Založ si blog

Toto je problém a nie nejaký Lipšic, či ÚŠP. .. !

Veru, Lipšic je nič znamenajúci človiečik – politik, aj keď sa tvári, že je nezávislý orgán na pôde našej spravodlivosti!

S Lipšicom si naša spoločnosť hravo poradí!

Hravo na základe, ale, len na základe ústavnosti a zákonnosti našej právnej legislatívy!

Takže Lipšica nemám dôvod vôbec riešiť, ba ani ÚŠP, kde Lipšic na pozícií „špeciálneho“ prokurátora doslova politicky bačoval…!

Pre mňa osobne je Lipšic, aj celý tento „špeciálny“ úrad, nič znamenajúci a teda ho nechám bokom, bez väčšieho povšimnutia.

Nuž ale, čo bokom nenechám, je tento fakt, ktorý nám naše „objektívne“ média akosi nepriniesli, a opäť som sa k nemu dostal až vtedy, keď som navštívil „hoaxovo-dezinformačné alternatívne“ médium!

Tým médiom, je v tomto prípade web portál Infovojna!

Ale ani z Infovojny nebudem nič citovať, ale budem citovať z audiovizuálneho záznamu Spojeného kráľovstva – Veľkej Británie, presnejšie z britského parlamentu, ktorý na svojom webe Infovojna uverejnila pod názvom – „Prezentácia amerického odborníka na patentové právo Dr. Davida E. Martina, PhD. na stretnutí odborníkov v britskom parlamente dňa 4. decembra 2023 na tému „Pandémia Covid-19, vakcinácia a jej následky“. – https://www.infovojna.bz/article/video-dr-david-martin-britsky-parlament-svedectvo-4-decembra-2023

Takže, vynechám tu všetku „hoaxovo-dezinformačnú omáčku“, ktorou Infovojna túto tému opísala, a budem citovať len a výhradne z videa, ktoré Infovojna zverejnila!

Video je záznam z vystúpenia amerického odborníka na patentové právo Dr. Davida E. Martina, PhD. na stretnutí odborníkov v britskom parlamente dňa 4. decembra 2023 na tému „Pandémia Covid-19, vakcinácia a jej následky – https://rumble.com/v3zxsev-dr.-david-martin-britsk-parlament-4122023.html

Takže zdroj je originálny, nemôže ísť o hoax resp. o dezinformáciu, ani žiaden iný podvrh umelej inteligencie!!!

Iste, nájdu sa aj takí, ktorí za hoaxera a dezinformátora označia hlavnú postavu tohto videa – amerického odborníka na patentové právo Dr. Davida E. Martina, PhD, ale to už je každého vec, každého právo…

Ja osobne, mám k týmto informáciám, ktoré z úst tohto amerického právnika, k tejto téme zazneli na pôde britského parlamentu(!), značnú dôveru lebo to nie je ojedinelý názor/názory, ktoré sa objavujú z vedeckej obce stále viac a viac…, a akosi v kontexte iných takýchto „hoaxovo-dezinformačných“ informácii, aj tento presne zapadá do kontextu, ktorý jasne hovorí, že všetko to, okolo C-19, nebude s kostolným poriadkom!

Takže pristúpim priamo k citácií z tohto videa, hlavne pre tých, ktorí si ho nemôžu z rôznych dôvodov pozrieť, a aj pre všetkých tých, čo nemajú tu „silu“ opustiť „naše objektívne“ média, a pozrieť si čo to, aj na tých „hoaxovo-dezinformačných“!

A áno, toto moje konanie, tento môj článok, je plne v súlade s našou Ústavou – teda mám právo si to nie len pozrieť, ale to aj slobodne šíriť, ba vyjadriť k tomu aj môj slobodný názor – Ústava SR, Čl. 26, ods. (2) – prosím pozrieť TU – https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/

Dr. David začína takto – „…moja úloha je veľmi jednoduchá, je pripraviť scénu pre kontext, ako k tomu prišlo….“ – moja poznámka – ako došlo ku Covid „pandémií“

