Založ si blog

Monika Tódová a Metod Špaček. Na čo bolo toto dobré? !

Slovensko, Slováci majú dnes úplne iné problémy, ako toto, ale i napriek tomu som sa rozhodol, že zareagujem na ostatnú (28.6.2024) aktivitu Moniky Tódovej (MT), ktorá sa podujala opäť priniesť do slovenskej spoločnosti tému „utláčania a ponižovania“ inak sexuálne orientovaných jedincov na Slovensku, v rozhovore s Metodom Špačekom (MŠ), ktorý práve dnes končí na pozícií vedúceho kancelárie Prezidenta SR, ktorú vykonával.

Na úvod podotýkam, že oslovenie lesba a gej nie je v tomto článku dehonestujúce, ale oslovenie také, akým sa oni sami oslovujú.

To len aby to bolo jasné, aby toto nebol dôvod tento článok stiahnuť lebo niekoho uráža, ponižuje, nebodaj voči niekomu je nenávistný a tak podobne!

Normálne zmýšľajúci človek, by sa nazdal, že to bude rozhovor plný informácií, zážitkov a iných postrehov z obdobia „prezidentovania“ Čaputovej od človeka, ktorý jej bol profesionálne najbližším spolupracovníkom, človek, ktorý jej vlastne riadil „prezidentský“ život.

Omyl!

Hlavnou témou nebolo to, čo a ako sa dialo v prezidentskom paláci počas 5 ročného „prezidentského“ pontifikátu Čaputovej, ale hlavnou témou bolo toto – „Diplomat Metod Špaček: Som gej a ešte k tomu od Čaputovej. Do New Yorku ma nepustili“

https://dennikn.sk/4066275/diplomat-metod-spacek-som-gej-a-este-k-tomu-od-caputovej-do-new-yorku-ma-nepustili/

Video TU – https://www.youtube.com/watch?v=O6mBhPtD0TA&ab_channel=Denn%C3%ADkN

MT tento rozhovor uviedla takto „…mojim hosťom je ešte stále vedúci kancelárie Prezidenta Slovenskej republiky dlhoročný diplomat Metod Špaček a nebudeme sa rozprávať, len o vašej práci, ale aj o vašej rodine, o vašom manželovi s ktorým vychovávate dieťa.“

MT nezačala rozhovor o práci MŠ, ale začala ho tou „najhlavnejšou“ témou, čo by mala Slovákov podľa MT zaujímať lebo toto je dnes podľa nej najväčší problém Slovákov, čo ich trápi a sužuje a teda začala rozhovor tak akosi rafinovane, keď v prvej otázke sa MŠ pýta, či je ešte vo funkcii, v druhej odkiaľ pochádza (naozaj veľmi dôležitá otázka!) a v tretej už udrie naplno a pýta sa ho toto – „V roku 1990 ste mali 15 rokov. Aké to bolo byť v tom čase gejom v Galante?“

No niečo úžasné!

Samozrejme, že MŠ si vyleje svoje inak sexuálne orientované srdce, aké to bolo „ťažké“ byť inak sexuálne orientovaným v dobe, kedy končil socializmus a nastupoval liberálny kapitalizmus, ale že dnes je to už lepšie i keď nie tak dobre, ako by podľa neho a MT malo na Slovensku byť…

Tu ho MT podporí a hovorí vo svojej otázke toto – „Veľa LGBTI ľudí z menších miest dnes prichádza žiť do Bratislavy. Vtedy Bratislava nebola takým mestom?“, čím dáva Slovákom, ktorý si toto jej propagačné video LGBTI+- komunity pozrú, že Bratislava je dnes jediným miestom na Slovensku, kde je raj pre inak orientovaných ľudí, že tu im nič nehrozí, ako inde, v iných častiach Slovenska!

Pýtam sa, načo je toto dobre?

Nikomu na Slovenku, nikde(!) na Slovensku, nehrozí nič len preto, že sú inak orientovaní!

Ale pýtam, sa načo je dobre robiť takýto doslova exhibicionizmus okolo toho, že je niekto lesba alebo gej alebo ešte niečo iné z tejto inak sexuálne orientovanej skupiny ľudí?

My ostaní, čo sme heterosexuáli a žijeme v riadnom manželskom zväzku – muž/žena/deti – robíme my takéto verejné exhibicionistické prejavy?!

Dávame všetkým na javo, akí sme my super lebo tvoríme rodinu žena, muž, deti?

No nie.

Lebo to nepotrebujeme.

