Založ si blog

S pápežom, len plne zaočkovaní. S Bohom bez rozdielu každý!

Čítam, počúvam a neverím vlastným ušiam ani očiam, kam až zachádzajú dnešní „slovenskí“ Covidchuntovládcovia.

Už im nestačí, že rozdeľujú/segregujú občanov SR na základe svetských, ich Covidchuntovskovládnych parametrov, oni už absolútne bez hanby a bez zábran rozdeľujú občanov SR na veriacich zaočkovaných a na veriacich nezaočkovaných, pričom z tých druhých robia automaticky horších veriacich, ako sú tí prví resp. neveriacich lebo ani stretnutie s hlavou katolíckej cirkvi ich nepresvedčí, aby sa dali proti svojej vôli Covid zaočkovať čisto experimentálnou vakcínou!!!

Podľa Lengvarského je veriacim dostatočne veriaci len ten občan SR, ktorý je veľakrát aj proti svojej srsti, plne zaočkovaný (rozumej už sa nechal pichnúť aj druhou povinnou dávkou Covid vakcíny. Koľkože ich ešte bude potrebné pre „konečné“ riešenie Covidu?) a občan, ktorý nepodľahne ich svetskému rozmaru/diktátu je buď Covid vakcinačný rebel alebo falošný veriaci lebo nepodstúpi svetskú obetu, aby sa aspoň raz za život stretol naživo so Svätým otcom!!!

Takýto nehorázny nátlak na občanov SR jednoznačne odsudzujem a vyjadrujem hlboké presvedčenie, že za toto budú títo Covidchuntovládcovia pykať ešte tu na zemi!!!

Veru, s pohľadu nebeskej večnosti to bude ani nie za jednu nebeskú desatinu/stotinu/tisícinu sekundy!!!

Tu na tomto mieste je nutné citovať, čo k tomu povedal/prečítal farizej Vladimír Lengvarský, pre ktorého sú svetské mamony oveľa viac, ako čistá viera v Boha Otca.

Lengvarský hovorí/číta toto – „…aby návštevníci svätých omší a ďalších podujatí naplno využili návštevu Svätého Otca a mohli v pokoji prežívať jeho slová povzbudenia…, …,že povolíme účasť…, …no podmienkou účasti na svätých omšiach a iných podujatiach bude plná zaočkovanosť účastníkov podujatí. Aj týmto chceme dosiahnuť, aby návšteva Svätého Otca na Slovensku bola duchovným zážitkom pre čo najväčší počet ľudí…“ (https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/595063-na-stretnuti-s-papezom-sa-budu-moct-zucastnit-len-plne-zaockovani/)

Toľko farizejstvá a podlostí v tak krátkom predslove som nikdy nepočul a dúfam, že už ani nikdy počuť nebudem! Ani neviem, ku komu by som mohol Lengvarského prirovnať či už zo súčasných diktátorov politikov, či tých z nedávno a dávno doby minulej! Veru nik mi nenapadá čo by sa mu „rovnal“ v diktátorstve a farizejstve!!!

Čo vlastne povedal Vladimír Lengvarský? Nuž len toľko, že návštevu Svätého Otca využije/zneužije na čo najväčšie Covid experimentálne zaočkovanie lebo sa domnieva (podľa mňa mylne!), že ľudia obetujú svoje zdravie a podstúpia potupnú experimentálnu Covid vakcináciu, len preto, aby z diaľky hmlisto videli pápeža Františka!!! HNUS!!!

No a potom prišiel na rad vedľa Lengvarského stojací (v rúšku!), takmer sa trasúci  Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., rímskokatolícky arcibiskup metropolita Bratislavskej arcidiecézy a predseda Konferencie biskupov Slovenska, rovnako s papierom v ruke.

Papier v ruke tak vysokého cirkevného hodnostára katolíckej cirkvi na Slovensku pre mňa osobne znamená len jedno, toto je znak farizejstva!

