Založ si blog

Zachytila Z. Čaputvá tento hnev z radov koalície na Igora Matoviča ? !

 

Podľa toho, ako sa v tejto chvíli správa Zuzana Čaputová, keď sa hraje na mŕtveho politického chrobáka, tak asi nie ! Nič na tom nemení ani jej včerajšie (27.10.2020) stretnutie s odborníkmi, ktorých názor a riešenia na dnešné C-19 ničím opodstatnené a zdôvodnené šialenstvo je identické, ako názor diktátora Igora Matoviča! Ani náznakom sa nedotkla a nezavrhla „dobrovoľnosť“ účasti na plošnom nezmyselnom testovaní, podmienené negatívnym certifikátom, aby zdravý človek mohol nastúpiť do práce ! A tým je vo vzťahu k nej v súvislosti s C-19 šialenstvom, vyjadrené všetko !

Späť k názvu článku – keď jej to nevedia posunúť jej radcovia a rázne aj „objektívne“ média, tak to musíme robiť my, radoví občania, takýmto spôsobom.

Zuzana Čaputová nereaguje na situáciu v štáte, kde sa občania SR pod nátlakom a vyhrážaním sa represiami, že ak nepôjdu „dobrovoľne“ na povinné testovanie, tak im bude znemožnené chodiť do práce, odniesť maloleté deti do škôlok, na prvý stupeň ZŠ a pod. Čo sa týka týchto obmedzení, tak dávam nie len Zuzane Čaputovej, ale všetkým, ktorí podporujú toto dnešné protiústavne šialenstvo s celoplošným testovaním antigénovými testami, na to absolútne nepoužiteľnými pre riadny a čitateľný výsledok o pozitivite občanov SR na C-19, do pozornosti tieto články Ústavy SR (ÚSR).

Čl.16, ods.(2) – „Nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu“ – Zuzana Čaputová je pre občana ponižujúce, keď ako absolútne zdravý jedinec sa musí ponížene zúčastniť absolútne nepresného testu na C-19 a ak tak neučiní, tak ho trest za nedodržanie podmienky, mať negatívny test všade tam, kam sa pohne vo výške 1659 eur neminie ?! Jednoznačne JE !

Čl.17, ods.(1) – „Osobná sloboda sa zaručuje“ – Zuzana Čaputová sme dnes, ako občania slobodní ? Jednoznačne NIE !

Čl.23, ods.(1) – „Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje“ – Zuzana Čaputová máme, ako občania SR tieto dve slobody ? NIE nemáme lebo Igor Matovič bezdôvodne vyhlásil Núdzový stav, ktorý mu umožňuje toto naše ústavne právo úplne poprieť !

Čl.26, ods.(1) – „Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené“ – Zuzana Čaputová, máme tieto ústavne práva zaručené ? NIE ! Lebo to, že môžem napísať tento blog, ku ktorému sa dostane minimum občanov SR, nepovažujem za plnohodnotné naplnenie tohto ústavného článku. Tento článok ÚSR, predovšetkým zaručuje, že máme právo na slobodu prejavu a právo na informácie celoplošne, celoštátne a to hlavne prostredníctvom štátnej RTVS, ktorú financujeme my občania SR bez výnimky ! A teda je neprípustné, aby v štátnej RTVS odznievali len tie „správne“ názory a informácie, ktoré sú v súlade s názorom a informáciami momentálnej vládnej moci (diktatúry) lebo toto sa nazýva jednoznačne – vládna štátna PROPAGANDA !!!

Čl.28, ods.(1) – „Právo pokojne sa zhromažďovať sa zaručuje“ – Zuzana Čaputová, máme dnes toto ústavne právo ? Jednoznačne NIE! Lebo Igor Matovič toto naše ústavne právo potlačil na minimum (6 osôb – ale dnes už len s negatívnym C-19 testom, inak pokuta 1659 eur!) neodôvodneným vyhlásením núdzového stavu !

A teraz tento ústavný článok, ktorý si Igor Matovič vykladá svojvoľne, keď našu „dobrovoľnosť“ účasti na celoplošnom testovaní podmieňuje nosením pri sebe certifikát o negativite na C-19 lebo inak nám pod hrozbou pokuty v likvidačnej výške 1659 eur zamedzí ísť do práce a pracovať na prospech celej spoločnosti !

