Založ si blog

Keď sa poslanec za OĽANO sekne a zároveň zázračne stratí pamäť aj chrbtovú kosť!

Aby som bol úplný a presný, jedná sa o poslanca NR SR, ktorý kandidoval v PV 2020 do NR SR na kandidačnej listine strany(?), koalície(?) s názvom- OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA“ zo 40 miesta, tréner a manažér tenisovej akadémie – Ján Krošlák. Avšak neviem, kde ho mám na základe tak dlhého názvu tejto víťaznej „strany“ zaradiť! Kým on v NR SR vlastne je? Je resp. patrí medzi naozaj obyčajných ľudí? Je nezávislá osobnosť? Je resp. inklinuje k Lipšicovej strane NOVA? Je ortodoxným kresťanom a patrí ku Kresťanskej únií alebo je tým človekom zdola a chce presadiť zmenu Zdola spolu s tiež Jankom Budajom (s tým J. Budajom, z ktorého sa VPNkárovi Petrovi Zajacovi v tých ponovembrových (89) dňoch dvíhal žalúdok, keď načapal J. Budaja a J. Langoša, ako sa dojednávajú s Štbákmi, komunistami, na hladkom pokračovaní nežnej „revolúcie“)? Nuž ťažko povedať, ale podľa jeho ostatného vyjadrenia sa, by som mohol celkom pokojne povedať, že dnes už nepatrí minimálne k Igorovi Matovičovi, na chrbte ktorého sa dostal do NR SR a dnes sa môže pokojne, pohodlne „vyhrievať“ v kresle poslanca NR SR, s každomesačným istým cinknutím dosť značnej, niekoľko tisícovej čiastky v eurách, na svoj osobný účet a ani náhodou sa nemusí potykať s problémami jeho kolegov mimo NR SR, ktorí majú tiež svoje súkromné tenisové školy a ich športovci, poväčšinou mladí začínajúci športovci v tomto športe, musia povinne sedieť doma, sedieť doma, ako absolútne zdraví mladí ľudia a to len preto lebo aj Ján Krošlák svojou doterajšou poslaneckou činnosťou k tomu dosť značným dielom prispel!

Nuž čo povedal Janko Krošlák, na svoj predvolebný idol a povolebného vodcu Igora Matoviča, dnes po roku ich „vlády“? Janko hovorí resp. píše na svojom FB profile, okrem iného aj toto (v zátvorkách môj komentár) – „Prišiel čas pozrieť sa do zrkadla, pán Premiér. (naozaj, až teraz?)…Čakal som rok…(prečo tak dlho?)…Urážanie ľudí, one man nápady, agresívny spôsob boja (veru, veru Janko, to ste vy „vládna“ väčšina)…,že poslanci OĽANO ne sú ovce…(naozaj, až teraz a doteraz ste boli čo?)“

Nuž takto sa Janko vyplakal na FB a nezabudol doplniť aj to, že za všetkým tým dnešným marazmom v našej republike nestojí resp. netreba hľadať Covid, ale jednoznačne Igora Matoviča. S tým by som bez pripomienok súhlasil, ale pozrime sa kto to hovorí resp. kto to píše!

Celkom jasne to ukážem na tom, ak vyberiem z web stránky NR SR, v časti poslanci, ako Ján Krošlák v NR SR hlasoval, ako hrdý člen dnešnej „vládnej“ koaličnej ústavnej väčšiny v NR SR, za aké zákony zahlasoval jasne „Za“ a či týmto svojim hlasovaním má dnes morálne, ale aj politické právo sa takto dištancovať, vyviňovať od všetkého, čo tu dnes na občanoch SR napáchali a stále páchajú!

Takže Ján Krošlák hlasoval „Za“ aj za tieto zákony, uznesenia v NR SR :

  • Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 28). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie.
  • Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 30). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie.
  • Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 29) – tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.
  • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 33). – tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku
  • Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 36) – tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.
  • Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 48) – tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.
  • Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38) – tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.
  • Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 55) – tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.
  • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. (tlač 67) – tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.
  • Návrh vlády na odvolanie predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (tlač 74). Hlasovanie o návrhu uznesenia.

A tak ďalej, teda pri všetkých koaličných poslaneckých a vládnych návrhoch zákonov a uznesení, hlasoval Ján Krošlák vždy zásadne a rázne „Za“ a pri všetkých opozičných návrhoch, či už zákonov alebo uznesení, hlasoval Ján Krošlák vždy a zásadne „proti“ resp. farizejský, podlo, zbabelo a „hrdinský“ – „Zdržal sa“

 

No a naposledy, dňa 26.2.2021, o 11:10:51, v hlasovaní s poradovým číslom 15 – „Návrh vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie (tlač 430). Hlasovanie o návrhu uznesenia.“, Ján Krošlák opäť jasne a razantne zahlasuje bez najmenšej výčitky svedomia a už vôbec bez najmenšej výčitky voči svojmu vodcovi Igorovi Matovičovi, opäť „hrdinsky“ – „Za“.

A v nasledujúcom hlasovaní o 11:13:17, zahlasuje proti tomuto uzneseniu – „Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja BLANÁRA, Roberta FICA, Ladislava KAMENICKÉHO a Ľuboša BLAHU na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o okamžitom predložení návrhu národného plánu podpory obnovy a odolnosti na verejnú diskusiu (tlač 434). Hlasovanie o návrhu uznesenia.“, kategoricky a taktiež jasne – „Proti“!!!