Mons. Zvolenský, ktorý vo svojom živote predniesol stovky, ak nie tisícky cirkevných kázaní na sv. omšiach bez papiera, z hlavy, teraz potrebuje papier, aby zdôvodnil, prečo slovenská katolícka cirkev pokľakla pred „slovenskou“ Covidchuntovládou a dovolila, aby jej „ovečky“ boli od seba neodôvodnene oddelené/odtrhnuté/segregované nie podľa viery v Boha Otca, ale podľa toho či podľahli svetskému mamonu a nechali sa napichať svetskou experimentálnou Covid vakcínou, o ktorej už len málo kto pochybuje, že nie je ľuďom pichaná z čisto medicínskeho hľadiska, ale celkom zjavne čisto z hľadiska svetského a tým je čo najväčší finančný prínos farmaceutickým (vybraným!) firmám pre ešte väčšie a silnejšie uchopenie svetskej moci nad ostatnými na tejto zemi! „Ale beda Vám farizeji“!!! (toto nehovorím ja, to hovoril Ježiš tým, čo iným vodu kázali a sami víno pili potokmi!)

Mons. Zvolenský zlomeným hlasom povedal/prečítal aj tieto slová –„…toto rozhodnutie, ktoré prezentoval pán minister vnímame v duchu našej požiadavky, aby sa na stretnutiach so Svätým otcom mohlo zúčastniť čo najviac ľudí…“

Kto má silný žalúdok a dokáže počúvať tieto pre mňa celkom jasné farizejské slová z úst Mons. Zvolenského, tak nech sa páči – https://www.ta3.com/clanok/206829/vyhlasenie-v-lengvarskeho-a-arcibiskupa-s-zvolenskeho-k-navsteve-papeza-frantiska .

Pýtam sa Mons. Zvolenského, to bola čia požiadavka, aby sa stretnutia s pápežom Františkom mohli zúčastniť len veriaci „zodpovední“, tí úplne Covid zaočkovaní? A kto z katolíckej slovenskej cirkvi súhlasil, že „nezodpovední“ veriaci lebo nie sú Covid zaočkovaní, sa nemôžu, lepšie a presne povedané, nesmú (je im to zakázané!) zúčastniť stretnutia s pápežom Františkom?

Bola to podmienka samotného Svätého Otca?

Som presvedčený, že nie, ani náhodou!!!

Pevne verím, že ak sa toto dozvie pápež František, tak just príde na Slovensko, aby ukázal/povedal týmto naším slovenským Covid farizejom, skôr, ako položí svoju svätú nohu na našu rodnú slovenskú zem, ešte na podeste schodov, keď vystúpi z dverí lietadla tieto naozaj kresťanské a sväté slová – „Drahí Slováci, milí veriaci, aj menej veriaci resp. neveriaci. Prichádzam k Vám, ako boží služobník nášho nebeského Boha Otca a volám Vás k sebe tak, ako on nás milostivo volá k sebe, bez akéhokoľvek rozdielu…“

Áno, toto presne by mal Svätý otec povedať nahlas ešte skôr, ako sa mu všetci tí svetskí farizeji začnú klaňať na jeho privítanie (teraz poukazujem na tých prvých „vyvolených“, na dnešných predstaviteľov Covidchuntovlády) a najskôr by sa mal pobrať zvítať sa s „ovečkami“ prostými a nie stými „vyvolenými“ a mal by sa dožadovať, aby sa mohol zvítať s občanmi SR mimo Covidchuntovládou SR vymedzeným priestorom tak, aby sa mohol zvítať aj s tými „nezodpovednými“ – nezaočkovanými a takto ukázať všetkým slovenským farizejom, že ani pápež a už vôbec nie Boh Otec, nerozdeľujú ľudí na Covid zaočkovaných a na Covid nezaočkovaných!

