Založ si blog

Stratila Zuzana Čaputová pamäť aj pri Marošovi Žilinkovi?

Je pravda, že človek si zvykne zapamätať hlavne to, čo povie z vlastnej hlavy!

Že si zvykne dlho pamätať názor, ktorý vyslovil na základe vlastného presvedčenia a vlastnej úvahy!

Že si zvykne dlho pamätať, čo povedal a nie to, čo po niekom prečítal!

No a tu je podľa mňa problém Zuzany Čaputovej, že nehovorí svoj vlastný názor, ale len číta a číta to, čo jej iní napíšu! A koná len to, čo jej iný prikážu a to od prvopočiatku jej vstupu na politickú scénu, ktorá sa u nej začala „bojom“ za akúsi pezinskú skládku!

Inak by sa jej nemohlo stať to, čo v posledných dňoch pri GP Marošovi Žilinkovi!

GP Maroš Žilinka sa „opovážil“ siahnuť na „nedotknuteľného“, dnes „špeciálneho“ prokurátora Daniela Lipšica a „prezidenta“ policajného zboru SR Petra Kovaříka.

GP Maroš Žilinka neporušil žiaden zákon, ba ani sa v týchto prípadoch nedopustil zneužitia právomoci verejného činiteľa, keď si „posvietil“ na týchto dvoch pánov lebo nadobudol presvedčenie na základe dôkazov, že ich konanie je za tou pomyselnou čiarou, za ktorú títo páni nemajú oprávnenie s titulu výkonu svojich funkcii prekročiť!

A tu na scénu prichádza „naj“ hodnotovejšie nastavená pani z prezidentského paláca Zuzana Čaputová a karhá GP Maroša Žilinku spôsobom jej vlastným.

Zuzana Čaputová doslova obvinila GP Maroša Žilinku z toho, že obraz a dôveryhodnosť generálnej prokuratúry a prokuratúry ako takej na Slovensku závisí od jednania a postoja samotného GP!

Ja to vnímam tak, že Zuzana Čaputová doslova odkázala Marošovi Žilinkovi, aby držal ústa a krok a nechal týchto dvoch pánov na pokoji lebo to sú etalony (jediné vzory!) „slušnosti“ v našom justičnom priestore!

Niečo nevídané, aby hlava štátu takto zasahovala do právomoci orgánov činných v trestnom konaní!!!

Osobne si myslím, že Maroš Žilinka, ako nezávislý (od nikoho a od ničoho – viď Zákon č. 156/2001 Z.z. – Zákon o prokuratúre – https://www.epi.sk/zz/2001-153 ), generálny prokurátor, by mal podať na súd SR obžalobu na Zuzanu Čaputovú za neoprávnené zasahovanie do činnosti orgánov činných v trestnom konaní a taktiež za flagrantné zneužitie právomoci verejného činiteľa za takéto jej konanie a vyjadrovanie sa!!!

Zároveň má Maroš Žilinka v talóne ešte jedno veľmi silné postavenie voči Zuzane Čaputovej.

Toto mu umožňuje Zákon o prokuratúre č. 153/2001 Z.z. v §15 – Pôsobnosť generálneho prokurátora vo vzťahu k ústavnému súdu v bode (1) – Generálny prokurátor je oprávnený podať ústavnému súdu podľa ods. e) – návrh na vyhlásenie rozhodnutia o uvoľnení funkcie prezidenta Slovenskej republiky !!!

Som presvedčený, že Maroš Žilinka by nemal mať najmenší problém spracovať pre Ústavný súd SR takýto návrh s patričným, dosť širokým odôvodnením podloženého mnoho dôkazmi o tom, ako Zuzana Čaputová brutálnym spôsobom sa spreneveruje výkonu funkcie prezidentky SR!!!

Ale idem späť k pamäti Zuzany Čaputovej vo vzťahu k Marošovi Žilinkovi.

Na web stránke prezident.sk si je možné z archívu prečítať text k vymenovaniu Maroša Žilinku za GP Zuzanou Čaputovou zo dňa 10.12.2020 pod názvom – „Prezidentka vymenovala Maroša Žilinku za generálneho prokurátora“ – https://www.prezident.sk/article/prezidentka-vymenovala-marosa-zilinku-za-generalneho-prokuratora/

A keďže Zuzana Čaputová pri takýchto a podobných príležitostiach „svoj“ príhovor číta, tak si pravdepodobne dnes už nemôže pamätať čo to vlastne vtedy  čítala!

A tak to jej, aj mojim čitateľom pripomeniem a Zuzane Čaputovej osviežim pamäť z uvedeného dňa, kedy „hrdo“ vymenovala za GP Maroša Žilinku (jediného kandidáta Igora Matoviča a celého poslaneckého klubu OĽANO – 53 poslancov NR SR!), ktorého si zvolili v NR SR hlavne poslanci „vládnej“ Covidchuntokoalície!

