Založ si blog

Čaputová „umlčala“ Blahu a národ Slovenský, ju za to ešte väčšmi „miluje“!

Neoliberálne média sa vytešujú, ako Čaputová umlčala Blahu, ale to nestačí lebo podľa istého „novinára“, akého si Petra Tkačenka (SME.SK), je potrebné pokračovať vo vzťahu k Blahovi, až do trestnoprávnej roviny, citujem – „Ďalším krokom by už mohol byť trestný paragraf.“!

Blahoželám!

Áno, neoliberálne zapredanecké média sa vyjadrujú v zmysle, že Čaputová umlčala Blahu.

A najviac sa zo svojho politického „víťazstva“ vytešuje samotná Čaputová!

Najskôr to bolo z jej strany fňuk, fňuk a teraz paci, paci…

Ešte nikto nevidel rozhodnutie Krajského súdu, Bláha už vôbec nie a Čaputová sa už na svojom FB profile, totálne egocentrickým statusom vychvaľuje, ako Krajský súd rozhodol, že Blaha voči nej má mlčať, inak povedané – „držať ústa a krok“!

Ja neviem, čo je vo výrokovej časti a hlavne v odôvodnení tohto rozhodnutia Krajského súdu, ale podľa toho, čo píše samotná Čaputová, tak Krajský súd nerozhodol, že Blaha o nej samotnej klamal.

Totiž Čaputová o rozhodnutí KS píše aj toto – „Krajský súd sa v plnej miere stotožnil s odôvodnením vydaného neodkladného opatrenia a potvrdil, že v predmetných výrokoch poslanca Blahu absentuje vecná, racionálna argumentácia, prípadne akákoľvek snaha o vysvetlenie a preukázanie tvrdených skutočností.

 

Pýtam sa Čaputovej (aj neoliberálnych „novinárov“, ktorí by najradšej videli Blahu za jeho politický názor vo väzení!), kde je tu napísané, že Blaha klamal?

Podľa toho, čo píše Čaputová (samozrejme, že na svoj prospech!), tak KS len skonštatoval, že pokiaľ Blaha svoje politické názory nepodloží aj vecnou a racionálnou argumentáciou, inak povedané nepredloží o svojom politickom názore fakty (pravdepodobne v písomnej podobe?!), tak sa ma zdržať takýchto komentárov na adresu Čaputovej!

Pravdepodobne ide hlavne o výrok, kde Blaha označuje Čaputovú za Americkú agentku.

V poriadku.

Ale otázka môže byť postavená aj inak/opačne!

Pokiaľ Čaputová, podľa vlastných slov, ktoré píše na adresu Blahových vyjadrení vo vzťahu k nej, ona vo vzťahu k vyjadreniam Blahu, nepredloží vlastné nepriestrelné  racionálne argumentácie, prípadne akékoľvek vysvetlenie a preukázanie, že tieto tvrdené skutočnosti Blahu, sú vo vzťahu k nej nepravdivé a lživé, tak potom Blaha neklamal!

Inak povedané, nech Čaputová predloží fakty, že Blaha klame! Nestačí len povedať, že nemá pravdu! Čaputová prosím fakty, fakty, fakty…

Totiž stále sa tu bavíme, len v rovine, že Čaputová tvrdí (a súd jej to v žiadnom prípade nepotvrdil, súd len povedal, že Blaha nepredložil k svojim vyjadreniam dôkazy! Dedukujem na základe toho, čo napísala na FB Čaputová), že Blaha o nej klame, keď hovorí, že je Americká agentka, že ide po ruke americkej ambasáde sídliacej v Bratislave, že je jednoznačne pro USA zameraná, že ani raz sa nevyjadrila kriticky na adresu USA administratívy, nech by vykonala čokoľvek zlé, nehumánne, že okamžite vykoná to, čo si USA praje, aby vykonala…, ale sama nijakým spôsobom tieto Blahove politické názory nevyvrátila!

Nevyvrátila žiadnym dôkazom, len sucho konštatovala, že Blaha klame, že ju tým uráža, pred národom slovenským znemožňuje a ponižuje a takéto podobné náreky osoby, ktorá je dnes na pozícií najvyššieho ústavného činiteľa SR a teda jej politická „hrošia koža“, by mala tomuto adekvátne zodpovedať a mala by byť tzv. politický nepriestrelná!

