Založ si blog

Ivan Korčok a jemu podobný, rovná sa hanba národa slovenského!

Nie jediná, terajšia „vládna“!!! Ak by Ivan Korčok nebol dnes ministrom zahraničných vecí (a európskych záležitosti!) SR, tak by som si o neho, ani klávesnicu môjho PC neobtrel! Žiaľ, dnes je súčasťou našej „vlády“ a preto je potrebné zareagovať na každého jej člena, ktorý sa spreneverí slovenskej štátnosti, slovenskej suverenite, slovenskej samostatnosti a hlavne slovenskému národu, tak neakceptovateľným spôsobom, ako to včera (utorok 2. marca 2021) predviedol Ivan Korčok!

Najskôr som sa pozrel na jeho životopis. Jeho oficiálny profesijný životopis na stránkach ministerstva, kde Ivan dnes „šéfuje“, sa začína až od roku 1992! – Nástup na Ministerstvo medzinárodných vzťahov SR, Politická sekcia, referát NSR.

Prečo, až od roku 1992? Kde bol Ivan Korčok do roku 1992? Ivan Korčok sa narodil 4. apríla 1964. Takže v roku 1992 mal už 28 rokov! Poďme ďalej, aby sme pochopili o akého človeka po stránke osobnostnej ide. V inom máličko podrobnejšom životopise na Wiki, som sa dočítal aj toto – „…ZDŠ Banská Bystrica a gymnázium Bilíkova, v rokoch 1983 – 1987 študoval na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a v rokoch 1991 – 1995 postgraduálne štúdium na Inštitúte medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského v Bratislave.“ Ak pominiem to, že sa vzdelával a vyrastal na rýdzo socialistickom učebnom systéme a teda vstrebával do seba lásku k Sovietskemu zväzu a socialistického spoločenstva a zároveň vstrebával do seba myšlienky zavrhnutia kapitalistického sveta na čele s USA administratívou, tak sa pýtam, prečo v životopise Ivana chýba obdobie rokov 1987 – 1989? Kde sa po skončení socialistickej vysokej školy zamestnal Ivan, keď v tej dobe bolo povinnosťou byť zamestnaný, pretože Úrady práce, to bol výraz dovtedy neznámy, ba priam nevídaný, aby niekto s tak potrebnou kvalifikáciou skončil na úrade práce, presne, tak, ako to dnes vo veľkom vidíme u našich mladých, ktorí po „náročnom“ a pre vlasť „prepotrebnom“ štúdiu, končia, ako dokladači tovaru v supermarketoch „našich“, dnes jediných otvorených potravinových obchodných reťazcoch. Nie nebudem pátrať po jeho minulosti, ale jedno je isté, ak mu rodičia dali meno Ivan, tak asi nie preto, že nenávideli Sovietsky zväz. Totiž meno Ivan je ruskou formou mena Ján, ktoré znamená „Boh (Jahwe) je milostivý“. Práve v povojnových rokoch, v bývalom Československu, bolo meno Ivan, akýmsi neformálnym vyjadrením spolupatričnosti so Sovietskym zväzom, s ruským národom a nemám voči tomu absolútne nič! Zároveň vieme, že sa zvyklo Ivanom vravievať aj Ivaňuška resp. priamo po rusky – Ваня (pre mladú generáciu, číta sa Vanja). Preto od teraz ďalej v texte pre oslovenie Ivana Korčoka budem používať výhradne Ваня.

