Založ si blog

Vládne v RTVS strach? Pravdepodobne áno lebo už niet úniku!

Tento môj názorový článok je založený na mojom videní situácie v RTVS výhradne z vonku!

Preto uznávam, že tento môj názor nemusí byť celkom v súlade so skutočnosťou, ale mne to ináč nevychádza, len takto.

Hlavne sa zameriam na redakciu spravodajstva a publicistiky RTVS.

Každý, kto sleduje predovšetkým politické diskusné relácie RTVS, či sú to Sobotné dialógy, O 5 minút 12 alebo iné s nádychom politickým, si nemohol nevšimnúť jednoznačnú jednostrannosť redaktorov, moderátorov a značnú dávku ustráchanosti.

Jednostrannosť a ustráchanosť hlavne vo vzťahu k opozičným politikom a k iným názorom na Covid „pandémiu“, ako je tá covid štátna apartheidno-propagandistická!

Takéto správanie sa redaktorov a moderátorov RTVS v minulosti nebolo až v takejto miere viditeľné.

Ja nie som naivný (hlavne nie politický!) a preto nebudem sveto svete tvrdiť, že v minulosti v RTVS a pred tým v STV a SRo neboli zo strany vtedajších mocných, ktorí boli práve pri moci, nejaké tie tlaky, aby sa prezentovalo len to, čo je pre momentálnu štátnu moc prospešné… Bolo, ale na celoštátnom TV trhu boli iné TV, ktoré túto jednostrannosť štátnej TV svojským spôsobom „vyvažovali“!

Iste, bolo to a ani sa to celkom „vykoreniť“, pravdepodobne zo štátnej RTVS, ani tak skoro nepodarí!

Avšak nikdy nebola situácia tak viditeľná, ako dnes!

A prečo to takto bohorovne konštatujem? Nuž z tohto dôvodu (dôvodov), ktorý sa mne osobne zdá, ako najpravdepodobnejší.

Je potrebné si uvedomiť jednu podstatnú a zásadnú vec. Ak by sa dnes niektorí moderátori/redaktori RTVS, hlavne spravodajstva, takzvane „postavili na zadné“ a povedali by, že oni už nechcú robiť takúto propagandistickú prácu „vo verejnom záujme“, len a výhradne v prospech štátnej Covid propagande, tak akú majú dnes inú alternatívu???

Môže si dnes napr. Marek Makara z O 5 minút 12 pozvať do „svojej“ diskusnej relácie koho chce z opozičných parlamentných politikov? Povedzme žeby si chcel pozvať Ľuboša Blahu zo SMER-SSD alebo častejšie (nie raz za rok alebo raz za štvorročné volebné obdobie!) Mariána Kotlebu z K-ĽSNS alebo Milana Mazureka z hnutia Republika…?

Môže si dnes napr. Marek Makara z O 5 minút 12 pozvať do „svojej“ diskusnej relácie koho chce z radov medicínskych odborníkov opačného názoru, ako majú tí dnešní jediní „správni“? Povedzme žeby si chcel pozvať do vysokoodbornej medicínskej diskusnej relácie, ako inak riešiť Covid „pandémiu“, ako len propagandistickým pretláčaním experimentálnym Covid očkovaním napr. Doc. MUDr. Pavol Töröka, CSc. alebo MUDr. Ján Lakota, CSc. alebo MUDr. Alena Jancovú alebo MUDr. Etela Janekovú a posadil by ich za jeden veľký okrúhly stôl napr.  s Prof. MUDr. Vladimír Krčmérym DrSc., s MUDr. Peter Sabakom, PhD, s doc. MUDr. Alexandra Bražinovou, PhD…

Môže si dnes napr. Marek Makara z O 5 minút 12 pozvať do „svojej“ diskusnej relácie koho chce z opozičných politikov mimoparlamentných? Povedzme žeby si chcel pozvať JUDr. Štefan Harabina (VLASŤ) alebo Mgr. Róbert Šveca (Slovenské Hnutie Obrody) a pod.

Nuž veru dnes je takáto predstava nepredstaviteľná!