Avšak podľa toho, ako je Čaputová politicky útlocitná, politický egocentrická (teda, že rieši len samu seba!), ak sa jedna o jej osobu, tak jej politická koža je silná asi ako koža malého, čerstvo vyliahnutého vtáčatka…

Nie je potrebné sa ďalej na túto tému nejakým spôsobom obšírnejšie vyjadrovať lebo je celkom jasné o čo sa tu hrá a o čo tu Čaputová bojuje.

Nuž nemusí byť priamo na americkom papieri napísané, že je ich agentka, ale jej konanie nesie všetky tieto známky/znaky.

Nie, nemusí byť výslovne Americkou agentkou, ale to, že je obdivovateľkou USA administratívy, tak toto je hádam neodškriepiteľný fakt!

A na základe tohto neodškriepiteľného faktu je možné ju označiť minimálne za slúžku USA administratívy v tom zmysle, že okamžite za SR, z pozície/právomoci „prezidentky“ SR, vykoná to, čo je na prospech USA administratívy (to hádam každý vidí a vníma).

Takým najvypuklejším dôkazom je to, akým expresným spôsobom podpísala „obrannú“ Dohodu medzi USA-SR…

Naozaj bolo potrebné ju takto expresne podpisovať?

Prečo nevyvolala v spoločnosti širšiu diskusiu, bez ohľadu na to, že túto dohodu vraj už s USA,  pred jednala predchádzajúca Vláda SR – SMER-SD, SNS, MOST-HÍD!

Veď práve preto, že to boli tí, podľa nich zlí, tak práve preto mala táto dohoda prejsť širokou, nie len odbornou, ale aj občianskou diskusiou! A napraviť v nej prípadne chyby/nedostatky!

Prečo ona samotná o tejto vojenskej Dohode neiniciovala všeľudové referendum, aby si tak zaistila alibi pri jej prípadnom podpisovaní, tak ako si tieto alibi vyhľadáva na Ústavnom súde SR, ak sa bojí o niečom rozhodnúť sama – príkladov je naozaj neúrekom…

Prečo tak neučinila na základe Ústavy SR, o ktorej tvrdí, že si ju ctí a že nekoná inak, len ako v súlade s Ústavov SR?

Prečo nevyužila svoju „prezidentskú“ právomoc a na základe Čl. 95, Ústavy SR, ods. (1) –

Referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky, ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov, alebo ak sa na tom uznesie Národná rada Slovenskej republiky, a to do 30 dní od prijatia petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.“

Prečo nevyzvala NR SR, aby sa uzniesla na vypísaní referenda o tejto závažnej téme?

Lebo nebolo už času?

Už bol vojenský konflikt na východ od nás za dverami?

Bolo potrebné niekoho na východ od nás, na východ od Ukrajiny ešte nejakým spôsobom viac politicko-vojenský poštekliť?

Poštekliť, aby sa naplnila nostradamovska predpoveď istého Joe Bidena, že RF jednoducho bude musieť vojenský vstúpiť na územie RF lebo inú možnosť jej USA a spol. nedávajú? (napríklad okrúhly rokovací, mierový stôl?!)

Vedela niečo o tom Čaputová oveľa, oveľa viac, ako my tu „dole“?!

Bolo potrebné v tejto veci konať na prospech národnoštátnych záujmov SR alebo na prospech národnoštátnych záujmov USA, ktoré majú v Európe?!

Prečo si Čaputová nedala vyrobiť, takéto pre seba, občianske alibi?

Veď, ak by to občania v referende odsúhlasili a referendum by bolo platné, tak som presvedčený, že Blaha by ani len nešepol, že je Americkou agentkou!

Prečo v tak závažnej otázke nenechala (za seba!) ľud slovenský, nech sa vyjadrí, či chce až takúto vojenskú „obranu/ochranu“ od USA alebo nie!

