Založ si blog

Protesty by sa mali sústrediť pred všetky hlavné centrály RTVS!

NENECHAME/NENECHAJTE SA VYTLAĆIŤ NA SOCIÁLNE SIETE!!!

 

Národ slovenský sa môže aj potrhať, aj keby sa v státisícoch zhromažďoval a protestoval na uliciach našich miest a mestečiek, nič mu to bude platné, keď ho média „hlavného“ prúdu budú označovať za „dobytok“, „hoväda“, „dezolátov“, rozbíjačov Covid kolektívnej imunity a podobné, ľudskú dôstojnosť dehonestujúce označenia a pomenovania!!!

Áno, sú to práve média čo „vyhrávajú“ všeľudové celoštátne voľby, sú to práve média, ktoré vytvorili túto Covid apartheidnu stresujúcu a strach vzbudzujúcu Covid atmosféru!!!

Sú to média, čo sa nám na dennej báze snažia vymývať mozgy svojimi tupými, jednostrannými, propagandistickými správami, komentármi o akejsi Covid pandémií a nových Covid mutáciách, ktoré sú ešte rýchlejšie v šírení sa populáciou, ktoré spôsobia ešte väčšie zahltenie nemocníc Covid pacientami a pod.

A nedopustia ani na okamžik iný, tiež vedeckými faktami podložený názor, že tomu tak nie je, ale ženú nás spolu s Covid apartheidnou Covidchuntovládou do povinného Covid očkovania vakcínami, ktorú si pravdepodobne nenechal na sebe aplikovať ani jej samotný vynálezca resp. výrobca!!!

Ale Covid vakcinácia nie je dnešnou nosnou témou môjho názorového článku, aj keď s ňou úzko a neoddeliteľne súvisí.

Mojou nosnou témou je vplyv médií na súčasnú Covid marazmatickú dobu, áno hlavne u nás na Slovensku lebo tu žijeme!!!

V žiadnom prípade neobstojí rezignačný názor, že takto to je všade vo svete!

Toto je veľmi zlý názor a teda je potrebné vykonať všetko potrebné, aby to tu u nás na Slovensku, čo sa Covid ošiaľu týka nebolo také, aké je „všade vo svete“!!!

Lebo ak sa väčšina národa slovenského poddá takémuto rezignačnému názoru, tak potom zbohom naša sloboda na dlhé desaťročia…!!!

A teraz k podstate veci.

Ak si média „hlavného“ prúdu typu TV Markíza, TV Joj, denníky SME.sk, Aktuality.sk, Denník N a pod. razia vo svojich redakciách Covid propagandu a poniektorí im to papkajú aj s navijakom a je to pre nich „svätá pravda!, tak nech sa páči!

Ale aby štátna RTVS, štátne mienkotvorné médium razilo rovnakú propagandu, aby štátna televízia platená z peňazí nás všetkých neposkytovala vyvážené informácie, dnes o Covid celosvetovom a hlavne celoslovenskom Covid marazme, tak toto je neakceptovateľné!!!

NEAKCEPTOVATEĽNÉ!!!

Pozrime sa do nedávnej minulosti.

Keď bolo resp. sa začalo SNP, čo povstalci a jeho vedenie urobili, ako prvé? Áno, ako prvé bolo zriadenie Slobodného Slovenského vysielača – https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/334885-ked-sa-z-rozhlasoveho-eteru-ozyvalo-mor-ho/

Teda hovorené slovo šíriace sa éterom bolo silnejšie, ako klasické zbrane, ako roznášanie letákov a pod. O občianskych protestoch na uliciach mohli ľudia len snívať!!!

 

Keď 20. augusta 1968, vtrhli na územie suverénnej Československej socialistickej republiky „spriatelené“ vojska Varšavskej zmluvy na čele s armádou Sovietskeho zväzu, čo vykonali vojenský dôstojníci týchto armád (sovietskej), ako prvé?

Áno, ako prvé obsadili budovy, odkiaľ vysielal Slovenský rozhlas!!! – https://www.webnoviny.sk/redaktori-rozhlasu-museli-v-auguste-1968-upokojovat-situaciu/

 

A čo sa stalo v tie chladné novembrové a hlavne decembrové dni roku 1989?

Áno, rozvratné protisocialistické živly sa pokúšali okamžite vniknúť a ovládnuť celoštátne média – televíziu a rozhlas ČSSR, ako aj národné média, teda Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas.

Tu by som sa trošičku zastavil pri dnes najväčšom Covid vakcinačnom bijcovi a Matovičfilovi – „revolucionárovi“ Milanovi Kňažkovi a jeho novembrového (89) pomocníčka, vtedy podomového kuriča, terazky „ministra prírody“ „revolucionára“ Jána Budaja!