Čl.35, ods.(1) – „Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť“ – Zuzana Čaputová máme Matovičovými rozhodnutiami o negatívnej certifikácií po testovaní na C-19 obmedzené právo na podnikanie a uskutočňovanie iných zákonných zárobkových činností ? Jednoznačne ÁNO !

Čl.35, ods.(3) – „Občania majú právo na prácu. Štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu toto právo vykonávať. Podmienky ustanoví zákon.“ – Zuzana Čaputová sú nariadeniami „dobrovoľne“ sa zúčastniť celoplošného testovania na negativitu C-19 zo strany Igora Matoviča pod sankciou znemožnenia nastúpiť do práce porušením tohto znenia ÚSR ? Jednoznačne ÁNO ! A tu si vám Zuzana Čaputová dovolím odcitovať z Ústavy ČSSR (100/1960 Zb. z 11.júla 1960), v časti kde sa píše o práve na prácu – Čl.21, ods.(1) – „ Všetci občania majú právo na prácu a na odmenu za vykonanú prácu podľa jej množstva, akosti a spoločenského významu.“

Nuž veru nepamätám si, že by mi vtedajšia vládna moc, pred novembrom 1989 zamedzila resp. zakazovala toto ústavne právo a vy a dnešná neoliberálna časť našej spoločnosti (na západe tak uznávaná a nadmieru podporovaná!) neustále označujete toto obdobie za totalitné, kedy sa nikdy neupieralo základné ľudské právo a tým je jednoznačne právo na prácu !!! Dnes nám diktátorským spôsobom toto právo úplne odnímate pod hrozbou represie ! HNUS !!!

Áno Zuzana Čaputová, toto bol z mojej strany nevyhnutný úvod tohto článku, aby bolo jasné, že dnes sú v našej spoločnosti Igorom Matovičom upierané všetky tieto naše ústavne práva a vy sa na to nečinne pozeráte ! Zároveň tento úvod bol potrebný nato, aby ste pochopili obsah a význam viet, ktoré pre Denník N vyslovil koaličný partner Igora Matoviča, koaličný poslanec v NR SR za Kiskovu stranu Za ľudí Miroslav Kollár, áno toho Andreja Kisku, o ktorom ste sa vy ešte pred, ale aj po zvolení za prezidentku SR, vyjadrili, že je vašim veľkým vzorom nie len v politike, ale aj v hodnotovom a morálnom videní sveta. Tým koaličným partnerom je poslanec NR SR Miroslav Kollár, ktorý povedal tieto jasné a závažne slová vo vzťahu k dnešnej situácií na Slovensku, spôsobenej Igorom Matovičom – „Považujem plošné testovanie za zlé a viac politické, ako odborné rozhodnutie… Samospráva nie je slúžka centrálnej vlády. Treba si prečítať ústavu. A keď raz vyjdú najavo okolnosti prípravy tejto „operácie“, nezostane kameň na kameni“ !!!

Zuzana Čaputová, vy ako hlava štátu a hlavná veliteľka OS SR nemáte potrebu sa stretnúť s Miroslavom Kollárom, aby vám bližšie a podrobnejšie vysvetlil veľmi vážnu vetu – „…A keď raz vyjdú najavo okolnosti prípravy tejto „operácie“, nezostane kameň na kameni“ ??? Vám, Zuzana Čaputová sa nezdá, že to nesmierne úzko súvisí aj s výkonom vašej najvyššej štátnej funkcie, ako hlavnej veliteľky OS SR ??? Veď Igor Matovič velil OS SR bez vášho vedomia a vás v tomto označil za akúsi ceremoniálnu figúrku ???!!!

Namiesto odborníkov, ktorých si včera pozvala Zuzana Čaputová do „svojho“ paláca (ako to rada prezentujete – „…som si pozvala do paláca…“), si mala zavolať Miroslava Kollára, aby ju dopodrobna poinformoval o akých závažných okolnostiach to hovoril ! Čo on vie a hlavná veliteľka OS SR nie !  Zuzana Čaputová, ktorá denne dostáva na stôl zásadné informácie od všetkých oficiálny slovenských tajných služieb, nevie nič o okolnostiach prípravy tejto „operácie“ ??? A veľmi dôležité slovné spojenie – „nezostane kameň na kameni“ – Zuzanu Čaputovú, tiež nezaujíma ? Veď jedným z tých „kameňov“ je aj ona sama !

