Založ si blog

Deň po . .. !

…bolo komické, až tragikomické sledovať tých všetkých dnešných politikov, ako sa v predvolebných diskusiách predbiehali v tom, čo je potrebné v našom štáte urobiť, aby sa tu žilo lepšie a dlhodobo na vyššej úrovni. Je až zarážajúce, že sa nenašiel ani jeden moderátor/moderátorka týchto predvolebných diskusií, či už kaviarenských – internetových, alebo televíznych, na „najvyššej“ celoštátnej úrovni, ktorý by im “šplechol“ do očí naozaj nepríjemnú pravdu a to, že „…vážení, veď všetko čo vy tu teraz navrhujete, sme tu bez problémov mali pred novembrom 1989 funkčné, teda pred viac ako tridsiatimi rokmi …“

Nuž poďme sa spoločne pozrieť, čo sme pred tridsiatimi rokmi „dobrovoľne“ opustili. Vtedy ľudia na námestiach neštrngali kľúčmi, že tu chcú mať kapitalizmus, oni len chceli viac informovanosti, viac osobnej slobody – cestovanie na „vysnený západ“ a pod. Vtedy im nikto z tribúny cez megafón nekričal, ľudia, ak opustime socialistický spôsob života a riadenia štátu, tak sa vám môže stať, a verte že sa tak aj stane, že to čo ste si tu krvopotne vybudovali, tak to sa vám rozpredá a keďže naši „demokratický“ priatelia zo západu a USA to s nami myslia oveľa lepšie ako zlý Sovietsky zväz, tak oni to od nás mile radi odkúpia, ale za smiešne peniaze, lebo to čo ste vy vybudovali pre svoje deti a ich deti, tak to je nanič vôbec to nefunguje, ide to do straty a oni vedia, ako z toho čo najviac vyžmýkať a vás pracujúci pospolitý ľud taktiež vyžmýkať, ale nie na váš prospech, ale na prospech ich štátov a ich budúcich pokolení ! Nikto z tribúny do megafónu, tým zmanipulovaným ľuďom na námestiach nekričal, že ak sa hodnoty, ktoré ste si pre seba a svoje deti vybudovali, za „babku“ predajú, odovzdajú do rúk západného veľkokapitálu, tak sa vám môže a sa vám aj stane, že kapitalista zistí, že vy ste síce boli všetci zamestnaný a mali ste, akú takú mzdu na slušné živobytie, ale jeho zisky sú nie tak vysoké, ako si on predstavuje a požaduje, tak vás pod zámienkou vyššej produktivity práce asi polovicu z vás vyhodí zo dňa na deň na ulicu a ty socialistický pracujúci človek, neznaje „ľudských“ spôsobov kapitalistickej spoločnosti, nech sa páči, na úrady práce (tie dovtedy nikto nepotreboval), teda po slovenský na dlažbu a zabezpeč sa ako vieš. Nikto z tribúny cez megafón tým zmanipulovaným masám nekričal, vážení občania bude zničené všetko, čo sa doteraz vybudovalo v socialistickej spoločnosti, lebo ste pracovali nadarmo, výsledky vašej práce sú len samé králikárne, ekonomika nefunguje, veľké štátne podniky sú nanič, energetické podniky taktiež neviete spravovať, jednoducho to čo ste vytvorili za štyri desaťročia poctivej práce je nič, nula a aby to začalo fungovať, tak sa to musí dostať do cudzích západných nenásytných kapitalistických rúk, najskôr postupne vyžmýkať a zlikvidovať, aby si si teraz po tridsiatich rokoch uvedomil, že si vtedy mal a teraz nemáš nič !!!

Nuž, ale poďme poporiadku.

