a takýmto občianskym odporom ich všetkých prinútiť k tomu, aby predčasné PV boli čo najskôr a aby Čaputová vo svojej funkcií skončila tiež predčasne!

Ústava SR nám na to dáva legitímne možnosti!

My (Ja) občania SR veľmi dobre vieme, čo nám Ústava SR umožňuje a Čaputová nám to vo svojich diletantských FB videách nemusí vysvetľovať, ako nejakým nesvojprávnymi jedincom…

 

A keďže „objektívne“ média akosi neinformujú o konaní protivládnych, proti prezidentských protestoch, tak ako o takýchto protestoch od rána do večera informovali v roku 2018…, tak si tu na tomto mieste dovolím pripomenúť, že už prvý ľudový protest sa uskutoční už zajtra 20.9.2022 pred prezidentským palácom, potom sa bude konať 21. septembra 2022 -Hodžovo námestie – Zjednotení za mier a potom ďalšie a ďalšie…

 

Záver:

 

Všimni si ľud slovenský, čo sa stalo po tom, čo Čaputová prehlásila, že referendum „bude“, keď povedala čo urobí, ak referendum bude platné aj v prvej otázke…

Nuž „nič“ výnimočné.

Opäť sa začalo jej vysvetľujúce, obhajobné mediálne turné po všetkých zapredaneckých médiach, len nie v tom najpodstatnejšom, akým by STV/SRo mala/malo byť!!!

TU viď kde všade za posledné dni bola –

https://www.facebook.com/zcaputova/videos/1505161289947149

 

https://video.sme.sk/c/23009065/prezidentka-caputova-na-referendum-smeru-by-som-nesla.html – tu dokonca Čaputová hovorí, že sa takéhoto referenda nezúčastní lebo Fico(!!!), čím, ako najvyšší ústavný činiteľ SR ide „vzorom“ pre všetkých ostatných Slovákov a jasne hovorí, že takýmto referendom pohŕda – niečo nevídané! Ona by mala stáť prvá v rade v každom jednom právoplatnom referende…!!!

 

https://www.facebook.com/zcaputova/videos/1505161289947149

 

 

 

 

 

 

 

 

Schutz zo Sme. sk sa neskutočne bojí Rusov, zatiaľ čo Slovákov vôbec nie? !

30.09.2022

Začnem asi takto – „…aj Hitler mal presne takýchto novinárov, ktorí mali vzorce a mali presne napísané, ako majú manipulovať s verejnou mienkou. A na konci dosiahli svoje. Šírili lži a stokrát opakovaná lož na konci sa stala pravdou.“ – https://dennikn.sk/minuta/3032232/?ref=mwat Vieš Slovák, kto toto povedal? Nuž ver, že nik iný ako [...]

Čaputová, za socializmu charita nebola potrebná! Prečo nás stále provokujete?

29.09.2022

Články tohto typu z mojej názorovo-úvahovej klávesnice, musím začínať tým, že ak opisujem spôsob a úroveň života počas socializmu, tak jednoznačne až od roku 1981! Toto je dátum, kedy som začal vnímať svet už trochu inak, ako len dovtedy bezstarostné dieťa… Takže by so poprosil, aby sa poniektorí moji kritici (nič proti vám a už vôbec nič proti vášmu [...]

Dnes sa v parlamente začne rozhodovať o Čaputovej politickej budúcnosti a nie len o nej? !

28.09.2022

Áno, dnes je ten deň, kedy by sa mala mať Čaputová na pozore a od 14:00 hod. by si nemala nič mimoriadne plánovať, ale mala by zasadnúť za PC obrazovku a sledovať v priamom prenose rokovanie nášho parlamentu – napr. TU – https://www.youtube.com/watch?v=95gxF-xDNoY&ab_channel=TVNRSR Zatiaľ jej to dnešný program umožňuje lebo nemá nič oficiálne vopred [...]

Florida, hurikán Ian

Hurikán Ian pustošil Floridu, zanechal po sebe desiatky mŕtvych

01.10.2022 07:05

Oficiálne počty obetí hurikánu Ian v USA rastú a zrejme to bude pokračovať, keď sa záchranári dostanú do najzasiahnutejších oblastí.

Rusko, Putin, Ukrajina, anexia, vojna

ONLINE: Tuhé boje o Lyman. Cesta Kyjeva do NATO nie je podľa USA na programe dňa

01.10.2022 06:00, aktualizované: 07:23

Volodymyr Zelenskyj žiada o urýchlené prijatie Ukrajiny do NATO, poradca amerického prezidenta to momentálne nevidí ako nevyhnutné.

Počúvajte Pravdu, špeciál, víkendový podcast

Dedinský futbalista, ktorý chce hrať Ligu majstrov. Matovič stále nechápe, že problém je on

30.09.2022 20:03

Robí zo seba obeť, pričom je ešte stále v pozícii de facto najsilnejšieho človeka krajiny. Igor Matovič dokazuje, že stále nič nepochopil.

socha Milana Rastislava Štefánika

Slovenský velikán má ďalšiu sochu. Bradatý Štefánik má ruku na srdci s kompasom

30.09.2022 19:30

Milanovi Rastislavovi Štefánikovi odhalili sochu v Starej Ľubovni.