Založ si blog

p. Čaputová úkoluje Ústavný súd SR ! Absolútne neprípustné !

p. Čaputová predstúpila pred „svojich“ novinárov, aby im ohlásila prečo nepodpísala zákon, ktorý stanovuje novú časovú lehotu na moratórium na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky o volebných preferenciách jednotlivých strán, ale aj kandidátov na iné politické posty v SR, na „neuveriteľných“ až 50 dní pred konaním volieb ! p. Čaputová sa jednoznačne vyjadrila, že to ani náhodou nemôže byť v súlade s Ústavou SR, lebo občania by ostali úplne paralyzovaný a nedostali by svoj „vytúžený“ „objektívny“ prieskum verejnej mienky o obľúbenosti politických strán a hnutí a chudáčikovia by sa nevedeli správne rozhodnúť, lebo podľa ústavy SR majú právo na informácie ! Nuž pripomeňme si znenie Ústavy SR pre tento prípad, Ústava SR, Tretí oddiel, POLITICKÉ PRÁVA, čl. 26 (1) : „Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené“ . Áno musím priznať, že znenie našej ústavy je v tomto prípade neúplné a je ho možné vykladať tak, ako to ktorej sťažujúcej sa strane vyhovuje. Totiž z tohto ustanovenia sa nedozvedáme na aké informácie má občan právo ! Na informácie manipulatívne, neobjektívne, povrchné, zavadzajúce, navádzajúce a pod. Kto má právo poskytovať občanovi informácie ?, sú to inštitúcie priamo volené občanmi SR ?, štátne inštitúcie platené z verejných zdrojov ?, alebo môže „informácie“ občanom SR poskytovať, ktokoľvek a akékoľvek ?, hoc sú aj neoverené ?!, alebo získané nezákonným spôsobom ?! (viď Monika Tódová-Denník N!), alebo sú to inštitúcie platené zo súkromných záujmových zdrojov a predovšetkým, ak sú platené zo zahraničia ?! Tieto a ďalšie otázky s týmto spojené sú naozaj na mieste a bolo by načim, aby sa naši zákonodarcovia v NR SR, ale aj všakovaký ústavní právnici nad znením tohto veľmi všeobecného ustanovenia našej Ústavy SR zamysleli a to naozaj celkom seriózne ! Preto navrhujem, aby sa znenie toto článku zmenilo a doplnilo nasledovne : čl. 26(1) „Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené, ak prejav neohrozuje stabilitu a štátne zriadenie SR a informácie sú pravdivé, objektívne a overiteľné.“

Čl. 26 (2) „O odseku 1, majú právo rozhodnúť jedine súdy SR“ . Ostatné odseky sa prečíslujú.

