Založ si blog

p. Čaputová úkoluje Ústavný súd SR ! Absolútne neprípustné !

p. Čaputová predstúpila pred „svojich“ novinárov, aby im ohlásila prečo nepodpísala zákon, ktorý stanovuje novú časovú lehotu na moratórium na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky o volebných preferenciách jednotlivých strán, ale aj kandidátov na iné politické posty v SR, na „neuveriteľných“ až 50 dní pred konaním volieb ! p. Čaputová sa jednoznačne vyjadrila, že to ani náhodou nemôže byť v súlade s Ústavou SR, lebo občania by ostali úplne paralyzovaný a nedostali by svoj „vytúžený“ „objektívny“ prieskum verejnej mienky o obľúbenosti politických strán a hnutí a chudáčikovia by sa nevedeli správne rozhodnúť, lebo podľa ústavy SR majú právo na informácie ! Nuž pripomeňme si znenie Ústavy SR pre tento prípad, Ústava SR, Tretí oddiel, POLITICKÉ PRÁVA, čl. 26 (1) : „Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené“ . Áno musím priznať, že znenie našej ústavy je v tomto prípade neúplné a je ho možné vykladať tak, ako to ktorej sťažujúcej sa strane vyhovuje. Totiž z tohto ustanovenia sa nedozvedáme na aké informácie má občan právo ! Na informácie manipulatívne, neobjektívne, povrchné, zavadzajúce, navádzajúce a pod. Kto má právo poskytovať občanovi informácie ?, sú to inštitúcie priamo volené občanmi SR ?, štátne inštitúcie platené z verejných zdrojov ?, alebo môže „informácie“ občanom SR poskytovať, ktokoľvek a akékoľvek ?, hoc sú aj neoverené ?!, alebo získané nezákonným spôsobom ?! (viď Monika Tódová-Denník N!), alebo sú to inštitúcie platené zo súkromných záujmových zdrojov a predovšetkým, ak sú platené zo zahraničia ?! Tieto a ďalšie otázky s týmto spojené sú naozaj na mieste a bolo by načim, aby sa naši zákonodarcovia v NR SR, ale aj všakovaký ústavní právnici nad znením tohto veľmi všeobecného ustanovenia našej Ústavy SR zamysleli a to naozaj celkom seriózne ! Preto navrhujem, aby sa znenie toto článku zmenilo a doplnilo nasledovne : čl. 26(1) „Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené, ak prejav neohrozuje stabilitu a štátne zriadenie SR a informácie sú pravdivé, objektívne a overiteľné.“

Čl. 26 (2) „O odseku 1, majú právo rozhodnúť jedine súdy SR“ . Ostatné odseky sa prečíslujú.