Toto je naša výsostne súkromná vec a nikoho do toho nič!

A presne takto by to mali vnímať aj tí, čo sú inak orientovaní, čo žijú spolu a nikoho do toho nič!

Tak prečo je u nich vždy potreba robiť z toho exhibicionizmus, stále poukazovať na to, ako im  vraj väčšinová spoločnosť ubližuje, ako oni nemôžu normálne žiť a tak podobne?!

A pritom to nie je pravda!

Samozrejme, že MT to urobila zámerne, aby poukázala na to, aká je dnešná Vláda SR proti týmto inak orientovaným ľuďom zákerná, že ich vyhadzuje z práce len preto lebo sú lesby alebo gejovia, že ich sťahuje z ich ďalšieho možného politického pôsobenia z rovnakého dôvodu!

Čo je toto za absolútne brutálna manipulácia s verejnou mienkou?!

Áno, Vláda SR stiahla MŠ z nominácie SR, aby sa od 01.7.2024 stal veľvyslancom Slovenska v OSN v New Yorku, ale NIE z dôvodu, že je gej!

Spájať tieto dve veci do kopy je naozaj nehoráznosť!

Jediným dôvodom prečo Vláda SR stiahla túto slovenskú nomináciu je rýdzo politický!

Vláda SR potrebuje mať, aj v OSN, v sídle OSN v New Yorku, na tejto pozícií takpovediac svoju pravú ruku.

A bol by MŠ takou pravou rukou dnešnej Vlády SR, keď 5 rokov verne slúžil a riadil „prezidentsky“ život Čaputovej tak, že je v úplnom politickom rozpore s politickými ideami a zahranično-politickými zámermi dnešnej Vlády SR?

Nuž veru nie!

Ani náhodou!

Ba nebojím sa napísať, že ak by MŠ zasadol v OSN za SR do tejto funkcie, tak by pôsobil výlučne a výhradne proti dnešnej Vláde SR!

A toto je ten jediný a pravý dôvod, prečo sa MŠ nemôže stať nominantom tejto Vlády SR na túto veľmi významnú pozíciu!

Nič viac a nič menej!

Je toto MT jasné?!

Téme života lesieb a gejov a inak v tomto smere orientovaným ľuďom, sa v tomto článku nebudem obšírnejšie zaoberať lebo nie toto, je jeho nosná myšlienka alebo téma.

Povenujem sa tomu v samostatnom článku, kde jasne vyvrátim všetky tie nezmysli o tom, že oni inak sexuálne orientovaní ľudia, žijúci tu na Slovensku, sú akokoľvek diskriminovaní vo vzťahu k heterosexuálnej absolútnej väčšine!

Len tak stručne, na teraz jeden jediný príklad – tvrdia, že nemajú právo po sebe dediť.

Naozaj?

A čo tak využiť inštitút, ktorý sa u nás volá Závet?!

https://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vet – „Závet alebo testament je jednostranný právny úkon, ktorým fyzická osoba (tzv. poručiteľ) v predpísanej forme nakladá so svojím majetkom pre prípad smrti.“

Toto je jedna z možnosti, ako „dediť“ po niekom, ak tento to vykoná ešte počas svojho života a v Závete jasne určí, komu po jeho smrti prípadné napr. celý jeho majetok!

Takže áno, aj lesby, aj gejovia majú plne právo využívať tento u nás platný legislatívno-právny akt, presne tak, ako všetci ostatný občania SR!

No a potom je tu ešte jeden právny úkon, ktorým si môžu medzi sebou majetkovo vysporiadať akýkoľvek a akejkoľvek sexuálnej orientácie, dospelí ľudia na Slovensku a ten nesie zase názov – Darovacia zmluva!

Takže ešte za života sa dvaja ľudia, akéhokoľvek pohlavia a akejkoľvek sexuálnej orientácie, môžu dohodnúť a vysporiadať si svoje majetkové pomery ešte počas života a jasne si určia, komu predmetný hnuteľný alebo nehnuteľný majetok pripadne.

Pozri TU –  https://sk.wikipedia.org/wiki/Darovacia_zmluva – „Darovacia zmluva je zmluva, ktorou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Darovacia zmluva je upravená v Občianskom zákonníku v § 628 až § 630.“(!)

Pýtam sa, platí Občiansky zákonník pre všetkých občanov SR rovnako bez ohľadu napr. na ich sexuálnu orientáciu?

Veru že ÁNO!