Tento úvod môjho dnešného článku bol nevyhnutný, aby bol ďalší obsah správne pochopený. Nie, dnes nebudem riešiť vakcíny ani západne, ba ani východne ani z inej galaxie! Dnes sa budem zaoberať formou, akú použil Ваня na to, aby opäť spochybnil všetko, čo je z východu! Jeho včerajšie vyjadrenia sú absolútne neakceptovateľné. Ваня včera jasne odprezentoval, komu slúži, ale SR to nie je! Ваня  včera jasne odprezentoval, že sa cielene a vedome pracuje na pomalej, ale o to dôslednejšej, na odstránení našej štátnej, národnej, kultúrnej samostatnosti a zvrchovanosti! Ваня včera jasne odprezentoval, že nielenže sa stávame vazalom predovšetkým USA administratívy a EÚ diktátom pod vedením Nemecka a Francúzska, ale že tým vazalom už sme! To čo včera predviedol Ваня, nemôžem inak nazvať, ako vlastizrada na vlastnom národe a na vlastnom štáte! Ваня včera jasne povedal, že My Slováci nemáme žiadnu slobodu a My Slováci nemôžeme slobodne prijať nič iné, len to čo USA administratíva a EÚ diktát „milostivo“ dovolia, rozumej nariadia!!! Ваня sa pohoršoval nad tým, že predseda vlády SR, sa opovážil oznámiť občanom SR, že Ruská federácia sa neokúňa a tomu občanovi SR, ktorý o to stojí, tak pomáha a chce pomôcť! Ваня svojmu terajšiemu šéfovi (aspoň na oko lebo Ваня ma tých naozajstných šéfov pravdepodobne inde!) Igorovi vyčíta, že je absolútne nemysliteľne, aby predseda vlády SR (a teraz vôbec nejde o Igora) osobne, priamo na slovenskom letisku vítal ruskú pomoc! Podotýkam, pomoc k záchrane ľudských životov, životov občanov SR, slovenských životov! A ďalej sa Ваня hlboko zamyslí a pýta sa, prečo sme tak nevítali aj americkú, britskú a inú západom dovolenú, pardon nariadenú a povinne EMOu schválenú, vakcínu! Nuž „milý“ Ваня, odpoveď je jednoduchá! Víta sa len to, čo slobodne a nenútene chceme a teda z toho logicky vyplýva, že to čo nechceme, ba dokonca odmietame, sa jednoducho nevíta!!! Вы поняли Ваня? Takže Ваня, ak občan SR sa slobodne rozhodne, že sa napije radšej ruskej Vodky, ako západnej Whisky, tak to slobodne urobí nie preto, žeby tým dával najavo svoju spolupatričnosť k Rusku a odpor k Západu, ale jednoducho preto lebo mu buď viacej chutí alebo jej viacej dôveruje a na druhý deň ho z nej nebolí hlava! Вы поняли Ваня?

A čo včera Ваня odkázal občanom SR? Nuž to najzákladnejšie sa dá zhrnúť do tohto prirovnania – na stole sú dva poháre, jeden Západný a ten druhý Východný. Západný pohár je prázdny a v tom druhom Východnom je aspoň na dva glgy kvalitnej pitnej tekutiny, minimálne tak kvalitnej, akej by bolo aj v tom Západnom, prázdnom pohári! A Vy ste smädný! Veľmi smädný! Ваня nám včera odkázal – ak si smädný, veľmi smädný, tak nepi z Východného pohára, hoc ti to len pery zavlhčí, ale čakaj, kým ti „priatelia“ zo západu nenalejú zopár kvapiek, tej ich pitnej tekutiny, do Západného pohára. Avšak Ваня neuvádza, ako dlho je potrebné čakať a možno sa ani nedočkáš a potom…?

Týmto článkom som chcel jasne poukázať na to, že terajšia „vládna“ garnitúra s takýmito zradcami národa slovenského a kolaborantmi z USA administratívou a EÚ diktátom, jasne a cielene vedú našu spoločnosť do vazalstva týchto západných síl, že Ваня, nás takýmito vyjadreniami cielene pripravuje na stratu našej štátnosti, na stratu našej existencie ako takej! Včerajšie vyjadrenia, ktoré vyslovil Ваня v súvislosti so záchranou životov občanov SR, sú neakceptovateľne a preto koniec tejto „vládnej“ väčšiny je nevyhnutný, čo najskôr!!!

Ваня vo svojom včerajšom vazalskom prejave použil resp. vyjadril ešte jednu nanajvýš nebezpečnú vetu, myšlienku. Vraj tí občania SR, ktorí sa slobodne a naozaj dobrovoľne nechajú zaočkovať ruskou vakcínou, tak nemajú zaručené, že im bude milostivo vystavený vakcinačný pas (!) a teda ich osobná sloboda bude obmedzená na NULU!!! Takže Ваня, ja za seba hovorím, že sa nedám slobodne zaočkovať ani ruskou vakcínou, ba ani tou „dovolenou“, nariadenou povinnou Západnou vakcínou! A teda sa mám tým pádom považovať za akého občana Slovenskej republiky? Za menej cenného? Za občana bez základných ľudských práv? NIE Ваня, Ja som Slovák, hrdý Slovák, slobodný Slovák a aj keď  niektorým občanom SR sa pri takomto vlastnom označení sa, dvíha žalúdok, tak toto mi je absolútne jedno. My Slováci, nesmieme byť nikomu vazalmi! My Slováci môžeme a musíme byť každému partnerom! My Slováci nebudeme slepo vykonávať to, čo si niekto od nás nasilu vyžaduje, hlavne ak nám to škodí!  Вы поняли Ваня???

