Založ si blog

RTVS musí konať! Zákon jej to jednoznačne prikazuje!

Tento môj názorový článok, úzko súvisí s komerčnou TV TA3, ktorá sa ako prvá (chválim!) odhodlala informovať občanov SR, aj o niečom inom, čo je možno účinnejšie, ako samotné vakcíny na prevenciu a hlavne liečbu, nového medicínskeho „hitu“ C-19, ktorý nás občanov SR, skrze vládu despotu, diktátora Igora Matoviča gniavi, ničí už takmer rok! Avšak jedným dychom dodávam, že toto je predovšetkým úloha štátnej RTVS, aby nás občanov SR, ktorí ju platíme z našich daní a nie málo, informovala objektívne, hlavne nestranne a vyvážene. Dávam do jasnej pozornosti Jaroslavovi Rezníkovi, dnes GR RTVS! Jednoznačne jej (RTVS) to vyplýva predovšetkým z Ústavy SR, Čl.26, ods.(1) – „Sloboda prejavu a právo na informáciezaručené“ a ods.(3) – „Cenzúra sa zakazuje“!!!

To v ľudskej reči znamená, že RTVS je z Ústavy SR povinná, nám občanom SR prinášať všetky informácie bez ohľadu, ktorým záujmovým, politickým zoskupeniam ako vyhovujú resp. nevyhovujú a nesmie ich zamlčiavať, čo je inak povedané -CENZÚRA!!!

No a potom je tu Zákon, ktorý sa priamo dotýka RTVS, Zákon č. 532/2010 Z.z. – „Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov“

V §3, ods.(1) sa píše – „Rozhlas a televízia Slovenska je vysielateľom, ktorého poslaním je poskytovať službu verejnosti v oblasti vysielania“

Jest podčiarknuté poskytovať službu a nie vysielať propagandu – len jednu, jedinú „pravdu“ a ostatné závažne skutočnosti, zámerne potláčať, zosmiešňovať resp. pred občanmi SR zamlčiavať, prekrúcať a pod.

V §3, ods.(3), bod a) sa píše – „sú založené na zásadách demokracie a humanizmu a prispievajú k právnemu vedomiu, etickému vedomiu a k environmentálnej zodpovednosti verejnosti,“ a v bode b) sa uvádza – „ poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov,“

Z uvedeného §3 a jeho znenia, je dnes jasné a zrejmé, že súčasná RTVS je na mile vzdialená od týchto jej povinnosti vo vzťahu k nám občanom a to sa musí tiež okamžite zmeniť, minimálne okamžite od nástupu novozvolenej vlády SR v predčasných voľbách, ktoré sú resp. by mali byť, pre nás, všetkých občanov SR, momentálne najvyššou prioritou, ak si chceme zachrániť naše holé životy a živobytia!!!

Je smutné, že ako prvá, na Slovensku pôsobiaca televízia, musela prísť komerčná TV s informáciami o lieku Ivermektín, ktorý, ako ukazujú štúdie zo sveta, ale aj z domova, je veľmi účinný na prevenciu a liečbu, dnes tak neodôvodnene, pretraktovanej respiračnej choroby C-19, pravda v súbehu podávania podporných vitamínov C, D3, Zinok a pod.

Komerčná TV TA3, vo štvrtok (11.3.2021) vo svojej relácií „Tak takto“, dala slovo, dosť značný vysielací priestor v trvaní 25 minút (čo naozaj nesmierne kvitujem!), slovenskému vedcovi pôsobiacemu na Torontskej univerzite v Kanade, Ondrejovi Halgašovi – https://www.ta3.com/clanok/1205188/ivermektin-pozitiva-a-rizika.html, s podnázvom – „Ivermektín – pozitíva a riziká“. Reláciu moderuje Anka Žitná a keďže sa so svojim hosťom rozprávala prostredníctvom video hovoru, z dôvodu, že hosť sa nachádzal v Kanade, kde nateraz žije a pracuje, tak nemala na tvári rúško, čo považujem za veľké plus lebo v iných TV, hlavne v RTVS by moderátor bol aj v takom prípade v rúšku alebo aj, ako napr. jeden z našich najvyšších ústavných činiteľov, ktorý/ktorá má rúško na tvári, aj keď je už niekoľko týždňov zaočkovaná druhou dávkou „zázračnej“ vakcíny z USA, čím prezentuje jej „účinnosť“ a svoj „veľmi dôležitý“ rozhovor vedie tiež formou video hovoru!