Takže Zuzana Čaputová číta – „Od polovice deväťdesiatych rokov, keď sa prokuratúra sformovala ako orgán v samostatnom štáte, pôsobila ako monokratická a pomerne uzavretá inštitúcia. Ako ustanovizeň, ktorá v niektorých prípadoch  fungovala ako štát v štáte.“

Naozaj zaujímavé hodnotenie tak „skúsenej“ právnicky vzdelanej ženy…!

Zuzana Čaputová smelo číta ďalej aj tieto slová – „Dlhé roky sa tu zákon uplatňoval inak voči bežným ľuďom a inak voči vplyvným osobám, ktorým sa vďaka svojmu postaveniu a konexiám dostávalo špeciálneho prístupu.“

Nuž pravda pravdúca, hlavne pre dnešné dni a dnešnú Covidchuntovládu a spol.!

Toto si Zuzana Čaputová nepamätá? Dnes sa jej vtedajšie slová na Daniela Lipšica, Petra Kovaříka, Romana Mikulca, Igora Matoviča a spol. netýkajú???

Avšak Zuzana Čaputová vtedy pritvrdzuje a číta aj toto – „Táto éra sa nielenže musí skončiť, ale musí sa skončiť do dôsledkov, aby sa  nikdy nemohla zopakovať“

Nuž dnes to vyzerá tak, že sa takáto „éra“ nielenže neskončila, ale sa v oveľa brutálnejšej podobe na našej politickej a justičnej scéne prehĺbila a to aj za výdatnej pomoci samotnej Zuzany Čaputovej!

Zuzana Čaputová „tvrdo“ pokračuje ďalej – „Zdrojom a príčinou mnohých problémov bola uzavretosť prokuratúry. Preto právom očakávame, že sa po takmer desiatich rokoch vrátite k tomu, čo ste sa pokúsili zmeniť v čase, keď ste pôsobili na ministerstve vnútra. Využite všetky možnosti, ktoré vám nové postavenie dáva, na presadenie inštitucionálnej otvorenosti prokuratúry a vystavte ju v primeranej miere verejnej kontrole.“

Takže, ak dnes Maroš Žilinka napĺňa vtedajšie priania a želania Zuzany Čaputovej na adresu Generálnej prokuratúry a prokuratúry ako takej, tak potom prečo si drzo pozýva na „prezidentský“ koberček?

Nemala by Zuzany Čaputová práve teraz mlčať? Prípadne Maroša Žilinku v jeho konaní podporiť napr. takým nestranným spôsobom, ako je napr. – „Prokuratúra je samostatná hierarchicky usporiadaná jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom, v ktorej pôsobia prokurátori vo vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti.“?!

Áno, toto je citát zo Zákona o prokuratúre č. 153/2001 Z.z, §2 – Postavenie prokuratúry !!!

Ale načo by som najviac chcel poukázať z prejavu, ktorý Zuzana Čaputová čítala pri príležitosti vymenovania Maroša Žilinku za GP je táto veta, ktorá bola z jej úst priamo adresovaná samotnému Marošovi Žilinkovi – „Verím, že tentoraz sa vám prípadný vnútorný odpor prostredia podarí prekonať.“

Čítaš Slovač s porozumením?

Zuzana Čaputová jasne hovorí Marošovi Žilinkovi, že nesmie podľahnúť žiadnemu vnútornému odporu!

Zuzana Čaputová mala zrejme na mysli vnútorný odpor jeho podriadených, teda dnes sa to týka hlavne takého Daniela Lipšica!

Ale ja dodávam, že Maroš Žilinka dnes nesmie podľahnúť ani vonkajšiemu odporu voči jeho konaniu a tu do tejto kategórie vonkajších odporov patrí predovšetkým samotná Zuzana Čaputová!

Preto na záver tohto môjho názorového článku uvádzam, že Zuzana Čaputová svojim dnešným postojom voči GP Marošovi Žilinkovi značne poprela svoje čítané slová pri jeho vymenovávaní za GP, ale celkom zjavne prekročila svoje kompetencie vo vzťahu k nezávislej prokuratúre a celkom jasne svojim postojom k nej zneužila svoju právomoc najvyššieho slovenského ústavného činiteľa a to je podľa mňa dôvod nato, aby sa ňou zaoberala aj samotná NR SR na základe Ústavy SR, Čl.106, bod (3) – „Prezidenta možno odvolať z funkcie pred skončením volebného obdobia ľudovým hlasovaním. Ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky prijatého najmenej trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, a to do 30 dní od prijatia uznesenia tak, aby sa ľudové hlasovanie vykonalo do 60 dní od jeho vyhlásenia.“

A keďže som politický realista, tak tento článok Ústavy SR si s najväčšou pravdepodobnosťou uplatní voči „prezidentke“ SR Zuzane Čaputovej až nová NR SR (SNR), ktorú si občania SR zvolia v slobodných, demokratických predčasných parlamentných voľbách, ktorých termín môžu určiť nadchádzajúce masívne a masové protesty občanov SR, ktoré sa práve dnes 1. septembra 2021 v našich mestách a mestečkách začínajú!!!