Toľko k technickej veci daného problému. A teraz sa vrátim k „prezidentke“ p. Čaputovej, pokiaľ sa vyjadrovala k danému zákonu, že ho nepodpíše a vymenovala „svoje objektívne“ dôvody (nehľadiac na 33 neziskových mimovládnych organizácií a na celú „demokratickú“ opozíciu, ktorí ju na kolenách prosili, aby to nepodpísala!), tak sa to ešte ako, tak dalo stráviť, ale keď sa jednoznačne v priamom prenose vyjadrila (ako sa potom vyjadruje medzi „svojimi“, keď ju kamery nesnímajú ?, nuž ani nechcime vedieť, lebo by nás asi šľak trafil !), že ak NRSR si dovolí toto jej „objektívne“ veto prelomiť, aj napriek tomu, že k nemu doložila až 16 stranový zdôvodňovací a poslancov „presvedčiaci“ dokument ! (kedy ste na to mali čas p. „prezidentka“), tak ona sa ako prvá obráti zo sťažnosťou na protiústavnosť tohto zákona na ÚSSR, a podľa nej by sa nezávislý ÚSSR mal  touto sťažnosťou zaoberať ako prvou po svojom nedávnom kreovaní na plný počet ústavných sudcov a dovolila si ešte aj takú drzosť, že vyzýva nezávislých sudcov Ústavného súdu SR na to, aby až do svojho riadneho rozhodnutia o tejto „jej“ sťažnosti, ÚSSR pozastavil účinnosť tohto zákona, niečo neskutočne DRZÉ a nadmieru AROGANTNÉ, a od hocijakého aktívneho politika SR NEPRIPUSTNÉ ! Prečo p. Čaputová pri vašom „vysokom“ hodnotovom nastavení nežiadate ÚSSR, aby ako o prvej ústavnej sťažnosti rozhodol o sťažnosti p. Harabina vo vzťahu k platnosti resp. neplatnosti prezidentských volieb 2019 ?!, a prečo ich dôrazne nežiadate, aby tiež bezodkladne pozastavil účinnosť výsledkov týchto volieb vyhlásených Ústrednou volebnou komisiou, až do riadneho a neodvolateľného rozhodnutia ním samým !? Nuž p. Čaputová tu platí staré známe „nekrič hop, kým nepreskočíš“, pretože Vy ste nielenže ešte nepreskočila, ale podľa môjho názoru ani nepreskočíte, tak vysoko položenú latku na zvolenie za prezidenta SR, aj keď treba priznať, že Vy a Vaši donori, robíte všetko preto, aby to vyzeralo, že tú latku preskakujete a pritom ju potichu a nezákonne podliezate !

A čo sa týka rozhodovania ÚSSR a jeho pracovného programu, tak tu tak isto nikto z aktívnych politikov mu nemôže diktovať a ho usmerňovať, ktorú vec má kedy prejednať a už vôbec nie to ako má v danej veci postupovať. Tu platí aj pre Vás p. Čaputová ďalšie naše slovenské „dočkaj času, ako hus klasu“ ! My občania SR a oprávnení voliči SR, poctivo a pokorne čakáme na rozhodnutie ÚSSR o prezidentských voľbách nech je už akékoľvek !

No a pozrime sa prečo sa Vám, Vašim donorom, „nezávislému“ tretiemu sektoru a celej „demokratickej“ opozícií nepáči, že 50 dní pred politickými voľbami na území SR sa nebudú môcť zverejňovať akékoľvek prieskumy verejnej mienky o zvoliteľnosti politických strán a hnutí, a politických osobností vo verejnom mediálnom priestore . Nuž ako príklad si zoberiem Vás a Váš volebný „nástup“ ! Ak by v čase kedy ste Vy kandidovala na post prezidenta SR tento zákon už platil, tak Vy by ste sa nikdy nestali „prezidentkou“ SR ! Lebo zmanipulovaný prieskum o Vašej zvoliteľnosti, ktorý zverejnila „objektívna“ agentúra AKO, v predvečer 14 dňového moratória, kde ste mali mať až 52,9 % podporu, podľa nich všetkých oprávnených voličov (takto nám to bolo odprezentované, keď sa k tomuto prieskumu povedalo „až 52,9 % občanov SR, voličov SR by volilo p. Čaputovú !), tak poplietol hlavy všetkých ešte nerozhodnutých voličov, že nakoniec Vás väčšina, ale zúčastnených, nie oprávnených, voličov aj volila ! Uvedomte si p. Čaputová že zo všetkých oprávnených voličov SR Vás v druhom kole volilo len 23,91 %, teda rozdiel oproti „objektívnemu“ prieskumu agentúry AKO až 28,99 % ! A tá istá agentúra Vám vtedy pred päťdesiatimi dňami namerala len mizerných 9,00 % (27.1.2019) a to ste bola až na štvrtom mieste  ! Takže z hore uvedeného jasne vyplýva, že pri platnosti zákona o 50 dňovom moratóriu na preferencie politických subjektov a osobnosti, by ste sa nikdy hlavou štátu, našej milovanej SR  nestala ! A presne dnes, všetkým, takým „poctivým“, ako ste Vy ide o to, aby mohli mútiť hlavy našim oprávneným voličom, čo možno až do poslednej chvíle pred voľbami, raz nám agentúry ukážu že táto strana ma 10 %, ale iná ukáže že 15 %, a tá prvá, aby nebola horšia, tak jej už „namerá“ 25 %, a to všetko v závislosti, kto si ten prieskum zadal a koľko za neho zaplatil, a tie peniaze sú všetkých nás, lebo strany za výsledky vo voľbách dostávajú štátne“ dotácie na základe získaných hlasov !, ktoré si po takto „poctivom“ a „čistom“ predvolebnom boji s veľkou „nechuťou“ od štátu, teda od nás všetkých pripíšu na svoje stranícke účty a následne ich opäť budú „pumpovať“ do „nezávislých“ agentúr verejnej mienky, aby chudáci nepomreli od hladu, lebo na Slovensku, žiaden prieskum verejnej mienky nevynáša lepšie, ako ten politický !