Dr. David pred poslancami britského parlamentu pokračuje takto (kto kedy a takto, k tejto téme o Covid dobe na Slovensku…, vystúpi pred poslancami slovenského parlamentu?! Verím, že terajšia vládna koalícia to umožní čo najskôr!): – „A myslel som si, že je jediné vhodné použiť Zákon 1351 o vlastizrade, tu v Spojenom kráľovstve ako základ pre zahájenie tohto rozhovoru, pretože sme už dávno stratili predstavu o tom, čo to znamená mať verejnú zodpovednosť…, …mojou úlohou tu, nie je Vás o ničom presvedčovať. Mojou úlohou je, len Vám predstaviť kontext, ktorý hovorí, že nie je pochyb o tom, že celé to čím sme si prešli v posledných štyroch rokoch, bola len inscenácia s cieľom napadnúť slobody ľudí, tu v tejto zemi a po celom svete. Predstierať, že ide o nejakú naliehavú situáciu v oblasti verejného zdravia, predstierať, že ide o ospravedlňovanie nepredstaviteľného ohrozenia slobôd a porušovania ľudských práv, nie je v skutočnosti nič iného, ako podlizovanie sa tyranom. A faktom je, že dôkazy začínajú v roku 1966, tu v Spojenom kráľovstve. Bola to práve vaša Wellcome trust (nadácia), ktorá sa rozhodla financovať koronavírus ako preferovanú formu manipulácie s ľuďmi v roku 1966. Bolo to o rok neskôr, kedy USA a veľká Británia uzavreli dohodu, ktorá hovorila, že budeme modifikovať a manipulovať s koronavírusom, aby sme zistili, čo sa dá urobiť, aby sme nakazili, citujem – „zdravú populáciu“. To bolo v roku 1967, v roku môjho narodenia. Takže táto pomaly sa rozbiehajúca vlaková katastrofa, ktorej hovoríme operácia Warp Speed, vznikla za krátkych 56 rokov. A v roku 2011, sa v dokumente -Antimonopolná tajná dohoda – a používam tento termín doslova – medzi Wellcome Trust, Rockefellerovou nadáciou, Gatesovou nadáciou, NIAID a čínskym Centrom pre prevenciu chorôb, sa spojili a vytvorili mandát, ktorý hovorí, že do roku 2020 svet príjme, citujem – „univerzálnu vakcínu“. Do konca roku 2020! Títo ľudia majú zrejme nejakú tajomnú vešteckú guľu, do ktorej môžu nazerať a vidieť budúcnosť s takouto presnosťou, že vtedy skutočne zistili, že koronavírus by mohol byť tým, čo príroda potrebuje k tomu, aby sa tak stalo. A v roku 2015, sme mali verejné prehlásenie a já to musím prečítať do zápisu: – „Aby sme udržali financovanie aj po skončení krízy, musíme zvýšiť povedomie verejnosti o potrebe lekárskych protiopatrení ako je vakcína proti chrípke alebo koronavírusu.“

V dobe, keď toto prehlásenie zaznelo, WHO oficiálne prehlásila koronavírus za vymetenú nemoc. V akom svete potrebujeme vakcínu proti ochoreniu, ktoré WHO vo svojej nekonečnej múdrosti prehlási za vymetenú?

Hlavnými hybnými silami sú média a ekonomika, a bude nasledovať humbug. Musíme tento humbug využiť v náš prospech, aby sme sa dostali ku skutočným problémom a investori budú reagovať, pokiaľ na konci uvidia zisk. Znie Vám to ako ohrozenie verejného zdravia? Alebo Vám to znie ako prehlásenie o zrade? Je to akt domáceho a medzinárodného terorizmu a je to priznanie tohto aktu. A už za niekoľko málo dni, budeme mať autora tohto prehlásenia, istého Petra Daszaka, ktorý bude v kongrese svedčiť, že táto vec (C-19) stále pravdepodobne vzišla z náhodnej udalosti, ktorá sa odohrala vo Wuchane v Číne, kde sa netopier a pangolin (šupinavec) dali dohromady a voilà, v decembri sme to tu mali (C-19).Toto je citácia z roku 2015 v Zborníku Národnej akadémie vied Británie…, …Jedná sa o priznanie sprisahania za účelom spáchania teroristických činov. O rok neskôr, bolo oznámenie, citujem – „Vírus1 z Wuchanského virologického inštitútu je, a opäť citujem – „pripravený na výskyt u ľudí“.

