Založ si blog

Odkáže Igor Matovič aj Zuzane Čaputovej, že je múdrosráčka ? !

Nie, toto nie je článok na obhajobu Igora Matoviča, pretože si myslím, že rovnako by mohla Zuzana Čaputova to isté povedať o Igorovi Matovičovi. Ja si to o nich dvoch myslím jednoznačne. Ale pôjdem k podstate dnešného článku. Ja neviem ktorý princ pobozkal spiacu „Ruženku“, teda Zuzanku, že sa konečne prebudila ! Zuzana Čaputová až po vyše šiestich mesiacoch od vypuknutia „pandémie“ C-19 zistila, že na Slovensku umierajú ľudia aj z iných príčin a nie len na C-19 ! Vo svojom ostatnom facebookovom statuse sa pohoršuje nad tým, že z dôvodu znečistenia ovzdušia nám na Slovensku ročne zbytočne umiera 5000 občanov ! „Spomenula“ si na to hlavne preto lebo včera (7.9.) bol Medzinárodný deň čistého ovzdušia, samozrejme ako ináč Zuzana to nezabudla uviesť aj po „slovensky“ – WorldCleanAirDay, to asi preto, aby tomu porozumela hlavne naša mládež, ktorá sa slovenským výrazom vyhýba, ako čert krížu ! Čo je na tom najzaujímavejšie a najzarážajúcejšie, je to, že Zuzana Čaputová píše toto – „…Je potrebné začať konať. Myslíme na to nie len dnes…“ Teda Zuzana Čaputová jasne povedala, že o tých 5000 občanov SR, ktorí zbytočne zomierajú na Slovensku z dôvodu znečistenia ovzdušia, vedela aj na začiatku epidemiologických prísnych opatrení, ktoré nezmyselne zaviedla Matovičova vláda ihneď potom, ako sa ujala (ne)vládnutia a vedela to počas celej doby trvania tejto hystérie s C-19 a dodnes mlčala. Ak si toto číslo vydelíme dvanástimi, tak nám vyjde, že na základe znečistenia ovzdušia nám mesačne zbytočne umrie okolo 417 občanov SR !!! Na obzvlášť „nebezpečný“ C-19 (aj to je otázne či len na C-19 alebo to bola len ta povestná posledná kvapka v ich zdravotnom stave, pitvy by to ukázali, ale takúto informáciu nám zatiaľ nikto vo verejnom záujme neposkytol!) nám za viac ako pol roka umrelo na Slovensku (samozrejme len „vďaka“ prísnym epidemiologickým opatreniam !) 34 občanov SR čo predstavuje okolo 6 ľudí mesačne. Teda rozdiel len pri týchto dvoch úmrtiach je takmer 70 násobok v prospech C-19 ! Aké prísne opatrenia sa zaviedli na Slovensku na to, aby nám v priemere mesačne zbytočne neumieralo takmer 417 občanov na základe znečisteného ovzdušia ? Nuž dovolím si povedať, že žiadne ! A prečo ? Lebo C-19 !!! Prečo si Zuzana Čaputová nespomenula aj na onkologické ochorenia ? Ona nevie že podľa posledných dostupných štatistík (iba tie som našiel) za rok 2018 umrelo na Slovensku na onkologické ochorenia 13878 občanov SR ročne ?! Teda v priemere 38 denne ?! Na znečistené prostredie denne v priemere takmer 14 občanov SR a na C-19 „až“ v priemere 0,19 občanov denne ! Nenašiel som na facebookovom profile Zuzany Čaputovej žiaden status dňa 4. februára 2020, kde by sa povenovala Svetovému dňu rakoviny a spomenula koľko ľudí na túto chorobu umrelo na Slovensku v roku 2018 ! Nie v ten deň si nevšimla, že aj toto máme na Slovensku ! Asi pre ňu nepodstatné !      Zuzana Čaputová si síce na svojom facebookovom statuse všimla až dňa 7.8., že od 31.7 sa začala zbierka Ligy proti rakovine – Deň narcisov ! Tu sa však tiež nevenuje počtu úmrtí na túto zákernú chorobu a čo by bolo potrebné proti nej robiť, len sucho konštatuje – „…Vzhľadom k situácií s pandémiou sa tohtoročná zbierka nemohla konať v uliciach miest, ako bolo každoročne zvykom…“ Naozaj „úžasná“ podpora v boji proti rakovine ! Prečo aj tu nepoukázala na rozdiel v úmrtí na onkologické ochorenia a na počet úmrtí zapríčinených „nebezpečným“ C-19 !!! Naozaj škoda slov !