A to je ten pravý dôvod, prečo sa tak vehementne aj s Vašimi „demokratickými“ priateľmi snažíte, aby tento zákon v ničom ohrozujúci, demokraciu v našom štáte , jednoducho neplatil, aby voľby sa vyhrávali nie programami jednotlivých politických strán a hnutí, ale ich špinavé stranícke a donorské peniaze ! A koľkože to išlo p. Čaputová, z „Vašich“, „Vami“ vynaložených peňazí na predvolebnú prezidentskú kampaň práve na takéto manipulatívne prieskumy verejnej mienky !? Lebo nie Vy ste „vyhrala“ ! prezidentské voľby, ale peniaze Vašich donorov, ktoré naliali na Vašu „bezúhonnú“ a hodnotovo „čistú“ prezentáciu, Vašej, ničím zaujímavej osoby !

A Vy „objektívni“, „mienkotvorní“, „nezávislí“, „demokratickí“ „novinári“ a „demokratická“ „nová“ opozícia, Vy takéto vyjadrenia p. Čaputovej nemáte potrebu okomentovať, čo by ste urobili s p. Harabinom, keby sa postavil pred kamery a povedal by v priamom prenose napríklad toto : „Snažím sa mať dôveru v sudcoch ÚSSR a chcem im veriť, že sú nezávislí a slobodní vo svojom rozhodovaní a preto si myslím, že ako prvú vec, ktorú by mali rozhodnúť je môj návrh na začatie konania o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta SR 2019 a zároveň by bolo správne a podľa mňa aj nevyhnutné, aby ÚSSR, až do právoplatného rozhodnutia o mojom návrhu, vydal predbežné opatrenie v zmysle, že s okamžitou účinnosťou pozastavuje platnosť vyhlásenia Ústrednej volebnej komisie o konečnom výsledku týchto volieb, a zároveň pozastavuje výkon p. Čaputovej, ako prezidentky SR !“ Som presvedčení Vážení „demokrati“ v „slovenských“ médiách a „demokratická“ opozícia, že po takomto vyjadrení sa p. Harabina, by ste ho nielenže rozniesli na kopytách, ale by ste ho aj odsúdili a popravili v priamom prenose za nebotyčnú a nezákonnú, protiprávnu činnosť ! Vo vzťahu k p. Čaputovej máte iný megakilometer !

A výzva na záver, p. Čaputová, už sa nikdy nesnažte úkolovať nie len ÚSSR, ale ani žiadnu od štátu nezávislú inštitúciu a hlavne orgány činné v trestnom konaní, lebo toto je v príkrom rozpore z našimi demokratickými a ústavnými zákonmi a zvyklosťami !