To bolo v roku 2016. To je tá konšpirácia, ktorú zjavne predstavujú. Dôkazy pre všetkých vás, ktorí pochybujete o opodstatnenosti argumentov, ktoré predkladám, máte priamo pred sebou. (ukazuje na obrazovke snímky) – V roku 2002, vľavo hore, vidíte patent v roku 2002 podaný na syntetický chiméra koronavírus, ktorý, ako som už v mnohých prípadoch uviedol, bol v skutočnosti patentovaný ako infekčne a replikačne vadny. To znamená, že bol vlastne vyzbrojený. Toto nie je tvrdenie, to je konštatovanie faktu, pretože v roku 2005,…, …sa píše: – „syntetické koronavírusy, biohacking, technológie umožňujúce biologickú vojnu.“

Znie to ako reakcia na verejné zdravie, znie to ako program AP3, kde sa snažíme prísť na to, ako túto vec vyliečiť? Znie to tak?

Je nejaká šanca, že dôvodom prečo to tak je, že skutočne stavali – ste pripravený? – biologické zbrane!

Zhodou okolností mám v USA od roku 2002, poverenie inšpektora biologických zbraní. Viem, o čom hovorím, a faktom je, že som o tejto záležitosti informoval prvýkrát v roku 2002. Od tej doby, som o nich informoval sústavne.

A keď v roku 2019, 18. septembra 2019, vlastne WHO globálny monitorovací výbor pre pripravenosť, oznámil, že v dobe medzi 19.9.2019 a septembrom 2020 budú pripravení, náhodne alebo úmyselne uvoľni respiračné patogény.

V tomto vyjadrení je jedno slovo, ktoré je nanajvýš alarmujúce, že? UVOĽNENIE.

To nie je únik. To nie je náhodný únik.

Oni používajú slovo – uvoľnenie.

Nepoužili slovo, žeby mohlo dôjsť k nehode.

Jedná sa o zločiny, ktoré nie sú premlčané.

Bol to podvod vtedy, je to podvod aj teraz, ktorých výsledkom je vražda civilizácie po celom svete.

Nemôže vám uniknúť skutočnosť, že MI5 bola priamo zapojená do prípravy a distribúcie tejto konkrétnej (C-19) teroristickej kampane.

A viem, že pre mňa, ako Američana, je asi zlý nápad, aby som to hovoril v tomto publiku, a môže mi to byť jedno.

Faktom je, že zločinci existujú vo všetkých vrstvách tejto vlády a je potrebné, aby sme na to skutočne dokázali poukázať.

A ja som si povedal, prečo nepokračovať a nedať na plagát priamo sem, aby ich všetci videli.

V 80. rokoch minulého storočia sme príhodne mali pandémiu HIV, aby sme vlastne mohli ospravedlniť národný detský vakcinačný štít imunity, ktorý bol vtedy poskytnutý výrobcom vakcín.

Pretože skutočnosť bola taká, že verejnosť bola ochotná s tým súhlasiť, pretože všetci vedeli, že po nich AIDS príde.

O túto imunitu sme sa snažili už dlho predtým, ale ako náhle sme mali strach z HIV, dokázali sme presvedčiť verejnosť, aby povedala áno, imunitu pre výrobcu, pretože vieme, že ju budeme potrebovať.

V septembri 2001, všetci predstierame, že vieme, čo sa stalo s vežami 11. septembra, ale všetci zabúdame, čo sa stalo 28 septembra.

Vtedy keď ministerstvo obrany zo svojho programu biologických zbraní vypustilo Antrax. A o 4 krátke roky neskôr, sme už mali Zákon o pripravenosti verejnosti na mimoriadne udalosti (PREP ACT)!

Prečo?

Nuž preto lebo v roku 1991 sme v Perzskom zálive zabíjali ľudí vakcínami proti antraxu a potrebovali sme nájsť spôsob, ako dostať ustanovenie o ochrane pre vakcíny pre dospelých, pretože zákon pre deti im neposkytoval potrebné krytie.

A tak o 4 krátke roky neskôr máme PREP ACT, ktorý nám dáva lekárske opatrenia a dáva nám firemnú imunitu. Takže hádajte čo je SARS?

Nie je nič iného o 4 roky neskôr – vidíte ten vzorec? – ako WHO preambula Medzinárodných zdravotníckych predpisov!

Nepredstierajte, že neviete!

Bol to podraz od začiatku až do konca!

Dámy a páni, bilancovať môžu ostatní, ale myslím, že keď už ste zmienili tú krásnu cirkev, tak použijem jeden citát – „Nikdy nenechajte dobrú krízu vyjsť nazmar“.

