Založ si blog

SLOVENSKO dnes – GENOCÍDA, SEGREGÁCIA, APARTHEID! !!

Nikdy som netvrdil, ani som na tom nikdy netrval, že práve ten, či onen môj názor, je ten najsprávnejší. Nie. A presne o tom je aj môj dnešný článok. Jednoducho ja takto vnímam a vidím situáciu dnes na Slovensku! Svoje články nepíšem preto, aby som tým niekoho proti niekomu burcoval! Ani náhodou. Články píšem hlavne preto, aby som nielen upozornil na isté anomálie, ktoré sa dejú v našej spoločnosti, v našom štáte, ale aby som v komentároch pod mojimi článkami zistil, aký názor na danú problematiku majú ostatní občania SR a ako to vidia resp. vnímajú oni…

Áno, Slovensko dnes, na základe toho, čo sa tu už dlhé mesiace s nami deje, ja osobne vnímam, ako štát, kde sa jednoznačne na národe slovenskom pácha genocída, je tu jasná segregácia a na základe istých nezmyselných opatrení, obmedzení sa dá hovoriť aj o apartheide!!!

GENOCÍDA – najskôr všeobecná definícia. Použil som českú Wikipédií lebo ta naša slovenská je od určitej doby v týchto otázkach prešpikovaná, za každú cenu poukázaním na extrémizmus, xenofóbiu a pod., aj keď vo väčšine prípadov absolútne zbytočne, manipulatívne a hlavne neprávom.

Takže česká Wikipedie genocídu definuje hlavne takto – „je zločin proti lidskosti definovaný mezinárodním trestním právem jako „úmyslné a systematické zničení, celé nebo části, etnické, rasové, náboženské nebo národnostní skupiny“. Ačkoli co znamená „část“ je předmětem debaty právniků.“

Nuž a kde ja vidím známky genocídy na Slovensku páchanej na štátotvornom národe slovenskom? Vidím to jednoznačne v podmienkach, ktoré sa aplikujú v nastávajúcom sčítaní obyvateľstva našej republiky, ktoré sa má elektronicky začať od 15.2.2021 – SODB2021 – Základné informácie (scitanie.sk).

Okrem doteraz v minulosti celkom jasných kloniek na vyplnenie sčítavacieho hárku, sa vsunula jedná absurdita! Aleže absolútna a neakceptovateľná hlúposť, ktorá v konečnom dôsledku sa mne javí, ako genocídny ťah voči národe slovenskom! V elektronickom sčítavacom hárku má každý občan, dlhodobo žijúci na území SR možnosť sa prihlásiť aj k druhej národnosti a to bez ohľadu akého je štátneho občianstva! Prečo sa to tam dostalo? Nuž môj názor a presvedčenie je jednoznačné a prosím nech mi ho niekto argumentačne vyvráti! Podľa mňa, sa takto koná na základe tlaku iredentistických maďarských skupín pôsobiacich na južnom Slovensku. A teraz prečo. Nuž pri poslednom sčítaní obyvateľstva SR, sa veľa príslušníkov jedného mnohopočetného etnika (ďalej v texte rozumej Cigánov/Rómov) neprihlásilo k maďarskej národnostnej menšine, ale k tej svojej – etnickej. A to i napriek tomu, že drvivá väčšina z nich, ktorá žije v týchto južných okresoch vie buď len svoju materinskú etnickú reč alebo len a výhradne maďarsky. Niektorí z nich nevedia po slovensky ani pozdrav! A toto zapríčinilo, že ubudlo občanov žijúcich na území SR s maďarskou národnosťou a tým pádom tieto maďarské národnostné spolky pôsobiace na území SR dostali od SR menšiu dotáciu na svoju maďarskú národnostnú aktivitu – kultúra, školstvo a pod. Zároveň, ako huby po daždi začali sa vytvárať na týchto územiach práve tie etnické spolky, ktoré sa v poslednom sčítaní priklonili k svojej etnicite a nie k národnosti maďarskej, ba ani slovenskej. To malo za následok, dopad, že veľa obcí na južnom Slovensku, sa tým pádom dostali do polohy, že v ich obci poklesol pomer národnosti maďarskej na takú úroveň, že napríklad im zákon neumožňoval označiť svoje obce dvojjazyčne a tak isto aj na úrade týchto obcí sa nemohol na základe zákona, používať aj jazyk maďarsky, ako úradný a pod. Teda dôvod je tu zrejmý, prečo dvojitá národnosť. A v čom vidím absolútnu absurditu, takejto možnosti? Nuž v tomto. Naše milované mamky, keď nás priviedli na tento svet a boli národnosti slovenskej, tak nám aj do rodného listu dali napísať – národnosť slovenská! A teraz pod vplyvom neoliberálnej, multikultúrnej masirácií hláv našich „mladých“, sa každý môže rozhodnúť, akú ešte inú národnosť si prisúdi a môže nastať, aj taká absurdita, že poniektorí mladí, pomýlení, si len tak z recesie napíšu napr. aj národnosť Bangladéšsku!!! Áno preháňam, ale nemôže sa to stať?! Veď, aké kritéria je potrebné splniť, aby sme si napísali do sčítacieho hárku aj druhú národnosť, takú akú sami uznáme za vhodné? Nuž žiadne! Lebo opäť prízvukujem, je veľký rozdiel medzi občianstvom a národnosťou! Občianstva môžeme mať viacero na základe vlastného rozhodnutia, ak nám to iný štát dovolí, ale národnosť máme len jednu a to takú, akú mala naša mamička resp. stále ešte má. Po otcovi nadobúdame štátne občianstvo, ak o neho (občianstvo) stojíme! A kde vidím genocídu páchanú na štátotvornom národe slovenskom? Nuž jednoducho v tom, že pod zámienkou „demokracie“ a slobodného výberu, až dvoch národnosti môže a podľa mňa aj dôjde k radikálnemu poklesu počtu obyvateľov s národnosťou slovenskou a potom sa pýtam, má tento spôsob sčítavania občanov SR účel umelo znížiť počet občanov SR s národnosťou slovenskou? Podľa mňa jednoznačne! A ako sa pomenováva aktivita na umelé, cielené ponižovanie počtu niektorej z národností? Nuž jednoznačne – GENOCÍDA! A preto som presvedčený, že týmto sčítavaním sa takáto genocída na národe slovenskom práve začína!!!