Na záver všetkým slovenským Covid farizejom odkazujem toto – „Beda Vám Covid farizeji! Áno, tu na zemi chcete umožniť stretnutie s pápežom, len tým, ktorí Vás poslúchnu a len kvôli tejto udalosti si nechajú vpichnúť experimentálnu Covid vakcínu. Áno, tu na zemi sa s pápežom, na Slovensku stretnú len Covid zaočkovaní, ale raz príde pre každého deň, keď sa stretne s Bohom Otcom.

S pápežom len „vyvolení“, ale s Bohom Otcom každý jeden bez rozdielu! Tam „hore“ niet zaočkovaných a nezaočkovaných! Tam sa posudzuje podľa iných pravidiel!

A vy pozemskí svetskí farizeji budete za toto všetko, čo tu s nami vystrájate, súdení podľa božích pravidiel a zákonov!

Tam Vám nebude odpustené, že ste si tu na zemi vymedzili právo, komu umožníte sa stretnúť s pozemským najvyšším Božím služobníkom a komu to zakážete! Nemáte na to žiadne právo!

Tam hore Vám nebude odpustené, že ste si tu na zemi uzurpovali právo rozdeliť ľudí na viac veriacich lebo podstúpili svetské Covid očkovanie a na tých, ktorí sú podľa Vás menej veriaci a nepoddali sa vášmu svetskému diktátorstvu!!!

A vedzte vy Covid farizeji, že deň Božieho súdu Vás neminie!

My vás nemáme právo súdiť, My vás budeme len posudzovať za vaše konanie na tejto zemi a zoberieme vás za to na zodpovednosť podľa platných svetských zákonov, ktoré dnes síce neplatia pre všetkých rovnako, ale deň, kedy budú platiť pre všetkých rovnako, je už nezadržateľne/nezvratne za dverami!!!

BODKA na záver pre všetkých Covid farizejov:

Pýtam sa hlavne Mons. Zvolenského, celej Konferencie biskupov Slovenska, všetkých farárov a diakonov na Slovensku, ale aj všetkých veriacich na Slovensku bez rozdielu (zaočkovaný/nezaočkovaný), komu viacej dôverujete/veríte – človeku/ľuďom, ktorí vyvinuli/vyrobili Covid vakcínu, za ktorú odmietajú zobrať na seba úplnú/plnú zodpovednosť a od Vás žiadajú úplne/plné zaočkovanie?! Alebo veríte nebeskému Bohu Otcu?!

Nuž tu Vám pripomeniem toto. Hlavne Mons. Zvolenskému! Mons. Zvolenský je pravda čo katolícka cirkev hlása svojim „ovečkám“ v Božích chrámoch (kostoloch), že My ľudia a všetko, čo je okolo nás, pochádza od Boha Otca?!

Predpokladám, že odpoveď je jednoznačne ÁNO!

Tak potom prečo neveríte Bohu Otcu a nemodlíte sa k nemu, neprosíte ho, aby Vás aj nás ochránil pred akoukoľvek pliagou? (Ježiš – „Proste a bude Vám dané“!)

Vy si nepomínate čo hovoril Ježiš Nazaretský, že Boh tak miloval ľudí, že za nich obetoval svojho jediného syna Ježiša a nechal ho za nás všetkých, za svetské hriechy nás všetkých, ukrižovať na kríži?!

Prečo Vy dnes, nás obetujete svetským rozmarom a nechávate nás obrazne povedané „ukrižovať“ na Covid vakcinačnom kríži, keď aj sami vidíte a počujete, že hlavne tí čo túto vakcínu vyrobili/vyvinuli dávajú od nej ruky preč a všetku zodpovednosť prenášajú na vaše „ovečky“ lebo pred vpichnutím Covid vakcíny musia podpísať dokumenty, že súhlasia s vpichnutím tohto „zázraku“?!

Podľa vás za koho máme priniesť my radoví, bežní občania obetu?! Za vás, za Covid farizejov? Za KOHO? Len nehovorte, že za seba samých a svoje zdravie!!!

