Založ si blog

Opäť ďalší brutálny útok médií na poslanca Parlamentu SR, bez poskytnutia všetkých informácií!

Je na čase, aby dnešná Vláda SR začala konečne vládnuť tvrdou demokratickou rukou!

Čo to znamená vládnuť tvrdou demokratickou rukou?

Nuž nič viac, nič menej, ako si začať naplno plniť svoje PVV a tieto plnenia riadne skrze, minimálne novú STVR, obyvateľom SR vysvetľovať!

Opäť sa tu roztrhlo mediálne vrece s brutálnym osočovaním poslanca Parlamentu SR MUDr. Petra Kotlára za to, že si dovolil za Slovenskú republiku nepodpísať žalárny dokument WHO, akúsi novú Pandemickú zmluvu.

A opäť média tzv. hlavného prúdu, pre mňa osobne média hlavného prúdu šírenia dezinformácií a dezinterpretácií, bez toho, aby sa týmto krokom Kotlára zaoberali seriózne, aby si naštudovali o čom je táto pandemicka dohoda, tak bezhlavo búšia do Kotlára, že on bude zodpovedný za to, že ak v budúcnosti vypukne na svete opäť „náhodná“ pandémia, tak my tu na Slovensku pokapeme ako prvý lebo nás WHO pred pandémiou neochráni!

Toto sú čo za bludy?!

Nuž ale pekne po poriadku.

Aktualiy.sk (a nie len oni!) priniesli takúto informáciu (dezinformáciu, dezinterpretáciu, manipuláciu!) – „Hanba, Slovensko zostane osamotené. Odborníci vysvetľujú, čo spôsobí odmietnutie zmluvy s WHO“ – https://www.aktuality.sk/clanok/DMjaqFF/hanba-slovensko-zostane-osamotene-odbornici-vysvetluju-co-sposobi-odmietnutie-zmluvy-s-who/

A samozrejme opäť dali hlavne priestor MUDr. Petrovi Sabakovi, ktorý bol jednou z hlavných tvári „pandémie“ C-19 a do dnes sa Slovákom neospravedlnil za to, že nepripustil žiaden iný názor napr. na pôvod C-19, že to nebol čisto prírodný produkt, ale ako dnes priznávajú už aj samotní Američania (USA), že je to produkt biochemikov, amerických biochemikov v čínskom výskumnom ústave vo Wuchane a že z neho „náhodne“ unikol!

Áno, ten Sabaka, ktorý sa Slovákom neospravedlnil za to, že keď bolo jasné, že aj C-19 je liečiteľný dovtedy bežne známymi liekmi, ale aj humánnym Ivermektínom, tak on tvrdil opak, že takýchto medikamentov nie to!

A áno, ten Sabaka, ktorý sa Slovákom neospravedlnil za to, že aj on ich doslova hnal do takmer povinného experimentálneho covid očkovania USA vakcínou Pfizer, o ktorej aj on tvrdil, že to je predsa sloboda!

Dnes je jasné, že to bol nezmysel, blud…

Aktuality.sk mile radi citujú Sabaku, ktorý k tejto téme povedal aj toto – „Infektológ Peter Sabaka sa pre Aktuality.sk vyjadril, že Pandemicka zmluva v prvom rade rieši uľahčenie výmeny informácií, zdieľanie výsledkov výskumu, ale aj zjednodušuje nákup liekov, prípadne vakcín. „Ak by došlo k novej pandémii, čo je možné, mohla by tá zmluva pre nás znamenať výhodu. Má totiž odstraňovať problémy, na ktoré sa narazilo v prípade pandémie COVID-19,“

Naozaj?

V novej pandemickej zmluve ide len o toto?

Nuž teda ja sa budem riadiť inými faktami, oveľa dôležitejšími, z iného oveľa bližšieho zdroja k tejto téme, ako tie, čo nám tu zase hovorí Sabaka.