Dôležitá poznámka na záver:

Tento článok som písal pred rozhodnutiami GP o Vladimírovi Pčolinskom a spol.

Zároveň však uvádzam, že tieto udalosti na obsah tohto môjho názorového článku by aj tak nemali žiaden vplyv.

Ba naopak, bol by voči Zuzane Čaputovej ešte ostrejší aj vzhľadom na jej včerajšie FB vyjadrenie ku GP, ktoré hodnotím, ako absolútne neadekvátne a zo strany hlavy štátu totálne neprípustné!!!

Zuzana Čaputová totiž včera okolo 17. hodiny uverejnila na FB profile (status) takúto politickú nehoráznosť, takéto nehorázne vmiešavanie sa do nezávislých rozhodnutí GP – „Zrušenie obvinenia bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského námestníkom generálneho prokurátora je prekvapujúce…“ – teda Zuzana Čaputová je opäť raz prekvapená (tie zásadné prekvapenia ju ešte len od radových občanov SR čakajú, práve v týchto dňoch!!!) a následne očakáva, inými slovami drzo GP vyzýva takto – „…Očakávam teraz, že v rámci zákonných možností, prokuratúra objasní tie skutočnosti, na základe ktorých k zrušeniu obvinenia došlo a odpovie na otázky, ktoré to vyvolalo.“

Veru drzosť Zuzany Čaputovej nemá hraníc!

Avšak pre zmenu ja očakávam, že už v dohľadnej dobe nám bude musieť na množstvo veľmi zásadných a závažných otázok odpovedať práve Zuzana Čaputová, možno aj pred a za účastí GP, ale k tomu budem mať samostatný článok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návšteva Pápeža v SR – pretvárka, faloš, farizejstvo!

16.09.2021

Nie, nejdem hodnotiť pápeža Františka lebo súhlasím s tým, čo napísal Eduard Chmelár na svojom FB profile, že – „Nemýľte sa – toto nie je pápež bratislavskej kaviarne, nie je to ten gýčový ujo, ktorého vám ukazujú v sklenenej vitrínke.“ Nuž áno o predošlom živote pápeža Františka, toho veľa naštudovaného nemám a teda sa nebudem k nemu nijako [...]

Očistec „očistca“!

15.09.2021

Zapredanecké, neoliberálne, Covid apartheidnej segregačnej diktatúre naklonené „slovenské objektívne“ média doslova šalejú! „Novinárske“ vlasy si trhajú! Koľkože títo zapredaneckí „novinári“ nadpráce vykonali, aby sa naplnili slová Igora Matoviča o tom, že oni (Matovičovci a spol.) budú iní, ako tí pred nimi, že oni kradnúť nebudú, že oni sú Vláda [...]

O 5 minút 12 – 12. 9. 2021 – nebotyčná tuposť a hlúposť!

14.09.2021

Ostatná politická diskusia na RTVS O 5 minút 12 bola pre mňa osobne, ukážkou totálnej nebotyčnej tuposti a hlúposti. Hovorím o moderátorovi RTVS Marekovi Makarovi a dvoch „dámach političkách“, o Anne Zemanovej z SaS a Miriam Šutekovej zo Za ľudí. Marek Makara považuje stav rozhádanosti a rozštiepenosti v zo Za ľudí pre občanov SR za tak dôležitý, že [...]

Ide o pravdu, Marián Gavenda

Kňaz Gavenda v Ide o pravdu: V kauze Bezák je na ťahu Vatikán. Predpokladám ponuku diecézy mimo Slovenska

17.09.2021 05:00

„Pápež František vedel o tom, čo počas jeho návštevy prežíva prezidentka Zuzana Čaputová vo svojej rodine,“ priznal v relácii Ide o pravdu kňaz Marián Gavenda.

Týždeň mobility, bicykel

Namiesto áut kroky i cestovanie zadarmo

17.09.2021 05:00

Urobte 10-tisíc krokov a vyhrajte, alebo sa vyberte tatranskou električkou za polovičnú cenu. Začal sa Európsky týždeň mobility.

Preberanie štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana

Hurbanovu cenu dostali Feldek, Sabaka i Hegerová

17.09.2021 05:00

Ceny udeľujú za mimoriadny prínos v kultúrnej, spoločenskej i humanitnej oblasti

NAKA, polícia, vyšetrovanie

Bývalý šéf vyšetrovateľov Šátek: Medzi policajtmi mohol byť legalizant SIS

17.09.2021 04:00

Podľa šéfa niekdajšieho Úrad boja proti korupcii Jozefa Šáteka je zainteresovanosť tajnej služby v kauze údajného manipulovania svedkov podozrivá.