Založ si blog

RTVS-novoročný príhovor spoluobčianky SR Zuzany Čaputovej .

RTVS umožnila našej spoluobčianke SR Zuzane Čaputovej, aby predniesla „svoj“ prejav resp. príhovor k „spoluobčiankam a spoluobčanom Slovenskej republiky“ na nový rok 2020.

Prečo spoluobčianke ?, nuž preto, že podľa Ústavy SR, ktorá predpokladám ešte stále platí pre každého občana SR rovnako !, pani Zuzana Čaputová nie je v súlade s Ústavou SR právoplatnou prezidentkou SR, a zotrváva v úrade i napriek tomu, že Ústavný súd SR nerozhodol o sťažnosti JUDr. Štefana Harabina o ústavnosti a zákonnosti prezidentských volieb 2019 ! Totiž, ÚS SR pod vedením jeho predsedu JUDr. Ivana Fiačana, sa za deväť ! mesiacov nevedel dostať k prejednaniu tejto nanajvýš najdôležitejšou ústavnou sťažnosťou, ktorá leží na ÚS SR, pretože pre Ivana Fiačana bol najnaliehavejší problém vyriešiť ako prvé pozastavenie účinnosti zákona o 50. dňovom moratóriu na zverejňovanie manipulatívnych prieskumov politických preferencií, ktoré napadla spoluobčianka Zuzana Čaputová a teda sa stotožnil s jej právnym vedomím !, len aby sa nenarušil riadny „informačný“ kanál pre nerozhodnutého voliča, koho že to voliť v PV 2020. Takže si to len zhrňme – pre ÚS SR má väčšiu naliehavosť bezvýznamný zákon a absolútne je pre neho nenaliehavý problém ústavnosti a zákonnosti prezidentských volieb, ktoré sa konali v marci 2019 ! Niečo nehorázne, akáže sa tu hraje hra s občanom a voličom SR ?!

Takže aj pre RTVS, Vážení, pokiaľ sa nenaplní Ústava SR a jej článok 101, odsek (9) – „O ústavnosti alebo zákonnosti volieb prezidenta rozhoduje Ústavný súd Slovenskej republiky“, tak aj pre Vás by mala byť Zuzana Čaputová len radový spoluobčan SR a teda ak Vás ktorýkoľvek spoluobčan SR požiada, aby v štátnej RTVS predniesol svoj novoročný prejav, tak by ste mu to mali bez problémov umožniť, tak ako ste to umožnili spoluobčianke SR Zuzane Čaputovej, minimálne všetkým tým, ktorý sa zúčastnili volieb prezidenta SR v marci 2019, lebo oni všetci nemajú potvrdené Ústavným súdom SR či voľby boli v súlade s Ústavou SR !!!

Nuž, ale pozrime sa nato, čo že nám to spoluobčianka SR Zuzana Čaputová prečítala vo „svojom“ novoročnom príhovore, ak ste mali tu silu si to vôbec vypočuť ! Už samotný úvod bol „fascinujúci“, spoluobčianka SR Zuzana Čaputová začala oslovením „Milé spoluobčianky, milí spoluobčania…“, veď každý národne mysliaci politik SR začína svoj príhovor k občanom svojej vlasti, republiky „Milé Slovenky, milý Slováci, milé národnostné menšiny a etnické skupiny žijúce na území našej drahej Slovenskej republiky…“ a to presne v intenciách Ústavy SR, ktorej preambula začína „My národ slovenský …“. Veď spoluobčianka Zuzana Čaputová oslovila všetkých spoluobyvateľov EÚ čo sa práve v tejto chvíli nachádzali na území nielen SR, ale všade v Európskej únií a teda vo svojom úvodnom príhovore sa jasne vymedzila vo svojom postoji k SR, ktorá je pre ňu v rámci EÚ len akási „krajina“ !

Rozoberať dopodrobna obsah „jej“ príhovoru naozaj nemá význam, text bol očividne čítaný (čo by až tak veľmi neprekážalo, veď nie každý vie hovoriť plynule bez napísaného textu) a umocnený tým, že mala pokyn, kedy sa má otočiť k druhej kamere, aby ten prednes nebol tak fádny, ako tie predošlé prezidentské, keď sa pozerali len jedným smerom a teda z toho jasne vyplýva, že spoluobčianka SR Zuzana Čaputová musela mať pred sebou nainštalované dve čítacie zariadenia, a teda čítala text, ktorý jej s najväčšou pravdepodobnosťou napísali jej „rádcove“ (nuž, ale ako v tej známej českej rozprávke „také nic nenašli“, čo by stálo za povšimnutie !).

Bola to znôška prázdnych slov a fráz, z ktorých jasne vyplývalo kam táto spoluobčianka SR politický a hodnotovo patrí, je to jednoznačne neoliberálna orientácia, orientácia na PS/SPOLU, lebo lepšie vnímavý občan SR si nemohol nevšimnúť, že spoluobčianka SR Zuzana Čaputová používala rétoriku a výrazy práve PS/SPOLU, ktoré prezentujú aj na svojich predvolebných plagátoch. Jeden z takých je slovíčko „férový“, všimnite si koľkokrát ho použila spoluobčianka SR Zuzana Čaputová a koľkokrát sa vyskytuje na predvolebných plagátoch PS rozmiestnených po celej SR !

