Čaputovej nenávisť vs. Zákony Slovenskej republiky!

30. novembra 2022, ferro, Nezaradené

V nadpise môjho dnešného názorového článku zámerne nepíšem „Čaputovej politická nenávisť“, pretože v „jej“ včerajšom vystúpení v slovenskom národnom parlamente, čítala pasáže zo Správy  o stave Slovenskej republiky, kde som jednoznačne vnímal nie len jej politickú nenávisť k dnešnej slovenskej opozícií, ale aj jej spoločenskú nenávisť voči tej absolútnej väčšine obyvateľov SR, ktorú ona označuje za nenávistnú a netolerantnú lebo, citujem Čaputovú – „…ako ľudia z komunity LGBTI sa cítite stále na Slovensku neprijatí…, … predvčerom vraždila nenávisť…,… zasiahla veľmi dôležité hodnoty…, … na Slovensko nepatrí nenávisť a netolerancia“.

Zdroje FB Čaputová – Október 2022.

 

Z Čaputovej Správy o stave SR sa dnes povenujem len jednej časti. A to tej, kde sa nezdržala svojej politickej nenávisti k slovenskej opozícií, hlavne k tej jednej, každý vie ku ktorej.

Píšem o jej nenávisti preto lebo absolútne neberie do úvahy Zákony SR, keď sa jedná o členov opozície a zrakom, ktorý má politickou nenávisťou zastretý, prečíta pred poslancami nášho národného parlamentu aj takúto politicko-nenávistnú znôšku opozično-politicky horkých slín – „…v tomto roku sa dostalo pred súdy viacero prípadov, ktoré svedčia o tom, že v minulosti pri správe vecí verejných nemalé množstvo vysoko postavených verejných činiteľov zneužívalo svoju funkciu…, …všetky orgány činné v trestnom konaní musia

dbať na to, aby nedochádzalo k pochybeniam…, …individuálne zlyhanie (OČTK), môže byť –

a vidíme, že aj je využité na spochybnenie všetkých prebiehajúcich vyšetrovaní …, …Očividné je to najmä na tlačových konferenciách predstaviteľov jednej politickej strany, ktorí vystupujú súčasne v pozíciách advokátov, svedkov, či obvinených a svoje vlastné obavy prezentujú verejnosti ako ohrozenie demokracie.“ https://www.facebook.com/tasrtv.sk/videos/472132524909368/?t=0

 

No a toto je absolútne NEPRÍPUSTNÉ!!!

Čaputová prekračuje horizont všetkého, čoho sa politik na pozícií nášho najvyššieho ústavného činiteľa môže dopustiť voči našej politickej scéne, takýmto nevyberaným spôsobom, hlavne ak sa jedna o politickú oponentúru resp. politickú opozíciu!

Tu sa Čaputová jasne vyhranila, že nie je nadstranícka a že patrí do neoliberálneho politického spektra našej politickej scény a teda pozor na jej ďalšie kroky, jej ďalšie politické nadržiavanie, s blížiacimi sa PV, v prospech jej Alma mater, teda v prospech Progresívneho Slovenska!!!

 

Čaputová jasne naznačila, že je potrebné dnešnej politickej opozícií doslova zvrieť ústa a že politická opozícia nesmie mať právo v tejto jej neoliberálnej „demokracií“, brániť sa zákonnými prostriedkami, napríklad aj tým, že bude verejnosť informovať o tom, ako s ňou „vládna“ moc narába a to aj za prispenia samotnej Čaputovej, keď sa k tomu nemajú všetky „objektívne“ vraj mienkotvorné (mienkomanipulatívne!) média nadržiavajúce výhradne dnešnej neoliberálnej časti politického spektra a hlavne Čaputovej, ako takej!!!