Nuž, ale čo očakávať od Zuzany Čaputovej, ktorá včerajšou TB po stretnutí sa, len s tými jedinými a pravými odborníkmi na C-19 a ráznym neodmietnutím „dobrovoľnosti“ účasti na povinnom celoplošnom absurdnom testovaní, úplne priznala, že Igor Matovič mal pravdu, že v súčasnosti je jej úloha len ceremoniálna a dennodenne nerobí nič iné len samé ceremónie !!!

Nech sa páči Zuzana Čaputová na Slovensku máme aj iných a naozajstných odborníkov na dnešnú tému šialenstva C-19, za všetkých vám dávam do pozornosti Prof. MUDr. Štefana Hrušovského, CSc. – profesor verejného zdravotníctva, ktorý okrem iného hovorí, tvrdí aj toto : „…Matovičova vláda odstavila skutočných zdravotných odborníkov…“ (Zuzana Čaputová koná to isté!), „…Naozajstní a nezávislí špičkoví slovenskí odborníci, ktorí sa celoživotne zaoberajú verejným zdravím, preventívnou medicínou aj praktickou zdravotnou starostlivosťou, boli a sú v posledných ôsmich mesiacoch z verejného priestoru eliminovaní, alebo ich oficiálne médiá do diskusií nepripúšťajú, a už vôbec nemajú prístup k rozhodovacím procesom…“, „…Hmotnosť. Obezita patrí medzi hlavné rizikové faktory ťažkého priebehu COVID-19…“, „…v súčasnosti je povinnosť nosiť rúško…,…hypoxia zhoršuje výkon…“ (Hypoxia – nedostatok potrebného množstva kyslíka pre telesný metabolizmus!), „…Cukrovka je ďalší rizikový faktor úmrtia na COVID-19…“, „…Vysoký tlak…,…príčina vysokého tlaku je stres…,…aj utajený stres…, (je spôsobený aj)…povinnosťou nosiť rúško…“, „…Imunita. Imunitu podporujú vitamíny a stopové prvky. Prirodzený kontakt s ľuďmi zvyšuje kolektívnu imunitu…“ „…Klinická štúdia preukázala, že prekonaná nádcha (koronavírusová) zmierňuje priebeh COVID-19 a znamená nižšie riziko úmrtia. Kam nechodí slnko, tam chodí lekár…“

„…„Špičkoví odborníci“ chcú starých ľudí chrániť izoláciou a pritom každý študent medicíny vie, že izolácia starého človeka je priama cesta do hrobu! To je geriatrická medicína v odpadkovom koši!…“  „…„špičkoví odborníci“ sa starajú o jednu-jedinú nesmrtonosnú chorobu, ktorá sa nezriedka stáva smrtonosnou až pri zanedbaní ostatných chorôb…“  „…Premiér pálil na námestí 5 000 sviečok za zbytočne zomretých spomedzi 50 000 všetkých úmrtí ročne. Koľko ich bude páliť na Dušičky 2020?…“ , „…Dennodenne sme svedkami primitívnych diskusií politikov okolo klinických údajov medicínskeho výskumu, trpíme na nezákonné opatrenia a poplašné správy psychicky nevyvážených osobností politického a spoločenského života…“ (https://cz24.news/prof-mudr-stefan-hrusovsky-csc-profesor-verejneho-zdravotnictva-matovicova-vlada-odstavila-skutocnych-zdravotnych-odbornikov/).

Vysoko odporúčam Zuzane Čaputovej a všetkým tým občanom SR, ktorí nechajú zo seba robiť ovce a bláznov, aby si tento článok od nášho popredného profesora na verejné zdravotníctvo pozorne prečítali a následne si urobili vo svojich vystrašených, spanikárených hlavách poriadok !

Zároveň Zuzane Čaputovej vysoko odporúčam (to sú Mikasove slová na dodržiavanie „zásadných“ epidemiologických opatrení!), aby Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., bol už dnes pozvaný do „jej“ paláca, aby si oproti nemu sadla, pozorného počúvala a potom spoločne predstúpili pred kamery, pred národ slovenskí, občanov SR a jasne pomenovali, kde sa dnes v C-19 šialenstve nachádzame, aby okamžite bola zrušená „dobrovoľnosť“ zúčastniť sa na plošnom testovaní, žiadne certifikáty na negativitu C-19, rúška dole – minimálne v exteriéry (aby náhodou spanikárený národ nedostal šok !), zamerať sa na zdravú výživu, pohyb, športovanie, starích ľudí, ktorí sú uväznení v domovoch dôchodcov „prepustiť“ a pustiť k nim ich blízkych, z nemocníc prepustiť všetkých „pacientov“, čo tam nemajú čo robiť – pozitívny na C-19, ale absolútne zdravých a bezpríznakových, tým sa okamžite uvoľnia kapacity preplnených nemocníc zdravými ľuďmi, ľudí vyzvať, aby išli bez strachu do práce, do prírody a pod.