Tu Vám pripomínam všetky zázraky, ktoré Ježiš vykonal, keď chodil po tejto zemi! Vy o nich veriacim v kostoloch o tom hovoríte na každej jednej omši! A nebolo ich 37?! – https://sk.eferrit.com/37-zazraky-jezisa/

A viete čo povedal Ježiš Farizejom? Nuž povedal im okrem iného aj toto – „Beda vám, farizeji, lebo máte radi predné sedadlá v synagógach a pozdravy na trhoviskách! Beda vám, lebo ste ako hroby, ktoré nevidieť, a ľudia ani nevedia, že po nich chodia!“ (Lukáš 11:43, 44)“

Áno, presne tieto jeho slová dnes patria vám lebo kto bude pri pápežovi Františkovi sedieť v prvých resp. na predných sedadlách?!

Ak by ste mali pravú vieru, tak do tých prvých sedadiel necháte posadiť bežných veriacich, bez rozdielu či zaočkovaní alebo nezaočkovaní!

Do prvých sedadiel pri stretnutí s pápežom Františkom (ale aj vo „vašich“ kostoloch!), by ste mali posadiť tých najviac trpiacich, chorých, bezvládnych a pod.!

Už ste zabudli čo hovoril Ježiš, že –  „Prví budú poslední a poslední budú prví“?!

A že to myslel vo vzťahu, keď predstúpite pred najvyšší nebeský súd, pred Boha Otca?!

Je to jedine ON, ktorý rozhodne, ktorí z nás budú Prví a ktorí Poslední!!! ZAPAMäTAŤ!!!

Ale Ježiš povedal Farizejom aj toto – „Beda vám, ktorí ste zbehlí v Zákone, lebo ste si privlastnili  kľúč k poznaniu. Sami ste nevošli a tým, ktorí chceli vojsť, ste bránili!“ (Lukáš 11:52)“

Ale aj toto – „„Beda i vám, čo ste zbehlí v Zákone, lebo kladiete na ľudí bremená, ktoré sa ťažko nesú, ale sami sa ich nedotknete jediným prstom. Beda vám, lebo staviate hrobky prorokom, ktorých zabíjali vaši predkovia!“ (Lukáš 11:45–47)“

Ale takým najzákladnejšim odkazom, čisto podľa mňa, vám dnešní Farizeji, je tento odkaz Ježiša – „Vy farizeji čistíte pohár a misu zvonku, ale vnútri ste plní chamtivosti a zla. Vy nerozumní! Či ten, ktorý urobil vonkajšok, neurobil aj vnútro?“ (Lukáš 11:39, 40)“

Chápete dnešní Farizeji o čom je táto Božia VETA?! – https://www.jw.org/sk/kniznica/knihy/jezis/sluzba-v-judei/kritika-pokryteckych-farizejov/

No a na úplný záver, vám dnešní novodobí Farizeji, čo sa topíte vo svetskom bohatstve a bažíte ešte po väčšom svetskom bohatstve a ešte po väčšej svetskej moci/nadvlády nad „svojimi“ ovečkami, pripomínam ešte aj tieto Ježišove slová o Maloverných.

Vy ste zabudli, čo sa stalo Petrovi, keď vyzval Ježiša, aby ho zavolal k sebe, keď Ježiš chodil po rozbúrenom mori? NIE? Tak vám to pripomeniem.

Keď nadránom O štvrtej nočnej stráži na loďke Peter zbadal Ježiša, ako chodí po hladine rozbúreného mora, tak sa domnieval, že má iba vidiny a preto vyzval Ježiša, že ak je to On, tak nech ho zavolá k sebe. Ježiš ho zavolal – „Peter poď!“.