Takže záver je jednoznačný! Podľa môjho názoru po tom všetkom, ako sa Ján Krošlák, až do dnešných dní správal v NR SR, ako hlasoval, by sa mal okamžite všetkým občanom SR a hlavne svojim voličom v PV 2020 (ktorých bolo „až“ 2428 a je otázne koľko z nich by ho volilo aj dnes…?) ospravedlniť a opustiť lavice NR SR a nie ako píše v závere svojho „hrdinského“ proti Matovičovského  FB statusu – „…Zostávam stále poslancom…“

Môj odkaz Jánovi Krošlákovi a všetkým tým poslancom NR SR za terajšiu vládnu koalíciu, že ak sa chcete zo všetkého vyviniť, čo ste tu vy a vaša vláda (naša určite nie, nie v zmysle, že sme ju chceli!) s nami, občanmi SR navystrájali za ostatný rok, do akého spoločensko-ekonomicko-politického marazmu ste doviedli náš štát, našu milovanú Slovenskú republiku je, že nestačí povedať – „Prepáčte, ale aj naďalej ostávam poslancom NR SR za vládnu koalíciu“ a myslieť si, že ste sa takto vyvinili za všetky tie vaše rozhodnutia, čo nás už rok dennodenne gniavia a ničia životy nás a našich najbližších! Nie to nestačí!!!

Ak ste sa dali na pokánie a zistili ste, až po roku, že už „stačilo“, ako píše na FB Ján Krošlák, tak je potrebné národu Slovenskom a občanom SR povedať – „Prepáčte, že som Vás sklamal a klamal. Odchádzam z NR SR a hanbím sa za svoje ročné pôsobenie v NR SR a hanbím sa aj zato, že som celý ostatný rok, vždy hlasoval za všetko, čo do NR SR predložila vláda SR, aj keď som vedel, že Vám, občanom SR a Vám národ Slovenský, vedome ubližujem a hanbím sa hlavne za to, že som svojim lokajským sa správaním voči vláde SR a jej predsedovi Igorovi Matovičovi zvlášť, dovolil, aby na čele vlády SR bol tak neskutočne dlho človek, ktorý nedokázal nič iné, len svoj národ a občanov SR ponižovať, nadávať im a nemal toľko odvahy a síl v sebe, aby nový korona vírus v čase, keď už bolo jasné, že je liečiteľný, nezačal presadzovať v prvej rade liečbu, ale dookola som mu dopomáhal k tomu, aby vás gniavil nezmyselnými AG psími povinnými testovaniami, aby Vás gniavil nekonečným Lockdawnom, aby Vás pozbavoval osobnej, občianskej slobody, neustálim predlžovaním núdzového stavu. Prosím ešte raz prepáčte a s hanbou odchádzam.“

Veru, terajší kajúcnici z radov vládnej koalície, je potrebné sa pozrieť na svoje konanie za ostatný rok a až následne vyčítajte, aj keď oprávnene, Igorovi Matovičovi, kam až dostal náš štát, našu spoločnosť lebo bez vás by to nedokázal!!!

Otvorený list adresovaný, zaslaný – Prezidentský palác, NR SR, Vláda SR

19.04.2021

Tento Otvorený list bude dnes oficiálnou cestou, so všetkými náležitosťami, čo k nemu patria, zaslaný – Prezidentský palác, NR SR, Vláda SR, všetkým poslancom NR SR, všetkým na Slovensku pôsobiacim médiám, všetkým týmto listom dotknutým slovenským, aj neslovenským inštitúciám pôsobiacich na území SR. Pozorný čitateľ určite postrehne, že v tomto Otvorenom [...]

Štefan Harabin opäť na scéne. Fatálna chyba! Tento nepremyslený krok je ich koniec!

18.04.2021

Vlkovi baránka sa zachcelo?! Teda je to taký vĺčko nezbedný, ale aj ten musí z niečoho predsa žiť! Za socializmu sa tradovalo, že vláda, ktorá zvýši cenu piva, padne. Dnes, keď to trochu, málinko preženiem, môžem napísať, že vláda, ktorá neopodstatnene siahne na Štefana Hrabina, padne. To prvé sa už stalo! To druhé sa čo nevidieť stane tiež! Je komické sledovať, [...]

I. Matovič odkazuje Z. Čaputovej – začína ma to baviť, nikam neodchádzam!

17.04.2021

A nie len to, Igor Zuzane odkazuje oveľa viac a adresuje jej prostredníctvom FB, veľmi tvrdé slová. Zuzana možno, ľutuje to, že vymenovala Igora Matoviča do „novej“, druhej Matovičovej vlády, v podobe premiéra na kresle ministra financií, ale ako som už v niektorom predchádzajúcom článku napísal, dnes už je neskoro lamentovať nad tým, že rozliate mlieko, je už [...]

Štefan Ágh

Proces so Štefanom Ághom v kauze televíznych zmeniek vytýčili na jún

19.04.2021 16:52

Ágh v minulosti figuroval v kauze, v ktorej súd právoplatne odsúdil Ruska a Kočnera na 19-ročné tresty.

pocasie-20-4-2021

Teplo, teplejšie, ale s dažďom. A ešte raz sa počasie zlomí

19.04.2021 16:42

Nízke teploty už nebudú hrozbou, ale veľa slnka si neužijeme. Môžu sa dokonca vyskytnúť aj búrky. Navyše nás ešte čaká teplotný zlom. Kedy?

Joe Biden

Je veľká šanca, že Biden navštívi Slovensko

19.04.2021 16:09

Hlavným bodom Bidenovej cesty do Európy je summit NATO, ktorý sa v Bruseli uskutoční v júni.

Zliechov, vrah, sériový vrah, Miroslav Lehotský

Sériový vrah Lehotský dostal doživotie

19.04.2021 15:03

Miroslav Lehotský je obžalovaný z troch brutálnych vrážd. Všetky obete likvidoval spálením.