Áno, aj Milan dostal svoju ponovembrovú (89) odmenu oveľa skôr, ako jeho novembrový (89) verný Janko a to „ministra“ zahraničných vecí SR v Mečiarovej vláde…nie, o tomto Kňažkovom „pomýlení sa“ teraz písať nebudem.

Vrátim sa k podstate článku.

Nuž pýtam sa Kňažka a Budaja, čo robili v tie chladné koncoročné dni roku 1989? Zabudli, už nevedia?

Nuž im pripomínam, že ich prvoradou snahou bolo ideologicky a propagandisticky ovládnuť štátnu televíziu a štátny rozhlas!!!

Lebo nie je nič lepšie na ovládanie más, ako práve celoštátne, najlepšie čisto štátne masovokomunikačné prostriedky!

Tu Milanovi Kňažkovi a všetkým dnešným apartheidným Covid „demokratom“ pripomínam tieto dve relácie vysielané tesne po 17. novembri 1989 na okruhu Slovenskej televízie, „inak povedané“ na Slovenskej „dvojke“ – https://www.youtube.com/watch?v=qAuoSGNcYZU&ab_channel=meciarklame

A

https://www.youtube.com/watch?v=z8nj1nM6ayA&ab_channel=RETROSLOVAK

 

TOTO MUSÍ VYKONAŤ ŠTÁTNA RTVS AJ V TIETO COVID APARTHEIDNÉ DNI!!!

Z TOHO SA DNEŠNÍ MLADÍ REDAKTORI RTVS UČTE A POUČTE!

TOMU SA HOVORÍ PLURALITA NÁZOROV A DEMOKRATICKÁ DISKÚSIA NA OBRAZOVKÁCH A V ÉTERI ŠTÁTNEJ RTVS!!!

 

Tieto relácie sa volali „Štúdio dialóg 1989“.

Samozrejme, že prítomní boli Milan Kňažko, Ján Budaj, neskorší dezertér Fedor Gál (dezertoval do Česka lebo až tak „miloval“ národ slovenský!) a samozrejme, že títo páni si podiskutovali aj s takými komunistami, ako bol vtedy Peter Weiss a pod., ktorí síce vraj neboli demokrati, ale bez strachu a obáv si s nimi demokraticky naživo pred celým národom slovenským sadli za jeden diskusný stôl a diskutovali, a diskutovali, tak ako to na obrazovkách štátnej televízie má a musí byť v každej dobe vývoja našej spoločnosti, obzvlášť, ak si tá spoločnosť oficiálne hovorí – DEMOKRATICKÁ!!!

Nie, nejdem rozoberať tieto vtedajšie TV diskusie, ale kto má záujem a minimálne tri hodinky času, tak nech si ich pozrie a hlavne to odporúčam všetkým tým, ktorí sa narodili buď tesne pred novembrom 1989, ale hlavne po novembri 1989 a teraz nám tu od rána do večera mudrujú o akejsi kapitalistickej neoliberálnej „demokracii“ a potrebe presadzovať Covid vakcinačný jediný správny názor a nepripustiť aj názor iný…!!! Hlavne by som to dal povinne pozerať všetkým redaktorom, ktorí nastupujú pracovať do RTVS a aj tým, čo už tam dnes pracujú a malo by to byť povinné aj na všetkých školách, z ktorých následne vyjdú mediálne demokraticky vyštudovaní novinári!!!

Áno, presne štátna RTVS by mala byť dnes takým médiom (dnes doslova mediátorom!), kde by sa v pravidelnom vysielacom čase napr. v nedeľu večer o 20:00 hod, stačilo by, ak by to bolo na STV2, napr. pod názvom – „Covid slobodné štúdio 2021“, odvysielala tak prepotrebná diskusná spoločensko-politická Covid diskusia!

Tu by sa v štúdiu štátnej RTVS posadili v pomernom, vyváženom zastúpení odborníci, ktorí velebia Covid vakcináciu, ako jedinú cestu v „boji“ proti C-19 a odborníci, ktorí síce nebojujú proti Covid vakcinácií, ale majú na celú vec iný názor a viac, ako Covid vakcínu presadzujú prevenciu voči ochoreniu – zdravý životný štýl, šport, pohyb, zdravá výživa, zbavovanie sa nadmernej nadváhy – obezita a pod.

V štúdiu by sedeli odborníci z oboch strán a prezentovali by vedecké štúdie, každý z tej oblasti, ktorú by názorovo a myšlienkovo zastupoval.