Peter vstúpil na hladinu mora a išiel smerom k Ježišovi, ale keď si uvedomil svetskú vec, že fúka silný vietor a on nie je na „pevnej“ podlahe loďky, tak sa more pod ním „otvorilo“ a on sa začal topiť. Ježiš ho zachránil, chytil ho za ruku a povedal – „Ó, maloverný, prečo si pochyboval?“ http://www.kristovacirkev.sk/stranky/buletin/2008/precosipochyboval.htm

A vy dnešní Farizeji nie ste tiež Maloverní? Vy neveríte v Božiu lásku, v Božiu prozreteľnosť, že nie experimentálna vakcína je to, čo aj náš národ Slovenský „vyslobodí“ od Covidu lebo aj toto je dielo Božie, ktohovie možno je to Trest Boží za to, kam až naša a svetová nenásytná, mamonska spoločnosť došla a zabudla na Desať Božích prikázaní?!

Vy dnešní Farizeji ešte chodíte po „morskej hladine“ a veríte alebo ste Maloverní a už sa „topíte“???!!!

Kto vás dnes chytí za ruku, aby vás zachránil???

Zachráni vás Boh Otec, jeho Syn a Duch svätý alebo dnešná „slovenská“ Covidchuntovláda alebo tí čo vakcínu vyvinuli, vyrobili, nám všetkým ju pod drastickými podmienkami nanucujú, čím nás zbavujú svojprávnosti, ľudskej dôstojnosti, zakazujú nám tiež naplno prežiť a precítiť stretnutie s pápežom lebo sme svetský „nezodpovední“, ale sami za ňu odmietajú zobrať plnú zodpovednosť???

Sami si odpovedzte!

Ja pre seba odpoveď mám – neverím Covid experimentálnej vakcíne od tých ľudí, ktorí prví za ňu odmietajú niesť zodpovednosť i napriek tomu resp. práve preto lebo ju vyvinuli a vyrobili sami!

Preto ja ľudí nerozdeľujem na zaočkovaných a nezaočkovaných!

Verím a vy Farizeji by ste mali veriť tiež, že Boh Otec miluje svoj ľud rovnako, ako keď za nás a naše svetské hriechy obetoval na kríži svojho jediného syna – Ježiša Krista a pomôže nám aj s Covidom, ale dnešná experimentálna Covid vakcína to NIE JE!!!

PS I:

Všetkým veriacim – zaočkovaným.

Zvážte, či sa za takých potupných podmienok zúčastníte na stretnutí s pápežom Františkom, aby ste, ako povedal Lengvarský – „..naplno využili návštevu Svätého Otca a mohli v pokoji prežívať jeho slová povzbudenia…“

Pýtam sa, aký budete mať v duši pokoj, ak budete vedieť, že váš (s pohľadu cirkvi) Brat, Sestra, ale aj (s pohľadu svetského) Otec či Mama, sa nebudú môcť zúčastniť stretnutia s pápežom Františkom a tiež si na plno a v pokoji užiť jeho návštevu, jeho osobnú prítomnosť tu na Slovensku, len preto lebo nie sú zaočkovaní z akéhokoľvek dôvodu, na čo majú plné právo?

Aký budete mať v duši pokoj, keď aj Vy prispejete ku Covidchuntovskému svetskému farizejstvu? Či oni nie sú rovnakí, ako VY? Či ich, Ich aj Váš Boh Otec na nebesiach nemiluje rovnako, ako Vás a je mu jedno, či je Covid zaočkovaný alebo nie?

Aký budete mať pokoj v duši, keď sa takto svetský necháte povýšiť nad nezaočkovaných, ale inak úplne zdravých???

Nuž zvážte, či by nebolo načim porozmýšľať nad svojou neúčasťou za takýchto potupných podmienok na stretnutí s pápežom Františkom a prenechať mu len tých Farizejov, ktorí Vás veriacich rozdeľujú na základe svetskej experimentálnej medicíny, za ktorú nechce zobrať nikto zodpovednosť?!

PS II.