Uvedomujem si, že nateraz je to z mojej strany buď vysoká miera naivity a zbožné želanie vo vzťahu k Zuzane Čaputovej, ale jeden nikdy nevie ! Možno sa Zuzana Čaputová ešte spamätá, stihne do piatku (30.10.2020 – vrátane) vystúpiť na obrazovkách RTVS a vyzvať občanov SR k tomu, aby boli naozaj slobodný a k plošnému testovaniu, aby išli úplne slobodne, nikomu sa to nezakazuje, ale nesmie to byť podmienené žiadnymi vyhrážkami, žiadnym zákazom ísť do práce, ak nebudú mať pochybný negatívny certifikát na C-19 a jasne občanom povedať, že ak nebudú mať od pondelka (02.11.2020) pri sebe tento nehorázny doklad o negativite a štátna moc prostredníctvom represívnych zložiek, by takýchto občanov na to kontrolovala resp. by im zato udeľovala vysoké pokuty (1659 eur!), tak nech sa obrátia na jej právne oddelenie a toto ich v tejto veci bude zastupovať voči terajšej „vládnej“ diktátorskej moci Igora Matoviča ! Ja viem, sen !!!

 

Test bezdomovcami!

19.06.2021

Potom, ako „minister“ Lengvarský púšťa na TB do slovenského Covid éteru tak „podložené“ správy o tom, ako naše deti po letnej sezóne 2020, po návštevách v DLT spôsobili na jeseň roku 2020 a na začiatku roku 2021 Covid vymieranie na Slovensku, ho dôrazne žiadam a vzývam, aby predložil tieto dve štatistiky resp. nech v spolupráci s dotknutými štátnymi [...]

Rodičia, dokedy budeme mlčky znášať gniavenie našich detí týmito covid judášmi? !

18.06.2021

Áno, ako inak mám nazvať ľudí, ktorí za judášsky groš manipulujú našimi deťmi, vymývajú im mozog, útočia na ich malé, mladé hlavičky, inak, ako COVID JUDÁŠI!!! Dnes týmito najväčšími slovenskými Covid judášmi sú Hegerovsko-Lengvarska politická Covid judášska klika podporovaná Zuzanou Čaputovou. Títo Covid Judáši, keď zistili, že na dospelú populáciu, [...]

Pre Čaputovú, Hegera, Matoviča, Krčméryovcov, Bražinovcov, Sabakovcov. ..

17.06.2021

…ale hlavne pre TEBA SLOVAČ! Pre tú časť Slovače, ktorá je zavesená výhradne na RTVS, TV Markíza, TV JOJ, Aktuality.sk, SME.sk, Denník N resp. tá časť Slovače, ktorá buď nemá čas alebo nemá možnosti si získať iné, ako tie „pravé“ a jedine „pravdivé“ informácie napr. na Internete. A potom chodí aj po vonku v rúšku, v respirátore, ponáhľa sa na [...]

Borša prezidentka Čaputová kaštieľ návšteva

Čaputovej verí najviac ľudí, Remišová a Matovič spolu s Kotlebom na chvoste

20.06.2021 13:38, aktualizované: 14:29

Druhým najdôveryhodnejším politikom je líder Hlasu Peter Pellegrini.

Gábor Grendel

Situácia v polícii je podľa Grendela výsledkom vládnutia Smeru

20.06.2021 13:18

Blanár sa zase pýta, prečo nebol zbavený mlčanlivosti exšéf SIS Vladimír Pčolinský.

škola, antverpy

Pri zrútení sa rozostavanej školy v Antverpách zahynulo päť robotníkov

20.06.2021 13:06

Zranenia utrpelo deväť ďalších pracovníkov.

zdravotník, sestrička, lekár, nemocnica, koronavírus

Obraz zdravotníka – hrdinu inšpiruje. Budeme mať viac sestričiek?

20.06.2021 13:00

Riaditelia stredných zdravotníckych škôl sa obávali, že pandémia sa podpíše pod nezáujem o štúdium, je to však zrejme naopak.