P.S.:

Ešte jedna poznámka k Metodovi Špačekovi. Na úvod rozhovoru Monika Tódová uviedla, že Metod je ženatý s mužom a že vychovávajú syna.

Naozaj je ženatý s mužom?

Nuž podľa Slovenskej právnej legislatívy nie je ženatý a už vôbec nie z mužom, a tým pádom je na Slovensku po stránke partnersko-vzťahovej, slobodný muž!

O čo sa to tu Monika snaží?

Nie je to to jej konanie, verejné konanie, ako „žurnalistky“ protiprávne v tom, že jasne popiera a ide proti našim zákonom?!

Ona nepozná text našej Ústavy?

Nuž teda jej to pripomeniem – Ústava SR,  Čl. 41, ods.(1) – „Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.“

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460

Kde sa tu uvádza, že manželstvo v slovenskom právnom systéme je aj medzi mužom a mužom?

NIKDE!

Takže Monika Tódová vedome verejne ide proti našej Ústave, vedome ju porušuje a to je podľa našej zákonnej legislatívy trestné!

Metod Špaček je manželom svojho manžela len na území toho štátu, kde takýto sobášny akt vykonal, teda na území Rakúska!

A druhá vec – ako sa dvaja muži dopracovali prirodzenou cestou k dieťaťu?

 

Lebo u lesieb je to možné, keď sa niektorá z nich nechá umelo oplodniť. Pravda musí byť k dispozícií, naporúdzi mužská spermia!

Na teraz „len“ toľko.

Biden verí Putinovi a povzbudzuje ho do konečného víťazstva, Trumpa si vybral za svoju pravú ruku!

12.07.2024

A takýto človek vraj „vládne“ svetu? A takémuto človeku sa EÚ klania? Naozaj toto už ani nie je smiešne! Toto je tragédia, ktorá môže ľudstvo veľmi mrzieť! Toto je na hlboké zamyslenie sa! Je nemysliteľné, aby človek s tak ťažkým mentálnym postihnutím, aké s najväčšou pravdepodobnosťou má „prezident“ USA Joe Biden, bol ten, ktorého budú poslúchať [...]

Samit NATO Washington 2024 – spolok mierotvorcov alebo kazisvetov?

11.07.2024

Hneď na úvod celkom jasne napíšem, že ak by to bolo v mojej moci, tak by som okamžite z tohto spolku stiahol Pellegriniho aj Blanára a nechal by som tam za SR len tých najnižšie protokolárne postavených z nášho rezortu zahraničnej diplomacie, ktorý by tam boli pro forma! Z obsahu článku jasne vyplynie prečo. Ale pekne po poriadku. Vo Washingtone prebieha stretnutie NATO, [...]

Bola to Moskva alebo Kyjev? A opäť ani len náznak elementárnej zdržanlivosti!

10.07.2024

Isteže dňa 24.2.2022 to bola Moskva, ktorá vojensky vstúpila na územie Ukrajiny. O tom niet pochýb ani sporu. Spor nie je ani v tom, že tak učiniť nikdy nemala. V čom spor však je, či to bola akcia vyprovokovaná alebo nevyprovokovaná. Ale toto tu dnes riešiť nejdem. V dnešnom článku sa povenujem tomu, že tu máme opäť niečo, čo sa na území Ukrajiny nikdy stať nemalo [...]

Donald Trump

Streľba na Trumpa, agenti tajnej služby ho krvavého stiahli z pódia. Strelec je mŕtvy

14.07.2024 00:36, aktualizované: 02:04

Na predvolebnom mítingu Donalda Trumpa v Pensylvánii zazneli zvuky výstrelov, následne zakrvaveného exprezidenta odviedli bezpečnostné zložky z pódia.

Election 2020 Debate

Senátor Sanders podporil Bidena, označil ho za najsilnejšieho súpera pre "demagóga a patologického klamára" Trumpa

13.07.2024 20:25

Keď sa demokrati zjednotia a nenechajú sa "rozptýliť", Biden podľa neho vyhrá.

Elon Musk

Musk prispel na Trumpovu kampaň, nie je jasné koľko, uvádza agentúra Bloomberg

13.07.2024 19:50

Miliardár daroval peniaze jednej z organizácií, ktorá sa usiluje o znovuzvolenie amerického exprezidenta.

bane, uhlie, banník. baňa.

Poľský baník uväznený pod zemou viac než 48 hodín bol nájdený živý

13.07.2024 19:06

Baňu Rydułtowy vo štvrtok ráno okolo 08.00 h. v hĺbke približne 1 200 metrov zasiahli silné otrasy.