Založ si blog

RTVS bezodkladne si konajte svoju povinnosť, ktorú vám ukladá Ústava SR a príslušne, vás týkajúce sa zákony!

Verejno-štátna televízia RTVS je povinná dodržiavať ústavu SR a jednoznačne si plniť úlohu, ktorú jej predpisuje, prikazuje zákon č. 532/2010 Z.Z. – „Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

Ústava SR RTVS jednoznačne určuje nasledovné : – v Čl. 12, ods. (1) – „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.“ Z uvedeného článku pre RTVS vyplýva, že každý občan SR si je rovný vo svojich právach a teda má právo, aby ho RTVS informovala pravdivo a nestranne. To znamená, aby vysielanie RTVS v zásadných, pre chod štátu dôležitých otázkach, bolo vyvážené a nie jednostranné ! S týmto neoddeliteľne súvisí aj Čl. 26, ods. (1) – „Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené“

a ods. (3) tohto Čl. 26 – „Cenzúra sa zakazuje“. Za cenzúru zo strany RTVS je možné považovať aj to, keď RTVS vedome neposkytuje priestor aj na opačný názor, ako je ten, ktorý je vládnou mocou prezentovaný, ako jediný správny !

Vyzývam RTVS, aby sa vo vzťahu k najdôležitejšej téme v našej republike a tou bezpochyby je téma o COVID-19 (C-19), od ktorej sa odvíja všetko dianie v našom štáte (ekonomicko-spoločensko-politické dianie, životná úroveň, úroveň života, úroveň slobody občanov a pod.), dodržiavala bezpodmienečne a do bodky zákon 532/2010 o RTVS, § 3 – Poslanie Rozhlasu a televízie Slovenska, ods.(3), bod b), ktorý jej nariaďuje – „(RTVS) poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov,“ Zjednodušene, RTVS má občanov SR informovať svojimi reláciami, tak, aby predmetné relácie boli nestranné, vyvážené, aktuálne, zrozumiteľné, aby si každý občan mohol sám a slobodne o danej problematike vytvoriť svoj slobodný názor. RTVS nesmie vysielať jednostranné relácie, s úmyslom vytvoriť vo verejnosti taký názor na istú problematiku, ako sa v daný moment niekomu hodí a už vôbec nie vo vzťahu k politickým subjektom a aktuálnej vládnej moci resp. aktuálnemu zastúpeniu na pozícií prezidenta SR !!!

Preto vyzývam RTVS, aby bezodkladne a okamžite vytvorila na obrazovkách verejno-štátnej TV priestor na odvysielanie v živom prenose diskusné fórum na tému C-19, jeho vznik, priebeh, škodlivosť a nebezpečenstvo pre zdravie a životy našich občanov, jeho vplyv na ekonomiku štátu, na spoločensko-kultúrne oblasti nášho verejného života a pod. otázky. V tejto diskusnej relácií zabezpečiť vyvážené zastúpenie názorov na danú problematiku, aby neprevažovalo obsadenie ani na jednej strane názorového spektra, teda 50 na 50 ! Zabezpečiť rovnocenné obsadenie názorov, ktoré považujú C-19 za obzvlášť závažnú medicínsku hrozbu pre naše zdravie a preto je potrebné zabezpečovať prísne epidemiologické opatrenia aj s príslušným škrtením našej ekonomiky a verejného života (napr. Mikas, Matovič, Krajčí, Kolíková, epidemiológ s týmto názorom a pod.) a na druhej strane v rovnakom počte zabezpečiť tie názorové prúdy, ktoré hovoria, že C-19 nie je tak nebezpečný pre riadny chod nášho štátu, ktorí hovoria a majú aj vedecké dôkazy a štúdie na to, aby vyvrátili to, že terajšie prísne epidemiologické opatrenia sú neadekvátne prehnané a nosenie rúška je absolútne neopodstatnené (napr. Bukovský, Kotleba, Harabin, lekárske kapacity s opačným názorom, ako je dnes ten jediný „správny“). Táto diskusná relácia by mala mať v priamom prenose aj časť na živé otázky divákov a jej trvanie by malo byť tak dlhé, kým sa nezodpovedajú všetky nastolené otázky a nie kedy to určí dramaturgia resp. moderátor diskusie. Apropo moderátor diskusie by nemal nijako zasahovať do diskusie svojimi subjektívnymi otázkami, ale mal by túto debatu moderovať absolútne nestranne a dávať priestor diskutujúcim, tak ako sa budú hlásiť a nie uprednostňovať jedných pred druhými, tým ktorých názor je žiadúci nechať dohovoriť a tým, ktorých názor nie je žiadúci neustále skákať do reči ! Je načase, aby slovenská verejnosť mala možnosť na oficiálnej obrazovke verejno-štátnej RTVS dostať na jednom mieste a v jednej relácií ucelený názor jednej aj druhej strany. Nie je možné, aby občan SR bol dennodenne „kŕmený“ len jednostrannými informáciami o C-19, tými „pravými“ a „správnymi“ a iný názorový prúd si musel vyhľadávať na YouTube alebo iných internetových kanáloch. RTVS platíme my všetci občania SR a preto je nevyhnutné a povinnosť RTVS, aby verejnosť  a občanov SR informovala tak, ako to požadujem vyššie v texte ! Inak RTVS nemá svoje opodstatnenie a sú len dve možnosti, buď extrém a to je jej zrušenie a budeme si musieť vystačiť s komerčnými TV alebo ak to súčasné vedenie RTVS nedokáže zabezpečiť a je jedno z akých „objektívnych“ resp. subjektívnych dôvodov, tak je nevyhnutné, aby toto vedenie bolo okamžite v celom rozsahu odvolané zo svojich pozícií a z RTVS vôbec!!!