Prečo referendová otázka nemohla znieť stručne, jasne napr. takto – „Ste za to, aby Slovenská republika podpísala obrannú Dohodu s USA na dobu 10 rokov bez možnosti jej vypovedania a následne by bola vypovedateľná až po ďalšom roku?“

Viď znenie predmetnej Dohody, v tej časti, kde sa píše o trvaní a vypovedateľnosti, ktorú Čaputová podpísala v expresne krátkom čase od schválenia v NR SR, do doručenia do jej „prezidentskej“ kancelárie! Veď vtedy to vyzeralo, ako keby Čaputová stála vo vchodových dverách prezidentského paláca a ešte tam na prahu dverí, keď preberala obálku z NR SR, ihneď túto Dohodu podpísala…! (ako hovoria bratia Česi – „Nač ten spěch Zuzano?“)

V súvislosti s tým, že Čaputová expresne rýchlo podpísala predmetnú „obrannú“ Dohodu s USA, sa obraciam na tých investigatívnych novinárov, ktorí vždy hľadajú len „pravdu“ (pravda len ak sa jedna o Fica a spol!), aby si dali tu námahu a zahĺbili sa do archívu NR SR, minimálne od 15.6.2019, kedy sa Čaputová ujala svojej funkcie, koľkože medzinárodných Zmlúv, Dohôd a pod. od vtedy NR SR prijala/schválila a či aj tieto Čaputová svojim podpisom schválila v tak krátkom čase, ako práve tú „obrannú“ s USA?!

Dovolím si tvrdiť, že ANI JEDNU!!!

Takže áno, Čaputová a jej obdivovateľské neoliberálne média si myslia, že Blahu umlčali.

Ba dokonca sa Čaputová doslova a do písmena vo svojom FB statuse vyhráža aj iným, že ak sa budú na jej adresu vyjadrovať spôsobom, ako napr. Blaha, tak sú ďalší na rade, citujem z Čaputovej FB statusu – „Verím, že tento verdikt pomôže našej politickej kultúre a vezmú si ho za svoje všetci, pre ktorých sa osočovanie stalo bežným politickým nástrojom.“

Ja tu vidím zo strany Čaputovej jasnú vyhrážku lebo mne táto jej nehorázna veta znie takto – „Vy všetci nemáte právo na svoj kritický názor vo vzťahu ku mne. A keď tak učiníte, tak spravodlivý trest vás neminie. Lebo mať kritický názor na moju osobu, to nie je sloboda prejavu a sloboda vyjadrovania sa, to je urážka mojej majestátnosti…!“

 

Záver:

Tento svoj rýdzo názorový článok by som rád uzavrel takto.

Načo Čaputová ešte čaká? Prečo už dávno nepodala žalobu aj na Eduarda Chmelára. Veď Eduard Chmelár, sa už viackrát na jej adresu vyjadril oveľa tvrdšie i keď diplomatickejším, uhladenejším jazykom, ako samotný Blaha a naposledy práve včera po tom, čo Čaputová zavesila na FB svoj oslavný status o svojom „víťazstve“ nad Blahom v mene „demokracie“.

Totiž Eduard Chmelár, Čaputovú uviedol do politických mantinelov, do ktorých by sa ako „prezidentka“ SR mala vtesnať a na záver svojho FB statusu, vo vzťahu  nej samotnej napísal tieto jasné, pevné slová – „Aj ja som presvedčený, že Zuzana Čaputová slúži záujmom USA. Aj ja si myslím, že na toto bola do tejto funkcie pomocou veľkých peňazí dosadená. A všetci viete, že si to viem racionálne vyargumentovať…“

Nuž naozaj by si mala Čaputová urýchlene rozmyslieť čo s týmto?

Lebo aj toto môže pobúriť „jej“ ľud proti nej, ako to tvrdila vo svojom žalobnom zdôvodnení voči výrokom Blahu na jej adresu!

Pomôžu jej, Čaputovej,  opäť jej  bezvýhradne naklonené neoliberálne média a svojimi nenávistnými článkami voči dnešnej opozícií, ju dovedú k tomu, aby aj na Eduarda Chmelára podala žalobu na súd…?

 

A čo taký Ján Baránek, ktorý sa o nej vyjadril, vyjadruje rovnako ostro, ako Blaha, ako Chmelár, ako…, …ako možno väčšina národa slovenského???

 

PS I.

Čaputová sa vytešuje, ako jej „dobro“ zvíťazilo nad Blahovým „zlom“!