Bývanie – pred „víťazným“ novembrom 1989 (budem hovoriť o Slovensku, aj keď sme boli samozrejme súčasťou Československa) sme tu mali k dispozícií byty štátne, družstevné a podnikové (žiadny nenásytný developeri) ! Vo veľkom sa stavali veľké mestské sídliska, aby občan, pracujúci (povinne), mal kde slušne bývať, kde neoddeliteľnou súčasťou tejto výstavby bola aj občianska vybavenosť, jasle, škôlky, školy, nákupné strediská, zdravotnícke zariadenia, ale aj reštaurácie, kiná a pod. Môj 80-ročný otec a 76-ročná mama, s veľkým povzdychom nad problémami s bývaním našich mladých rodín spomínajú, aké jednoduché bolo v 60 a 70 rokoch minulého storočia sa dostať k slušnému bývaniu. Vedúci závodu povedal môjmu otcovi, pozri si kvalifikovaná pracovná sila, robotník vo výrobe, potrebujeme tu teba aj tvoju rodinku, tu máš kľúče od troch bytov na rozostavanom sídlisku, choď vyberte s manželkou, ktorý vám najviac vyhovuje a zajtra sa sťahuješ. Čo by ste dnes vy mladí dali zato, keby vám to isté dnes povedal váš budúci zamestnávateľ či už štátny alebo súkromný, a stačilo, ak by vám ponúkol len jeden byt a nie hneď tri ! Ale vy si ešte aj na tie socialistické bývalé štátne, podnikové a družstevné byty musíte zobrať hypotéku so splatnosťou na doživotie, aj to za prísnych podmienok bánk, aby ste mohli vyplatiť kapitalistické realitné kancelárie alebo novopostavené byty od nenásytných developerov, ktoré sú tak rýchlo postavené, aby čo najrýchlejšie prinášali zisk, a ich životnosť a bezzávadnosť s bytmi, ktoré boli postavené pred 50. rokmi sa nemôžu ani len porovnávať, i keď vizuálne, áno, vyzerajú lákavo !

Školstvo – pred „víťazným“ novembrom 1989, sme mali plne fungujúci štátny školský systém na svetovej úrovni o čom svedčí fakt, že naši odborníci v akejkoľvek vedeckej oblasti, priemysle a iných spoločenských vedách, boli vo svete veľmi uznávaní ! Mali sme detské jasle, materské škôlky, základné školstvo s jednotným vyučovacím systémom, stredné školstvo, boli to gymnázia (väčšinou predpríprava na vysoké školy), priemyselné školy tzv. Priemyslovky – tieto „produkovali“ vyššiu odbornú pracovnú silu a hlavne sme mali plne funkčné učňovské školstvo, ktoré pripravovalo robotnícke kádre, a to takým spôsobom, že učni a učnice už počas chodenia na učňovku, už vedeli pre koho sa učia a že po ukončení učňovky, či už s maturitou alebo bez nej, ale s dôležitým Výučným listom vo vrecku (podľa toho každý zamestnávateľ vedel, v ktorom odbore bol mladý vyučený a teda patril, ako kedysi dávno do daného stavovského cechu).

Dnes ideme po tridsiatich rokoch devastovania našej republiky a kedysi funkčného učňovského systému zavádzať to isté, ale už pod iným názvom, znie to tak odborne a vzdelane, duálne vyučovanie. Veď to tu už bolo !, keď som aj ja, ako učeň, posledný tretí rok na škole chodil týždeň do školy (teória) a týždeň do práce (na to pracovisko, kde sme po ukončení učňovky automaticky nastupovali, aby sme štátu svojou prácou vrátili všetky do nás vložené prostriedky!) a za svoje teoretické výsledky v škole sme dostávali od nášho budúceho zamestnávateľa tzv. študijné štipendium oddelené v troch kategóriách, podľa študijných výsledkov ! (trochu odľahčím bolo aj na cigarety – MARSKY 4 Kčs a SPARTY v tvrdom za 8 Kčs) A na toto dnes „vynájdené“ duálne štúdium musíme mať v TV reklamy, lebo dnešná mládež, už nechce manuálne pracovať, veď tak ich to učí západný neoliberálny svet, voľnosť, anarchia a len samé vysoké školy, najlepšie aj päť za sebou a pracovať nemá kto !