Zuzana Čaputová vo svojom statuse o úmrtiach spôsobené znečisteným ovzduším navrhuje aj riešenie. „Múdro“ radí Igorovi Matovičovi načo by sa mali použiť tie „darované“ miliardy eur s Bruselu. Navrhuje toto – „…konkrétne kroky môžeme dať už do Plánu obnovy Slovenska a využiť na to rekordný balík peňazí z EÚ. Komplexná obnova budov vrátane modernizácie vykurovania môže znížiť ľuďom účty za energie a hlavne znížiť znečistenie ovzdušia v dôsledku neefektívneho vykurovania domov a budov. Práve neefektívne budovy a zastarané vykurovanie je zodpovedné za takmer 80% znečisteného ovzdušia, v ktorom dýchame a ktoré ohrozuje naše zdravie…“ Naozaj ušľachtilá myšlienka, ale pýtam sa, aké príbytky myslela Zuzana Čaputová ?! Nuž tu jej poradím. Nech sa dohodne s Igorom Matovičom a nech sa spolu nechajú na štátnych limuzínach vyviesť na ten kopček nad istú osadu, z ktorej nám dával Igor Matovič (25.4.2020 – https://www.kosiceonline.sk/hygienici-zrusili-karantenu-osady-v-bystranoch) za vzor istú skupinu našich obyvateľov. Áno, už aj teraz, keď začínajú byť rána chladné, by celkom jasne videli tie dymiace príbytky resp. by túto osadu ani nevideli, pretože by im v tom bránil dym, ktorý zahalí údolie, keď si títo naši spoluobčania prikurujú „legálne“ získaným palivom vo svojich „pieckach“ . Tak sa pýtam Zuzany Čaputovej, ako si predstavuje komplexnú obnovu budov a modernizáciu zastaraného vykurovania ? Malo by to byť v rámci dotácie spôsobom napr. občan 60 % a dotácia štátu 40 % ?! Takže bežný občan v rámci „výhodnej“ štátnej dotácie a iní občania , ako ? Postaví im štát nové obydlia ? Bez spoluúčastí ? Nuž uvidíme, ako bude Zuzana Čaputová tento návrh ďalej konkretizovať, aké nápady poskytla Igorovi Matovičovi a ministrovi dopravy Andrejovi Doležalovi lebo svoj status o zbytočných úmrtiach spôsobené znečistením ovzdušia ukončila takto – „…Preto som o tejto téme už komunikovala aj s pánom premiérom a ministrom dopravy a výstavby pánom Doležalom, aby obnova budov bola súčasťou našich plánov na obnovu.“

Z môjho pohľadu ide o mimoriadne farizejský postoj Zuzany Čaputovej k poukázaniu na počet úmrtí spôsobené znečistením ovzdušia a nevšimnúť si počet úmrtí na onkologické ochorenia a nedať ich do súvisu s úmrtiami na „obzvlášť nebezpečný“ C-19 !!! V tejto súvislosti si presne pomenujme aký význam, okrem iných, má slovo farizej, farizejský, farizejka a pod. – neúprimný, pokrytecký, falošný, svätuškársky a ja dodávam, že aj ten čo úmyselne zatajuje jednu pravdu pred tou druhou lebo tá prvá sa mu práve teraz nehodí !!! A presne toto robí nielen Zuzana Čaputová, ale celkom iste aj Igor Matovič a celá dnešná (ne)vládna koalícia za jasnej a dennodennej podpory „objektívnych“ médií „hlavného“ prúdu !!!

Záver :

Zuzana Čaputová svojim statusom o zbytočnom úmrtí 5000 občanov SR spôsobených znečisteným ovzduším, celkom jasne pichla Igorovi Matovičovi „politický“ nôž do chrbta. Nepriamo mu naznačila, že je načase prestať s tou panikou okolo C-19 lebo ľudia na Slovensku a v oveľa väčšom množstve umierajú aj na iné a oveľa závažnejšie choroby. Škoda, že s takýmito číslami Zuzana neprišla už skôr ! Zároveň Zuzana Čaputová radí Igorovi čo má robiť a pritom si nevšimla, že Igor to nemá rád a keď mu niekto niečo radí a ho upozorní na jeho chyby, tak ho označí za múdrosráča ! Za múdrosráča preto lebo prichádzajú k Igorovi so svojimi návrhmi až v okamžiku, kedy Igor už rozhodol a úplne inak. Tak uvidíme, či v niektorom so svojich facebookových statusov Igor Matovič nenaznačí aj Zuzane Čaputovej, že tie jej návrhy na zabránenie zbytočných úmrtí vplyvom znečisteného ovzdušia, Igor neoznačí ako za múdrosráčske !!! A to len preto lebo ho konfrontuje s počtom úmrtí na C-19 s počtom zbytočných úmrtí vplyvom znečisteného ovzdušia  a celkom jasne poukazuje na nie adekvátne opatrenia v týchto dvoch prípadoch. V prípade 5000 zbytočných úmrtí žiadne opatrenia a v prípade 34 úmrtí prísne epidemiologické opatrenia, z môjho pohľadu zbytočné až absurdné !