A budem čerpať priamo z oficiálnej stránky WHO, kde sa o riešení novej celosvetovej pandémii, v novej Pandemickej zmluve, hovorí hlavne toto – „V historickom vývoji sa Svetové zdravotnícke zhromaždenie, výročné zasadnutie 194 členských krajín Svetovej zdravotníckej organizácie, dnes dohodlo na balíku kritických zmien a doplnení Medzinárodných zdravotných predpisov (2005) (MZP) a prijalo konkrétne záväzky na dokončenie rokovaní o globálnu dohodu o pandémii najneskôr do jedného roka a možno aj v roku 2024. Tieto kritické opatrenia boli prijaté s cieľom zabezpečiť, aby boli vo všetkých krajinách zavedené komplexné, robustné systémy na ochranu zdravia a bezpečnosti všetkých ľudí na celom svete pred rizikom budúcich ohnísk a pandémií.“ – https://www.who.int/news/item/01-06-2024-seventy-seventh-world-health-assembly—daily-update–1-june-2024

Číta Sabaka a jemu podobní tieto riadky pozorne a s porozumením!

Aj všetky dezinfo média, ktoré si tu na Slovensku hrdo hovoria, že sú hlavným mediálnym prúdom?

Takže ešte raz – WHO v novej Pandemickej zmluve hovorí všetkým štátom, ktoré túto zmluvu podpíšu, že ak si WHO zmyslí, že vyhlási celosvetovú pandémiu, tak vo všetkých týchto signatárskych štátoch WHO nastolí – „robustné systémy na ochranu zdravia

Nuž teda ja tieto, nám už z predošlej covid „pandémie“ známe robustné systémy na ochranu zdravia našich obyvateľov, pripomeniem, ak by náhodou mal niekto krátku pamäť!

Pamätám si, že v čase covid WHO „pandémie“, teda v rokoch 2020-2022, som bol riadnym držiteľom slovenského dokladu totožnosti, podotýkam podľa našich právnych predpisov platného, ktorý sa u nás stále ešte volá – Občiansky preukaz!

Podľa našej legislatívy Zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch, je tento hlavne podľa – § 2 Občiansky preukaz, ods.(1) toto – „Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky (ďalej len „občan“) preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky (ďalej len „štátne občianstvo“) a ďalšie údaje uvedené v občianskom preukaze podľa tohto zákona.“

A ďalej podľa – Údaje v občianskom preukaze – § 3, ods. (1) aj a hlavne toto – „Občiansky preukaz obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, štátne občianstvo, dátum a miesto narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu občana, ktorému bol vydaný občiansky preukaz (ďalej len „držiteľ“), dátum vydania a dátum skončenia platnosti občianskeho preukazu, miesto vydania a strojovo čitateľné údaje, ktoré sú číselným vyjadrením vybraných údajov v strojovo čitateľnej zóne. Občiansky preukaz obsahuje zobrazenie podoby tváre a zobrazenie podpisu držiteľa, ktoré musí zodpovedať priezvisku alebo menu a priezvisku držiteľa v ľubovoľnom poradí. Občiansky preukaz neobsahuje podpis, ak občan nie je spôsobilý sa podpísať.“

A toto všetko v čase Covid WHO pandémie mi bolo na Slovensku nič platné! S takýmto „zdrapom papiera“ resp. „zdrapom“ identifikačnej kartičky, som sa nemohol nikam dostať!

Ale ak som bol držiteľom akéhosi nad certifikátu pod celosvetovým WHO názvom – Covid pas – tak som mohol všade! Ale musel som byť minimálne 48 hodín AG covid negatívne testovaný alebo 72 hodín PCR covid negatívne testovaný a najlepšie bolo ak som bol plne covid experimentálne zaočkovaný…Tento Covid pas neobsahoval ani moju podobizeň, takže mohol som mať bársaký covid Pas, pod bárs akým menom, hlavne že na ňom bolo napísané – Covid negatívny! A priepustka na akú takú slobodu bola v suchu!