Teda žiadna jednostranná propaganda, lebo aj keď sa nejaká akože vyvážená Covid diskusia odvysiela, tak za stranu tej inej Covid názorovej časti odborníkov je prítomný len jeden a redaktor, moderátor štátnej RTVS robí všetko preto, s tými ostatnými, tými „Covid pravdu vraviacimi“, aby ho znemožnil, znevážil, zosmiešnil a tú druhú stranu, div že nevykreslí v podobe Covid vakcinačných Bohov!!!

A preto je potrebné, aby sa celoštátne občianske protesty, ale aj tie, čo budú organizovať opozičné strany, či už parlamentné alebo mimoparlamentné, vo väčšej miere konali pred sídlami štátnej RTVS v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach a aby sa demonštranti a ich zástupcovia dostali do vnútra tejto inštitúcie, aby ju „okupovali“, ale nie živelne a násilím, ale aby protestujúci na všetkých námestiach, našich miest a mestečiek požadovali od štátnej RTVS, aby vo svojom spravodajstve poskytla pluralitný názor na Covid problematiku!

Aby, ako už vyššie uvádzam, štátna RTVS zapracovala do svojej hlavnej vysielacej štruktúry reláciu nanajvýš Covid pluralitnú a poskytovala občanom SR informácie o Covid „pandémií“ a s tým spojených všetkých otázok dneška vyvážene, aby sa pri jednom stole zišli spoločne odborníci aj politici z oboch strán názorového spektra a nechať na občanovi, kto z nich ich presvedčí viac, či menej a následne nechať na každom jedincovi, ako sa bude voči svojmu zdraviu a životu správať – slobodné nosenie rúšok, slobodné nosenie respirátorov, slobodné dodržiavanie odstupov, slobodné používanie dezinfekcie a hlavne slobodné rozhodnutie sa dať, či nedať Covid zaočkovať bez akýchkoľvek podmienok!!!

Áno, toto je dnes potrebné na námestiach, ako prvé požadovať, aby sa do štátnej RTVS vrátila tá Novembrová (89) pluralita názorov!

Lebo protesty pred NR SR, Prezidentským palácom a Ústavným súdom SR sú síce tiež potrebné, ale mali by slúžiť „len“ ako podporné protesty tých najväčších a najmasovejších pred spomínanými tromi sídlami štátnej RTVS!!!

Pre tých, čo na slovo – pluralitný – už zabudli alebo pre tých, čo ho dnes nemajú možnosť počuť a nikdy ho ani nepočuli, tak uvádzam, že slovo PLURALITNÝ/PLURALIZMUS znamená – existencia/akceptácia viacerých názorov/metód/skupín…

Pýtam sa, máme dnes na Slovensku, ale aj vo svete takýto Covid pluralizmus?

Veru, nie nemáme, ale mať musíme, inak sa z tohto Covid marazmu nepohneme a rútime sa priamo, strmhlav do Covid záhuby!!!

Záver:

V úvode tohto môjho názorového článku veľmi zreteľne a jasne nabádam, aby sme sa/ aby ste sa, nenechali vytlačiť, len a výhradne na sociálne siete.

Koho myslím, keď píšem „nenechajme sa“?

Nuž tým myslím všetkých nás, radových občanov, ktorí svoju nespokojnosť s dnešnou Covidchuntovládou a Covidchuntovských aparteidných povinne vakcinačných opatrení vyjadrujeme výhradne na sociálnych sieťach alebo v podobe článkov napr. tohto typu, ako je tento. Čo to znamená vo vzťahu k štátnej RTVS?

To znamená, že aj My „radový“, dnes pre apartheidnu Covidchuntovládu a pre vedenie štátnej RTVS, absolútne bezvýznamní človiečikovia, musíme byť súčasťou týchto vyvážených Covid diskusií v podobe priamej účasti – sedieť v priestoroch, kde sa takáto diskusia bude odohrávať a mať možnosť naživo klásť diskutujúcim otázky a zároveň mať možnosť klásť diskutujúcim otázky naživo prostredníctvom telefonického spojenia, e-mailmi a pod.!!!

Koho myslím, keď píšem „nenechajte sa“?

Tu mám jednoznačne na mysli všetkých dnes politických a odborných oponentov súčasnej apartheidnej Covidchuntovlády a Covidchunto jediným „správnym“ Covid odborníkom.

Nie je možné, aby názor opozície politickej a opozície odbornej, zaznieval výhradne na sociálnych sieťach, v „alternatívnych“, vraj „konšpiračných“ médiach a bol tak vytláčaný na mediálny okraj!!!

