Založ si blog

Čaputová je frustrovaná. Zatiaľ čo my ostatní sme „happy“, hurá, hurá, hurá!

Na úvod sa ospravedlňujem, že som v názve môjho názorového článku použil amerikanizmus v podobe slova happy a nie to naše nádherné šťastný-prešťastný resp. šťastní-prešťastní, ale dnešná neoliberálno-progresívna čaputovsko-matovičovsko-hegerovská časť nášho obyvateľstva, už rozumie a počuje len na amerikanizmy…

 

Zároveň ihneď na úvod je potrebné, aby som konštatoval, že frustrácia Čaputovej sa vyparila v mžiku ihneď po tom, ako bol Ukrajine daný štatút kandidátskeho štátu na vstup do akejsi EÚ…, čo Čaputová s veľkým potešením konštatovala svojim FB statusom…

Ale dnes nie o tom chcem, dnes nechcem o Čaputová vs. Ukrajina, i keď táto téma je vo vzťahu k Slovenskej republike a k občanom Slovenskej republiky rovnako životne dôležitá, ako tá, o ktorej budem písať nižšie v texte…

 

Zároveň je potrebné ešte na úvod ozrejmiť slovný výraz „frustrácia – frustrovaný/í“

Toto slovo, okrem iného, vyjadruje hlavne toto –  je to mať stav spojený s nepríjemnými pocitmi – ako napätie, hnev, sklamanie… a potom sú rôzne reakcie, ako sa z danej frustrácie dostať a jednou z nich je aj napr. výbuch hnevu, rozbitie niečoho a pod.

 

Nuž teda ešte raz – Čaputová sa u akéhosi Braňa Závodského, v akomsi rádiu Expres, opäť raz vyplakala, že je jednoducho frustrovaná z toho, ako tu „vláda“/“vlády“ Igora Matoviča „vládnu“ a ako ona, na to vraj nemá žiaden dosah a ona tak vehementne bojuje za blaho národa slovenského a občanov republiky Slovenskej!

V predmetnom rozhovore povedala doslova toto – „…musím povedať, že už sama som frustrovaná, že mojou odpoveďou vzhľadom na moje právomoci, je len to, že pre komunikujem to pánovi premiérovi, poviem to príslušnému pánovi ministrovi, ale nikam to nevedie…“

Nuž rozoberiem čo týmto Čaputová povedala a zároveň aj priznala.

Takže ona politická chuderka je „už samá frustrovaná“…

Ja to čítam tak, že aj ona, síce „citlivo vníma“, že ostatná väčšina občanov SR je už poriadne a  dlho frustrovaná a to nie len z „vlády“ ale aj z nej samotnej, pretože konštatuje, že už aj ona sama je z toho frustrovaná, ako „vláda“ „vládne“!

Zároveň sa však alibistický obhajuje tým, že ona nemá kompetenciu, dosah, ako to zmeniť, ako len tak, že sa vyplače „premiérovi“ resp. príslušnému „ministrovi“ a vraj to nikam nevedie!

Naozaj, naozaj Čaputová?

Len takéto máte páky na to, čo sa tu dnes a za ostatné viac ako dva roky na Slovensku deje?

A čo tak využiť svoju kompetenciu na základe Ústavy SR, čl. 102, ods. (1), bod p) – „podáva Národnej rade Slovenskej republiky správy o stave Slovenskej republiky a o závažných politických otázkach,“

Prečo komunikuje s „premiérom“ a príslušnými „ministrami“ oddelene a za zatvorenými dverami?

Prečo im to nevytmaví priamo pred ich nadriadenými, pred poslancami NR SR priamo v NR SR, ostro a to takým slovníkom, ako to onej svojho času povedal samotný „minister“ Igor Matovič, že by sa nám všetkým panenky pretočili, ak by sme počuli aká vie byť Čaputová zákerná pri rozhovoroch medzi štyrmi očami.

Tu jednoducho musím citovať Matoviča, ktorý o Čaputovej povedal aj tieto „milé“ slová – „Mal som s ňou dve stretnutie také, že ak by sa o nich ľudia dozvedeli, boli by zhrození,“ – https://plus.noviny.sk/679877-minister-financii-igor-matovic-caputova-je-zakerna-lengvarsky-je-zrely-na-vymenu

Tak prečo Čaputová nejde do NR SR a v priamom prenose pred všetkými občanmi SR, „vláde“ SR nevytkne všetko to čo robí v zákulisia oddelene, aby sme naozaj ostali zhrození aj my občania – voliči SR…?!

 

Ďalšou kompetenciou, ako nebyť frustrovanou, ktorú Čaputová podľa Ústavy SR má, je jej ústavná kompetencia podľa Ústavy SR, Čl. čl. 102, ods. (1), bod n) – „vyhlasuje referendum“(!!!)

Prečo sa Čaputová nezbavila svojej frustrácie s „vlády“ už pred rokom, ktorej keď niečo vytkne, tak to k ničomu nevedie a to tým, žeby 600 000 podpisov totálne frustrovaných občanov SR z „vlády“ SR, ktoré položili na petičné hárky za konanie predčasných parlamentných volieb, bez mihnutia oka, prostredníctvom (totálne alibistický, že to nie ona, to ÚS SR!) Ivana Fiačana (predseda ÚS SR) hodila bez akejkoľvek známky čo i len najmenšej frustrácie, hlboko do politického koša???