Veru, veru, takéto jej „víťazstvo v duchu“ Ústavy SR a v „prospech“ posilňovania demokracie v našom štáte, jej prinesie len jedno jediné, že národ slovenský a občania SR ju budú ešte väčšmi „milovať“, čo sa prejaví už v nastávajúcich Parlamentných voľbách, kde bude s najväčšou pravdepodobnosťou občanmi-voličmi SR zvolená taká politická garnitúra, ktorá jej v presadzovaní, jej „dobra“ nad „zlom“, určite „napomôže“…

Už aby to bolo!!!

PS II.

Iste ma niektorí zahriaknu, že opäť Čaputová!

Že SR má aj iné dôležitejšie problémy, ako práve Čaputovú a pod.

Tak pozor!

Už si Slovač zabudla ako znie to známe, naozaj pravdivé?

To, že – „Ryba smrdí od hlavy“?

Takže naša politická ryba má tiež hlavu a teda je potrebné najskôr riešiť politickú hlavu, potom politický trup a nakoniec politický chvost!!!

Nuž a dnes na slovensku máme (Bohužiaľ!) za politickú hlavu, práve Čaputovú!

A kto že má riešiť túto politickú rybu?

Nuž nik iný ako rybár, rybári – v tomto prípade občan – volič, občania – voliči…!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Čaputovej cyklo provokácie!

15.08.2022

Tak som si myslel, že Čaputová je kdesi v ďalekom svete na „zaslúženej“ dovolenke lebo si potrebuje oddýchnuť po „ťažko“ vykonanej práci „na prospech“ Slovenska a Slovenského ľudu. Že je niekde ďaleko od technických vymoženosti ľudstva, teda minimálne od internetu a nevie, čo sa jej robí doma resp. ani len nechce vedieť čo sa jej robí doma!!! A tu hľa, [...]

Novinárčina sa musí stáť rovnakým trhovým produktom, ako ktorýkoľvek iný!

15.08.2022

V kapitalizme kapitalisti sveto svete tvrdia, hlavne tí liberálni a neoliberálni, že všetko vyrieši trh, trhové hospodárstvo založené na Dopyte a Ponuke alebo naopak! Inak to už nie je kapitalistická trhová ekonomika ale ekonomika riadená a teda hovoriť o voľnom trhu nie je možné… A presne toto by sa malo týkať aj médií/novinárov! Na našom mediálnom trhu by [...]

Zelenskyj mohol byť nie len domácim, ale aj svetovým hrdinom, keby. ..

14.08.2022

Iste, uznávam, že existuje taká slovná hračka, že – „keby, keby boli by sme v nebi“. A je pravda, že v tomto mojom dnešnom názorovom článku, slovíčko „keby“ zaznie častejšie, ale je to pre pochopenie „deja“ naozaj nevyhnutné! V tomto článku sa budem snažiť ani raz nespomenúť (teda len teraz na začiatku) Rusko, Putina a ani nič čo by nejakým spôsobom [...]

covid vakcína omikron moderna

Británia ako prvá krajina schválila vakcínu proti variantu omikron

15.08.2022 14:34

Posilňujúca dávka Spikevax od Moderny pozostáva z 25 gramov pôvodnej očkovacej látky proti koronavírusu a 25 gramov novej vakcíny proti variantu omikron.

Patrick Linhart

Poslanca Sme rodina Linharta obvinili pre incident s policajtom

15.08.2022 14:15, aktualizované: 14:53

Patrick Linhart mal ešte koncom roka 2020 obviniť policajta z napadnutia, ten teraz podal trestné oznámenie na neho.

trieda, deti, škola

Ministerstvo preplatí školské kluby detí takmer päťtisíc žiakom zo znevýhodneného prostredia

15.08.2022 13:43

V minulom školskom roku 2021/2022 bolo podporených sumou 289 575 eur 229 škôl.

mjanmarsko, aun schan su ťij, barma, príhovor

Zosadená mjanmarská líderka dostala ďalších šesť rokov väzenia za korupciu

15.08.2022 13:11

Su Ťij je vo väzbe, odkedy generáli mjanmarskej armády vo februári 2021 zosadili jej civilnú vládu, čím ukončili krátke obdobie demokracie v krajine.