Toto je neprípustné a neakceptovateľné v prípade, že ešte stále platí na území SR Ústava SR, kde sa hneď v jej úvode v Čl.1, ods.(1) jasne píše aj a predovšetkým toto – „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“

A zároveň, ak platí Zákon č. 532/2010 Z.z. – Zákon o Rozhlase a televízií Slovenska, kde sa v §3 – Poslanie Rozhlasu a televízie Slovenska, v ods.(3), bod b) píše jasne a zreteľné toto – programy –  „poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov,“

vyššie uvedeného pre mňa osobne na záver vyplýva, že je potrebné našu občiansku nespokojnosť sústrediť hlavne pred sídla štátnej RTVS a obrazne povedané vziať si ju späť!!!

Ak v štátnej RTVS nebude vyvážená informovanosť, ak v štátnej RTVS nedostanú rovnaký priestor obidve strany „sporu“, tak sa nikam nepohneme resp. hýbeme sa, priam sa rútime do priepasti tej najtvrdšej, najtemnejšej diktatúry!!!

PS:

Tu je dôkaz, prečo by štátna RTVS mala resp. musí na pravidelnej báze prinášať pluralitné diskusie – https://dennikstandard.sk/101978/ivermektin-sa-uz-na-liecbu-covid-pacientov-na-slovensku-neodporuca/

Povenujem sa tejto téme v samostatnom článku, teraz len veľmi stručne – ministerstvo „zdravotníctva“ SR od jesene 2021 úplne vypustilo pre liečbu C-19 doteraz účinný liek IVERMEKTÍN!

Tak sa pýtam – potrebuje toto rozhodnutie jedného, aj keď hlavného odborníka ministerstva „zdravotníctva“ SR odbornú oponentúru na obrazovkách štátnej RTVS alebo je ti to Slovač „radová“ aj tá odborne-politická JEDNO???

Odpovedzte si všetci sami pre seba vo svojom vnútri a potom dajte tento svoj názor jasne navonok!!!

 

 

Návšteva Pápeža v SR – pretvárka, faloš, farizejstvo!

16.09.2021

Nie, nejdem hodnotiť pápeža Františka lebo súhlasím s tým, čo napísal Eduard Chmelár na svojom FB profile, že – „Nemýľte sa – toto nie je pápež bratislavskej kaviarne, nie je to ten gýčový ujo, ktorého vám ukazujú v sklenenej vitrínke.“ Nuž áno o predošlom živote pápeža Františka, toho veľa naštudovaného nemám a teda sa nebudem k nemu nijako [...]

Očistec „očistca“!

15.09.2021

Zapredanecké, neoliberálne, Covid apartheidnej segregačnej diktatúre naklonené „slovenské objektívne“ média doslova šalejú! „Novinárske“ vlasy si trhajú! Koľkože títo zapredaneckí „novinári“ nadpráce vykonali, aby sa naplnili slová Igora Matoviča o tom, že oni (Matovičovci a spol.) budú iní, ako tí pred nimi, že oni kradnúť nebudú, že oni sú Vláda [...]

O 5 minút 12 – 12. 9. 2021 – nebotyčná tuposť a hlúposť!

14.09.2021

Ostatná politická diskusia na RTVS O 5 minút 12 bola pre mňa osobne, ukážkou totálnej nebotyčnej tuposti a hlúposti. Hovorím o moderátorovi RTVS Marekovi Makarovi a dvoch „dámach političkách“, o Anne Zemanovej z SaS a Miriam Šutekovej zo Za ľudí. Marek Makara považuje stav rozhádanosti a rozštiepenosti v zo Za ľudí pre občanov SR za tak dôležitý, že [...]

Virus Outbreak Bolivia

ONLINE: Koronavírus nepribrzdil zmenu klímy, ľudstvo opäť plytvá

17.09.2021 06:00

Spomalenie ekonomík pre pandémiu koronavírusu nezbrdilo klimatické zmeny, emisie CO2 opäť rýchlo rastú a ľudstvo sa nespráva ekologickejšie.

Ide o pravdu, Marián Gavenda

Kňaz Gavenda v Ide o pravdu: V kauze Bezák je na ťahu Vatikán. Predpokladám ponuku diecézy mimo Slovenska

17.09.2021 05:00

„Pápež František vedel o tom, čo počas jeho návštevy prežíva prezidentka Zuzana Čaputová vo svojej rodine,“ priznal v relácii Ide o pravdu kňaz Marián Gavenda.

Týždeň mobility, bicykel

Namiesto áut kroky i cestovanie zadarmo

17.09.2021 05:00

Urobte 10-tisíc krokov a vyhrajte, alebo sa vyberte tatranskou električkou za polovičnú cenu. Začal sa Európsky týždeň mobility.

Preberanie štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana

Hurbanovu cenu dostali Feldek, Sabaka i Hegerová

17.09.2021 05:00

Ceny udeľujú za mimoriadny prínos v kultúrnej, spoločenskej i humanitnej oblasti