Ešte je otázne či aj Vás zaočkovaných dnešní Covidchuntovskí Farizeji pustia na stretnutie s pápežom Františkom, ak 1. septembra 2021 sa na celoštátnych protestoch voči ním zúčastnia stovky tisíc nespokojných ľudí, minimálne tých takmer 600 000, ktorí chceli referendum o predčasných voľbách a Covidchuntovskí farizeji povedia, že návšteva pápeža Františka je presne o 11 až 14 dní, čo je inkubačná doba na prejavenie sa „obzvlášť závažného Covid ochorenia typu DELTA“ a teda nie je prípustné, akékoľvek vítanie, kohokoľvek…!!!

Konšpirácia? Nuž, koľkože už bolo okolo Covidu „konšpirácií“ a následne to boli nevyvrátiteľné fakty!!!

Chápem rozhorčenie niektorých farizejov, o ktorých vyššie v texte píšem, že kto som ja, že som si dovolil napísať tento svoj názor?!

Nuž ja som presne to, čo oni, ako to bolo povedané v jednom slovenskom kultovom filme – „Všetci sme dietky božie!“

 

 

 

 

Hlas podobný Čaputovej. Tvár podobná Čaputovej. Je to Čaputová!

08.08.2022

Tak som sa v tieto dni rozhodol, že sa pozriem do Čaputovej minulosti a porovnal ju s dnešnou jej prítomnosťou. Určite nie do jej súkromnej minulosti, toto ma nezaujíma a ani ma nikdy nezaujímalo. Tentokrát som sa chcel pozrieť na jej minulosť, keď ešte nebola „političkou“. Keď bola ešte bežná občianka Slovenskej republiky, keď bola súčasťou akejsi [...]

Bude zima bude mráz, kam sa Slovák, kam schováš?

05.08.2022

Nuž áno, pre názvov svojho dnešného rýdzo názorového článku som si požičal resp. som našiel námet v jednej našej peknej riekanke – Bude zima bude mráz (…kam sa vtáčik, kam schováš…?) No a My Slováci sme dnes, podľa môjho názoru, takými „vtáčatami“, také vtáčence v rámci akejsi „súdržnej“ a vo vzťahu k Ukrajine aj nadmieru solidárnej, [...]

Priznanie USA – CIA, sa Čaputovej týka minimálne dvakrát? !

04.08.2022

Možno pre niekoho prekvapivé, ba dokonca pre niektorých USAfilov dokonca šokujúce, ale pre väčšinu občanov-voličov SR, len prirodzené vyvrcholenie toho, o čom si už aj vrabce na stromoch čvirikali, dlhodobo čvirikajú a pevne verím, že už nikdy čvirikať nebudú!!! Na svete je už takmer 4 a polroka jasný dôkaz o tom, že USA, prostredníctvom CIA hrubým spôsobom [...]

sucho, uroda kukurica, globálne oteplovanie, pole

Situácia so suchom sa zhoršila, extrémne je na 15 % Slovenska

08.08.2022 17:22, aktualizované: 18:09

Extrémne sucho je aj na letisku v Bratislave, v Senici a Spišských Vlachoch.

Marian Kotleba

GP: ĽSNS nemá potenciál a príležitosť na politické zmeny ohrozujúce demokraciu

08.08.2022 15:29

Generálny prokurátor Maroš Žilinka už informoval, že nepodá návrh na rozpustenie ĽSNS.

Smer / Robert Fico /

Fico: Na referendum máme 350-tisíc podpisov. Neviem, koľko naškrabkali v Hlase

08.08.2022 14:18

Podľa predsedu Smeru Roberta Fica vyzbierali 350-tisíc podpisov na vyhlásenie referenda o predčasných voľbách.

Hasičské auto / Hasiči / Požiar / Požiarnik /

Byt v Karlovej Vsi zachvátil požiar, jeho obyvateľ vyskočil z okna

08.08.2022 13:51

Polícia zasahuje pri požiari bytu v Karlovej Vsi, pri ktorom obyvateľ bytu vyskočil z okna, informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Michal Szeiff.