Takže, ak by napr. Marek Makara nabral moderátorskú, novinársku odvahu a chcel by toto v RTVS presadiť a oni by mu to nedovolili (akože mu to ani nedovolia!), tak kam pôjde?

Pôjde do TV Markíza? Pôjde do TV JOJ? Pôjde do TV TA3?

Nuž nepôjde lebo tam je to v tomto smere ešte horšie!

Teda z RTVS v tomto smere, dnes nieto úniku!!!

Ale v roku 2018 redaktori, moderátori RTVS takúto možnosť mali!

To si už nikto nespomína, ako odchádzala z RTVS skupinka nespokojných moderátorov/redaktorov na čele so  Zuzanou Kovačič Hanzelovou??? Mimochodom nespokojných s vtedajším (aj stále dnešným!) GR RTVS Jaroslavom Rezníkom, že neriešil razantne vedúce postavenia v rámci štruktúry spravodajstva RTVS???!!!

(https://medialne.trend.sk/televizia/rtvs-odchadza-dalsich-12-novinarov)

Vtedy to bolo tak jednoduché, opustiť štátnu RTVS, kde sa nedala robiť „novinárčina“ ala Fico je najhorší/opozícia je najlepšia…a ocitnúť sa doslova zo dňa na deň v súkromných médiach, kde už takáto „novinárska“ politika sa robiť dala ba mala!!!

Dnes, ako vyššie spomínam, by nespokojných redaktorov/moderátorov z RTVS nikto, z ich iným , ako Covid propagandistickým názorom, do svojich radov neprijal a tak chtiac nechtiac ostávajú v RTVS, povinne nosia respirátory, aj keď sú v štúdiu úplne sami, tvária sa ako sú stotožnení s tým čo musia tvoriť, čo musia hovoriť a pod.

A že tomu tak dnes v RTVS je, ma utvrdzuje aj kauza dvoch novinárok RTVS (Miroslava Ščobíková, Martina Beňačková), ktoré si dovolili takú novinársku „drzosť“, že spracovali reportáž o úmrtí 38-ročnej učiteľky po tom, ako sa dala zaočkovať vakcínou od firmy AstraZeneca. (marec 2021!)

Všetci vieme, čo takéto „kauzy“ sledujme, že tieto dve redaktorky boli samotným Jaroslavom Rezníkom exemplárne potrestané a odvtedy o nežiadúcich účinkoch Covid vakcín v RTVS, už ani slovko a ak, tak len v zmysle, že – „…to mohlo mať súvis s Covid očkovaním, ale nikto takúto priamu súvislosť nepotvrdil“!!!

Na základe vyššie mnou napísaného, môjho osobného názoru, som presvedčený, že moderátori/redaktori RTVS pracujú pod tlakom, v neustálom strese, či náhodou nevykonajú niečo, čo je v príkrom rozpore s oficiálnou Covid apartheidno-segregačnou propagandou lebo ak by sa z toho rámca vymkli, tak sú dnes naozaj na ulici lebo iné, pre nich „alternatívne“ televízie s celoštátnou pôsobnosťou sú v tejto Covid propagande ešte horšie lebo ich štátna Covid propaganda za to platí, tak sofistikovane, že si „nikto ani nevšimne“,  skrze štátne výborne platené, reklamné Covid propagandistické očkovacie spoty, na prilákanie slovenského obyvateľstva na experimentálne Covid očkovanie!!!

A aj preto, sú predčasné parlamentné voľby dnes oveľa nevyhnutnejšie, ako kedy pred tým!!!

Lebo rozviazať ruky, nie je potrebné len orgánom činným v trestnom konaní, ale aj poctivým, nie zapredaneckým novinárom, redaktorom, moderátorom a zabezpečiť im také pracovné podmienky v štátnej RTVS, aby ich nikto za poctivú, vyváženú žurnalistiku nemohol nijakým spôsobom perzekvovať!!!

Na záver dávam do pozornosti čo je hlavnou úlohou/poslaním spravodajstva RTVS – Zákon č. 532/2010 Z. z. – Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • 3

 

Poslanie Rozhlasu a televízie Slovenska

(1) Rozhlas a televízia Slovenska je vysielateľom,1) ktorého poslaním je poskytovať službu verejnosti v oblasti vysielania.

