Všimne si Čaputová aj dnešný pamätný deň alebo je to pre ňu pranič znamenajúca historická banalita? !

22. júna 2022, ferro, Nezaradené

Dnešný pamätný deň ma názov BARBAROSSA!

V nadväznosti na môj dnešný prvý článok, prinášam v súvislosti s Čaputovou, aj tento môj názorový postreh.

Včera sa Čaputová pokrytecky vyznala k pamätnému dňu 21.6.2022, ako k 31. výročiu pokojného, nenásilného odchodu sovietskych vojsk z nášho územia, z územia bývalého Česko-Slovenska.

Píšem o tom tu – https://ferro.blog.pravda.sk/2022/06/22/caputovej-pokrytectvo-nema-konca-kraja/

Dnes 22.6.2022 je to presne 81 rokov, kedy nacistické Nemecko, hitlerovské Nemecko, po tom, čo si už stihlo do tohto dátumu, aj vojenským násilím, podrobiť väčšinu Európy, napadlo zradne, nič netušiaci Sovietsky zväz!

Nacistická proti slovanská brutálna akcia niesla názov BARBAROSSA a začala sa 22.6.1941!

Áno, hitlerovské, nacistické vojská ničivou, brutálne agresívnou vojenskou akciou zasiahlo a vstúpilo na zvrchované územie Sovietskeho zväzu, bez akejkoľvek výstrahy resp. upozornenia. Toto robia len zbabelci alebo zákerní ľudia!

Jediný kto tieto nacistické vojska na vtedajšom území Sovietskeho zväzu  vítal/vítali, boli Ukrajinci na čele s akýmsi Stepanom Andrijovyčom Banderom a boli nacistom všemocne nápomocní pri oveľa brutálnejšom zabíjaní Rusov, Poliakov atď. ako to robili samotní nemeckí nacisti, že aj samotným nacistom sa z toho obracal žalúdok a nechceli to vidieť!  A dnes sa vyznamenaniami Banderu na Ukrajine oficiálne vyznamenávajú akýsi novodobí „demokratickí“ „hrdinovia“, fakty tu – https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/304165-bandera-rozdeluje-ukrajincov/

Toto sú historické fakty a je potrebné si to poriadne naštudovať a nie hneď zakazovať, mazať, blokovať…!

Tak sa Čaputovej pýtam – pripomenie si aj tento historický fakt a tento naozaj veľmi dôležitý, s pohľadu vývoja II. sv. vojny, naozaj pamätný deň, na ktorý by sme tiež nemali nikdy zabudnúť?

Pripomenie si ho napr. takým FB statusom, aký včera pokrytecky napísala na 31. výročie kľudného, nenásilného odchodu sovietskych vojsk z nášho územia, bývalého Česko-Slovenska?!

Podľa mňa nie!

Nie preto lebo toto už nezapadá do „jej“ mozaiky proti ruskej nenávistnej rétoriky a činov ruka v ruke s USA administratívou a Bruselskou byrokraciou, bruselským proti ruským diktátom?!

Napíše Čaputová srdcervúci FB status o Barbarosse a napíše v ňom aj to, že nacistické vojská z územia Sovietskeho zväzu neodišli dobrovoľne, nenásilne, ale musel celý sovietsky ľud sa zomknúť a nacistického votrelca za cenu obrovských ľudských strát zo svojej zeme vyhnať a hnať ho až ta domov, pred nacistický Bundestag, pardon vtedy to bol Reichstag, kde 30. apríla 1945 na jeho najvyšší bod, hrdinskí sovietski vojaci, hrdinsky vyvesili vlajku Sovietskeho zväzu?!

Nuž dobre, tak ja jej pomôžem a tentoraz jej to napíšem ja, stačí len skopírovať a zavesiť ako svoj FB status na svoju FB stránku https://www.facebook.com/zcaputova

Ale aby som zase nerobil zo seba až tak dobrého pisateľa ako je ona sama resp. tí čo jej poniektoré statusy píšu, tak som použil ten jej včerajší o 31. výročí odchodu sovietskych vojsk z nášho územia a upravil som ho resp. som ho našil na 81. výročie pamätného dňa, v súvislosti s nacistickou vojenskou akciou voči Sovietskemu zväzu, ktorý pripadol na deň 22.6.2022 – nech sa páči – „Už 81. raz si ako pamätný deň pripomíname 22. jún 1941 – dátum, keď územie bývalého Sovietskeho zväzu napadli vojska hitlerovského nacistického Nemecka. Až po definitívnej porážke týchto nemeckých nacistických okupačných vojsk sa zavŕšili zmeny, ktoré začali silnou proti sovietskou ofenzívou voči tomuto nemeckému nacistickému tyranovi. Až vtedy, po tomto, sme svoju vlasť mohli považovať za slobodnú. Zásluhu na tom mal aj Prvý česko-slovenský armádny zbor pod vedením Ludvíka Svobodu ako aj hrdinského slovenského ľudu počas SNP, kde významnú úlohu zohral, okrem iných, aj budúci prezident ČSSR Gustáv Husák a chcem im za to i dnes vyjadriť uznanie a vďaku.

Nacistické vojská pod kódovým označením Osi, vstúpili na zvrchované územie ZSSR počas tragického rána o 3:15 v oblasti Brestu 22.6.1941, v snahe pošliapať, zničiť Sovietsky zväz, sovietsky ľud a doslova ho udusiť silou. Mal to byť ich trvalý pobyt na území Sovietskeho zväzu, ale chvála bohu a vďaka hrdinskému sovietskemu ľudu, to bol pobyt len krátky a dočasný, vydobytý sovietskou statočnou krvou.

Kus nádeje z tejto historickej skúsenosti spred 81 rokov však hovorí, že sloboda sa dá potlačiť len dočasne a že nepochybne príde deň, kedy zo sveta odíde posledný, akýkoľvek vojak.“

 

Nuž uvidím či sa Čaputová nechá inšpirovať a spomenie si aj na pamätný deň, deň nemeckej nacistickej agresie voči Svetskému zväzu, na deň 22. jún 1941!!!

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Oper%C3%A1cia_Barbarossa

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzty%C4%8Den%C3%AD_vlajky_nad_Reichstagem

https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%BD_%C4%8Desko-slovensk%C3%BD_arm%C3%A1dny_zbor_v_ZSSR

https://sk.wikipedia.org/wiki/Stepan_Andrijovy%C4%8D_Bandera