Toľko k technickej veci daného problému. A teraz sa vrátim k „prezidentke“ p. Čaputovej, pokiaľ sa vyjadrovala k danému zákonu, že ho nepodpíše a vymenovala „svoje objektívne“ dôvody (nehľadiac na 33 neziskových mimovládnych organizácií a na celú „demokratickú“ opozíciu, ktorí ju na kolenách prosili, aby to nepodpísala!), tak sa to ešte ako, tak dalo stráviť, ale keď sa jednoznačne v priamom prenose vyjadrila (ako sa potom vyjadruje medzi „svojimi“, keď ju kamery nesnímajú ?, nuž ani nechcime vedieť, lebo by nás asi šľak trafil !), že ak NRSR si dovolí toto jej „objektívne“ veto prelomiť, aj napriek tomu, že k nemu doložila až 16 stranový zdôvodňovací a poslancov „presvedčiaci“ dokument ! (kedy ste na to mali čas p. „prezidentka“), tak ona sa ako prvá obráti zo sťažnosťou na protiústavnosť tohto zákona na ÚSSR, a podľa nej by sa nezávislý ÚSSR mal  touto sťažnosťou zaoberať ako prvou po svojom nedávnom kreovaní na plný počet ústavných sudcov a dovolila si ešte aj takú drzosť, že vyzýva nezávislých sudcov Ústavného súdu SR na to, aby až do svojho riadneho rozhodnutia o tejto „jej“ sťažnosti, ÚSSR pozastavil účinnosť tohto zákona, niečo neskutočne DRZÉ a nadmieru AROGANTNÉ, a od hocijakého aktívneho politika SR NEPRIPUSTNÉ ! Prečo p. Čaputová pri vašom „vysokom“ hodnotovom nastavení nežiadate ÚSSR, aby ako o prvej ústavnej sťažnosti rozhodol o sťažnosti p. Harabina vo vzťahu k platnosti resp. neplatnosti prezidentských volieb 2019 ?!, a prečo ich dôrazne nežiadate, aby tiež bezodkladne pozastavil účinnosť výsledkov týchto volieb vyhlásených Ústrednou volebnou komisiou, až do riadneho a neodvolateľného rozhodnutia ním samým !? Nuž p. Čaputová tu platí staré známe „nekrič hop, kým nepreskočíš“, pretože Vy ste nielenže ešte nepreskočila, ale podľa môjho názoru ani nepreskočíte, tak vysoko položenú latku na zvolenie za prezidenta SR, aj keď treba priznať, že Vy a Vaši donori, robíte všetko preto, aby to vyzeralo, že tú latku preskakujete a pritom ju potichu a nezákonne podliezate !

A čo sa týka rozhodovania ÚSSR a jeho pracovného programu, tak tu tak isto nikto z aktívnych politikov mu nemôže diktovať a ho usmerňovať, ktorú vec má kedy prejednať a už vôbec nie to ako má v danej veci postupovať. Tu platí aj pre Vás p. Čaputová ďalšie naše slovenské „dočkaj času, ako hus klasu“ ! My občania SR a oprávnení voliči SR, poctivo a pokorne čakáme na rozhodnutie ÚSSR o prezidentských voľbách nech je už akékoľvek !

No a pozrime sa prečo sa Vám, Vašim donorom, „nezávislému“ tretiemu sektoru a celej „demokratickej“ opozícií nepáči, že 50 dní pred politickými voľbami na území SR sa nebudú môcť zverejňovať akékoľvek prieskumy verejnej mienky o zvoliteľnosti politických strán a hnutí, a politických osobností vo verejnom mediálnom priestore . Nuž ako príklad si zoberiem Vás a Váš volebný „nástup“ ! Ak by v čase kedy ste Vy kandidovala na post prezidenta SR tento zákon už platil, tak Vy by ste sa nikdy nestali „prezidentkou“ SR ! Lebo zmanipulovaný prieskum o Vašej zvoliteľnosti, ktorý zverejnila „objektívna“ agentúra AKO, v predvečer 14 dňového moratória, kde ste mali mať až 52,9 % podporu, podľa nich všetkých oprávnených voličov (takto nám to bolo odprezentované, keď sa k tomuto prieskumu povedalo „až 52,9 % občanov SR, voličov SR by volilo p. Čaputovú !), tak poplietol hlavy všetkých ešte nerozhodnutých voličov, že nakoniec Vás väčšina, ale zúčastnených, nie oprávnených, voličov aj volila ! Uvedomte si p. Čaputová že zo všetkých oprávnených voličov SR Vás v druhom kole volilo len 23,91 %, teda rozdiel oproti „objektívnemu“ prieskumu agentúry AKO až 28,99 % ! A tá istá agentúra Vám vtedy pred päťdesiatimi dňami namerala len mizerných 9,00 % (27.1.2019) a to ste bola až na štvrtom mieste  ! Takže z hore uvedeného jasne vyplýva, že pri platnosti zákona o 50 dňovom moratóriu na preferencie politických subjektov a osobnosti, by ste sa nikdy hlavou štátu, našej milovanej SR  nestala ! A presne dnes, všetkým, takým „poctivým“, ako ste Vy ide o to, aby mohli mútiť hlavy našim oprávneným voličom, čo možno až do poslednej chvíle pred voľbami, raz nám agentúry ukážu že táto strana ma 10 %, ale iná ukáže že 15 %, a tá prvá, aby nebola horšia, tak jej už „namerá“ 25 %, a to všetko v závislosti, kto si ten prieskum zadal a koľko za neho zaplatil, a tie peniaze sú všetkých nás, lebo strany za výsledky vo voľbách dostávajú štátne“ dotácie na základe získaných hlasov !, ktoré si po takto „poctivom“ a „čistom“ predvolebnom boji s veľkou „nechuťou“ od štátu, teda od nás všetkých pripíšu na svoje stranícke účty a následne ich opäť budú „pumpovať“ do „nezávislých“ agentúr verejnej mienky, aby chudáci nepomreli od hladu, lebo na Slovensku, žiaden prieskum verejnej mienky nevynáša lepšie, ako ten politický !

