Založ si blog

Nech mi Igor Matovič vyvráti tento neodškriepiteľný dôkaz!

Dnešný môj článok nebude, len názorový, ale podložený absolútnym dôkazom.

Avšak skôr, ako pristúpim k podstate dnešného môjho názorového článku, chcem vyjadriť súhlas s Igorom Matovičom, čo sa týka jeho posadnutosti zimného, polárneho celoplošného psieho AG testovania! Súhlasím s týmto jeho psím AG testovaním, ale musí byť splnená táto podmienka a to bez výhrad. Nech Igor Matovič vyhlási, že toto psie AG testovanie bude dobrovoľné a zároveň bude slúžiť, ako akési neformálne referendum o jeho zotrvaní na pozícií predsedu vlády SR a vôbec o jeho zotrvaní na slovenskej politickej scéne! Ak sa mu na toto AG psie testovanie, dobrovoľne dostaví 50 % + jeden (1), dospelej populácie SR, inak povedané, ak sa s celkového počtu oprávnených voličov SR dobrovoľne zúčastní tohto psieho AG testovania nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov SR, tak Igor Matovič získa dôveru nadpolovičnej väčšiny všetkých oprávnených voličov SR a teda bude sa môcť oprieť o ich dobrovoľnú účasť a celkom legitímne prehlásiť, že všetko, čo tu diktátorsky vystrája s občanmi SR je v súlade s ich pochopením, „inak“ povedané, že mu bezvýhradne dôverujú a vkladajú svoje životy do jeho diktátorských rúk!  Podľa posledných PV vo februári 2020, má SR približne 4 432 420 všetkých oprávnených voličov a teda na takéto AG psie neformálne referendum by musela byť dosiahnutá dobrovoľná účasť na úrovni 2 216 210+1. Samozrejme, že odberné miesta by registrovali len dospelé osoby, nad 18 rokov a taktiež by takéto dobrovoľné testovanie bolo aj v slovenských väzniciach, pretože aj väzni majú na Slovensku volebné právo! Napr. taký Mikuláš Černák – ortodoxný to volič Igora Matoviča! Prečo asi???

Ak Igor Matovič nenájde v sebe toľko sily a odvahy, aby občanom-voličom SR ponúkol takúto alternatívu neformálneho referenda o jeho zotrvaní na čele vlády SR, tak je tu potom ešte jedna možnosť, ako sa s Igorom Matovičom po chlapsky porátať. Keďže Igor Matovič sa naposledy vyhráža všetkým Slovákom, ktorí majú dnes to obrovské šťastie, že ešte môžu resp. musia fyzický chodiť do práce, že po celoplošnom povinnom psom AG testovaní budú môcť ísť do práce, len ak budú mať v zadnom vrecku nohavíc dokrkvaný „modrý certifikát zdravia“ s výsledkom NEGATÍVNY, tak potom som jednoznačne zato, aby takúto podmienku spĺňal aj samotný Igor Matovič. Ale POZOR!, tu nehovorím o Matovičovom „modrom certifikáte zdravia“ na základe AG psieho testu lebo, ako všetci vieme, Igor Matovič úspešne absolvoval domácu samo liečbu z tejto „nebezpečnej“ nákazlivej ľudskej choroby a teda minimálne tri mesiace je imúnny a to až do takej miery, že nepotrebuje ani „svätú“ vakcínu, tak tu požadujem pre Igora Matoviča iný „test“ a iný certifikát zdravia. Ak sa my všetci na základe výhradne jeho diktátorského rozhodnutia budeme musieť povinne zúčastniť psieho AG testovania, aby sme mohli chodiť do práce a ešte, ako tak uživiť naše ničím sa previnilé rodiny, tak potom Igor Matovič sa musí podrobiť tiež testu resp. vyšetreniu! Akému? Nuž takému!