SEGREGÁCIA – oddeľovanie, odlučovanie, vylučovanie – cielené oddeľovanie ľudí, či skupín ľudí s cieľom zamedziť vzájomným kontaktom medzi takto oddelenými ľuďmi/skupinami ľudí. Presne toto sa na Slovensku praktizuje už veľmi dlhé obdobie a čo raz viac s väčšou razanciou! Ak nemáte psí AG test, tak ste vylúčení na pokraj spoločnosti. Nemáte psí AG test nemôžete nikam, ba ani do prírody. Takéto oddeľovanie našich občanov na základe vlastníctva „zdravotného“ preukazu, ktorý vám/nám bol vystavený na základe povinného absolvovania psieho AG testu a následne nariadene zamedzenie kontaktu s inými občanmi, nie je predsa nič iné, ako tvrdá, nezákonná SEGREGÁCIA! Je potrebné to ešte bližšie rozoberať? Ja si myslím, že NIE!!!

APARTHEID – vo všeobecnosti je to označenie takej štátnej politiky, ktorá tvrdo segreguje – oddeľuje isté skupiny obyvateľstva vlastného štátu, na základe štátom určených kritérií (politických, spoločenských, rasových, a dnes už aj zdravotných – Covidových!)

Najznámejší svetový apartheid sa praktizoval medzi rokmi 1948 až 1994 v Juhoafrickej republike a áno bol to rasový apartheid – jednoznačná nadvláda „belochov“ nad černochmi! Dnes na Slovensku môžeme povedať, že na základe štátnej politiky tu máme nadvládu tých, čo sa poddali štátnemu diktátorskému dirigizmu a akceptujú všade, kam sa pohnú nosenie rúšok, AG psiemu testovaniu a pod.! Nuž a títo majú povolený vstup všade a tí druhí, ktorí sa slobodne rozhodli, že rúško nosiť nebudú, nebudú sa ponižovať účasťou na nezmyselných povinných AG testovaniach, takmer každý boží deň!, tak tí nemôžu ísť, vstúpiť prakticky nikde, ba ani do verejného WC, ak to na nich niekde na ulici príde!!! Zámerne píšem hlavne o rúšku a až na druhom mieste o AG psom teste lebo rúško je okamžite viditeľné, zatiaľ čo, tiež povinný resp. „dobrovoľný“ „certifikát“ o absolvovaní „dobrovoľného“ AG psieho testovania síce musíte/musíme mať pri sebe, ale toto nie je viditeľný indikátor, že ste sa podvolili, už vyššie spomínanému štátnemu diktátorskému dirigizmu! Teda, ak nemám rúško, tak nemôžem nastúpiť do prostriedku MHD, nemôžem ísť si zakúpiť obživu do potravín, nemôžem ísť do obchodu s oblečením a pod. „Inak povedané“, ak nemáte rúško, tak dnes na Slovensku skapete od hladu a pochovajú vás úplne nahého!!! A to všetko pod zámienkou akéhosi nebezpečného koronavírusu, ktorého sa, div sa svete, najviac „boja“ tí najvyšší lebo sa promenádujú po svete, ako sa im zachce a to aj bez rúška. Tu čosi s minulosťou, históriou nesedí! Minulosť, história jasne ukazuje, že ak v spoločnosti, sa vyskytla epidémia nebodaj pandémia, tak prví, ktorí doslova zaliezli, bola šľachta, boli to tí tam „hore“ a nevystrčili nos, kým tá spodina, chamrať si to neodniesla a vyliezli až potom, keď epidémia, pandémia pominula tým, že umreli všetci tí najslabší zo slabých, ktorí tieto choroby šírili a ostatní sa následne stali voči tomu imúnni!!! Ale dnes nie! Dnes dokonca poniektorí obetujú na oltár vlasti aj svoje, ešte neplnoleté deti – viď. diktátor Igor Matovič, keď sa chváli tým, ako jeho dcéra vypomáha pri AG psom testovaní…! Nuž vážení občania SR vedzte, že ak by bol ten koronavírus taký nebezpečný zabijak, ako nám to dennodenne vtĺkajú nasilu, do našich „prostých“ (dúfam, že nie sprostých) hláv, tak táto verchuška by ani dnes nos nevystrčila a všetko by riadili z bunkrov skrze tých obyčajných, skrze tú spodinu.