A tu by som Čaputovej pripomenul toto, čo vo „svojej“ Správe o stave SR „zabudla“ uviesť o sebe samej – „Čaputová sa zastáva vyšetrovateľov“ – dňa 22.10.2021 https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/604776-caputova-sa-zastava-vysetrovatelov/

A na svojom FB profile, v ten istý deň píše o „Čurilovskej mafií“ (výrok „predsedu“ nášho národného parlamentu Borisa Kollára k tým „elitným“ vyšetrovateľom NAKA, ktorých sa Čaputová zastala – „Kollár nebude podporovať vznik čurilovskej mafie. Len sa hašteríme, kritizuje“ – https://www.ta3.com/clanok/212201/kollar-nebude-podporovat-vznik-curillovskej-mafie-len-sa-hasterime-kritizuje )

toto – „Na Slovensku prebieha veľmi dôležité vyšetrovanie trestných činov vysokopostavených funkcionárov…, … Považujem za nebezpečné, ak by chcel niekto ktorémukoľvek vyšetrovateľovi v jeho práci brániť, a to cestou kriminalizácie…“ – https://www.facebook.com/zcaputova/videos/313343700136315/

 

Na toto si občan-volič už zabudol?

Lebo „objektívne“ neoliberálne média už áno!

 

Čaputová ani len nestihla opustiť rokovaciu sálu slovenského národného parlamentu a iná štátna inštitúcia, ktorá pracuje a rozhoduje výlučne len a na základe Zákona/Zákonov platných na území SR, dala doslova a do písmena Čaputovej riadnu politicko-zákonnú facku!!!

Áno, ide o GP SR!

GP SR tiež včera, predniesla svoju Správu o stave SR v oblasti trestného stíhania v trestnej veci Súmrak.

Áno, v tej trestnej veci, ktorá sa týka tej politickej strany, ktorú Čaputová cituje vo „svojej“ Správe o stave SR, kde ich doslova dehonestuje!

Áno, v tej trestnej veci v ktorej sa „čurilovská mafia“ mala voči jednej politickej strane, samozrejme, že dnes výlučne opozičnej, dopustiť vo svojej „elitnej“ činnosti, množstvo nezákonnosti a to až do takej miery, že GP SR ústami Maroša Žilinku konštatovala toto – „Záujem na naplnení účelu trestného konania, ktorým je náležité zistenie trestných činov a potrestanie ich páchateľov, nemôže byť nikdy nadradené zásade zákonnosti trestného konania.”, ale aj toto – „V danom prípade bolo konštatované porušenie zákona v neprospech obvinených,“ a prvý námestník GP SR Jozef Kandera dokonca konštatuje takúto hrôzostrašnú vec, ktorá by sa voči žiadnemu politikovi/politikom nemala na Slovensku stať, keď sa pýšime tým, že sme demokraticko-právny štát – „Konštrukcia skutkov bola taká neurčitá, že obvineným neumožňovala využiť ich právo na obhajobu, pretože, na základe tohto oni nevedeli, ani voči čomu sa majú brániť,“

 

Počuje toto dobre aj Čaputová? Aj po tomto by sa zastala „elitných“ vyšetrovateľov z NAKA pod Kollárovým označením, ako „čurilovská mafia“???

A aj po tomto, by vo „svojej“ ostatnej Správe o stave SR, tak nevyberane politicky kopala do dnešnej opozície?!

 

https://www.facebook.com/tasrtv.sk/videos/472132524909368/?t=0

 

 

A na základe tohto jednoznačného konštatovania, GP SR zrušila všetko, čo sa okolo „trestného“ konania v „trestnej“ veci „Súmrak“ konalo/vykonalo zo strany OČTK a hlavne „čurilovskej mafie“!!!

Je to už Čaputovej jasné?!

 

Že nie dnešná opozícia a tá jedna strana, čo jej tak politicky ťažko leží na jej „hodnotovom“ politicky neoliberálnom žalúdku, tu zasahuje do trestných konaní OČTK, ba ani to nie je ona, čo tu rozsieva nenávisť, ale je to ona sama, ona Čaputová „prezidentka“ tej jej krajiny lebo my ostatní máme za svoju vlasť, nie akúsi bezmennú krajinu, ale jednoznačne Slovenskú republiku!

 

Dovolím si tento článok ukončiť optimisticky a budem parafrázovať jedno múdre slovenské príslovie, ktoré v originály znie takto – „Počkaj, príde na psa mraz.“ a moja parafráza znie takto – „Počkaj, príde na dnešnú „vládnu“ moc politický mraz.“!!!

Pod pojmom „vládna moc“ rozumej – obidve Matovičove vlády v tomto volebnom období 2020-2024, Čaputovú, ako aj všetkých tých, čo tejto nezákonnosti/nezákonnostiam, za ostatné viac ako dva a pol roka napomáhali, napomáhajú resp. boli/sú jej aktívnymi aktérmi…