 

(2) Služba verejnosti v oblasti vysielania je poskytovanie programovej služby,2) ktorá je univerzálna z hľadiska svojho geografického dosahu, programovo rozmanitá, pripravovaná na zásade redakčnej nezávislosti prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily a s pocitom spoločenskej zodpovednosti a ktorá rozvíja kultúrnu úroveň poslucháčov a divákov, poskytuje priestor súčasným kultúrnym a umeleckým aktivitám, sprostredkúva kultúrne hodnoty iných národov a je financovaná najmä z verejných prostriedkov.

 

(3) Programovú službu Rozhlasu a televízie Slovenska tvoria spravodajské, publicistické, dokumentárne, dramatické, hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie programy, programy pre deti a mládež a iné programy, ktoré

 

  1. a) sú založené na zásadách demokracie a humanizmu a prispievajú k právnemu vedomiu, etickému vedomiu a k environmentálnej zodpovednosti verejnosti,

 

  1. b) poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov,

 

  1. c) rozvíjajú národné povedomie a kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie tak, aby tieto programy odrážali rozmanitosť názorov, politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov a aby podporovali rozvoj občianskej a vedomostnej spoločnosti,

 

  1. d) utvárajú podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach verejných s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti.

 

Opäť ďalší brutálny útok médií na poslanca Parlamentu SR, bez poskytnutia všetkých informácií!

12.06.2024

Je na čase, aby dnešná Vláda SR začala konečne vládnuť tvrdou demokratickou rukou! Čo to znamená vládnuť tvrdou demokratickou rukou? Nuž nič viac, nič menej, ako si začať naplno plniť svoje PVV a tieto plnenia riadne skrze, minimálne novú STVR, obyvateľom SR vysvetľovať! Opäť sa tu roztrhlo mediálne vrece s brutálnym osočovaním poslanca Parlamentu SR MUDr. Petra [...]

Tento jasný odkaz Slovákom nie sú moje slová, ale plne s nimi súhlasím!

12.06.2024

V tomto mojom článku, teda ak ho mojim článkom môžem vôbec nazvať, zaznie názor jedného z nás, jedného z nás Slovákov, ktorý má s najväčšou pravdepodobnosťou za sebou bohaté životné skúsenosti a ktorý naplno zažil dobu prednovembrovú, ako aj dobu po novembrovú, až do dnešných neutešených pochmúrnych takmer vojnových kapitalistických dní. Takže tentokrát [...]

Časť štrajkujúcich pracujúcich v-pre RTVS, sa obáva plurality!

11.06.2024

A opäť, manipulácia s verejnou mienkou, masirácia hláv obyvateľov SR, ktorí dopodrobna nesledujú dianie v našej republike a hlavne obrovská mediálna pozornosť absolútne nepodstatného výstražného štrajku, malinkej časti ľudí, ktorí sú buď priamo zamestnancami dnešnej „pluralitnej“ RTVS alebo sú s ňou v inom pracovno právnom vzťahu resp. v inom [...]

Peter Pellegrini

Pellegrini mi eleganciou pripomína Masaryka. Mal by sa však oholiť, odporúča novému prezidentovi protokolistka

14.06.2024 18:45

Akých protokolárnych prešľapov sa dopúšťali predchodcovia nového prezidenta?

Jan Lipavský

Lipavský príde na Slovensko, stretne sa s najvyššími predstaviteľmi. Rokovať budú aj o Ukrajine

14.06.2024 18:08

Český minister zahraničných vecí prichádza na Slovensko v čase, keď Česko začiatkom marca odložilo česko-slovenské medzivládne konzultácie.

SR Strečno I/18 doprava obmedzenie SSC VÚD ZAX

Pod Strečnom havarovalo auto, v úseku sa tvoria rozsiahle kolóny

14.06.2024 17:25

Úsek motoristom odporúčajú obísť cez Terchovú.

čaputová

Moje milované Slovensko, bolo mi cťou slúžiť ti, lúčila sa Čaputová. Krajina je zranená, ale verí jej

14.06.2024 15:44, aktualizované: 18:11

Zuzana Čaputová predniesla posledný verejný príhovor vo funkcii hlavy štátu.