Založ si blog

Lukáš Kyselica – návrat do NR SR neakceptovateľný, neprípustný!

Tlačová beseda Lukáša Kyselicu vyznela v jeho podaní nesmierne arogantne a nafúkane. Áno pripúšťam, že plne v intenciách tajného agenta VOS. Jeho odkaz „novinárom“ a občanom – voličom SR bol – „…čo po mne vlastne chcete, dali ste mi vo voľbách hlasy, tak ma akceptujte ! Mám od vás mandát sedieť v NR SR…! Naozaj Lukáš Kyselica, máte mandát od občanov – voličov SR nato, aby ste sedeli v NR SR ?! Dobre, pripusťme, že áno, ale len ako „šéf tímu Gorila“ a nie ako tajný agent VOS !

Lukáš Kyselica v úvode tejto TB oznamuje verejnosti, že všade kde doteraz pracoval, tak pracoval na základe svojho najlepšieho vedomia a svedomia. A to je už čo za spôsob obhajoby a vysvetlenia podozrení z jasného predvolebného a volebného podvodu ?! Veď každý poctivý občan SR, bez ohľadu na jeho zamestnanie, je povinný pracovať na tej ktorej pracovnej pozícií podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. A tak isto je povinný pracovať poctivo a čestne. Toto Lukáš Kyselica nikto nespochybňuje a ani nenapáda ! Problém nie je vo výkone vašej práce, problém je úplne niekde inde ! Spoločnosť by to nemala v žiadnom prípade akceptovať ! Problém je totiž v tom, že ste porušili, vedome, Ústavu SR, kde sa jasne uvádza v Čl. 77, ods. (1) – „…Funkcia poslanca je nezlučiteľná s výkonom…,…príslušníka ozbrojených síl…“ Chápete Lukáš Kyselica ?! Ak už „nikto“ iný, tak aspoň Vy jediný ste vedeli, že konáte v rozpore z najzákladnejšim zákonom SR – Ústavov SR. Ústava SR je základnou zákonnou „Bibliou“ pre všetkých občanov SR, ktorí si ctia dodržiavanie všetkých zákonov a právnych úprav platných na území SR !!! Vy si neuvedomujete, že ste porušili Ústavu SR ?! A teda ani váš poslanecký sľub nie je možné z tohto pohľadu hodnotiť, ako akt vykonaný v súlade s Ústavou SR ?! Váš mandát by mal byť na základe vyššie uvedeného – neuplatniteľný !!!

Na otázky, ktoré sa týkali jadra problému – prestup z MV SR – Polície SR na MO SR na VOS a jeho pôsobenia vo VOS odpovedal takto drzo a arogantne – „…pán kolega, už som hovoril, že na tieto otázky, takéhoto charakteru, ktoré boli medializované nejakým spôsobom, nebudem odpovedať…“ A keď sa „novinári“ chceli dozvedieť prapodstatu jeho konania, tak Lukáš Kyselica ich usmerňuje – „…ešte raz, poďme klásť otázky iného charakteru…“ To čo mal Lukáš Kyselica na mysli ? Chcel aby sa ho „novinári“ v tejto súvislosti pýtali napr., aké bolo vtedy počasie, keď sa rozhodoval na prestup z MV SR na MO SR ? Alebo sa ho mali pýtať, čo mal na obed v deň, kedy sa rozhodol, že bude kandidovať do NR SR v PV 2020, ako trojka na kandidačnej listine OĽANO, povolaním „šéf tímu Gorila“ ?! Otázky takéhoto charakteru si Lukáš Kyselica predstavoval od „novinárov“ po tom, čo sa na verejnosť prevalila informácia o jeho nezákonnom, protiústavnom konaní ?!