Z úst Ondreja Halgaša zazneli, aj tieto jasné, zreteľné vyjadrenia o veľmi účinnom lieku, aj na C-19 – moderátorka začala otázkou, aby sa hosť jednoznačne vyjadril, či Ivermektín na liečbu C-19 – „Áno alebo Nie“ – hosť odpovedá -. „Myslím si, že teraz po roku pandémie, keď už máme toľko výsledkov, znalosti, koľko máme, tak určite treba povedať, že áno. Častokrát, aj v médiach vidím stále, aj na Slovensku zmienky o tom, že máme, len akési anekdotické zistenia, pričom toto už vôbec, niekoľko mesiacov nie je pravda. Aj v západných krajinách, či už v Európe alebo v Amerike, kde sa použil tento liek, pri tisíckach Covid pacientoch, no a používa sa aj v mnohých iných krajinách na celom svete.“ Ďalšia otázka bola položená v tom zmysle, že aj na Slovensku máme lekárov, ktorí Ivermektín už používajú v liečbe svojich pacientov na C-19 a máme tu aj takých lekárov, ktorí hlásajú, že Ivermektín je antiparazitikum a teda liečiť C-19 týmto liekom je nezmysel. Na toto Ondrej Halgaš odpovedá takto – „Áno, ako ste spomenuli Ivermektín je, bol známy, aspoň do teraz, ako antiparazitikum, ale minimálne posledných desať rokov, sa intenzívne skúmajú aj jeho protivírusové účinky, takže to vôbec nie je, len otázka pandémie, to sa skúšalo už pred pandémiou a vlastne aj tím v Austrálii, v Monash University (pozn. najväčšia Austrálska univerzita), ktorý s týmto prišiel začiatkom apríla minulého roku, sa tejto téme dlhodobo venuje. A pretože sa Ivermektínu a jeho protivírusovým účinkom venuje, tak skúšal toto liečivo, aj pri Covide a minimálne v in vitro (pozn. v skúmavkách) štúdiách ukázali, že veľmi dobre funguje proti vírusu. Žiaľ táto štúdia sa, už vlastne rok, tak čudne interpretuje a vytrháva sa veľmi nezmyselne jedno číslo z nej a už sa pomaly z toho stala legenda. Zo všadiaľ počúvame, že treba akosi sto násobné množstva oproti tomu čo sa používa pri proti parazitických účinkoch, pričom toto vôbec nie je pravda…“ atď. atď. Kto má záujem, tak ako som už vyššie uviedol link, si to môže pozrieť a pozorne vypočuť celé. Záver z celého tohto rozhovoru je ten, že Ivermektín aj s inými podpornými medikamentami, vitamínmi, známy pod názvom „liečebný protokol“, je neodškriepiteľne veľmi účinný pri liečbe už chorého človeka na C-19, ale má aj jednoznačné preventívne účinky.

Podstatou môjho článku je to, že RTVS by mala okamžite, bezodkladne uviesť na svojich obrazovkách, jednoznačne na obrazovkách STV1, v najpozeranejšom čase, diskusnú reláciu, možno s názvom „Liečba C-19 Ivermektínom a vakcinácia proti C-19, sa musí dať na jednu úroveň“, s podnázvom – „Každý občan SR musí mať slobodnú možnosť sa rozhodnúť, či sa bude z/na ochorenie C-19 liečiť Ivermektínom alebo sa dobrovoľne nechá zaočkovať niektorou z dostupných vakcín“.

RTVS by mala zabezpečiť vyrovnané zastúpenie v tejto diskusií, teda rovnaký pomer tých odborníkov, ktorí majú názor a praktické skúsenosti s použitím lieku Ivermektín na liečbu C-19 a tých, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s liečbou s týmto liekom, ale sú jednoznačne proti liečbe ochorenia C-19 týmto liekom a jednoznačne preferujú vakcináciu, dokonca povinnú vakcináciu, aj s následnými obmedzeniami, tých občanov SR, ktorí si vyberú liečbu Ivermektínom a nie očkovanie! Za stranu „ Za Ivermektín“, by som navrhoval napr. už vyššie spomínaného Ondreja Halgaša, nech mu RTVS z našich daní preplatí všetky náklady spojené jeho osobnou účasťou na tejto diskusii, doc. MUDr. Pavol Török, doc. MUDr. Jozef Firment a na strane „Za povinnú vakcináciu, tvrdých Lockdawnov, PCR a AG povinných neustálych a naveky testovaní, Núdzových stavov, nosenia rúšok a respirátorov na doživotie“ by mohli prísť diskutovať (pravda, ak to ešte dokážu) prof. MUDr. Vladimír Krčméry, MUDr. Peter Sabaka a samozrejme ešte stále „nikam neodchádzajúci“ člen despoticko-diktátorskej vlády Igora Matoviča, „duch svätý“ Marek Krajčí.

