Čaputovská beznádej je oveľa väčšia a vážnejšia! Už aby bolo po nej!

21. septembra 2023, ferro, Nezaradené

A teraz nemám na mysli, len a výhradne Čaputovú ako takú, ale všetkých tých, ktorých tu Čaputová nasilu držala pri moci minimálne od 01.04.2021 a rovnako mám na mysli, aj jej terajšiu, prepytujem, „úradnícku vládu“!

Čaputovej beznádej, jej osobná, sa jasne ukázala v plnej svojej nahote práve po tieto dni na Valnom zhromaždení OSN, ktoré je pre Čaputovú, ako „prezidentku“, jej akejsi bezmennej krajiny, posledná.

Už aby tomu tak bolo aj na Slovensku!

Čaputová svojim vystupovaním na predmetnom zhromaždení jasne ukázala, že po stránke politickej je absolútne nesvojprávna.

Ani náhodou neurobila niečo, za čoby mohla byť okamžite napomenutá jej Západnými priateľmi, hlavne Bidenovskou administratívou!

Stretávala sa výlučne s tými politikmi, ktorí stoja „na tej správnej strane dejín“…

A hlavne so Zelenským, ku ktorému sa správala nanajvýš nevhodne!

Nevhodne v tom slova zmysle, že mu nedala jasne najavo, že tak toto ste si voči Slovenskej republike mohli odpustiť, vzhľadom na to, čo všetko Slovenská republika, na základe výhradne Čaputovej a spol., pre Ukrajinu už urobila a ešte v rozpore z názorom drvivej väčšiny Slovákov robí!

Čaputová si nevšimla, aký postoj voči Zelenskému zaujal poľský prezident Duda na tom istom, práve prebiehajúcom Valnom zhromaždení OSN, kde je aj ona?

Nie?

Nuž „len“ takýto suverénny ťah – „Stretnutie Duda-Zelenskyj v New Yorku zrušené“ – https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art39135801-spotkanie-duda-zelenski-w-nowym-jorku-odwolane

A ako sa k Zelenskému zachovala Čaputová po tom, čo Zelenskyj vo svojom vystúpení na tomto zhromaždení, aj SR, označil za niekoho, kto hraje divadlo lebo vraj tým, že nechceme ich obilie, tak napomáhame RF v boji proti Ukrajine?

Nuž takto – potľapkaním po pleci a vše objímajúcim úsmevom – https://www.facebook.com/photo/?fbid=862504791899558&set=pcb.862505048566199

 

Ďalší dôkaz o čoraz väčšej Čaputovej beznádejí je tento – Čaputová vystúpila so „svojim“ prejavom v hlavnej sále Valného zhromaždenia OSN.

Čaputová neustále opakuje, že jej krajina(!), má aj vďaka nej vo svete cveng, že svet nás uznáva ako suverénnu „krajinu“ a podobné bludy a že len my tu doma nevieme oceniť jej zahranično-politický prínos pre nás Slovákov žijúcich tu doma na Slovensku…

Nuž teda pozrime sa na to, ako si ju osobne, považuje ten „demokratický“ svet, o ktorom nás neustále presviedča.

Viď TU, tu je foto počas jej vystúpenia na predmetnom Valnom zhromaždení OSN – https://www.prezident.sk/article/vystupenie-prezidentky-na-76-valnom-zhromazdeni-osn/ alebo TU – https://www.prezident.sk/article/prezidentka-vystupila-pred-valnym-zhromazdenim-osn/

Na fotografií je jasne vidieť, že sála zíva prázdnotou!

Vidno na nej, že Čaputová číta „svoj“ text len zopár prítomným…a aj z tých, ju málo kto počúva resp. vníma…

Naozaj čaputovská beznádej ako vyšitá!

Neviem ako dlho ostanú aj tieto fotografie na oficiálnej stránke Prezident.sk lebo jednu z nich ešte dnes ráno okolo 4.30 hod. mala zavesenú aj na svojom FB profile, ale už tam nie je!!!

Ďalší dôkaz o Čaputovej beznádejí, si opäť Čaputová sama zavesila na svoj FB profil.

Rovnako z terajšej návštevy USA, kde sa „hrdo“ zúčastnila akéhosi Samitu trvalo udržateľného rozvoja, kde si ju natoľko považujú, že ju posadili kdesi až do posledných radov!

Viď TU – https://www.facebook.com/photo/?fbid=862177628598941&set=pcb.862177645265606

A nemala by sedieť v prvej rade?

Veď ona a jej „krajina“ je podľa nej vzorom „demokratického“ sveta v trvalo udržateľnom rozvoji!

Nuž ale túto jej ďalšiu čaputovskú beznádej, jej počas jej neprítomnosti na Slovensku, vyvrátil jej „predseda“ Vlády Ódor, ktorý včera jasne povedal, že naša ekonomika za posledné obdobie, od marca 2020, chátra a je v zúboženom stave!

Že bola doslova zruinovaná, že sa mrhalo hore dole financiami a že ak budúca Vláda SR nezačne razantne škrtať, tak nás čaká ekonomická cesta Talianska, Grécka…a že budúcnosť Slovenska je takto „ružová“ – „Ódor varuje pred gréckou cestou: Prídu štrajky, spadnú platy aj dôchodky“ – https://index.sme.sk/c/23218292/odor-varuje-pred-greckou-cestou-pridu-strajky-spadnu-platy-aj-dochodky.html

Otázka aj na Ódora – a vy ste o tomto smerovaní slovenskej ekonomiky za ostatných tri a pol roka nevedeli, keď ste sedeli na najvyšších miestach v NBS?!

Vtedy ste prečo Čaputovej nedali info, že udržiavať Matovičo-Hegerovskú vládu čaputovskej beznádeje pri moci, bude znamenať pre SR katastrofu, aj po ekonomickej stránke?!

Nuž a takto by som v Čaputovej a čaputovskej beznádeji mohol pokračovať ďalej a ďalej, a ďalej, až do aleluja!

Na záver odcitujem ostatný výrok nedávno skončeného prezidenta ČR Miloša Zemana, ktorý mal povedať Eduardovi Chmelárovi pri ich nedávnom stretnutí – viď facebook Eduard Chmelár – Zeman mu mal povedať, čo resp. koho všetkých musel strpieť ako aktívny Prezident ČR – „Až doteraz som sa musel stretávať so samými blbcami, ale teraz, sa už stretávam, len s inteligentnými ľuďmi“

A nemal Miloš Zeman na mysli aj „našu“ Čaputovú?!

Keď, ako prezident ČR sa musel, tak ako mu to prikazoval prezidentský protokol, stretnúť/stretávať  s Čaputovou po jej zvolení za „prezidentku“ SR…