A to je ten pravý dôvod, prečo sa tak vehementne aj s Vašimi „demokratickými“ priateľmi snažíte, aby tento zákon v ničom ohrozujúci, demokraciu v našom štáte , jednoducho neplatil, aby voľby sa vyhrávali nie programami jednotlivých politických strán a hnutí, ale ich špinavé stranícke a donorské peniaze ! A koľkože to išlo p. Čaputová, z „Vašich“, „Vami“ vynaložených peňazí na predvolebnú prezidentskú kampaň práve na takéto manipulatívne prieskumy verejnej mienky !? Lebo nie Vy ste „vyhrala“ ! prezidentské voľby, ale peniaze Vašich donorov, ktoré naliali na Vašu „bezúhonnú“ a hodnotovo „čistú“ prezentáciu, Vašej, ničím zaujímavej osoby !

A Vy „objektívni“, „mienkotvorní“, „nezávislí“, „demokratickí“ „novinári“ a „demokratická“ „nová“ opozícia, Vy takéto vyjadrenia p. Čaputovej nemáte potrebu okomentovať, čo by ste urobili s p. Harabinom, keby sa postavil pred kamery a povedal by v priamom prenose napríklad toto : „Snažím sa mať dôveru v sudcoch ÚSSR a chcem im veriť, že sú nezávislí a slobodní vo svojom rozhodovaní a preto si myslím, že ako prvú vec, ktorú by mali rozhodnúť je môj návrh na začatie konania o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta SR 2019 a zároveň by bolo správne a podľa mňa aj nevyhnutné, aby ÚSSR, až do právoplatného rozhodnutia o mojom návrhu, vydal predbežné opatrenie v zmysle, že s okamžitou účinnosťou pozastavuje platnosť vyhlásenia Ústrednej volebnej komisie o konečnom výsledku týchto volieb, a zároveň pozastavuje výkon p. Čaputovej, ako prezidentky SR !“ Som presvedčení Vážení „demokrati“ v „slovenských“ médiách a „demokratická“ opozícia, že po takomto vyjadrení sa p. Harabina, by ste ho nielenže rozniesli na kopytách, ale by ste ho aj odsúdili a popravili v priamom prenose za nebotyčnú a nezákonnú, protiprávnu činnosť ! Vo vzťahu k p. Čaputovej máte iný megakilometer !

A výzva na záver, p. Čaputová, už sa nikdy nesnažte úkolovať nie len ÚSSR, ale ani žiadnu od štátu nezávislú inštitúciu a hlavne orgány činné v trestnom konaní, lebo toto je v príkrom rozpore z našimi demokratickými a ústavnými zákonmi a zvyklosťami !

