Š. Harabin ako člen Súdnej rady SR? Skvelá správa pre Slovensko a slovenskú justíciu!

23. apríla 2024, ferro, Nezaradené

Ej ale prskajú!

Ako tá mačka, ktorá sa bojí – zhrbí sa, naježí sa a prská!

SNS navrhuje za člena Súdnej rady SR (SRSR) JUDr. Štefana Harabina.

Má SNS na to právo?

Jasné, že má!

A kto najviac prská na strane tých, čo najviac za ostatné tri a pol roka, čo boli pri moci hrôzovlády od Matovičovej po Ódoro-Čaputovskej, mediálne chránili tie nezákonnosti, ktoré tu boli páchané a napáchane?

Nuž áno, Denník N a jeho „investigatívna novinárka“ Monika Tódová, ktorá tento návrh SNS, už len samotným názvom svojho článku, takto „demokraticky a mediálne (len mediálne?) nezaujato“ okomentovala – „Zvrhlá nie je naša kultúra, ale nápad nominovať Harabina do súdnej rady“ – https://dennikn.sk/3954437/newsfilter-zvrhla-nie-je-nasa-kultura-ale-napad-nominovat-harabina-do-sudnej-rady/

Takže podľa „mediálnej demokratky“ M. Tódovej, je demokratická nominácia zvrhlosť!

A má Monika dôvod takto na Harabinovu nomináciu na člena SRSR prskať?

Nuž objektívne priznávam, že má, aj keby mať nemala, keď sa považuje za nestrannú „žurnalistku“.

Má a pravdepodobne predovšetkým za toto – https://www.youtube.com/watch?v=D-ZJU0hR07k&ab_channel=%C5%A0tefanHarabin

Tu sa Š. Harabin vyjadril jasne a ostro na fakt, keď vyplávalo na povrch, že vzťah sudkyne resp. „sudkyne“ Pamely Záleskej a novinárky resp. „novinárky“ Moniky Tódovej, nie je len rýdzo profesionálny na úrovni predstaviteľ súdnej moci a nestranný novinár, ale je hlavne na úrovni veľmi blízkej – intímnej.

Do toho by nás nič nebolo, keby nebolo keby!

Keby M. Tódová nepísala politicky „nezaujaté“ články výhradne proti jednému politickému subjektu, proti jednej politickej názorovej skupine, ktorá bola a stále je v príkrom rozpore s jej mediálne-politickou „nestrannosťou“!

A hlavne za čias „kauzy“ Threema, kedy tie naj informácie aj a hlavne zo živých spisov mala k dispozícií výhradne Monika, mala na tieto „investigatívne“ informácie, akúsi mediánu exkluzivitu a to až do takej miery, že dokonca aj „verejnoprávna“ RTVS sa vo svojich „nezaujatých a objektívnych“ správach neraz odvolávala na Monikine „odhalenia“, aj napr. takto – „Denník N priniesol nové skutočnosti v kauze Threema…“

No a za Denníkom N nebol nik iný, ako práve Monika. Tá Monika, ktorá dnes na nomináciu Harabina za člena SRSR prská hádam najviac.

Totiž Š. Harabin v predmetnom videu okrem iného povedal aj tieto úvodné slová – „…sudkyňa Záleská a novinárka Tódová, sa ocitli v jednej posteli v penzióne v Tatrách. To je znepokojujúce nie len z mravného hľadiska, ale aj preto, že Tódová píše články, v ktorých prináša informácie zo živých spisov. Z nepochopiteľných dôvodov už tri roky sa to toleruje…“

Hádam, ako ukážka, aj stačilo.

Stačila takáto malá ukážka z videa Harabina na kauzu Záleská-Tódová.

Hlavne ten záver je najdôležitejší, kde sa Harabin pozastavuje nad tým, že už niekoľko rokov sa toleruje to, že Tódová prináša vo svojich „investigatívnych“ článkoch informácie zo živých spisov, ku ktorým by novinár nemal mať žiaden, ešte raz, žiaden prístup!

A toto je to, čo dnešnú mediálnu dezinfoscénu tzv. hlavného prúdu, najviac straší v prípade, ak by sa Harabin stal členom SRSR a následne možno aj jej predsedom.

Lebo Harabin by nič také netoleroval!

Mazák očividne áno!

Lebo Mazák o vzťahu Záleská-Tódová sa vyjadril, že toto je rodinný vzťah a on teda na SRSR nebude riešiť rodinné vzťahy ako problémy sudcov!

Niečo neuveriteľné!

Mazák tam nevidí žiadne neprípustné prepojenie, nie vo vzťahu Záleská-Tódová, ale celkom jasne vo vzťahu sudca-novinár!

Harabin je človek, ktorý neuhne!

Neuhol Mečiarovi, neuhol Ficovi, neuhol žiadnym médiám a vždy konal len a výlučne na základe platného práva!

A keď ho kritizovali, že prečo v tej, či onej veci rozhodol tak, či onak, tak im, teda médiám, dal jasné stanovisko a jasnú odpoveď bez vykrúcania sa, že – „Ja som vždy rozhodoval len a výlučne na základe dnes resp. vtedy platného práva! Ak chcete aby som rozhodol inak, teda tak ako si to vy predstavujete, žeby to bolo správne, tak zmeňte Zákon“!

Rozumie tomu každý?!

Hlavne vy, dnes prskajúce média dezinfoscény tzv. hlavného prúdu?

Vy uznávate sudcov, ktorí nerozhodujú na základe platného práva dnes platného na území SR lebo Vám to mediáne vyhovuje a mediálne ukameňovávate tých sudcov, ktorý rozhodujú výlučne a jedine len na základe dnešného právneho stavu platného na Slovensku?

A preto je pre vás Harabin ako člen SRSR neprijateľný?

Preto to nazývate zvrhlou nomináciou?

Nuž teda aby som tento článok zbytočne umelo nenaťahoval, tak len na záver skonštatujem, žeby bolo justičným požehnaním pre slovenskú justíciu, keby sa Harabin stal nie len členom SRSR, ale aj jej predsedom.

Som jednoznačne za!

Vláda SR máte na to od voličov väčšinový mandát, tak to bez obáv schváľte a nominujte Harabina za člena SRSR a nech sa členovia SRSR slobodne rozhodnú, či si ho nezvolia z pomedzi seba, aj za Predsedu SRSR!