Igor Matovič by sa mal tiež dobrovoľne-nasilu podrobiť verejnému odbornému vyšetreniu odborníkmi z oblasti psychológie a psychiatrie! Ak títo naozaj nezávislí odborníci vystavia Igorovi Matovičovi certifikát duševného, psychického zdravia s výsledkom NEGATÍVNY, tak potom ochránka na vstupe do budovy Úradu vlády bude oprávnená vpustiť Igora Matoviča na Úrad vlády. Ak však bude výsledok na tomto jeho certifikáte duševného, psychického zdravia POZITÍVNY, tak mu musí byť vstup na Úrad vlády SR znemožnený, musí nasledovať u neho povinná liečba hospitalizáciou v príslušnom, na to určenom zdravotníckom zariadení, teda žiadna domáca desaťdňová samoliečba! A po absolvovaní odbornej liečby je potrebné, aby Igor Matovič tieto testy opakovane vykonával, navrhujem tiež v týždenných intervaloch, až pokiaľ odborné konzílium v oblasti psychológie a psychiatrie s kľudným svedomím, nevydá Igorovi Matovičovi certifikát jeho duševného, psychického zdravia – „trvale NEGATÍVNY“!!!

Toľko nevyhnutný úvod a teraz k hlavnej téme dnešného môjho názorového článku.

Chcem jednoznačne dokázať, že účinnosť nosenia rúška je absolútne neopodstatnená a nie je pravda, že rúško ochráni kohokoľvek pred nakazením sa akýmkoľvek vírusom. Klinické skúšky trvali-trvajú, už viac ako 11 mesiacov a vykonal som ich na sebe! Teda, žiadne konšpirácie, žiadne poukazovanie na „konšpiračné“ články, „konšpiračné“ teórie, „konšpiračné“ vedecké dôkazy, NIE! Jediným zdrojom tohto môjho tvrdenia a presvedčenia, je aplikácia nenosenia rúška na sebe samom!

Najskôr základne informácie o „vzorke“ na ktorej bol tento 11 mesačný test vykonaný – dennodenne! – muž, vek 54 rokov.

Už som to vo svojich článkoch viackrát spomínal, ale dnes je opäť čas na to jednoznačne poukázať. Už od samého počiatku „pandémie“, teda od marca 2020 zásadne nenosím rúško. Nie, nenosím ho preto lebo som frajer alebo, žeby som bol občan provokatér, to ani náhodou. Nenosím ho preto lebo mi prekáža, nemôžem voľne dýchať a som skalopevne presvedčený o tom, že ľudský organizmus, ľudské telo bolo „stvorené“ tak, že všetko čo naše telo vnútorne aj vonkajškom obsahuje, vyzerá, má svoje jasné opodstatnenie! Horné dýchacie cesty, hlavne NOS, nám majú slúžiť len a predovšetkým na to, aby sme sa mohli slobodne a bez akýchkoľvek umelých prekážok nadýchnuť! Nosom (aj ústami) máme pre naše pľúca a následne pre okysličenie našej krvi, priviesť vdýchnutím potrebné množstvo čerstvého vzduchu a to v takom objeme, ako nám nosné prívodne cesty dovoľujú – bez zábran!!! Následne tým istým Nosom, tými istými odvodovo-prívodnými cestami, máme bez zábran odkysličený vzduch vydýchnuť!!! Teda na to, aby náš organizmus dostal čo najviac čerstvého vzduchu, tak prepotrebného na okysličenie našej krvi, musí mu byť dovolené dýchať voľne a bez akýchkoľvek umelých zábran!!! Už som to v niektorom mojom predošlom článku spomínal, že skúsme prepojiť u automobilu výfukové potrubie so sacím potrubím a odsledujme, aký bude mať výkon motor tohto automobilu. Som presvedčený, že po istom čase, ak ho necháme takto v prevádzke nepretržite, dôjde k jeho poškodeniu a zastaveniu! Som presvedčený, že aj neústale nosenie rúška môže mať po určitej dobe jasné, neblahé následky na naše zdravie.

Vrátim sa k testovanej vzorke, teda k sebe: Klinické 11 mesačné skúšky vykázali jednoznačné výsledky. Za celé obdobie som nemal absolútne žiadne respiračné problémy, žiadne kašľanie, žiadne teploty, žiadna dýchavičnosť a pod. Taktiež je potrebné podotknúť, že táto testovacia „vzorka“, po celú dobu chodí do práce, po ulici, v lete bola na viacerých našich horách, turistami (bez rúšok) preplnenými z rôznych štátov Európy a taktiež sa táto ľudská testovaná „vzorka“ dennodenne stretáva s množstvom známych aj úplne neznámych ľudí – bez rúška!!!

