Založ si blog

Čaputovej pokrytectvo nemá konca kraja! ?

Hneď na úvod dnešného môjho názorového článku musí zaznieť, že každý kraj má svoj koniec i keď dnes sa zdá, že politický kraj a politický koniec Čaputovej je v nedohľadne!

Nuž aj s Čaputovou je to ako kedysi bývalo so Sovietskym zväzom, keď to bolo na večné časy a nikdy ináč, keď si nikto ani len nevedel predstaviť, žeby Sovietsky zväz prestal exitovať, najmä v dobách, keď Generálnym tajomníkom Ústredného výboru Zväzu sovietskych socialistických republík bol súdruh Leonid Iľjič Brežnev – a stalo sa!!!

Takže toto sa týka každého režimu, každého zriadenia, každého politika, Čaputovú nevynímajúc!

A politický koniec kraja, aj Čaputovej, sa blíži a podľa môjho hlbokého presvedčenia príde skôr, ako by sa Čaputová nazdala!

A teraz konkrétne k jej ďalšiemu pokrytectvu.

Najskôr, čo vlastne slovo pokrytectvo znamená, znamená toto – „pretvárka, falošnosť, farizejstvo. Je to navonok predstieranie cnosti a dobra a súčasne skrývanie svojej skutočnej povahy …, … Pokrytec koná alebo sa správa rovnako ako iní ľudia, ktorých súčasne za tieto činy alebo správanie sa kritizuje.“

 

Presne toto opäť predviedla Čaputová vo svojom FB statuse dňa 21.6.2022.

Najskôr chcem podotknúť, že mne je jedno, kto jej tieto statusy píše, upravuje, recenzuje, kontroluje…

Ja ich považujem za výsostne jej názory, za jej myšlienky lebo to prezentuje na svojom oficiálnom FB profile a teda z toho sa už nikdy politicky nevyvlečie, ako napríklad naposledy, keď udelila slovenské vysoké štátne vyznamenanie istým nacisticko-fašistickým posluhovačom počas prvej Slovenskej republiky v čase Tisa…

Tu sa Čaputová vyhovárala, že to nie ona, že to tí druhí, čo jej to pripravovali a pod. infantilnosti.

Avšak v konečnom dôsledku tieto vyznamenania v hlbokom predklone a s citlivým úsmevom na tvári odovzdala…!

A teraz k podstate ďalšieho Čaputovej pokrytectvu.

Čaputová si včera „spomenula“ na 31. výročie odchodu sovietskych vojsk z územia post socialistického Československa.

V úvode svojho FB statusu píše toto – „Už druhý raz si ako pamätný deň pripomíname 21. jún 1991 – dátum, keď územie bývalého Československa opustili poslední sovietski vojaci.“

Správne. Opustili. Takže aj samotná Čaputová priznáva, že odišli dobrovoľne a nie nasilu.

Avšak veselo pokrytecky pokračuje ďalej a tvrdí toto – „Až vtedy sme svoju vlasť mohli považovať za slobodnú.“

Naozaj? Stali sme sa slobodnými?

Alebo sa sem okamžite nahrnuli Západní veľkokapitalisti, aby nás pripravili o všetok náš majetok štátny, ktorého sme až dovtedy boli vlastníkmi, my všetci, občania bývalej Československej socialistickej republiky!!!

Naozaj sme sa stali slobodnými alebo sa doširoka otvorili dvere pre USA militaristickú, proti ruskú politiku, aj na našom post socialistickom území?! Viď následné „demokratické“/“humánne“/“mierové“ rozširovanie NATO až k bránam Ruskej federácie!!!

Naozaj k nám zo Západu a USA prišla tá vytúžená sloboda?!

Alebo sa od prvopočiatku začalo zo strany Západu a USA pracovať na našej, hlavne ekonomickej neslobode?!

Na našom začiatku vazalstva voči Západu a USA?!

Dnes vidíme, až k akej „slobode“ sme sa po vyše 30. rokoch dopracovali a čo sme našim Západným a USA „slobododarcom“ dovolili s nami urobiť/vykonať!

Pýtam sa, čo je dnes naše? Nuž Nič, už ani tie životy nepatria nám – viď Covid „pandémia“ a pod.!!!

