Založ si blog

Čaputovej zamotaná situácia okolo výberu a vymenovania sudcov Ústavného súdu SR !

Nie, nie je to žiadna posadnutosť p. Čaputovou, ale aj ja som jeden s tých 76% oprávnených voličov SR, ktorý v prezidentských voľbách 2019, nevolil túto pani, mne a väčšine občanov SR, až do chvíle jej „propagácie“ našimi „mienkotvornými“ médiami, absolútne neznáma osoba, a máme právo a povinnosť sledovať jej konanie a vyjadrenia, lebo naše zamilované média do tejto pani, nám o nej prinášajú, len samé chválospevy, ako by ani nebola človekom, ale akousi ich modlou ! O vláde SR a vládnych stranách, máme od nich dennodenne dosť „pravdivých“ a „nezaujatých“ informácií, a teda hľadať z našej strany radových občanov, ešte nejaké iné naviac chyby na Vláde SR a koalícií, je zbytočné, „naše“ média nám ich dosť denne „odhaľujú“ v tej najpekelnejšej podobe !

A teraz späť k p. Čaputovej a jej splnenia požiadavky, že sa bude zaoberať vymenovaním šiestich sudcov, až keď bude mať NR SR, navolených všetkých kandidátov a to je 15 !

Po včerajšku má kompletnú 15 člennú zostavu, a teda môže konať. Avšak, ako sa nechala počuť z jej „rodnej“ USA, kde mimochodom sa opäť blysla svojim trápnym, a Slovensku škodlivým prejavom na pôde OSN !, že ona sa teraz nezblázni ( má ešte iné dôležité „štátnické“ povinnosti !) a nebude sa tomu venovať hneď, keď tak „trpezlivo“ dlho čakala na plnú zostavu, a že sa musí teraz z jednotlivými kandidátmi „zoznámiť“, niečo neskutočné !Čaputová má „svojho“ zástupcu na vypočúvaní kandidátov v NR SR (JUDr. Peter Kubina) a 11 kandidátov má už dosť dlho navolených v predchádzajúcich voľbách, tak tých si ešte nestačila „prelustrovať“, a keďže včera jej NR SR dovolila „až“ 4 kandidátov, tak sa nechala počuť, že sa musí ešte poriadne zo všetkými navolenými kandidátmi „zoznámiť“ a až následne bude konať ! Takže p. Čaputová, nedalo sa to Vaše zoznamovanie sa z kandidátmi robiť priebežne, ale až naraz ! Ale My ju chápeme, prečo teraz taký „zhon“ !

Prvá vec, ktorá je pri tejto voľbe kandidátov na ústavných sudcov SR, je tá, že nie všetci mali rovnakú šancu pri ich voľbe – teda je tu napadnuteľná Ústavov SR garantovaná „rovnosť šancí“ pri akýchkoľvek voľbách ! Jedenásť kandidátov bolo zvolených v tajnej voľbe NR SR a posledný štyria boli zvolený vo verejnej voľbe. A teraz otázky čo s tými neúspešnými kandidátmi, korí neprešli tajnou voľbou, a čo s tými, ktorí neprešli verejnou voľbou ?! Majú títo neúspešní kandidáti v obidvoch nerovných voľbách právo na ústavnú sťažnosť ? Jednoznačne áno, a spochybnia všetkých „právoplatne“ navolených 15-tich kandidátov !

