Založ si blog

Matovič vidí dôvod na núdzový stav. Ja NIE ! Čaputová mlčí !

V nadpise uvádzam, že Igor Matovič vidí dôvod na vyhlásenie núdzového stavu. Avšak v médiach sa to prezentuje, že nie Matovič, ale Ústredný krízový štáb (ÚKŠ) vidí dôvod na vyhlásenie núdzového stavu. V poriadku, tak potom nech je zabezpečená absolútna transparentnosť hlasovania tohto krízového štábu SR, ktorý bol zriadený v súvislosti C-19. Je nanajvýš potrebné, aby slovenská verejnosť, občania SR, ktorý vo voľbách dali mandát politikom, aby nás zastupovali v riadení štátu, videli, ako ktorý politik zastúpený v ÚKŠ hlasoval. Zároveň je nanajvýš potrebné, aby občania SR videli, ako hlasujú v tomto ÚKŠ zástupcovia, ktorých si tam nanominovala vláda SR a nie sú priamo volenými zástupcami ľudu a teda logicky nemajú mandát rozhodovať za nás všetkých ! Totiž zloženie ÚKŠ má mať podľa Štatútu ÚKŠ takúto štruktúru – predseda, podpredseda a ďalší členovia. Predseda ÚKŠ je minister vnútra SR – Roman Mikulec a podpredsedami sú minister ZVaEZ SR – Ivan Korčok a minister obrany SR – Jaroslav Naď a členov tohto štábu môže byť od a) až po y). Teda celkový počet krízového štábu môže byť nie „len“ 27, ale podľa rozhodnutia predsedu ÚKŠ,  to môžu byť aj ďalší prizvaní členovia napr. členovia Pandemickej komisie vlády SR !!! (file:///C:/Users/Spravca/Downloads/vlastnymat.pdf) Medzi členmi ÚKŠ môže byť aj zástupca Generálneho štábu ozbrojených síl SR a tým by mohol a mal byť najvyšší veliteľ ozbrojených síl SR a tým je dnes Zuzana Čaputová ! Prečo nesedí aj ona na každom zasadaní tohto ÚKŠ, keď aj, ako ona sama prezentuje, sa naša republika nachádza v stave, kedy sú ohrozené najme životy našich občanov ?! Nesedí tam preto lebo situácia nie je až taká vážna alebo tam nesedí preto, že C-19 nie je až takou hrozbou, ako sa prezentuje?! K Zuzane Čaputovej sa v tejto súvislosti povenujem neskôr v texte.

Takže poznáme zloženie ÚKŠ, tak ako ho predpisuje jeho Štatút, ale nepoznáme jeho menovité zloženie, okrem predsedu a podpredsedov! Prečo ? Ja, ako plnohodnotný občan SR so všetkými ústavnými povinnosťami a ústavnými právami mám právo vedieť, kto mňa, ako občana SR v uvedenom krízovom štábe zastupuje a ako hlasuje pri všetkých rozhodnutiach tohto štábu a hlavne ak sa jedná o núdzový stav ?! Som presvedčený, že jednoznačne ÁNO ! Ale má to jeden háčik resp. poriadne veľký HÁK ! Podľa Čl.6 – Rokovanie ÚKŠ, bod (3) – „Rokovanie ústredného krízového štábu sú neverejné“ !!! Avšak v bode (6) sa píše – „Ústredný krízový štáb rozhoduje v zbore formou uznesenia; na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.“ a v bode (7) – „Uznesenie je záväzné pre predsedu, podpredsedov a ďalších členov ústredného krízového štábu a má odporúčajúci charakter pre vládu.“ Teda z vyššie uvedeného môže nastať aj takáto extrémna situácia – Ústredný krízový štáb zasadne len v počte troch – predseda, podpredsedovia a jeden člen a tým môže byť Igor Matovič. Samozrejme ako zahlasujú ? Nuž zahlasujú za ! A vec je vybavená ! Ďalej v štatúte sa uvádza, že zasadanie ÚKŠ je síce neverejné, ale zápisnica – uznesenie z neho sa už za neverejnú listinu nepovažuje ?! A ďalšia dôležitá vec je, že uznesenie ÚKŠ má pre vládu SR len odporúčací charakter a nie záväzný ! Toľko k ÚKŠ. A teraz prečo ja nevidím dôvod nato, aby bolo nevyhnutné vyhlásiť núdzový stav na území SR ! Nie je preukázané, ktorý C-19 nás ohrozuje, hlavne ak je vedcami-odborníkmi v danej oblasti dokázané, že pôvodný obzvlášť „nebezpečný“ pôvodný „čínsky“ C-19 už neexistuje a zmutoval do niekoľkých mutácií a iba jeden z nich „G“-mutant, je vraj pre naše organizmy nebezpečnejší a nie nebezpečný ! Ďalej nie je preukázané, že na C-19 testujeme správnymi testami a teda nie je preukázané, že výsledky testovania sú správne! Ďalej nie je dokázané, že pozitívne testovaní na C-19 (ktorý?) sú aj chorí a sú pre svoje okolie infekčný! Ďalej, do dnešného dňa nevieme, čo sa deje napr. Lipanoch v Dome pokojnej staroby. Tento Dom pokojnej staroby v Lipanoch bol v médiach uvádzaný, ako veľká senzácia lebo tu bolo na C-19 pozitívne testovaných „až“ 27 ľudí – 8 zamestnancov a 19 klientov. Naozaj to bol ďalší dôkaz, že C-19 opäť z razanciou „úraduje“ ! Ale akosi je okolo tohto Domu ticho ! A kedy že sa tak malo stať ? Nuž podľa informácií vedenia tohto Dómu boli všetci v karanténe už od 5.9.2020 lebo bolo podozrenie na C-19. Následne až po 9 dňoch tam „naklusali“ testovači, teda 14.9. a na druhý deň, 15.9. už mali výsledky, že 27 je pozitívnych na C-19 ! Vedúca Dómu jasne povedala, že žiadny z týchto pozitívne testovaných nepreukazuje žiadne známky respiračného ochorenia. Chvála bohu ! Ale uvedomme si že od 15.9. do dnes 1.10. uplynulo ďalších 15 dní a v Dome spokojnej staroby v Lipanoch je relatívny kľud lebo podľa posledných medializovaných informácií z 25.9., je C-19 na ústupe, už je pozitívne testovaných len 15 osôb. Z tých pôvodných 27 sa niektorí už „vyliečili“ a niekoľko nových pribudlo. Zároveň je dôležitá informácia, že nikto z pozitívne testovaných nejaví známky respiračného ochorenia, ani na C-19 ! Je potrebné si uvedomiť, že sa jedná o starších ľudí u niektorých ďaleko nad 65 rokov ! Toto prečo, ako dobrú správu neuvádza Igor Matovič na svojich „strašidelných“ TB o C-19 ? Nehodí sa mu to do krámu ?!  Nech si každý súdny občan SR odpovie sám.