BODKA NA ZÁVER :

TA3 sa o niečo také pokúsila v piatok večer 18.9.2020 v relácií „Overujte si informácie“ (https://www.ta3.com/clanok/1192736/overujte-si-informacie.html). Pre mňa osobne to bolo žurnalistické dno, bolo to žurnalistické bahno ! Svoj názor na túto bahennú žurnalistiku vyjadrím v nasledujúcom svojom článku .

 

Hospitalizácia Igora Matoviča je nevyhnutná a je celkom určite namieste!

26.11.2020

Myslím to celkom vážne ! A je to na prospech nie len jemu samotnému, ale predovšetkým je to na prospech celej našej spoločnosti. A ako to dosiahnuť ? Nuž presne tak, ako on chce dosiahnuť, aby sa občania SR išli testovať. Teda „dobrovoľne“ – nasilu! Je potrebné Igorovi Matovičovi dať jasnú slobodnú vôľu – buď pôjde dobrovoľne na niekoľko mesiacov na riadne [...]

I privinula Zuzana Igora na svoju politickú hruď, i zbavila ho viny. . .

25.11.2020

Zuzana Čaputová dňa 24.11.2020 učinila „zásadné“ vyhlásenie k občanom SR, k aktuálnej politickej situácií v našom štáte. Stretol som sa z názorom, že ju za toto nemáme už nijako „vyrušovať“ lebo viac už vykonať pre blaho národa nemôže. Naozaj ? Nuž ja som presvedčený, že svojim „zásadným“ vyhlásením ešte viacej situáciu zhoršila. Pozrime sa nato [...]

Zuzana Čaputová, je čas prezuť črievičky za bagandže!

24.11.2020

Aby nedošlo k omylu. Myslím tým prezutie – politické črievičky, za politické bagandže. Zuzana Čaputová, v pozícií najvyššieho ústavného činiteľa SR, už raz politické bagandže na „nohách“ mala. Bolo to po celý čas, keď v nich „chodila“ od svojej inaugurácie 15. júna 2019 do vyhlásenia výsledkov parlamentných volieb 2020 – do 1.3.2020. Začnem však [...]

NAKA

NAKA preverí informácie o údajnej korupcii prokurátorov

26.11.2020 16:48

O údajnom korupčnom správaní sa prokurátorov hovoril Alojz Baránik (SaS). Tvrdí, že môže mať informácie o tom, že prokurátori berú úplatky vo výškach 500 alebo 1000 eur.

Boris kollár

Kollárove návštevy sú vraj v poriadku, v piatok ho prepustia

26.11.2020 16:32

Generálny riaditeľ nemocnice potvrdil, že došlo ku konfliktu medzi sestričkami a priateľkami šéfa Národnej rady.

balistická raketa

Rusko vyskúšalo novú hypersonickú strelu protiraketovej obrany

26.11.2020 16:32, aktualizované: 17:01

Fregata triedy Admiral Gorškov úspešne otestovala protilodnú hypersonickú riadenú strelu 3M22 Cirkon v rámci testov nových zbraní.

November 89

Mikulec: Postup policajtov pri incidente s Gálom a Zajacom na výročie novembra '89 sa preveruje

26.11.2020 15:39

Minister vnútra sa podľa svojich slov o incident zaujíma. Postup bratislavských krajských policajtov je podľa neho predmetom kontroly.