Čaputová však vo svojom pokrytectve pritvrdzuje a tvrdí okrem iného, aj takúto nehoráznosť – „Zásluhu na tom mal…, …vtedajší federálny poslanec a hudobník Michael Kocáb…, ….chcem mu za to i dnes vyjadriť uznanie a vďaku.“

Nebotyčné zavádzanie a nevyslovenie celej pravdy.

Nuž opäť si Čaputová nenaštudovala celý proces odchodu sovietskych vojsk z územia bývalého Československa. Kto je tentokrát na vine, že Čaputová opäť popiera resp. nepozná historickú pravdu?

Nuž ja jej ozrejmím, kto bol prvý, ktorý žiadal a začal vybavovať, aby sovietske vojská z nášho územia odišli oveľa skôr, ale istý súdruh Michail Gorbačov, hrobár socialistického východného bloku, nechcel o tom ani počuť! A preto sa tak mohlo stať, až keď Gorbačov hodil všetky socialistické štáty východného bloku cez palubu rovno do rozbúreného mora Západného a USA militaristického, Rusko nenávidiaceho kapitalizmu, ktoré ich doslova pohltilo! (A začali v našich mladých pestovať rovnakú proti ruskú nenávisť, akú celé desaťročia budovali na vlastných občanoch! Žal dnes vidím, že sa im to do značenej miery podarilo!)

Nuž nebol to nik iný, ako súdruh Gustáv Husák! Dlhoročný prezident ČSSR!

Tu je dôkaz – https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/356749-gorbacov-sa-absolutne-odmietol-bavit-s-husakom-o-odchode-vojsk/ , https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/482249-gorbacov-vynadal-husakovi/

Z týchto dvoch článkov, ak by si ich Čaputová prečítala, jasne vyplýva, že s. Gustáv Husák, už v prvopočiatku (už od prvej polovice 70. rokov minulého storočia!) žiadal sovietsku stranu, aby stiahli svoje vojská z územia ČSSR, čo sa mu však na vtedajšie rozdelenie sveta medzi ZSSR a USA nepodarilo, ale čo sa mu podarilo, bolo aspoň to, že sovietske vojská na území ČSSR sa stiahli do svojich kasárni a len málokto mal to šťastie, že sa s nimi stretol na komunikáciách vtedajšej socialistickej republiky a nie ako tomu je dnes, že stretnúť vojská U.S. ARMY a NATO na našich komunikáciách nie je žiadna senzácia, ba priam by som povedal, že je to prezentované, ako samozrejmosť a že takto je to dobre! (Nie, nie je to dobre!)

V uvedených článkoch je doslova uvedené aj toto – „Napríklad jeho (Husákove) rokovania s Gorbačovom, kde opakovane nastoľoval otázku odchodu sovietskych vojsk. Gorbačov o tom nechcel ani počuť. Raz sa dokonca tak rozčúlil, že pri návšteve Bratislavy v roku 1987 nešiel ani na večeru, usporiadanú na jeho počesť, ale rovno vyrazil na letisko a vrátil sa do Moskvy.“ – horí historik a blízky priateľ s. Gustáva Husáka PhDr. Viliam Plevza, DrSc.

Takže nie Kocáb, ale Husák bol v tomto tou povestnou prvotinou!

Kocáb bol už len ten, ktorý mal vyznieť, ako post socialistický hrdina a mal to byť taký ďalší americký príbeh o statočnom post socialistickom, Západu a USA zapredanému človiečikovi…

Čaputová ďalej vo svojom pokryteckom FB statuse hovorí aspoň dve pravdy.

Prvá, že vieme presný termín, kedy sovietske vojská a spol. vstúpili na naše zvrchované územie, ten dátum je noc z 20. na 21. augusta 1968 a tá druhá pravda, je dátum, deň definitívneho odchodu sovietskych vojsk z nášho zvrchovaného územia, teda 21. jún 1991.

A teraz sa pýtam Čaputovej, vie nám povedať presný dátum, kedy na naše územie prišli vojská U.S. ARMY a NATO?

Vieme aj tento presný dátum? Lebo tento by sme hádam mali vedieť!

Ja chápem, že odchod vojsk U.S. ARMY a NATO z nášho zvrchovaného územia nemôže dnes vedieť ani Čaputová, ale bude taká odvážna ako bol svojho času s. Gustáv Husák voči sovietom a bude ona dnes žiadať Joe Bidena a šéfa NATO Stoltenberga, aby vojská U.S. ARMY a NATO boli čo najskôr stiahnuté z nášho územia, keď pominie ruské „nebezpečenstvo“ nimi zámerne vyprovokované?!