Zdravotníctvo – zdravotná starostlivosť pre každého, dostupná aj vo väčších tzv. strediskových obciach a hlavne zadarmo na základe toho, že každý platil povinne zdravotné poistenie do jednej štátnej poisťovne a teda tieto peniaze plynuli hneď a priamo do zdravotníctva a nie, ako dnes, kým sa dostanú pre potreby pacienta, tak sú „prefiltrované“ cez rôzne súkromné zdravotné poisťovne, súkromné nadácie a zo 100 € sa pre potreby radového pracujúceho občana dostane na „bezplatnú“ zdravotnú starostlivosť nanajvýš 10 %. Boli plne funkčné Pohotovosti – 24 hodín ! Boli záchytné stanice pre opilcov ! Preto nie je na lieky, na nové nemocnice, na domy sociálnej pomoci pre nevládnych a starých a pod.

Ešte jedna zásadná vec o zdravotníctve s pred „víťazného“ novembra 1989 – pamätám si, že na ZDŠ (Základná deväťročná škola) bola školská zubná ambulancia – žiaci tam museli chodiť na preventívne kontroly povinne, v prípade zubných kazov a iných zákrokov, takmer bez čakania, boli na školách v istom ročníku (už nepamätám či v šiestom alebo siedmom) povinné zdravotné prehliadky zamerané na zdravý vývin školákov, zvlášť špeciálne  pre chlapcov a pre dievčatá. Dnes čo máme ! Ak má dieťa problém so zubami, tak nech sa páči k štátnemu zubárovi alebo k súkromnému, ale to je jedno, kde s dieťaťom idete lebo jedna detská plomba vás vyjde aj na 27 eur, čo je v prepočte na slovenské koruny neskutočných 813 korún slovenských !!!

Poľnohospodárstvo, pôdohospodárstvo, potravinová sebestačnosť – Slovensko bolo vždy agrárne a aj agrárnym malo ostať, pred „víťazným“ novembrom 1989 sme si boli v základných potravinách sebestačný ! Mali sme dostatok zemiakov, obilnín, strukovín, zeleniny, cukrovej repy a samozrejme sme mali dostatok hydiny (vajec), hovädzieho aj bravčového mäsa, ale aj rýb (vianočné kapre a pod.). Mali sme dostatok domáceho slovenského ovocia – jablká, slivky, hrušky, marhule, čerešne, višne, jahody a pod. Potom prišiel najväčší ekonóm sveta Ivan M. a povedal, že ak nebudeme mať vlastnú produkciu potravín, tak ju jednoducho privezieme ! Čo je toto za nezmysel ?! Tak pre naše deti je lepšie privážať ovocie, zeleninu, mäso až kdesi z ďalekej cudziny „napichanú“ rôznymi chémiami, aby sa po ceste neskazila, následne doma pred použitím poriadne pod tečúcou vodou umývať alebo tepelne spracovať a úrodnú slovenskú zem sme odovzdali nadnárodným kapitalistickým spoločnostiam, na montážne haly, ktoré opustia ihneď po tom, keď príde vláda, ktorá im povie, že už nebudú žiť z nášho (dotácie), ale výhradne len z vlastne produkcie, tak sa zbalia a odídu, a nám namiesto úrodných lánov ostanú holé haly a betónové podložie ! Takto sa pred rokom 1989 s úrodnou pôdou hyenistický nenakladalo, lebo veľké fabriky sa stavali na menej úrodnej ploche, najmä premočenej a mokradnej, ktorá sa pred tým riadne zrekultivovala. Je potrebné si uvedomiť, že ak nebudeme mať autá, tak sa dá prežiť, ale ak nebudeme mať potravinovú sebestačnosť, tak budeme vazalmi tých štátov a národov, ktorí neboli takí hlúpi, ktorí si zachovali poľnohospodárstvo a pôdohospodárstvo a za istých pre nich výhodných podmienok nám tieto potraviny, ako základ každého života predajú !

Ďalej je to priemysel, energetika, lesníctvo, pôda, voda a turistický ruch –  to všetko pred „víťazným“ novembrom 1989 bolo v našom štáte takisto na vysokej úrovni. Turistický ruch bol hlavne zameraný na domácich robotníkov a pracujúcu inteligenciu, keď takmer každý podnik mal vlastné rekreačné stredisko (v rámci ROH – zotavovne), dnes sú z nich už súkromné rekreačné strediská, a ty pracujúci pospolití ľud, ak chceš sa za svoje poctivo zarobené peniaze zrekreovať, tak mastne zaplať. Každý podnik mal svoje detské letné pionierske tábory prístupné všetkým deťom, bez rozdielu, zadarmo alebo za symbolický poplatok ! Aj dnes sú detské tábory, ale výhradne v súkromných rukách (a veľakrát tie čo patrili pred tým všetkým občanom) a áno môžeš si vybrať do ktorého cez leto umiestniš svoje dieťa, ale najskôr mastne zaplať !