Presne takáto diskusná relácia je na obrazovkách RTVS v týchto dňoch nevyhnutnosťou. Nevyhnutnosťou na to, aby sa celá naša spoločnosť prebrala, zbavila sa strachu z ochorenia na C-19, zbavila sa konečne povinného nosenia rúšok (všade), zbavila sa povinného AG psieho testovania a hlavne, aby sa už konečne naplnila téza o kapitalizme, ktorú nám tu už vyše tridsať rokov tlačia do našich hláv, ktorá znie – „V kapitalizme je každý jedinec zodpovedný sám za seba, je slobodný vo svojom myslení aj konaní a nikto ho nemôže primäť, k tomu, aby konal to, čo sám konať nechce!“ Alebo existuje ešte iná definícia kapitalistickej spoločnosti, občianskych práv a slobôd v nej žijúcich občanov???

Myslím, teda so absolútne presvedčený, že záverom môjho dnešného názorového článku, som vyjadril všetko!

Pýtam sa – tak sme slobodnými občanmi kapitalistického zriadenia alebo nie sme slobodnými občanmi kapitalisticko-despoticko-diktátorského režimu, ktorý dnes na Slovensku bezpochyby vládne a bol touto obludnou vládou nastolený???!!!

 

Ešte link, aj na rozhovor s vyššie spomínaným slovenským vedcom Ondrejom Halgašom ešte zo dňa 10.01.2021 – https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/574170-covid-19-slovensko-by-s-ivermektinom-mohlo-zachranit-stovky-zivotov/

 

Slovenky a Slováci, prosím – BUDÍČEK!!!

 

 

 

Zastane sa Z. Čaputová „dobytka“ a okamžite sa obráti na Ústavný súd SR alebo. ..

23.07.2021

…sa na neho vykašle, totálne ho odignoruje, ako obvykle?! Áno, aj ja podľa „naj novinára“ „najobjektívnejšieho“ média, denníka SME.SK, Petra Schutza, patrím medzi ten ním označený ľudský dobytok, ako nás „pekne“ nazval lebo nie som Covid zaočkovaný a urobím maximum, aby som takýmito experimentálnymi vakcínami nebol nikdy zaočkovaný a zároveň odmietam [...]

Protesty 1. septembra 2021 proti dnešnej covidchuntovláde nie sú pomoc ani SMERU-SSD, ani R. Ficovi, ale sebe samému!

22.07.2021

Strach, nekonečný strach tých, čo pred parlamentnými voľbami 2020 za absolútnej pomoci Západnej rozvratnej činnosti a USA administratívy, ale hlavne za pomoci všetkých „mienkotvorných“ médií pôsobiacich na území SR na čele so štátnou RTVS prišli k moci, ako slepé kura k zrnu! Hlavne Igor Matovič, ktorý ani nechcel byť víťazom volieb, ihneď po vyhlásení takmer [...]

S pápežom, len plne zaočkovaní. S Bohom bez rozdielu každý!

21.07.2021

Čítam, počúvam a neverím vlastným ušiam ani očiam, kam až zachádzajú dnešní „slovenskí“ Covidchuntovládcovia. Už im nestačí, že rozdeľujú/segregujú občanov SR na základe svetských, ich Covidchuntovskovládnych parametrov, oni už absolútne bez hanby a bez zábran rozdeľujú občanov SR na veriacich zaočkovaných a na veriacich nezaočkovaných, pričom z tých [...]

LGBT, dúha, vlajka, maska, pride

Verejná ochrankyňa práv Patakyová podporí Dúhový Pride aj tento rok

23.07.2021 16:33

Patakyová ho podporí prejavom na virtuálnom podujatí, ktoré sa uskutoční v sobotu i vyvesením dúhovej vlajky z okna Kancelárie verejného ochrancu práv počas piatka.

Polícia / Kukláči / NAKA /

Otvorená vojna: Inšpekcia vyšetruje elitných policajtov

23.07.2021 16:11

Policajná inšpekcia začala prešetrovať podozrenia o protizákonných praktikách elitných vyšetrovateľov z NAKA a obvinila troch pochybných svedkov zo zločineckej skupiny takáčovcov.

nemecko záplavy povodeň

Silné záplavy by v Európe mohli byť do konca storočia až 14-krát častejšie

23.07.2021 13:52

Dôvodom pre pomalší pohyb búrok by mohla byť rýchlo sa otepľujúce Arktída.

Roman Mikulec

Mikulec bude opäť čeliť odvolávaniu, schôdza má byť na budúci týždeň

23.07.2021 13:31, aktualizované: 16:24

Uviedol to predseda poslaneckého klubu hnutia Sme rodina Peter Pčolinský s tým, že o tom, či hnutie vysloví ministrovi podporu, bude ešte rokovať poslanecký klub Sme rodina.