Toto všetko je len marketingový krycí príbeh, ktorý Vás má pripraviť o slobodu.

A já som tu preto, aby som sa postaral, že dokiaľ budem dýchať, budem bojovať za to, aby ste ju získali späť!“

 

Takže, vážení čitatelia, ktorí ste tento môj článok dočítali až tu, nechávam plne na Vás, bez akéhokoľvek môjho komentára na vyššie napísané, aby ste si o tom urobili vlastný názor.

Je na Vás, či sa objektívne tým stotožnite alebo aj naďalej budete veriť tomu, o čom Vás o C-19, o C-19 vakcínach, presviedčajú „objektívne“ média a všetci tí, či už politici, alebo ich jediní covid zdravotnícky radcovia, že toto všetko okolo C-19 bola len náhoda…

Ja osobne súhlasím so všetkým, čo povedal v britskom parlamente americký právnik…

Teda, že náhoda nebola…

P.S.

Fraška opozície okolo Lipšica, ÚŠP…nesmie prekryť oveľa, oveľa vážnejší problém, ktorý práve v tomto článku opisujem!

Ale o tejto téme inokedy a podrobnejšie.

Lipšic je NIČ!

ÚŠP je NIČ!

 

 

 

 

 

 

 

 

Čaputová a spol. dajte vyzbierané peniaze nie na vojnu, ale na to, na čo Vás v 2021 vyzýval pápež František!

23.04.2024

Nuž teda povedzme si resp. sa opýtajme, koľkokrát Čaputová za ostatných takmer 5 rokov navštívila resp. sa osobne stretla s pápežom Františkom? Veľa krát! A čo si z jeho stretnutia vzala k svojmu politickému srdcu? Nuž nič! Ale ako sa hovorí, nikdy nie je neskoro a vždy je čas napraviť vlastné chyby, kým je na to čas! A ten čas je dnes! Dnes, keď má Čaputová do [...]

Š. Harabin ako člen Súdnej rady SR? Skvelá správa pre Slovensko a slovenskú justíciu!

23.04.2024

Ej ale prskajú! Ako tá mačka, ktorá sa bojí – zhrbí sa, naježí sa a prská! SNS navrhuje za člena Súdnej rady SR (SRSR) JUDr. Štefana Harabina. Má SNS na to právo? Jasné, že má! A kto najviac prská na strane tých, čo najviac za ostatné tri a pol roka, čo boli pri moci hrôzovlády od Matovičovej po Ódoro-Čaputovskej, mediálne chránili tie nezákonnosti, ktoré tu [...]

Pokiaľ radoví Američania doma, na vlastnom území nepocítia hrôzy vojny, mier na svete nebude!

22.04.2024

Tak si to už konečne na rovinu povedzme a zamyslíme sa nad tým, či práve toto nie je ten najväčší dôvod, prečo sa hlavne Európa, neustále po nejakom čase, opäť topí v krvi! Povedzme si resp. položme si otázku, či sa radových Američanov nejakým spôsobom dotkli hrôzy I. sv. vojny, ale hlavne tej druhej, doteraz v Európe najkrvavejšej?! Nuž veru nie! Americký [...]

Saleziáni, majstrovstvá Slovenska, hokejbal, kategória U15, Nová Dubnica, mReportér

Aj kresťania sa vedia zabávať. Po omši to roztočili s hokejkami na ihrisku

24.04.2024 05:00

Zábery z vydarenej akcie zachytil mReportér Daniel Imriška.

nemecko, polícia, polizei

Nemecká polícia zastrelila muža, ktorý sa s mačetou vyhrážal v knižnici

23.04.2024 23:40

Podľa vyhlásenia bol tento muž polícii známy už skôr. Jeho motív vyhrážania sa v knižnici zatiaľ nie je objasnený.

Systém Patriot, PVO

Le Monde: Mnohé krajiny EÚ sa nechcú s Kyjevom deliť o svoju protivzdušnú obranu

23.04.2024 21:45

Šéfovia vlád jednotlivých krajín si dávali dobrý pozor, aby neurobili žiadny konkrétny sľub.

Izrael Palestína Gaza Hamas Rukojemníci Prepustenie

Vojna v Gaze trvá 200 dní. Izrael zosilnil údery, nariadil nové evakuácie na severe

23.04.2024 20:55

Ostreľovanie severu palestínskeho územia bolo za posledný deň jedno z najintenzívnejších od začiatku vojny.