 

Rovnako sa mohla svojej frustrácie zbaviť aj potom, čo bol Igor Matovič, podľa neho aj zásluhou jej kutia pikľov s R. Sulíkom, M. Kolíkovou a veľvyslankyňou USA v SR, donútený podať demisiu ako „predseda vlády SR“, ona ju prijala a politickým seba bičovaním, ihneď na spak ruky, vymenovala doslova identickú vládu s ešte horším personálnym obsadením a to tým, že na pozíciu ministra financií SR vymenovala samotného, dovtedy absolútne“ neschopného „predsedu vlády“ SR, Igora Matoviča?!

Pýtam sa prečo si opäť sama sebe týmto krokom privodila ešte väčšiu frustráciu a nám ostatným, občanom SR, o to viac?!

Takže dnešné jej politické vyplakávanie nad tým, že má frustráciu z toho, že nemá dosah na riešenie vecí verejných, hlavne a predovšetkým tých domácich, nie je z jej strany absolútne na mieste a vyznieva značne pokrytecko-farizejský!!!

 

Ihneď na to dodala, že – „…takto sa nedá ísť ďalej…“

 

Pravda pravdúca a preto Čaputová v ďalšom priebehu tohto jej rozhovoru so Závodským, následne jasne pomenovala, ako sa chce tejto frustrácie „zbaviť“ a ako chce, aby sa aj občania SR zbavili frustrácie z „vlády“ SR a aj z nej samotnej takto, v súvislosti s dnešnou už druhou petičnou akciou o konaní predčasných parlamentných volieb – Čaputová hovorí – „…pokiaľ ide o otázku č.1, tá je komplikovanejšia z hľadiska posúdenia a spornejšia. Pretože, ja neviem či autori, nečítali ten posledný judikát Ústavného súdu z pred roka, ktorý sa týkal práve tohto lebo vtedy hovoril, že nemôžu občania priamo v referende skrátiť volebné obdobie poslancov …“

Tu musím vstúpiť – pýtam sa Čaputovej, čo môžu urobiť občania, aby sa zbavili tej nekonečnej frustrácie z dnešnej „vlády“ SR a aj z nej samotnej???

ČO???

Majú využiť čl.32 Ústavy SR a postaviť sa dnešnej svojvôli jej aj „vlády“ na odpor?

Na odpor na ulici?! A čo sa na tej ulici, takto frustrovaného občana môže prihodiť?

Nie je lepšie ísť cestou referenda a následne cestou predčasných parlamentných volieb, aby si občan – volič tam a takýmto spôsobom vybil tu svoju nekonečnú frustráciu???

Pokračujem ďalej vo vyjadrení Čaputovej, tam kde som vyššie pred touto nevyhnutnou vsuvkou skončil – „…nemôžu občania priamo v referende skrátiť volebné obdobie poslancov, pretože to pravidlo nie je v Ústave a vlastne sa má takým istým rozhodnutím, teda v referende skrátiť, ako keby dať príkaz vláde, že rozhodni, daj, podaj demisiu a skončí, hej… To je presne obdobná situácia v zásade, čiže vidím tam otázniky, pretože rozhodnutie podľa tohto nálezu Ústavného súdu o referende je všeobecne záväzná norma z ústavného zákona a nemá sa referendom rozhodovať v individuálnych veciach, to znamená – vláda podaj demisiu…, túto otázku budem musieť dať na ústavný súd…“

UF!!!

Takže Čaputová sa opäť nechce zbaviť frustrácie z tejto „pro slovenskej vlády“ SR i napriek tomu, že v predošlej odpovedi na otázku, totálne voči nej lojálneho moderátora akéhosi Závodského, odpovedala, že takto to ďalej nemôže ísť!!!

Čaputová hovorí, že vraj občan-volič nemôže zobrať moc ním samotným, jeho voleným zástupcom lebo, keď im raz moc dal, tak teraz musí strpieť akékoľvek gniavenie, minimálne 4 roky!!!

Tak sa pýtam Čaputovej – kto má právomoc v našom štáte (ešte v našom?) zobrať moc tým, ktorí síce boli zvolení samotnými občanmi SR, ale oni toho občana-voliča ničia, pohŕdajú ním a bezdôvodne gniavia?!

Pýtam sa KTO?!

Toto zmýšľanie a hlavne konanie Čaputovej na pozícií „prezidentky“ SR je naďalej neakceptovateľné!

Ak Čaputová opäť nedá občanom-voličom možnosť v referende vyjadriť svoj názor na doterajšie „vládnutie“ tejto diletantskej „vlády“ a nedá im do rúk demokratický nástroj, aby zo seba dostali svoju absolútnu frustráciu z tejto „vlády“ SR, tak veru, môže byť zle nedobre!

 

Z vyššie mnou napísaného je môj záverečný názor jednoznačný!