Teda test až do dnešných dní jasne preukázal, že nenosenie rúška neznamená okamžité nakazenie sa akýmkoľvek vírusovým ochorením! Na základe tohto môjho osobného zistenia si dovolím vyjadriť aj takúto laickú teóriu. Myslím si a zároveň je to aj moje presvedčenie, že nosenie rúška všade a stále, môže spôsobovať to, že máme oveľa väčšiu šancu ochorieť na respiračné ochorenie! Ako je to možné? Nuž takto! Myslím si, som o tom vnútorne presvedčený, že tým, že dýchame voľne bez zábran, na dýchacích cestách sa nám nie len že na sliznicu nosohltanu dostávajú jednotlivé vírusy, ale ich voľným výdychom aj z tela dostávame von resp. ich voľným dýchaním na sliznici nosohltanu aj „zabíjame“! Veď prečo všetci odborníci, hlavne na infektológiu, jednoznačne odporúčajú uzavreté miestnosti, kde sa nachádzame, či už v menšom alebo väčšom počte pravidelné a intenzívne vetrať? Nuž jednoznačne preto lebo prívod čerstvého, nového vzduchu pôsobí antivírusovo, teda vírusy sú tým „zabíjané“!!! A preto voľné „vetranie“ nosa, podľa môjho názoru a presvedčenia, dosť značnú časť vírusov na našej nosohltanovej sliznici prirodzene ničí a zabíja!!!

Ďalej som presvedčený, že dlhodobé nosenie rúška všade a vždy, spôsobuje takzvaný inkubačný efekt! Totiž tým, že dýchame dlhodobo cez rúško, nezamedzíme, že sa nám na sliznicu nosohltana nedostane určité množstvo vírusov. Toto množstvo vírusov, by podľa môjho názoru voľné dýchanie značne zredukovalo, zničilo! Avšak tým, že na dýchacích cestách máme nasadenú umelú prekážku, hlavne pri vydychovaní, sa nosohltanová sliznica, na ktorej je usadené určité množstvo vírusov, neustále zvlhčuje, teplým vydychovaným, odkysličeným vzduchom a týmto sa vytvára, už vyššie spomínaný inkubačný efekt, teda „živíme“ si na sliznici nosohltanu všetky vírusy pekne v teple nášho vydychovaného vzduchu a vírusy sa veselo a nerušene množia a množia a množia…

Nuž áno, toto je moja laická teória a na základe môjho osobného 11 mesačného klinického testovania – BEZ RÚŠKA- je aj jednoznačne potvrdená. Teda žiadna konšpirácia!!!

Preto jasne hovorím, že nosenie rúška musí byť na dobrovoľnosti každého jedinca! V žiadnom prípade nezakazovať nosenie rúška, kto chce a myslí si, že mu pomáha chrániť jeho imunitný systém, tak nech sa páči, noste ho, ale zároveň dôrazne hovorím – OKAMŽITE ZRUŠTE povinné nosenie rúška všade a vždy!!! Nemá to absolútne ten efekt o akom hovorí predovšetkým diktátor Igor Matovič! Podľa mňa to má efekt predovšetkým psychologický lebo niektorý na smrť vystrašený jednotlivci (je mi ľúto, že medzi nich patrí veľa mladých a zdravých ľudí) sú presvedčený, že nosenie rúška ich ochráni pred všetkým a všetkými!

Zároveň v povinnom nosení rúška vidím, aj iný efekt. Je to akési Matovičové testovanie, do akej miery sú občania SR poslušní, do akej miery si môže dovoliť nimi manipulovať a keď mu akceptovali nezmyselné povinné nosenie rúška, tak si Igor myslí a je presvedčený, že mu budú akceptovať aj iné jeho despotické, diktátorské príkazy, zákazy a zvrátene chúťky, absolútne potláčajúce ľudskú dôstojnosť!!!