Ja si v tejto otázke voči Čaputovej nerobím zbytočné ilúzie, hlavne keď si uvedomím, že pod pozývacím listom pre vojská U. S. ARMY na naše zvrchované územie, ktorý nesie „ušľachtilý“ názov – Dohoda o obrannej spolupráci medzi USA a Slovenskom, je jej expresný podpis!!! (tu je zaujímavé uviesť, že ihneď po jej podpise, ktorý ešte nestihol ani zaschnúť, sa stalo to, čo Sibylovsky predpovedal Joe Biden, že RF nemá inú možnosť, ako vojenský vstúpiť na zvrchované územie Ukrajiny! Žeby len náhoda? Mne sa takejto náhode akosi nechce veriť…!)

Čaputová svoj výsostne pokrytecký FB status zakončuje takto – „…nepochybne príde deň, kedy aj z Ukrajiny odíde posledný ruský vojak“

Nuž tu si dovolím jej záver, jej pokryteckého FB statusu poopraviť takto – „…nepochybne príde deň, kedy aj zo Slovenska odíde posledný americký vojak“

A toto sa stane resp. tento proces odchodu amerických vojsk a vojsk NATO z nášho zvrchovaného územia, započne ihneď po nastávajúcich predčasných parlamentných voľbách…!

A na záver ešte jeden dôkaz o pokrytectve Čaputovej v súvislosti s jej „historickým vyznaním sa“ k pamätnému dňu odchodu sovietskych vojsk z územia bývalej Československej republiky.

Totiž Čaputová vo svojom FB statuse zabudla odkázať resp. pripomenúť občanom SR to, čo jasne a zreteľne povedala občanom Ukrajiny, keď vystúpila so „svojim“ príhovorom v ukrajinskom parlamente!

Tam totiž Čaputová na plné ústa a „precítene“ o vstupe sovietskych vojsk v auguste 1968 na zvrchované územie ČSSR povedala doslovne toto – „…Vtedy túto inváziu celý civilizovaný svet odsúdil, demonštrácie boli v mnohých veľkomestách. Ale svet urobil pramálo na to, aby niečo zmenil…

Pýtam sa koho myslela Čaputová pod pojmom – „…Ale svet urobil pramálo na to, aby niečo zmenil…“

Nuž ja sa domnievam resp. som o tom presvedčený, že v prvej rade myslela na USA!

Že USA vtedy nezasiahli!

Chcela týmto Čaputová naznačiť, že dnes, keď „celý“ svet odsúdil vstup ruských vojsk na Ukrajinu, že USA a jeho satelity sa už nezachovajú tak zbabelo, ako tomu bolo zo strany USA a jeho vtedajších satelitov, v ten pamätný august 1968 v ČSSR?!

Takže toľko na teraz k ďalšiemu pokryteckému FB statusu Čaputovej.

PS I.

Sľubujem všetkým mojim kritikom, že sa neustále venujem Čaputovej, že v okamihu, kedy sa Čaputová definitívne vytratí z našej politickej scény a stane sa z nej bežná občianka SR, takou akou bola pred ohlásením svoje kandidatúry na „prezidentku“ SR, že sa bude venovať environmentálnym témam napr. prekládkami skládok odpadu lebo k advokátskej praxi sa už asi vrátiť nebude môcť, keď na „vlastnú“ žiadosť vystúpila resp. ukončila svoje členstvo v advokátskej komore, bez ktorého nie je možné vykonávať advokátsku prax(!), tak v tom istom okamihu sa o ňu, ako o političku, už ani jednou, jedinou klávesnicou neopriem!

Pravda, ak ostane činná v politike, tak bude mojim objektom takmer číslo jedna!

 

PS II.

Včera sa mi opäť prihodila taká „milá“ vec, že môj článok pod názvom  – „Nie, Európa nesmie bojovať do posledného Európana pre záujmy USA!“, vydržal prístupný na hlavnej lište blogu Pravda.sk len od 10:15 približne do 12:15 a potom bol hodený do „koša“, teda do môjho archívu, mojich článkov. Stalo sa tak s najväčšou pravdepodobnosťou na žiadosť jedného z mojich kritických čitateľov, ktorý doslova žiadal admina, aby ma zrušil, teda nie len tento konkrétny článok, ale ako celok…

Žiaľ dnes to už neviem dokázať lebo príspevok dotyčného môjho kritika, sa už v debate pod predmetným článkom, už v tejto chvíli nenachádza a škoda, že som si to nezaarchivoval ešte včera večer (21.6.2022), keď tam ešte bol.