Druhá otázka, ak si p. Čaputová nevyberie ani jedného z kandidátov, ktorý bol zvolený vo verejnej voľbe (napr. jasný kandidát na menovanie za sudcu ÚS SR je p. Peter Straka – získal až 113 hlasov ! v NR SR), má právo každý z nich na ústavnú sťažnosť na nerovnosť šancí pri ich voľbe ! Veď, ak p. Čaputová uvidí, že ju vo väčšine volili poslanci vládnej koalície, a tá predsa absolútne nekorešponduje z jej „hodnotovým“ nastavením, tak takéhoto kandidáta predsa nemôže vymenovať ! Lebo pre volených kandidátov na sudov ÚS SR v NR SR, verejná voľba nie je prekážkou preto, že tento sudca sa v prípade, že sa stane ústavným sudcom a na stôl mu „pristane“ prípad, ktorý by sa týkal niektorého z poslancov ktorý ho volil resp. nevolil a mohol by byť voči nemu zaujatý resp. by mu mal byť za jeho voľbu vďačný, ale prekážkou verejnej voľby je pre tohto NR SR zvoleného kandidáta na sudcu ÚS SR najmä fakt, že práve p. Čaputová sa bude riadiť tým, ktorí, že to poslanci sa „prihovorili“ za tohto kandidáta svojou voľbou v pléne NR SR. p. Čaputová „Bнимание !“ , ak nerozumiete tak potom „Attention !” (po slovensky Pozornosť !), Ústava SR Vám ako “prezidentke SR” v Siedmej hlave – Súdna moc, Prvý oddiel – Ústavný súd Slovenskej republiky, v čl. 134 odsek (2), hovorí toto : „Sudcov ústavného súdu vymenúva na návrh Národnej rady Slovenskej republiky na dvanásť rokov prezident Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov, ktorých má prezident Slovenskej republiky vymenovať.“ Vy máte vymenovať šiestich sudcov ÚS SR a počet kandidátov nemáte ústavou stanovených dvanásť (12), ale až pätnásť (15) ! Je toto v rozpore z ústavou SR ?! Áno je !!! A teda keď s pomedzi viac, ako dvojnásobného počtu navolených kandidátov vymenujete , len požadovaných šiestich, tak ktorí z tých pätnástich sú tí zvyšný traja, ktorí sú tu evidentne naviac ?! Aj za toto môžete ďakovať Vášmu veľkému vzoru a predchodcovi p. Kiskovi, ktorý si tiež absolútne neplnil jemu dané povinnosti, ako prezidenta SR, Ústavou SR ! Majú tí deviati, ktorých nevymenujete za sudcov ÚS SR, právo na ústavnú sťažnosť ?! Jednoznačne ÁNO !!!

Ďalej p. Čaputová pripusťme, že sa dopustite konania v rozpore s Ústavou SR a vymenujete z tých 15-tich kandidátov potrebných 6-tich, a Ústavný súd SR, bude kompletný . Ako prvé, by sa mal Ústavný súd SR, zaoberať ústavnou sťažnosťou na platnosť obidvoch kôl prezidentských volieb 2019, ktorú riadne a v zákonom daných lehotách podal „neúspešný“ kandidát v týchto voľbách – p. Harabin, lebo ÚS SR tento podnet, až doteraz neoznačil, ako neopodstatnený, a teda bol pridelený na riadne jednanie. Verme, že všetci ústavný sudcovia sú absolútne nezávislí od moci výkonnej aj zákonodarnej, a poctivo nechajú preveriť túto sťažnosť všetkým orgánom, ktoré sú touto Harabinovov ústavnou sťažnosťou dotknuté, a následne vyriekne spravodlivý verdikt. A čo sa stane p. Čaputová, keď Ústavný súd SR rozhodne, že výsledky prezidentských volieb sú neplatné !, lebo boli porušené Ústavou SR dané podmienky pre voľbu prezidenta SR. A tu Vám opäť dávam do pozornosti znenie Ústavy SR : Šiesta hlava, Výkonná moc, Prezident Slovenskej republiky, Čl. 101, odsek (9) „ O ústavnosti alebo zákonnosti volieb prezidenta rozhoduje Ústavný súd Slovenskej republiky.“ ! Nuž môže sa stať aj to, že všetky Vaše doteraz vykonané úkony, ktoré ste ako „prezidentka“ SR vykonala, stanú sa neplatnými, a taktiež aj Vami vymenovaný sudcovia za Ústavných sudcov SR budú musieť byť považovaný za neplatne a protiústavne Vami vymenovanými, ale bludný kruh, ktorý svojim rozhodnutím učiníte, sa tým neuzavrie, lebo ak niektorý z nich bude sedieť v pléne ÚS SR, ktoré rozhodlo o neplatnosti prezidentských volieb, tak potom aj celé jeho rozhodnutie sa stane neplatným !