Poznámka pod čiarou :

Uvedomte si vážení strachopudi z C-19, že áno, C-19 bol istým spôsobom nebezpečný na začiatku svojej „pandemickej“ histórie a že dnes bude čo raz viac pribúdať ľudí pozitívnych, ktorí sa nechajú (nechápem to, ak nemajú žiadne príznaky) svojvoľne testovať pchaním tyčiniek hlboko do nosa a krku, na C-19. Je to prirodzené, veď tento vírus, tak ako všetky ostatné tu už raz je a navždy bude ! Je však potrebné si uvedomiť a hlavne si všímať, že „sila“ tohto vírusu je už tak slabá, že nespôsobuje takmer žiadne zdravotné ťažkosti ! Viď vyjadrenia lekárov a lekárskych kapacít z nemocníc s talianskej Lombardie ktorí celkom jasne hovoria toto – dnes je v našich nemocniciach úplne iná situácia, ako bola na začiatku pandémie. Zatiaľ čo v marci nám seniori doslova umierali pod rukami, tak dnes pozitívne diagnostikovaní seniori na C-19 sedia na svojich lôžkach, hompáľajú nohami a čítajú si dennú tlač !

Tu by som chcel ešte podotknúť, že tí čo sa dostali do Lombardských nemocníc (seniori) s podozrením na C-19 na začiatku „pandémie“ neumierali len vplyvom a následkom C-19, ale vo väčšine prípadov aj zo strachu a psychickej traumy, pretože, keď ich priviezli do nemocnice okamžite ich „privítal“ personál v zdravotníckych skafandroch a to teda na psychike starého a chorého človeka nepridá. Opýtajte sa psychológov, či má nemocničné prostredie vplyv na zdravotný stav pacienta a jeho psychiku a či je to jeden z možných faktorov jeho budúceho zdravotného stavu a priebehu liečby ?! Predpokladám, že aj tieto slová talianskych lekárov a ich terajších poznatkov a vplyvu C-19 na ich seniorských pacientov Igor Matovič označí za múdrosráčstvo !!!

 

Hospitalizácia Igora Matoviča je nevyhnutná a je celkom určite namieste!

26.11.2020

Myslím to celkom vážne ! A je to na prospech nie len jemu samotnému, ale predovšetkým je to na prospech celej našej spoločnosti. A ako to dosiahnuť ? Nuž presne tak, ako on chce dosiahnuť, aby sa občania SR išli testovať. Teda „dobrovoľne“ – nasilu! Je potrebné Igorovi Matovičovi dať jasnú slobodnú vôľu – buď pôjde dobrovoľne na niekoľko mesiacov na riadne [...]

I privinula Zuzana Igora na svoju politickú hruď, i zbavila ho viny. . .

25.11.2020

Zuzana Čaputová dňa 24.11.2020 učinila „zásadné“ vyhlásenie k občanom SR, k aktuálnej politickej situácií v našom štáte. Stretol som sa z názorom, že ju za toto nemáme už nijako „vyrušovať“ lebo viac už vykonať pre blaho národa nemôže. Naozaj ? Nuž ja som presvedčený, že svojim „zásadným“ vyhlásením ešte viacej situáciu zhoršila. Pozrime sa nato [...]

Zuzana Čaputová, je čas prezuť črievičky za bagandže!

24.11.2020

Aby nedošlo k omylu. Myslím tým prezutie – politické črievičky, za politické bagandže. Zuzana Čaputová, v pozícií najvyššieho ústavného činiteľa SR, už raz politické bagandže na „nohách“ mala. Bolo to po celý čas, keď v nich „chodila“ od svojej inaugurácie 15. júna 2019 do vyhlásenia výsledkov parlamentných volieb 2020 – do 1.3.2020. Začnem však [...]

NAKA

NAKA preverí informácie o údajnej korupcii prokurátorov

26.11.2020 16:48

O údajnom korupčnom správaní sa prokurátorov hovoril Alojz Baránik (SaS). Tvrdí, že môže mať informácie o tom, že prokurátori berú úplatky vo výškach 500 alebo 1000 eur.

Boris kollár

Kollárove návštevy sú vraj v poriadku, v piatok ho prepustia

26.11.2020 16:32

Generálny riaditeľ nemocnice potvrdil, že došlo ku konfliktu medzi sestričkami a priateľkami šéfa Národnej rady.

balistická raketa

Rusko vyskúšalo novú hypersonickú strelu protiraketovej obrany

26.11.2020 16:32, aktualizované: 17:01

Fregata triedy Admiral Gorškov úspešne otestovala protilodnú hypersonickú riadenú strelu 3M22 Cirkon v rámci testov nových zbraní.

November 89

Mikulec: Postup policajtov pri incidente s Gálom a Zajacom na výročie novembra '89 sa preveruje

26.11.2020 15:39

Minister vnútra sa podľa svojich slov o incident zaujíma. Postup bratislavských krajských policajtov je podľa neho predmetom kontroly.