V tejto súvislosti chcem napísať toto zásadné moje stanovisko – Ak aj tento dnešný môj článok skončí v „koši“ a nebude umožnené, aby si ho prečítal každý/ten kto chce, tak potom už nikdy, ešte raz nikdy, nech nie je vyslovené z úst tých, ktorí majú dnes tú moc takto nám brániť v našom ústavnom práve slobodne sa vyjadrovať, slobodne prijímať informácie, že cenzúra sa ZAKAZUJE(!), že sme slobodný, demokratický štát!

Lebo ak sa takto stane, tak v poriadku, ja sa podľa toho zariadim, ale potom sme štát so zriadením diktátorsko-despoticko-totalitným!!!

 

https://www.facebook.com/zcaputova/posts/pfbid0tjQVMPD8WFRcL8hMkGLwZgpwMxshFoxarKzLQ3VDMQ4fGTWQtxL2p29naE2tkpB9l

https://www.topky.sk/cl/10/2314133/Skandal-v-Prezidentskom-palaci–Caputova-zuri–vyznamenala-aj-ludi–ktori-podporovali-prvy-slovensky-stat-

https://www.prezident.sk/upload-files/25568.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slováci pozor. Opäť sa začína pomalá, plazivá covidizácia. .. !

29.06.2022

Dnes Slováci žijú každodennými starosťami, hlavne o tom, čo ich čaká ohľadne cien potravín, energií a pod. Média, tie dovolené, ich dennodenne kŕmia tým, ako je potrebné ešte viac zničiť Rusko, Rusov a ako si kvôli tomu je potrebné ešte viac utiahnuť opasky, ako je potrebné sa odstrihnúť od energií, ktoré by sa čo i len málinko obtreli o energetické nosiče, [...]

Čaputovej mediálna erupcia!

28.06.2022

Čo sa stalo? Čo sa deje? Zvonia niekomu „do politického hrobu“? Nuž áno, niekoľko otázok na úvod môjho dnešného názorového článku a to v súvislosti s Čaputovou, ktorá doslova mediálne explodovala, keď za ostatný týždeň stihla až tri TV predstavenia. Najskôr si zašla do RTVS do akejsi „Silnej zostavy“, ktorá je silná tak akurát svojou silnou [...]

Čaputová dala Slovákom jasne na vedomie, kto je dnes na Slovensku pánom a kde je dnes ich miesto!

26.06.2022

Čaputovej vyjadrenia je potrebné vnímať aj inak, ako len sucho prečítať a aj s navijakom spapkať! Jej vyjadrenia je potrebné vnímať v širšom kontexte a hlavne je potrebné čítať medzi riadkami, čo nám to vlastne odkazuje! Poniektorí mi vyčítajú, aj tvrdo, že neustále na ňu útočím, čo nie je pravda, a že na ňu, na nej, hľadám len to zlé. Nuž pravda je [...]

Vrtuľník Mi-171

Rezort vnútra chce nakúpiť dva vrtuľníky za vyše 29 miliónov eur, s Mi-171 má problémy

29.06.2022 11:52

Rezort poukazuje na problémy pri údržbe a prevádzke súčasných vrtuľníkov Mi-171 v súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine.

Americká armáda / Americký vojak / US Army /

V Európe bude ešte viac amerických vojakov

29.06.2022 11:38

V Poľsku vznikne nové armádne veliteľstvo.

Heslo Mirri2020

Remišová digitalizuje Slovensko. Odstrániť staré heslá z laptopu však nevie

29.06.2022 11:14

Remišová zverejnila video, kde sa pochválila účasťou na medzinárodnej konferencii. Záber však zachytáva jej pracovný laptop, na ktorom je na žltom papieriku uvedené prístupové heslo.

Ľuboš Blaha

Blahovi Facebook zablokoval po stránke aj osobný účet

29.06.2022 10:48

Na svojom súkromnom profile začal Blaha zdieľať svoje názory potom, ako mu Facebook zrušil stránku, ktorá mala vyše 174-tisíc sledovateľov.