Pozri napr. TU – https://www.aktuality.sk/clanok/891663/koronavirus-kde-vsade-potrebujeme-negativny-test/

Zároveň som bol v tej dobe aj držiteľom Cestovného pasu, s ktorým som bol dovtedy oprávnený vycestovať do drvivej väčšiny štátov sveta bez akýchkoľvek ďalších listín, certifikátov, iných pasov resp. „pasov“.

Ale WHO ma zase, podľa ich slov – robustne – zastavilo!

Lebo nad Cestovný pas bol opäť povýšený akýsi WHO – Covid pas !

Takže riadny Cestovný pas mi bol na nič!

Sám o sebe to bol zdrap papiera lebo tento vydával „len“ slovenský štátny orgán, ale akýsi Covid pas, akýsi papierik, ktorý mi vydali po vyšprtaní sa v mojom nosohltane, hoci kde na ulici pod „honosným“ názvom MOM (mobilné odberové miesta), kde som ani len netušil, kto mi takýto „vysokoodborný medicínsky“ zákrok vykonáva,  tak ten ma oprávňoval cestovať po celej našej galaxií aj mimo nej!

Takže tieto dva príklady ma oprávňujú napísať, že MUDr. Peter Kotlár tým, že sa za nás Slovákov, za našu drahú a milovanú Slovenskú republiku, nepodpísal pod takýto genocídno-diktátorsky pamflet WHO, je v mojich očiach nie hanbou národa, ale celkom iste hrdinom nášho národa!

Pod takýto pamflet by som sa ja osobne tiež nikdy nepodpísal!

Apropo.

Keď sme už pri texte tejto novej pandemickej zmluvy WHO, je v nej aj text, v ktorom sa píše, že všetky štáty, ktoré podpíšu túto novú pandemickú zmluvu, sa plne zaväzujú aj k tomu, že na území ich štátu sa zakazuje výskum takýchto pre ľudstvo nebezpečných vírusov v akej koľvek podobe?

Prečo tam nie je aj takáto formulácia?!

Lebo áno, na svete môže vypuknúť akákoľvek pandémia ale nemala by vypuknúť pandémia z vôle niektorých pomätencov, presne ako to je/bolo, aj v prípade C-19 – pozri USA a Fauci!

Pozri napr. TU – https://standard.sk/541488/fauci-otocil-opatrenia-o-rozostupoch-sa-jednoducho-objavili-unik-koronavirusu-z-laboratoria-nie-je-konspiracia alebo aj TU – „Masový vrah Fauci sa priznal: Nariadenia Covid opatrení boli svojvoľné a vymyslené“

https://cz24.news/masovy-vrah-fauci-sa-priznal-nariadenia-covid-opatreni-boli-svojvolne-a-vymyslene/ a ešte aj TU – „Dr. Fauci vypovedal pod prísahou: zavedenie rúšok a lockdownov nevedel vedecky zdôvodniť“ – https://www.epochtimes.sk/dr-fauci-vypovedal-pod-prisahou-zavedenie-rusok-a-lockdownov-nevedel-vedecky-zdovodnit_8324.html

STAČÍ???

Takže záver je jednoznačný.

Keď bude plne funkčná nová STVR, tak pevne verím, že sa na túto tému objaví riadna odborná viacnázorová diskusia, v ktorej sa povenujú nie len tomu, že sa náš zástupca pod takúto novú Pandemickú zmluvu WHO nepodpísal, ale že sa rozoberú detaily tejto zmluvy, prečo ju v takejto podobe nebolo možné podpísať a hlavne, aby sa v tejto diskusií jasne a zreteľne odkrylo, kto hlavne stojí za dnešnou WHO, kto jú najviac financuje…

Pozri TU – oficiálna stránka WHO – https://www.who.int/about/accountability/results/who-results-report-2022-mtr/budget-implementation

Z tejto správy jasne vyplýva to, že v rokoch 2022-2023 najviac financovali WHO USA – 1,155 miliárd US dolárov.