Takže, ako inak mám  nazvať stav v našej (naozaj ešte našej?) republike, keď teraz platí stav, že len tí majú voľnosť pohybu, ktorí majú rúško, negatívny AG test a nebude dlho trvať, keď k tomu pravdepodobne „dobrovoľne“ pribudne aj očkovací preukaz na C-19, len ako APARTHEID? APARTHEID MEDICÍNSKY!!!

Záver:

Áno, presne takto  dnes vnímam spoločensko-politicko-ekonomické pomery v našej milovanej, drahej Slovenskej republike, v ktorej sa naplno rozmáha a uplatňuje GENOCÍDA na štátotvornom národe slovenskom, v ktorej sa v plnej miere rozmáha tvrdá SEGREGÁCIA, ktorej nevyhnutným následkom je totálny medicínsky APARTHEID!!!

 

 

 

Zastane sa Z. Čaputová „dobytka“ a okamžite sa obráti na Ústavný súd SR alebo. ..

23.07.2021

…sa na neho vykašle, totálne ho odignoruje, ako obvykle?! Áno, aj ja podľa „naj novinára“ „najobjektívnejšieho“ média, denníka SME.SK, Petra Schutza, patrím medzi ten ním označený ľudský dobytok, ako nás „pekne“ nazval lebo nie som Covid zaočkovaný a urobím maximum, aby som takýmito experimentálnymi vakcínami nebol nikdy zaočkovaný a zároveň odmietam [...]

Protesty 1. septembra 2021 proti dnešnej covidchuntovláde nie sú pomoc ani SMERU-SSD, ani R. Ficovi, ale sebe samému!

22.07.2021

Strach, nekonečný strach tých, čo pred parlamentnými voľbami 2020 za absolútnej pomoci Západnej rozvratnej činnosti a USA administratívy, ale hlavne za pomoci všetkých „mienkotvorných“ médií pôsobiacich na území SR na čele so štátnou RTVS prišli k moci, ako slepé kura k zrnu! Hlavne Igor Matovič, ktorý ani nechcel byť víťazom volieb, ihneď po vyhlásení takmer [...]

S pápežom, len plne zaočkovaní. S Bohom bez rozdielu každý!

21.07.2021

Čítam, počúvam a neverím vlastným ušiam ani očiam, kam až zachádzajú dnešní „slovenskí“ Covidchuntovládcovia. Už im nestačí, že rozdeľujú/segregujú občanov SR na základe svetských, ich Covidchuntovskovládnych parametrov, oni už absolútne bez hanby a bez zábran rozdeľujú občanov SR na veriacich zaočkovaných a na veriacich nezaočkovaných, pričom z tých [...]

okresny sud, Bratislava II, Ba II, Drienova 5

Takáčovec Dömötör bude stíhaný väzobne

23.07.2021 18:01

Je obava, že by mohol ovplyvňovať svedkov a pokračovať v trestnej činnosti.

Mária Kolíková

Parlament odklepol lehotu pri trvaní kolúznej väzby

23.07.2021 17:42

Úpravu schválili 77 hlasmi.

DPB / Autobusy / MHD

Cestujúci slovne napadli vodiča bratislavskej MHD, odmietli mať vo vozidle rúško

23.07.2021 16:50

Skupina cestujúcich, najmä v staršom veku, vodičovi vulgárne nadávala. Incident zachytáva video, ktoré sa šíri sociálnymi sieťami.

LGBT / Dúha / Pride /

Verejná ochrankyňa práv Patakyová podporí Dúhový Pride aj tento rok

23.07.2021 16:33

Patakyová ho podporí prejavom na virtuálnom podujatí, ktoré sa uskutoční v sobotu i vyvesením dúhovej vlajky z okna Kancelárie verejného ochrancu práv počas piatka.