Čaputová svoju frustráciu len a len predstiera lebo nerobí nič, aby sa jej zbavila a hlavne nerobí nič preto, aby dala možnosť občanom-voličom, aby sa aj oni zbavili frustrácie z tejto „vlády“ a aj z nej samotnej!!!

Takže považujem všetko to, čo Čaputová narozprávala v predmetnej relácií len za jej úbohé a prázdne politické tliachaniny!!!

 

Záver:

 

Neviem, či je to len môj postreh, ale ja som presvedčený, že akákoľvek frustrácia, najmä tá, ktorá sa týka bežného života, bežne pracujúceho občana SR, sa ľahšie a inak vníma, takou osobou, ktorá má mesačný príjem niekde na úrovní 15 tisíc eur/mesiac a všetky ostatné životné náklady má takpovediac „v cene“ výkonu svojej práce, ako tomu jedincovi resp. jedincom, skupinám, rodinám, kde zárobok je na úrovni bežne tvrdo pracujúceho občana.

To znamená že 15 000 eur zarobí nie za mesiac, ale za dva roky!!!

Inak povedané, frustrácia Čaputovej, sa s frustráciou bežného občana, bežne pracujúceho a bežne zarábajúceho občana SR, nedá porovnať, nech by sme akokoľvek chceli!!!

Preto Čaputová z toho, že sa opäť nevyhovie občanovi SR, aby sa konalo referendum zabezpečujúce predčasné parlamentné voľby, bude mať úplne inú frustráciu, ako bežný občan SR!!!

Veru, nie je frustrácia, ako frustrácia, tak ako nie je bežný občan, ako „bežný“ občan, ten/tá, ktorí/ktorá dostal/dostala mandát na to, aby slúžil/la všetkým občanom SR a to bez výnimky!!!

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fgVLdsPBxt4&ab_channel=Bra%C5%88oZ%C3%A1vodsk%C3%BDNa%C5%BEivo

https://www.facebook.com/zcaputova/posts/pfbid02Wo7EWnZs61TYveri1vgLA8AfuqUaM3JhorYPR3uVMaNiv1ajVqxub9UzZDPhighJl

https://sk.wikipedia.org/wiki/Frustr%C3%A1cia

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/

 

 

 

 

 

 

Novinárčina sa musí stáť rovnakým trhovým produktom, ako ktorýkoľvek iný!

15.08.2022

V kapitalizme kapitalisti sveto svete tvrdia, hlavne tí liberálni a neoliberálni, že všetko vyrieši trh, trhové hospodárstvo založené na Dopyte a Ponuke alebo naopak! Inak to už nie je kapitalistická trhová ekonomika ale ekonomika riadená a teda hovoriť o voľnom trhu nie je možné… A presne toto by sa malo týkať aj médií/novinárov! Na našom mediálnom trhu by [...]

Zelenskyj mohol byť nie len domácim, ale aj svetovým hrdinom, keby. ..

14.08.2022

Iste, uznávam, že existuje taká slovná hračka, že – „keby, keby boli by sme v nebi“. A je pravda, že v tomto mojom dnešnom názorovom článku, slovíčko „keby“ zaznie častejšie, ale je to pre pochopenie „deja“ naozaj nevyhnutné! V tomto článku sa budem snažiť ani raz nespomenúť (teda len teraz na začiatku) Rusko, Putina a ani nič čo by nejakým spôsobom [...]

Heger tliachal mega dezinformácie a „novinári“ cudne mlčali!

13.08.2022

Dnešný môj rýdzo názorový článok nemôžem začať inak, ako tým, že je tragikomické, akí „novinári“ majú právo klásť otázky na TB dnešnej „vládnej“ moci a pani z paláca. Vždy sa to začína redaktorom/novinárom z TA3 (TB naživo sú vysielané zväčša skrze túto TV), potom nasleduje RTVS, Sme.sk, Denník N, Aktualti.sk, TV JOJ, TV Markíza… To je všetko! [...]

Patrick Linhart

Poslanca Sme rodina Linharta mali obviniť pre incident s policajtom

15.08.2022 14:15

Patrick Linhart mal ešte koncom roka 2020 obviniť policajta z napadnutia, ten teraz podal trestné oznámenie na neho.

trieda, deti, škola

Ministerstvo preplatí školské kluby detí takmer päťtisíc žiakom zo znevýhodneného prostredia

15.08.2022 13:43

V minulom školskom roku 2021/2022 bolo podporených sumou 289 575 eur 229 škôl.

mjanmarsko, aun schan su ťij, barma, príhovor

Zosadená mjanmarská líderka dostala ďalších šesť rokov väzenia za korupciu

15.08.2022 13:11

Su Ťij je vo väzbe, odkedy generáli mjanmarskej armády vo februári 2021 zosadili jej civilnú vládu, čím ukončili krátke obdobie demokracie v krajine.

sulík grohling

Vetovať Matovičov rodinný balíček nebolo možné, tvrdí Gröhling

15.08.2022 12:21

SaS tvrdí, že vetovať miliardový Rodinný balíček, s ktorým prišlo hnutie OĽaNO, nebolo možné.