Na záver jedná otázka. Prosím, občan SR, čo si myslíš, prečo nám stúpa v psích AG testovaniach počet infikovaných na dnešný jediný „nebezpečný“ vírus? Je to tým, že rúška nosíme alebo že rúška nenosíme? Ja by som navrhoval odbornú štúdiu, ktorá by mala jasne preukázať, ktorá populácia je najviac postihnutá infikovaním sa vírusom C-19 – tá čo poslušne rúško nosí vždy a všade? Alebo tá, čo ho nosí len tam, kam ho bez neho nepustia?!

Lebo sa mi akosi nechce veriť, že počet infikovaných neustále rastie do nebotyčných výšin a pritom títo ľudia, označení, či už PCR testami alebo psími AG testami, nosia poctivo rúška, ako som sa u jednej celebrity mohol dočítať v „našich objektívnych“ médiách, aj dokonca vo vlastnej domácnosti!!!

A vy, čo ste si zachovali zdravý sedliacký rozum, ale aj tí, ktorí sa o prinavrátenie zdravého sedliackeho rozumu chcete opäť pokúsiť, porozmýšľajte, bez bočných vplyvov, či táto moja osobná klinická skúška môže obsahovať aspoň zrnko nekonšpiračnej pravdy…

 

 

 

 

Zastane sa Z. Čaputová „dobytka“ a okamžite sa obráti na Ústavný súd SR alebo. ..

23.07.2021

…sa na neho vykašle, totálne ho odignoruje, ako obvykle?! Áno, aj ja podľa „naj novinára“ „najobjektívnejšieho“ média, denníka SME.SK, Petra Schutza, patrím medzi ten ním označený ľudský dobytok, ako nás „pekne“ nazval lebo nie som Covid zaočkovaný a urobím maximum, aby som takýmito experimentálnymi vakcínami nebol nikdy zaočkovaný a zároveň odmietam [...]

Protesty 1. septembra 2021 proti dnešnej covidchuntovláde nie sú pomoc ani SMERU-SSD, ani R. Ficovi, ale sebe samému!

22.07.2021

Strach, nekonečný strach tých, čo pred parlamentnými voľbami 2020 za absolútnej pomoci Západnej rozvratnej činnosti a USA administratívy, ale hlavne za pomoci všetkých „mienkotvorných“ médií pôsobiacich na území SR na čele so štátnou RTVS prišli k moci, ako slepé kura k zrnu! Hlavne Igor Matovič, ktorý ani nechcel byť víťazom volieb, ihneď po vyhlásení takmer [...]

S pápežom, len plne zaočkovaní. S Bohom bez rozdielu každý!

21.07.2021

Čítam, počúvam a neverím vlastným ušiam ani očiam, kam až zachádzajú dnešní „slovenskí“ Covidchuntovládcovia. Už im nestačí, že rozdeľujú/segregujú občanov SR na základe svetských, ich Covidchuntovskovládnych parametrov, oni už absolútne bez hanby a bez zábran rozdeľujú občanov SR na veriacich zaočkovaných a na veriacich nezaočkovaných, pričom z tých [...]

DPB / Autobusy / MHD

Cestujúci slovne napadli vodiča bratislavskej MHD, odmietli mať vo vozidle rúško

23.07.2021 16:50

Skupina cestujúcich, najmä v staršom veku, vodičovi vulgárne nadávala. Incident zachytáva video, ktoré sa šíri sociálnymi sieťami.

LGBT / Dúha / Pride /

Verejná ochrankyňa práv Patakyová podporí Dúhový Pride aj tento rok

23.07.2021 16:33

Patakyová ho podporí prejavom na virtuálnom podujatí, ktoré sa uskutoční v sobotu i vyvesením dúhovej vlajky z okna Kancelárie verejného ochrancu práv počas piatka.

Polícia / Kukláči / NAKA /

Otvorená vojna: Inšpekcia vyšetruje elitných policajtov

23.07.2021 16:11

Policajná inšpekcia začala prešetrovať podozrenia o protizákonných praktikách elitných vyšetrovateľov z NAKA a obvinila troch pochybných svedkov zo zločineckej skupiny takáčovcov.

nemecko záplavy povodeň

Silné záplavy by v Európe mohli byť do konca storočia až 14-krát častejšie

23.07.2021 13:52

Dôvodom pre pomalší pohyb búrok by mohla byť rýchlo sa otepľujúce Arktída.