BODKA :

Keď sa Vás jedná z novinárok opýtala, resp. Vám najskôr povedala, že tí čo tento zákon v NRSR schválili, tak okrem iného argumentovali aj tým, že ste v tom spomínanom poslednom prieskume AKO získala až 52,9 %, tak Vy ste jej nato arogantne a z našpúlenými perami odpovedala presne v duchu Vášho hodnotového nastavenia a v zmysle, že „čo bolo, bolo, terazky som prezidnetkou a Vy všetci mi môžete …“, a keď sa zdalo že Vám začnú klásť aj onakvejšie nepríjemnejšie otázky, tak Vás „zachránil“, pred tým „najnezávislejší“ moderátor RTVS a politickej relácie O 5 minút 12, Váš „super“, dnes už bradatý (aby vyzeral staršie a serióznejšie ?!), hovorca Martin Strižinec, ktorý si v tejto chvíli uvedomil a spomenul, koľkože Vás ešte čaká „prezidentských“ povinnosti, a keby mohol, tak Vás od tých novinárov aj na rukách unesie ! Toto vyjadrenie p. Čaputovej vo vzťahu k ÚSSR, nás ako Slovenskú republiku radí ku ktorým štátom sveta ?, ja som presvedčený, že ani náčelník kmeňa na Papua-Nová Guinea, by si niečo také nedovolil vo vzťahu k Rade starších, ak by mali rozhodovať o jeho návrhu resp. námietke !, ťažko v tomto smere hľadať obdobu v Európe !!!

 

Igor Matovič hovorí – Ja si idem svoje! Dokedy mu to budeme tolerovať?

08.03.2021

Toto je tragédia národa slovenského, celej našej spoločnosti, tragédia Slovenskej republiky! Nie, nepovažujem za tragédiu to, že veľká väčšina občanov-voličov SR sa 29. februára 2020 v PV rozhodli tak, ako sa rozhodli a odovzdali svoje volebné hlasy hlavne OĽANO a predovšetkým Igorovi Matovičovi – 498740 preferenčných hlasov pre Igora a celkovo pre OĽANO 721166 [...]

Bezhraničný cynizmus Zuzany Čaputovej!

07.03.2021

Nie, mňa absolútne nezaujíma, kto pripravuje Zuzane Čaputovej program, ba ani to čo v tom programe hovorí/číta a vykonáva lebo takto musí? Nie z jediného dôvodu. Zuzana Čaputová sa hrdí tým, že terazky je najvyšším ústavným činiteľom SR, podľa Ústavy SR – prezident/ka SR! To zanemená, že sa má v otázkach spoločensko-politických, či už domácich alebo [...]

Keď sa poslanec za OĽANO sekne a zároveň zázračne stratí pamäť aj chrbtovú kosť!

06.03.2021

Aby som bol úplný a presný, jedná sa o poslanca NR SR, ktorý kandidoval v PV 2020 do NR SR na kandidačnej listine strany(?), koalície(?) s názvom- OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA“ zo 40 miesta, tréner a manažér tenisovej akadémie – Ján Krošlák. Avšak neviem, kde ho mám na základe tak dlhého názvu tejto [...]

kollár

Podľa Kollára by Matovič a Sulík po odchode z vlády rozpútali peklo v parlamente

08.03.2021 16:51

Odstúpením Igora Matoviča a Richarda Sulíka z funkcií by sa podľa šéfa Sme rodina nič nezmenilo.

čaputová

Čaputová: 80 percent zamestnancov v prvej línii tvoria ženy

08.03.2021 16:42, aktualizované: 17:00

Prezidentka upozornila, že výskyt domáceho násilia celosvetovo stúpa a nevyhlo sa to ani Slovensku.

samuel paty vražda

Útok na učiteľa Patyho vo Francúzsku podnietili aj lživé tvrdenia študentky

08.03.2021 16:35

Počas výsluchov vyšlo najavo, že dievčina, ktorá učiteľa obvinila z islamofóbie, v danom čase v triede ani nebola.

Vatikán SR Prezidentka Pápež Audiencia

Pápež prijal pozvanie od Čaputovej a príde na Slovensko

08.03.2021 16:03, aktualizované: 16:27

Svätého Otca pozvala prezidentka na návštevu ešte počas ich spoločného stretnutia v decembri minulého roka.