BODKA :

Keď sa Vás jedná z novinárok opýtala, resp. Vám najskôr povedala, že tí čo tento zákon v NRSR schválili, tak okrem iného argumentovali aj tým, že ste v tom spomínanom poslednom prieskume AKO získala až 52,9 %, tak Vy ste jej nato arogantne a z našpúlenými perami odpovedala presne v duchu Vášho hodnotového nastavenia a v zmysle, že „čo bolo, bolo, terazky som prezidnetkou a Vy všetci mi môžete …“, a keď sa zdalo že Vám začnú klásť aj onakvejšie nepríjemnejšie otázky, tak Vás „zachránil“, pred tým „najnezávislejší“ moderátor RTVS a politickej relácie O 5 minút 12, Váš „super“, dnes už bradatý (aby vyzeral staršie a serióznejšie ?!), hovorca Martin Strižinec, ktorý si v tejto chvíli uvedomil a spomenul, koľkože Vás ešte čaká „prezidentských“ povinnosti, a keby mohol, tak Vás od tých novinárov aj na rukách unesie ! Toto vyjadrenie p. Čaputovej vo vzťahu k ÚSSR, nás ako Slovenskú republiku radí ku ktorým štátom sveta ?, ja som presvedčený, že ani náčelník kmeňa na Papua-Nová Guinea, by si niečo také nedovolil vo vzťahu k Rade starších, ak by mali rozhodovať o jeho návrhu resp. námietke !, ťažko v tomto smere hľadať obdobu v Európe !!!

 

Falošní štyria „mušketieri“, Truban, Beblavý, Kiska, Hlina !

14.11.2019

Áno títo štyria falošní, nazvime ich štyria „mušketieri“, p. Michal Truban (PS), p. Miroslav Beblavý (SPOLU), p. Andrej Kiska (Za ľudí) a Alojz Hlina (KDH) sa svorne ako jeden muž, postavili viac »

RTVS o 5 minút 12, nedeľa 10. 11. 2019-agresívna až drzá p. Remišová !

13.11.2019

RTVS si akosi nedá povedať a neustále „provokuje“ občanov a oprávnených voličov SR obsadzovaním, tejto najdôležitejšej politickej diskusnej relácie RTVS – O 5 minút 12. Do ostatnej nedeľnej viac »

Šéf EP si „vyšliapol“ na europoslanca SR, suverénneho člena EÚ, za vyslovenie pravdy !

11.11.2019

p. Milan Uhrík (K-ĽSNS), bol v európskych voľbách 2019, riadne zvolený slovenskými občanmi, oprávnenými voličmi za europoslanca na funkčné obdobie 2019-2024. Týmto sa všetci naši europoslanci viac »

CHILE-PROTESTS/

Demonštrácie v Čile pokračovali aj napriek ústupkom vlády

15.11.2019 06:40

Pôvodne študentský protest proti zvýšeniu cien cestovných lístkov v metre sa rýchlo vymkol spod kontroly a demonštrácie prerástli do násilia.

SR Košice Luník IX čierna skládka odpratávanie KEX

VIDEO: Panelák na Luníku IX zbúrajú. Špinu čistil bager

15.11.2019 06:00

Po skončení prác za zhruba 60-tisíc eur sa ráta aj s jeho zbúraním, pravdepodobne sa tak stane ešte do konca roka.

parlament,

Prieskum: Voľby by vyhral Smer, Kiskova strana na druhom mieste

14.11.2019 22:51, aktualizované: 23:04

Prieskum na vzorke 1 111 respondentov sa uskutočnil od 9. do 13. novembra.

Benátky / povodeň /

Talianska vláda vyhlásila v Benátkach stav núdze

14.11.2019 22:00

Taliansky premiér Giuseppe Conte po tom, čo v Benátkach, kde mimoriadne zaplavilo známe pamiatky, domy i obchody, strávil noc, označil rozsiahle povodne za „ranu do srdca krajiny“.

ferro

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 79
Celková čítanosť: 496034x
Priemerná čítanosť článkov: 6279x

Autor blogu

Kategórie