Už chápete p. Čaputová čo ste Vy a Váš predchodca spôsobili pri nekonaní, pri nevymenovávaní priebežne navolených kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR , áno, môže nastať nielen ťažko riešiteľná ústavná kríza, ale aj politická kríza !

A preto Vám na záver dávam do pozornosti ešte jedno ustanovenie Ústavy SR, ktoré Vás zbaví všetkých starostí s týmto, ale aj s inými problémami, ktoré ste si privodila, prípadne si ešte  môžete privodiť !: Šiesta hlava, Výkonná moc, Prvý oddiel, Prezident Slovenskej republiky, Čl. 103, odsek (6), „Prezident sa môže kedykoľvek svojej funkcie vzdať, jeho funkčné obdobie sa končí dňom doručenia písomného oznámenia tohto rozhodnutia predsedovi Ústavného súdu Slovenskej republiky.“

 

 

Zastane sa Z. Čaputová „dobytka“ a okamžite sa obráti na Ústavný súd SR alebo. ..

23.07.2021

…sa na neho vykašle, totálne ho odignoruje, ako obvykle?! Áno, aj ja podľa „naj novinára“ „najobjektívnejšieho“ média, denníka SME.SK, Petra Schutza, patrím medzi ten ním označený ľudský dobytok, ako nás „pekne“ nazval lebo nie som Covid zaočkovaný a urobím maximum, aby som takýmito experimentálnymi vakcínami nebol nikdy zaočkovaný a zároveň odmietam [...]

Protesty 1. septembra 2021 proti dnešnej covidchuntovláde nie sú pomoc ani SMERU-SSD, ani R. Ficovi, ale sebe samému!

22.07.2021

Strach, nekonečný strach tých, čo pred parlamentnými voľbami 2020 za absolútnej pomoci Západnej rozvratnej činnosti a USA administratívy, ale hlavne za pomoci všetkých „mienkotvorných“ médií pôsobiacich na území SR na čele so štátnou RTVS prišli k moci, ako slepé kura k zrnu! Hlavne Igor Matovič, ktorý ani nechcel byť víťazom volieb, ihneď po vyhlásení takmer [...]

S pápežom, len plne zaočkovaní. S Bohom bez rozdielu každý!

21.07.2021

Čítam, počúvam a neverím vlastným ušiam ani očiam, kam až zachádzajú dnešní „slovenskí“ Covidchuntovládcovia. Už im nestačí, že rozdeľujú/segregujú občanov SR na základe svetských, ich Covidchuntovskovládnych parametrov, oni už absolútne bez hanby a bez zábran rozdeľujú občanov SR na veriacich zaočkovaných a na veriacich nezaočkovaných, pričom z tých [...]

LGBT / Dúha / Pride /

Verejná ochrankyňa práv Patakyová podporí Dúhový Pride aj tento rok

23.07.2021 16:33

Patakyová ho podporí prejavom na virtuálnom podujatí, ktoré sa uskutoční v sobotu i vyvesením dúhovej vlajky z okna Kancelárie verejného ochrancu práv počas piatka.

Polícia / Kukláči / NAKA /

Otvorená vojna: Inšpekcia vyšetruje elitných policajtov

23.07.2021 16:11

Policajná inšpekcia začala prešetrovať podozrenia o protizákonných praktikách elitných vyšetrovateľov z NAKA a obvinila troch pochybných svedkov zo zločineckej skupiny takáčovcov.

nemecko záplavy povodeň

Silné záplavy by v Európe mohli byť do konca storočia až 14-krát častejšie

23.07.2021 13:52

Dôvodom pre pomalší pohyb búrok by mohla byť rýchlo sa otepľujúce Arktída.

Roman Mikulec

Mikulec bude opäť čeliť odvolávaniu, schôdza má byť na budúci týždeň

23.07.2021 13:31, aktualizované: 16:24

Minister vnútra Mikulec sa opozičného pokusu o jeho odvolanie z funkcie neobáva. Hovorí o legitímnom práve opozície.