Z obsahu „jej“ príhovoru ďalej jasne zaznelo to arogantné, že SR si v roku 2019 prešla svojim úspešným príbehom (teda mala na mysli svoj úspešný príbeh za cudzie veľké peniaze !) a že tento úspešný príbeh musia jej spoluobčania SR zavŕšiť v parlamentných voľbách 29.02.2020 a „ona“ akože „prezidentka“ SR nám všetkým v tom rada a jasne pomôže, hlavne svojim „nestranným“ postojom k politickému vývoju v našej drahej SR. Niečo nehorázne a neprípustné !

Vo „svojom“ príhovore sa dotkla, lebo sa musela dotknúť, aj „INAKKOSTI“, aby sme im nekládli žiadne prekážky lebo máme byť k sebe milí a úctiví, nepoužívať hrubé výrazy a pod. Tu by som spoluobčianke SR Zuzane Čaputovej dal do jasnej pozornosti opäť Ústavu SR Čl. 12, odsek (2) „Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.“ a hlavne Čl. 41, odsek (1) „ Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých“ ! A preto sa spoluobčianka SR Zuzana Čaputová nemusí obávať, že budeme aj v budúcnosti štátom v EÚ, ktorí stárne najrýchlejšie, ak sa bude dôrazne presadzovať hlavne Čl. 41 Ústavy SR a aj inými zákonmi podporujúcimi tradičnú rodinu a týmto sa podporí, že sa na Slovensku bude rodiť čoraz viac detí a zastaví sa tak populačný pokles v SR. Ak však bude spoluobčianka SR Zuzana Čaputová všemocne podporovať všelijaké západom k nám importované „inakosti“ a bude presadzovať legitimizáciu homosexuálnych párov a nedajbože aj ich možnosť adopcie detí (teda akých, ktorým dvojiciam sa budú deti rodiť, ak nie mužovi a žene ?!), tak sa demografická klesajúca krivka nielen nezastaví, ale sa bude prudko valiť nadol a teda tu nastane potreba „privážať“ na územie SR mnohodetné imigrantské rodiny z tretích štátov sveta, lebo oni ešte tou zvrátenou ideológiou neprešli a teda nielen že uznávajú, že potomka môže splodiť jedine muž a žena, ale dovoľujú mať jednému mužovi aj viacej žien, a tým sa podporuje, že ich demografická krivka prudko rastie . Samozrejme, že na Slovensku nikto nechce presadzovať mnohoženstvo, ale niektorí by nedbali ak by homosexuálne páry mohli žiť vo väčších zoskupeniach, ako len vo dvojici ! Toto nám zaručí pani spoluobčianka SR Zuzana Čaputová nárast populačnej krivky nášho obyvateľstva ?!, toto nám zaručí, že sa u nás bude rodiť viacej detí, aby mal kto na nás starších v budúcnosti robiť ?! NIE, NIE a ešte raz NIE !

Vo „svojom“ príhovore sa spoluobčianka SR Zuzana Čaputová ani raz nezmienila o radovom občanovi SR, ktorí tu naozaj vytvára svojou prácou hodnoty potrebné na riadny a úspešný chod štátu, a to sú robotníci. Slovo robotník je dnes na Slovensku, ako keby nadávkou, zatiaľ čo pred rokom 1989 bol robotník až na prvom mieste. Vtedy sa nevyznamenávali rôzne rýchlo kvasnúce celebritky, alebo Tí, čo sa vtierajú do priazne neoliberálnej západnej Európe a USA, ale vyznamenávali sa pracovné kolektívy a jednotlivci, ktorý po celý rok poctivo pracovali a svojou prácou prinášali svojej vlasti naozajstne hodnoty – teda hlavne robotnícka trieda, ktorá je dnes nie na pokraji záujmu terajšej neoliberálnej časti politického spektra SR, ale je už na samom dne tejto priepasti !

Takže ďalej sa už nebudem venovať tomuto jalovému prednesu spoluobčianky SR Zuzany Čaputovej, naozaj to nemá význam, pretože Zuzana Čaputová nie je právoplatnou hlavou štátu – Slovenská republika, a to až do riadneho rozhodnutia Ústavného súdu SR o ústavných sťažnostiach JUDr. Štefana Harabina a teda nemá ani právo vystúpiť v štátnej RTVS s novoročným príhovorom, ako prezidentka SR, ale ako naša spoluobčianka SR takú možnosť od štátnej RTVS dostala a teda tu platí, že v našom štáte sú jedni rovný a druhí rovnejší !

Na záver vyzývam Ústavný súd SR a predovšetkým jeho predsedu Ivana Fiačana, aby prehodnotil svoje naliehavosti vo vzťahu k podaným sťažnostiam, a aby s okamžitou platnosťou pozastavil výsledky prezidentských volieb 2019 a to až do svojho riadneho rozhodnutia o ich ústavnosti a zákonnosti, aby právomoci prezidenta SR prešli na vládu SR, aby sa tak predišlo politickým škodám, ale aj hospodárskym a občianskoprávnym škodám v SR.