Nuž dalo by sa ešte veľa porovnávať a skóre by bolo výrazne v prospech dôb spred „víťazného“ novembra 1989. Ale čo vidíme dnes ? Veď politici nám sľubujú to, čo sme tu už mali a oni sa dušujú, že nám to blahosklonne vrátia a zabezpečia.

Avšak to sa im nepodarí, keď sa nevrátia k pokore a uznaniu obyčajného tvrdo pracujúceho človeka, keď budú velebiť len a len súkromné vlastníctvo (hovorím o veľkých nadnárodných korporáciách).

Verím, že som svojim článkom neporušil volebné moratórium, pretože v ňom nepadlo žiadne meno kandidáta a ani žiaden názov politického subjektu !

Hospitalizácia Igora Matoviča je nevyhnutná a je celkom určite namieste!

26.11.2020

Myslím to celkom vážne ! A je to na prospech nie len jemu samotnému, ale predovšetkým je to na prospech celej našej spoločnosti. A ako to dosiahnuť ? Nuž presne tak, ako on chce dosiahnuť, aby sa občania SR išli testovať. Teda „dobrovoľne“ – nasilu! Je potrebné Igorovi Matovičovi dať jasnú slobodnú vôľu – buď pôjde dobrovoľne na niekoľko mesiacov na riadne [...]

I privinula Zuzana Igora na svoju politickú hruď, i zbavila ho viny. . .

25.11.2020

Zuzana Čaputová dňa 24.11.2020 učinila „zásadné“ vyhlásenie k občanom SR, k aktuálnej politickej situácií v našom štáte. Stretol som sa z názorom, že ju za toto nemáme už nijako „vyrušovať“ lebo viac už vykonať pre blaho národa nemôže. Naozaj ? Nuž ja som presvedčený, že svojim „zásadným“ vyhlásením ešte viacej situáciu zhoršila. Pozrime sa nato [...]

Zuzana Čaputová, je čas prezuť črievičky za bagandže!

24.11.2020

Aby nedošlo k omylu. Myslím tým prezutie – politické črievičky, za politické bagandže. Zuzana Čaputová, v pozícií najvyššieho ústavného činiteľa SR, už raz politické bagandže na „nohách“ mala. Bolo to po celý čas, keď v nich „chodila“ od svojej inaugurácie 15. júna 2019 do vyhlásenia výsledkov parlamentných volieb 2020 – do 1.3.2020. Začnem však [...]

NAKA

NAKA preverí informácie o údajnej korupcii prokurátorov

26.11.2020 16:48

O údajnom korupčnom správaní sa prokurátorov hovoril Alojz Baránik (SaS). Tvrdí, že môže mať informácie o tom, že prokurátori berú úplatky vo výškach 500 alebo 1000 eur.

Boris kollár

Kollárove návštevy sú vraj v poriadku, v piatok ho prepustia

26.11.2020 16:32

Generálny riaditeľ nemocnice potvrdil, že došlo ku konfliktu medzi sestričkami a priateľkami šéfa Národnej rady.

balistická raketa

Rusko vyskúšalo novú hypersonickú strelu protiraketovej obrany

26.11.2020 16:32, aktualizované: 17:01

Fregata triedy Admiral Gorškov úspešne otestovala protilodnú hypersonickú riadenú strelu 3M22 Cirkon v rámci testov nových zbraní.

November 89

Mikulec: Postup policajtov pri incidente s Gálom a Zajacom na výročie novembra '89 sa preveruje

26.11.2020 15:39

Minister vnútra sa podľa svojich slov o incident zaujíma. Postup bratislavských krajských policajtov je podľa neho predmetom kontroly.