Ďalšie odpovede Lukáša Kyselicu na, pre neho nepríjemné otázky od prítomných „novinárov“ zneli takto obsahovo „vyčerpávajúco“ – „…odpoviem vám na otázky, na ktoré budem chcieť odpovedať…, …to sú zase tie otázky dookola, nejakého iného charakteru…, …no vidíte, to sú zase tie otázky, ktoré boli v médiach publikované…, …ďalšia otázka…, …spýtajte sa ich…“ a pod. arogantné, ignorantské odpovede ! (https://www.ta3.com/clanok/1189086/tb-l-kyselicu-o-dalsom-politickom-posobeni.html)

Môj názor je, že Lukáš Kyselica by sa nemal stať, pre toto funkčné obdobie poslancom NR SR, čo ho vôbec nezbavuje práva, ako občana SR kandidovať v nasledujúcich PV a uchádzať sa znovu o priazeň voličov, ktorí už budú mať o Lukášovi Kyselicovi súhrnne informácie o jeho osobe, ako o osobe uchádzajúcej sa o mandát poslanca nášho jediného Ústavodarného a zákonodarného orgánu – NR SR! Nateraz jeho počínanie v predvolebnej kampani vyznieva ako podvodné voči zainteresovaným inštitúciám pôsobiacich o zabezpečení riadneho zákonného priebehu PV a hlavne voči občanom – voličom SR ! Prečo si to myslím a som o tom presvedčený ? Nuž preto !

Lukáš Kyselica na web stránkach OĽANO v časti kandidátna listina OĽANO pre PV 2020 ( https://www.obycajniludia.sk/kandidatna-listina-2020/) figuruje na mieste č. 3 a v časti profesia má uvedené „šéf tímu Gorila“ – podľa medializovaných verejne dostupných informácií napr. z Denníka N je zrejme, že Lukáš Kyselica na vlastnú žiadosť opúšťa MV SR – Políciu SR definitívne už k 30.9.2019 a svoj odchod oznamuje 30.7.2019. Z uvedeného jasne vyplýva, že opúšťa aj post „šéfa tímu Gorila“ a teda na kandidátke OĽANO je pri jeho profesií uvedená jednoznačná lož ! A keďže práve v dobe, keď sa verejnosti predstavovali jednotliví kandidáti na poslancov NR SR, bol mediálny a opozičný hon na SMER-SD a jeho predsedu Roberta Fica v plnom prúde, na svojom vrchole a preberá sa jediná otázka z Dzurindovej kauzy „Gorila“, čo robil Robert Fico v bratislavskom byte na Vazovovej ulici okrem pitia koly, tak OĽANO prichádza s informáciou, že budú mať na svojej kandidátnej listine človeka, ktorý je prezentovaný, ako „šéf tímu Gorila“ a pritom je to zjavná lož ! Je to lož, ktorá má nie celkom informovaného voliča uviesť do omylu a presvedčiť ho o tom, že takýto kandidát, keď sa dostane do NR SR, bude jednoznačným, zanieteným bojovníkom proti SMER-SD a Robertovi Ficovi a volič má v ňom a v OĽANO istotu, že pôjdu „mafiánom, zlodejom, vrahom“ po krku a v prípade účasti vo vláde, s nimi aj riadne, na základe „zákona“ zatočia – „…tíško seďte doma, šúchajte nožičkami a čakajte kedy si po vás príde NAKA…“ No povedzte, kto by na základe takýchto „istôt“ „Zmeny“ a takéhoto povolania, profesie, nevolil Lukáša Kyselicu ?!

Zaujímavou otázkou ostáva aj skutočnosť, že na oficiálnych stránkach Štatistického úradu SR (https://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2020/sk/download.html) – Zoznam kandidátov politických strán pre PV 2020, Lukáš Kyselica v časti „Zamestnanie“, teda nie ako v prípade kandidátnej listiny OĽANO „Profesia“, má uvedené – „expert na vyšetrovanie závažných zločinov“ ! Je a bola toto v tej dobe pravda ?! Nuž asi tiež nie, keď Denník N vo svojom článku zo dňa 27.7.2020 ( https://dennikn.sk/slovensko/page/3/?ref=list) tvrdí, že v tej dobe bol zamestnaný na MO SR, ako riadne platený tajný agent VOS z daní a odvodov nás všetkých, riadne, poctivo pracujúcich občanov SR!