Ak Ústavný súd SR, po dôkladnom preskúmaní ústavných sťažnosti JUDr. Štefana Harabina na ústavnosť a zákonnosť prezidentských volieb 2019 v SR, rozhodne že nateraz spoluobčianka SR Zuzana Čaputová bola zvolená za prezidentku SR podľa Ústavy SR, tak aj ja osobne sa tomuto rozhodnutiu podriadim, budem Zuzanu Čaputovú považovať za oficiálnu prezidentku SR so všetkými jej právomocami z tejto funkcie vyplývajúcimi, ale do tej doby je pani Zuzana Čaputová pre mňa, a predpokladám, že aj pre ostatných občanov SR, ktorí si ctia zákony platné na území SR a hlavne Ústavu SR,  „len“ radovou spoluobčiankou zvrchovaného a samostatného štátu – Slovenskej republiky, a akékoľvek jej rozhodnutia, verejné vystúpenia a príhovory nemôžu byť považované, ako oficiálne akty prezidentky SR k svojmu národu slovenskému, menšinám a etnikám žijúcich na území SR !!!

Záver :

Za mňa Milé Slovenky, Milí Slováci, milé národnostné menšiny a etniká žijúce na území našej milovanej Slovenskej republiky, prajem nám všetkým, aby rok 2020 bol pre nás všetkých naozaj prelomový, ale nie tak, ako si to želajú neoliberálne menšinové prúdy z veľa peniazmi v zákulisí, ale aby sa naša drahá vlasť Slovenská republika, stala po parlamentných voľbách štátom, kde zavládne zdravý rozum a kde otec, mama a deti budú cítiť, že tu sú doma, že toto je ich rodná zem, ktorá sa neopúšťa kvôli „lepšiemu“ životu na neoliberálnom západe a že najviac oceňovaná a považovaná bude práca poctivého pracujúceho občana, že na konci roka 2020 si naozaj a úprimne, My občania Slovenskej republiky, budeme môcť povedať, že to bol rok využitých možnosti (hlavne PV 2020) na to, aby sa naša domovina Slovenská republika začala rozvíjať tým naozaj úspešným príbehom pre blaho poctivo pracujúceho ľudu s kresťanskou láskou zakorenenou hlboko v duši.

 

 

Čaputová a osem „statočných demokratov“!

31.03.2023

Asi každý pozná resp. videl USA western – Sedem statočných. Film je už dostatočne „zarastený“/„bradatý“ lebo svetlo sveta uzrel v roku 1960, teda pred 63 rokmi… Vtedy sa USA kinematografia presne trafila do historických pomerov USA, aké „demokratické“ princípy sa u nich uplatňovali. Avšak si neuvedomovali, že takto „demokraticky“ sa USA administratíva po [...]

Slováci, čaká vás ďalšia vlna zdražovania. Nevadí, veď stojíme na správnej strane dejín? !

30.03.2023

Na Západe, na tom vyspelom západe EÚ to dnes medzi pracujúcim ľudom vrie, búria sa čim ďalej tým viac a tu na Slovensku pohodička! Dokonca už aj „demokraticky-objektívne“ média slovenskej, jedinej „pravdu“ píšucej mediálnej scény, to jednoducho už nemôžu držať pod mediálnou pokrievkou, viď napr. TU – „Západ sa búri ako už dávno nie…“ – [...]

„Sibyla“ Čaputová opäť v plnej „paráde“!

29.03.2023

Na Káčerovom Ministerstve zahraničných vecí slovenskej republiky sa dňa 27.3.2023 konal XXI. Ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky, na ktorú boli pozvaní hostia, takpovediac výhradne z jedného politického súdka! Takže hovoriť o tejto konferencií, ako o demokratickej, vyváženej – nemôže byť ani len reči! Nebol tam jeden [...]

zelenskyj, ukrajina, heger, sanduová, plenkovič, golob

Zelenskyj na summite v Kyjeve: Buča sa musí stať "symbolom spravodlivosti"

31.03.2023 22:45

Vyhlásil to na prvé výročie stiahnutia Ruska z tohto mesta pri Kyjeve, ktoré je teraz stelesnením obvinení z ruských vojnových zločinov.

Andrew Tate

Kontroverzného influencera Tatea a jeho brata premiestnia do domáceho väzenia

31.03.2023 22:38

Bratia Tateovci a dve Rumunky údajne pašovali, najímali a zneužívali ženy a nútili ich k výrobe pornografie na účel zisku.

obilie

Päť krajín EÚ vrátane Slovenska požaduje obmedzenie dovozu ukrajinského obilia

31.03.2023 21:00

Krajiny adresovali list šéfke Európskej komisie Leyenovej. K výzve sa pridal aj Heger.

švajčiarsko, vlak, útok

Vo Švajčiarku sa vykoľajili dva vlaky na rôznych miestach

31.03.2023 20:52

Nehody sa stali neďaleko hlavného mesta Bern počas búrky.