Na druhom mieste je to Nadácia Billa a Melindy Gatesových – 809,1 miliónov US dolárov!

Tu sa pýtam, to sú Bill a Melinda Gatesovi naozaj takýto dobrosrdečný, že z vlastných súkromných zdrojov dotujú WHO takmer miliardou US dolárov a nič za to nechcú?!

Nože, koľko oni zarobili na ostatnej Covid „pandémií“?

Lebo určite neprerobili!

Takže na dnes k tejto téme „len“ toľko a prajem MUDr. Petrovi Kotlárovi, aby v nastúpenom trende nielen zotrval, ale aby už konečne,aj demokraticky pritvrdil lebo aj preto ho Slováci volili!!!

Biden verí Putinovi a povzbudzuje ho do konečného víťazstva, Trumpa si vybral za svoju pravú ruku!

12.07.2024

A takýto človek vraj „vládne“ svetu? A takémuto človeku sa EÚ klania? Naozaj toto už ani nie je smiešne! Toto je tragédia, ktorá môže ľudstvo veľmi mrzieť! Toto je na hlboké zamyslenie sa! Je nemysliteľné, aby človek s tak ťažkým mentálnym postihnutím, aké s najväčšou pravdepodobnosťou má „prezident“ USA Joe Biden, bol ten, ktorého budú poslúchať [...]

Samit NATO Washington 2024 – spolok mierotvorcov alebo kazisvetov?

11.07.2024

Hneď na úvod celkom jasne napíšem, že ak by to bolo v mojej moci, tak by som okamžite z tohto spolku stiahol Pellegriniho aj Blanára a nechal by som tam za SR len tých najnižšie protokolárne postavených z nášho rezortu zahraničnej diplomacie, ktorý by tam boli pro forma! Z obsahu článku jasne vyplynie prečo. Ale pekne po poriadku. Vo Washingtone prebieha stretnutie NATO, [...]

Bola to Moskva alebo Kyjev? A opäť ani len náznak elementárnej zdržanlivosti!

10.07.2024

Isteže dňa 24.2.2022 to bola Moskva, ktorá vojensky vstúpila na územie Ukrajiny. O tom niet pochýb ani sporu. Spor nie je ani v tom, že tak učiniť nikdy nemala. V čom spor však je, či to bola akcia vyprovokovaná alebo nevyprovokovaná. Ale toto tu dnes riešiť nejdem. V dnešnom článku sa povenujem tomu, že tu máme opäť niečo, čo sa na území Ukrajiny nikdy stať nemalo [...]

Donald Trump

Streľba na Trumpa, agenti tajnej služby ho krvavého stiahli z pódia. Strelec je mŕtvy

14.07.2024 00:36, aktualizované: 02:04

Na predvolebnom mítingu Donalda Trumpa v Pensylvánii zazneli zvuky výstrelov, následne zakrvaveného exprezidenta odviedli bezpečnostné zložky z pódia.

Election 2020 Debate

Senátor Sanders podporil Bidena, označil ho za najsilnejšieho súpera pre "demagóga a patologického klamára" Trumpa

13.07.2024 20:25

Keď sa demokrati zjednotia a nenechajú sa "rozptýliť", Biden podľa neho vyhrá.

Elon Musk

Musk prispel na Trumpovu kampaň, nie je jasné koľko, uvádza agentúra Bloomberg

13.07.2024 19:50

Miliardár daroval peniaze jednej z organizácií, ktorá sa usiluje o znovuzvolenie amerického exprezidenta.

bane, uhlie, banník. baňa.

Poľský baník uväznený pod zemou viac než 48 hodín bol nájdený živý

13.07.2024 19:06

Baňu Rydułtowy vo štvrtok ráno okolo 08.00 h. v hĺbke približne 1 200 metrov zasiahli silné otrasy.