Lukáš Kyselica tvrdí, že má plné právo sa opätovne vrátiť do lavíc NR SR, pretože má silný mandát od voličov. Áno má pravdu. V PV 2020 získal ako trojka na kandidátnej listine OĽANO, ako „šéf tímu Gorila“ resp. „expert na vyšetrovanie závažných zločinov“ pekných 119185 preferenčných hlasov. Avšak, keby sa verejnosť dozvedela túto informáciu, možno aj prostredníctvom Denníka N, ešte pred konaním volieb, dostal by Lukáš Kyselica od občanov – voličov SR tiež toľko preferenčných hlasov ? Ja tvrdím, že nie a dokonca si dovolím mať názor, že jeho volebný výsledok by bol „0“, slovom „NULA“ preferenčných hlasov, pretože podľa Ústavy SR by nemal právo kandidovať za poslanca NR SR !!! OĽANO by prišlo o 119185 preferenčných hlasov Lukáša Kyselicu a ktovie o koľko hlasov by prišlo celé OĽANO, ak by sa ešte pred PV 2020 prevalila informácia, že Igor Matovič so svojou kandidátnou listinou svojich potenciálnych voličov klame a zavádza a chcel ich uviesť do omylu a pritom vedome porušuje Ústavu SR !!! Igor Matovič jednoznačne musel vedieť, kde v tej dobe Lukáš Kyselica pôsobí a keď o tom nevedel, tak ho samotný Lukáš Kyselica oklamal a teda by sa mal teraz Igor Matovič od jeho osoby zásadne a principiálne dištancovať a dať od neho svoje „čisté“ politické ruky preč ! Igor Matovič to neurobil, ba naopak, po informácií v Denníku N o tejto Kyselicagate afére, si nechá vyhotoviť fotografiu spoločne s Lukášom Kyselicom a ministrom vnútra Romanom Mikulecom a s infantilným komentárom, k celej záležitosti to zavesí na svoj facebookový profil (https://www.facebook.com/igor.matovic.7), s názvom „HRDINA ODCHÁDZA“! A čo tým mal Igor Matovič na mysli ? Že odchádza len s postu štátneho tajomníka na MV SR alebo, že odchádza definitívne, teda aj s postu poslanca NR SR ?! To sa z tohto jeho statusu nedozvedáme !

A čo si o tom myslí poslanec NR SR za OĽANO Peter Cseh, ktorý nastúpil do NR SR potom, čo „šéf tímu Gorila“ bol OĽANO delegovaný na post štátneho tajomníka MV SR ?! Peter Cseh kandidoval za OĽANO v PV 2020 z 54 miesta a v kolónke profesia resp. zamestnanie mal uvedené „umelec“ a to bola v tom čase pravda – ART Studio-Peter Cseh – http://umelecka-keramika.sk/78-keramiacka-gula. Teda Peter Cseh nepodvádzal, nezavádzal svojich voličov a dosiahol volebný výsledok na úrovni 1678 preferenčných hlasov. Prečo sa „objektívne“ média neopýtajú aj Petra Cseha, čo si myslí o tom, žeby mal svoj riadne získaný mandát od voličov, prenechať „tajnému agentovi“ VOS a „šéfovi tímu Gorila“ ?! Naozaj jeho verejné, slobodné stanovisko by ma zaujímalo !

Myslím si, že som vyššie v texte opísal dostatok argumentov nato, aby NR SR ako celok (koalícia, opozícia) odmietla Lukáša Kyselicu, ako poslanca NR SR, ktorý svoj mandát získal v rozpore s Ústavou SR /ČL.77, ods.(1)/ a to tým spôsobom, že sa Lukáš Kyselica sám vzdá mandátu poslanca NR SR podľa Ústavy SR Čl. 81a – Mandát poslanca zaniká, bod b) – vzdaním sa mandátu ! Pravda, ak sa do toho všetkého „nezatiahnu“ iné inštitúcie SR, aby na Lukáša Kyselicu vyvinuli verejný tlak vo verejnom záujme – vlastný poslanci, poslanci koalície, média, predseda vlády a vláda ako taká, Ústavný súd a v neposlednom rade hlavne média, tak Lukáša Kyselicu budeme musieť strpieť ako poslanca NR SR, „riadne“ občanmi zvoleného za poslanca NR SR počas celého funkčného obdobia tejto (ne)vládnej koalície !