Na záver Ваня, pripomínam vám jednu pieseň, ktorá sa spievala v uliciach ČSSR po auguste 1968 – Běž domu, Ivane (text Jaromír Vomáčka). Takže Běž domu, Ivane resp. Ваня (Korčok)! A váš domov nie je USA ambasáda, USA administratíva, EÚ sídlo, EÚ diktát, ba ani centrála NATO, ale vašim domovom je Slovenská republika, vašimi najbližšími sú národ slovenský a občania Slovenskej republiky…

Záver:

Tento môj názorový článok a jeho obsah sa plne týka aj takých slovenských zradcov a západných, s USA administratívou kolaborantov, akými sú – Zuzana Čaputová, Jaroslav Naď, Peter Osuský, Tomáš Valášek, Michal Šimečka, Ondrej Dostál a všetci tí, ktorí z duše nenávidia slovenskú štátnosť a národ slovenský!!!

Dôvetok:

Ešte by ma zaujímalo čoho Ваня (Korčok) počas svojho doterajšieho života vypil viac. Bola to ruská Vodka alebo západná Whisky? Samozrejme, že je to jedno lebo jedna aj druhá tekutina je na Slovensku riadne zaregistrovaná a teda hovoriť v súvislosti s týmito dvoma destilátmi o destilačnej hybridnej vojne, by asi nebolo na mieste… Či predsa len ÁNO?!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracuje sa na ďalšom mega podvode na občanoch SR?

09.05.2021

Dnešná „vládna“ despoticko-diktátorsko-tyranská mašinéria, chunta, sa sväto-sväte zadúša, že predčasné PV sú pre ňu absolútne neprijateľné. Presne tak isto sa tvári aj Zuzany Čaputová, ktorá sa ani len málinko nepozastavila nad tým, presne 1. apríla 2021, že vymenováva opäť tú istú vládu, vládu Igora Matoviča, ktorý bol presunutý v rokovacej sále vlády [...]

Ponovembrová-89 mládež, toto je pravda a nie to, čo Vám odkazuje Z. Čaputová a spol. !

08.05.2021

Manipulácia s novodobou históriou Európy, sa začala ihneď po tom, čo v strednej Európe, v štátoch bývalého sovietskeho socialistického bloku, ČSSR nevynímajúc, prevzali moc do svojich špinavých imperialistických, kapitalistických rúk, Západne veľkokapitalistické, buržoázne, neoliberálne sily na čele s USA administratívou. Vtedy, v novembri 1989, si socialisticky [...]

Vysokoškolská študentská rada, hanba Vám, aj všetkým VŠ študentom!

07.05.2021

Som presvedčený, že na napísanie tohto porovnávacieho článku o študentoch z novembra 1989 a o dnešných študentoch – máj 2021 mám kompetenciu, ako málokto! Samozrejme, že nie som jediný, ale asi som dnes jediný, ktorý sa podujal napísať tento naozaj nadmieru kritický článok na našu dnešnú, hlbokým spánkom spiacu, VŠ mládež. Hneď na úvod je potrebné z mojej [...]

Colorado, streľba

Muž zastrelil na oslave šesť ľudí, potom aj seba

10.05.2021 05:50

Šesť dospelých osôb vrátane svojej priateľky zastrelil muž v nedeľu skoro ráno na narodeninovej oslave v americkom štáte Colorado.

navaľný navalnyj

Hlavný lekár z nemocnice v Omsku, kde ležal Navaľnyj, je nezvestný

10.05.2021 05:30

Alexander Murachovskij, od novembra minulého roka minister zdravotníctva Omskej oblasti, sa v piatok nevrátil z poľovačky.

pocasie-10-5-2021

Týždeň kontrastov. Najskôr nás vyfúka horúci vzduch, potom poleje dážď

10.05.2021 00:00

Počasie počas týždňa bude mať dve tváre. Najskôr veľmi horúcu, potom zase mokrú. Kam až stúpnu teploty a kedy sa počasie zlomí?

Výťah

V Bratislave zomrelo dieťa po zaseknutí sa výťahu, žena je ťažko zranená

09.05.2021 19:04

Bližšie okolnosti tejto udalosti sa v súčasnosti preverujú.