A teraz k núdzovému stavu. Občania SR prosím neberte tento pojem len tak, na ľahkú váhu. To čo nám prezentujú v médiach čo vlastne núdzový stav znamená a že sa môže prvotne vyhlásiť na 90 dní je len zlomok z toho, čo nám zamlčujú i keď každý kto má záujem si definíciu Núdzového stavu môže na internete vyhľadať – jedná sa o Ústavný zákon č. 227/202 Z.z. s účinnosťou od 02.01.2016 –  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/20160102,  je to Čl. 5. Vláda a „objektívne“ média nám z tohto článku prezentujú len tú časť bod (1), ktorý hovorí kedy vláda môže vyhlásiť núdzový stav. Ostatné odseky nám „zatajujú“ resp. vedome nás o nich neinformujú, tak dovoľte len heslovite – bod (3) – „ V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu:“ – obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia…, uložiť pracovnú povinnosť…, obmedziť výkon vlastníckeho práva…, obmedziť nedotknuteľnosť obydlia…, obmedziť doručovanie poštových zásielok…, obmedziť slobodu pohybu…, obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať…, obmedziť…slobodu prejavu na verejnosti, zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie…, zakázať uplatňovanie práva na štrajk. Tak čo, občan SR, zdá sa ti že toto sú nepodstatné veci a politické zbrane, ktoré by dostal Igor Matovič do svojich rúk aj keď „len“ na 90 dní ! Ale už po prvom núdzovom stave sa zastrájal, že on môže núdzový stav opäť vyhlásiť na druhý deň po skončení predošlého núdzového stavu ! Toto je veľmi nebezpečné, aby sa na Slovensku vyhlásil núdzový stav, hlavne ak nie je preukázané na vedeckom podklade, že sme všetci ohrození na ľudských životoch vírusom C-19, hlavne ak ani sami epidemiológovia a testovači nevedia preukázať na aký resp. ktorý z tých zmutovaných C-19 sme pozitívne tetovaní !!!