Ako sa cítiš občan SR z takejto „Zmeny“, ktorá nastala po PV 2020 ?! Ja osobne sa cítim byť podvedený a uvedený do omylu !!! Pre mňa osobne, na základe vyššie uvedeného môjho názoru, ale aj dokázateľných skutočnosti, okolo osoby Lukáša Kyselicu, sú výsledky posledných PV neakceptovateľné a mali by byť anulované, rozpustením NR SR !!!

Zastane sa Z. Čaputová „dobytka“ a okamžite sa obráti na Ústavný súd SR alebo. ..

23.07.2021

…sa na neho vykašle, totálne ho odignoruje, ako obvykle?! Áno, aj ja podľa „naj novinára“ „najobjektívnejšieho“ média, denníka SME.SK, Petra Schutza, patrím medzi ten ním označený ľudský dobytok, ako nás „pekne“ nazval lebo nie som Covid zaočkovaný a urobím maximum, aby som takýmito experimentálnymi vakcínami nebol nikdy zaočkovaný a zároveň odmietam [...]

Protesty 1. septembra 2021 proti dnešnej covidchuntovláde nie sú pomoc ani SMERU-SSD, ani R. Ficovi, ale sebe samému!

22.07.2021

Strach, nekonečný strach tých, čo pred parlamentnými voľbami 2020 za absolútnej pomoci Západnej rozvratnej činnosti a USA administratívy, ale hlavne za pomoci všetkých „mienkotvorných“ médií pôsobiacich na území SR na čele so štátnou RTVS prišli k moci, ako slepé kura k zrnu! Hlavne Igor Matovič, ktorý ani nechcel byť víťazom volieb, ihneď po vyhlásení takmer [...]

S pápežom, len plne zaočkovaní. S Bohom bez rozdielu každý!

21.07.2021

Čítam, počúvam a neverím vlastným ušiam ani očiam, kam až zachádzajú dnešní „slovenskí“ Covidchuntovládcovia. Už im nestačí, že rozdeľujú/segregujú občanov SR na základe svetských, ich Covidchuntovskovládnych parametrov, oni už absolútne bez hanby a bez zábran rozdeľujú občanov SR na veriacich zaočkovaných a na veriacich nezaočkovaných, pričom z tých [...]

Mária Kolíková

Parlament odklepol lehotu pri trvaní kolúznej väzby

23.07.2021 17:42

Úpravu schválili 77 hlasmi.

DPB / Autobusy / MHD

Cestujúci slovne napadli vodiča bratislavskej MHD, odmietli mať vo vozidle rúško

23.07.2021 16:50

Skupina cestujúcich, najmä v staršom veku, vodičovi vulgárne nadávala. Incident zachytáva video, ktoré sa šíri sociálnymi sieťami.

LGBT / Dúha / Pride /

Verejná ochrankyňa práv Patakyová podporí Dúhový Pride aj tento rok

23.07.2021 16:33

Patakyová ho podporí prejavom na virtuálnom podujatí, ktoré sa uskutoční v sobotu i vyvesením dúhovej vlajky z okna Kancelárie verejného ochrancu práv počas piatka.

Polícia / Kukláči / NAKA /

Otvorená vojna: Inšpekcia vyšetruje elitných policajtov

23.07.2021 16:11

Policajná inšpekcia začala prešetrovať podozrenia o protizákonných praktikách elitných vyšetrovateľov z NAKA a obvinila troch pochybných svedkov zo zločineckej skupiny takáčovcov.