A čo sa týka Zuzany Čaputovej, tak tu je celkom legitímna otázka, prečo vo vzťahu k vyhláseniu núdzového stavu mlčí ?! Lebo o tom nič nevie ? Akože, že nevie ! Veď má plné právo sedieť ako člen ÚKŠ na každom jeho zasadnutí ! Nezaujíma ju to ? A akúže hru tu s nami Zuzana Čaputová hraje, keď na svojom FB profile sa dňa 29.9. (v čase, keď Matovič otvorene hovorí o možnosti zavedenia núdzového stavu na území SR) pochválila, že si pozvala k „sebe“  do paláca ministra vnútra Romana Mikulca . Tu nás Zuzana informuje, že okrem iných „dôležitých“ vecí sa s ním zhovárala aj o C-19. Zuzana si všimla, že Roman Mikulec je aj predsedom ÚKŠ a teda sa zhodli na tom, že teraz je vhodný čas na opätovné zriadenie permanentného krízového štábu ! Výborne ! A keďže Zuzana len tak na jedno ucho započula Matovičové zastrájanie sa, že vyhlási (samozrejme ako vláda, aby ma zase niekto neupodozrieval, že som si nenaštudoval, kto vyhlasuje núdzový stav) núdzový stav, tak prečo sa nenapila priamo z prameňa ! Inak povedané prečo sa neopýtala Romana Mikulca, predsedu ÚKŠ na to, aké sú dôvody nato, že sa vôbec uvažuje o vyhlásení núdzového stavu. No a keby Roman Mikulec bol chlap, ako sa patrí, tak by Zuzane Čaputovej odcitoval štatút ÚKŠ a poučil by ju v tom, že ak chce mať informácie z prvej ruky, tak môže byť účastná každého zasadania ÚKŠ, ako jeho legitímna členka. Ale o tom nás Zuzana vo svojom FB statuse neinformuje lebo pre ňu v čase, kedy sa rozhoduje o závažnom politickom kroku, o zavedení núdzového stavu, je najdôležitejšie sa baviť s predsedom ÚKŠ o škodlivých PCB látkach na Zemplíne, o Gudrónových jamách pri obci Predajná. Nehovorím, že environmentalistika nie je dôležitá, ale určite nie dôležitejšia, ako je vyhlásenie núdzového stavu na celom území SR !!!

Takže tak, vážení občania SR. Nebuďme apatický k tomu čo sa okolo nás deje. Nie je pravda, že musíme zniesť všetko čo si vláda zmyslí urobiť s našimi životmi i napriek tomu, že boli zvolení v riadnych, demokratických, legitímnych voľbách. To im vôbec nedáva právo, aby manipulovali s našimi životmi, aby nám niečo nad rámec situácie prikazovali, nakazovali, zakazovali, obmedzovali nás v najzákladnejších ľudských právach a slobodách. Ak im toto dovolíme, tak sa budeme musieť zmieriť s tým, že demokracia je preč a nastala doba temna, doba di

Hospitalizácia Igora Matoviča je nevyhnutná a je celkom určite namieste!

26.11.2020

Myslím to celkom vážne ! A je to na prospech nie len jemu samotnému, ale predovšetkým je to na prospech celej našej spoločnosti. A ako to dosiahnuť ? Nuž presne tak, ako on chce dosiahnuť, aby sa občania SR išli testovať. Teda „dobrovoľne“ – nasilu! Je potrebné Igorovi Matovičovi dať jasnú slobodnú vôľu – buď pôjde dobrovoľne na niekoľko mesiacov na riadne [...]

I privinula Zuzana Igora na svoju politickú hruď, i zbavila ho viny. . .

25.11.2020

Zuzana Čaputová dňa 24.11.2020 učinila „zásadné“ vyhlásenie k občanom SR, k aktuálnej politickej situácií v našom štáte. Stretol som sa z názorom, že ju za toto nemáme už nijako „vyrušovať“ lebo viac už vykonať pre blaho národa nemôže. Naozaj ? Nuž ja som presvedčený, že svojim „zásadným“ vyhlásením ešte viacej situáciu zhoršila. Pozrime sa nato [...]

Zuzana Čaputová, je čas prezuť črievičky za bagandže!

24.11.2020

Aby nedošlo k omylu. Myslím tým prezutie – politické črievičky, za politické bagandže. Zuzana Čaputová, v pozícií najvyššieho ústavného činiteľa SR, už raz politické bagandže na „nohách“ mala. Bolo to po celý čas, keď v nich „chodila“ od svojej inaugurácie 15. júna 2019 do vyhlásenia výsledkov parlamentných volieb 2020 – do 1.3.2020. Začnem však [...]

NAKA

NAKA preverí informácie o údajnej korupcii prokurátorov

26.11.2020 16:48

O údajnom korupčnom správaní sa prokurátorov hovoril Alojz Baránik (SaS). Tvrdí, že môže mať informácie o tom, že prokurátori berú úplatky vo výškach 500 alebo 1000 eur.

Boris kollár

Kollárove návštevy sú vraj v poriadku, v piatok ho prepustia

26.11.2020 16:32

Generálny riaditeľ nemocnice potvrdil, že došlo ku konfliktu medzi sestričkami a priateľkami šéfa Národnej rady.

balistická raketa

Rusko vyskúšalo novú hypersonickú strelu protiraketovej obrany

26.11.2020 16:32, aktualizované: 17:01

Fregata triedy Admiral Gorškov úspešne otestovala protilodnú hypersonickú riadenú strelu 3M22 Cirkon v rámci testov nových zbraní.

November 89

Mikulec: Postup policajtov pri incidente s Gálom a Zajacom na výročie novembra '89 sa preveruje

26.11.2020 15:39

Minister vnútra sa podľa svojich slov o incident zaujíma. Postup bratislavských krajských policajtov je podľa neho predmetom kontroly.