To čo robí Čaputová, by Gustáv Husák neurobil nikdy!

28. novembra 2022, ferro, Nezaradené

Iste, porovnávať Gustáva Husáka z Čaputovou je absolútne nenáležité.

Avšak týmto mojim dnešným názorovým článkom chcem poukázať na to, v akej absurdnej dobe dnes žijeme!

Aké „hodnoty“ chcú, aby sme uznávali a kam sme to za 33 rokov budovania „vyspelého, demokratického“ kapitalizmu dospeli.

 

Avšak najskôr citát – Ústava SER – ŠIESTA HLAVA – VÝKONNÁ MOC

Prvý oddiel

PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Čl. 101

(1)

Hlavou Slovenskej republiky je prezident. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi. „

 

A čo robí Čaputová?

Robí charitu!

Tak potom nech odíde do nejakej z charitatívnych kapitalistických spolkov, keď nevie, ako ináč má z pozície prezidentky nášho štátu zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov, aby ľudia na Slovensku nemuseli dostávať v 21. storočí doslova žobračenky!

Čaputová sa na FB pýši, ako balila akési balíčky v akejsi Sociálnej výdajni!!!

Hľa TU – https://www.facebook.com/photo?fbid=692049212278451&set=pcb.692049518945087

 

Je toto normálne?

Toto chceli ľudia na námestiach v novembri 1989?

Toto chceli, že po vyše 33 rokoch budovania kapitalizmu, „svetlejších“ kapitalistických zajtrajškov, bude prezident/prezidentka SR baliť žobračenkové balíčky???

 

Vie si niekto z tých občanov SR, ktorí zažili, už aj ako dospelí, minulé dávno slávou zašlé socialistické zriadenie, žeby Gustáv Husák, ako prezident Československej socialistickej republiky (ČSSR), by sa nechal fotiť socialistickou propagandou, ako balí žobračenkové balíčky pre socialistického občana???

Za toto by ho socialistický občan hnal minimálne tak, ako toho Kazisveta v kultovej rozprávke – „Princezná so zlatou hviezdou na čele“!!!

 

No a pre tých mladých, ktorí nemali to šťastie zažiť socialistické zriadenie, dávam do pozornosti to, čo im dnešná neoliberálna „demokracia“, o týchto socialistických časoch zamlčiava!

Gustáv Husák sa zasadil, ako hlava socialistického štátu o to, aby sa stavali byty – vo veľkom/masívne, aby sa stavali nemocnice – takmer každá väčšia dedina mala zdravotné stredisko (všeobecný lekár, zubár a pod.!), aby sa stavali školy – každá, i tá najmenšia dedinka mala školu, minimálne od 1.– 4. ročníka ZŠ (Základná deväťročná škola), nielenže každý mal prácu, ale čo je dnes pre mnohých nemysliteľné, každý musel aj pracovať resp. minimálne chodiť do práce, aby nemusel dostávať „prezidentské balíčkové žobračenky“, v poľnohospodárskej produkcii sme si boli sebestační, detí pracujúcich, teda všetkých ľudí, chodievali na bezplatné letné pionierske tábory, školy v prírode, lyžiarske zájazdy, podniky mali podnikové chaty a zotavovne (ROH – Revolučné odborové hnutie), kde sa chodievali rekreovať socialisticky pracujúci, dnes sú sprivatizované a chodia tam len vybraní, tí čo na to majú nemalé finančné prostriedky…!), po uliciach sa nepovaľovali na zemi bezdomovci, nieže neexistovali Úrady práce, ale tento pojem bol pre socialistického človeka absolútne neznámy!, a takto by som mohol pokračovať ešte dlho, predlho!

Ale, aby si mládež dnešná kapitalistická, pochopila o čom je vyššie v texte reč, tak sa premôž a pozri si napr. TOTO – https://www.youtube.com/watch?v=7Ww0SThQhDg&ab_channel=jaffarski

 

Ja viem, pre dnešnú mládež, ktorá je dnešnou neoliberálnou „demokraciou“ doslova kŕmená manipulatívnymi bezobsažnými informáciami, je niečo nádherné, keď „prezidentka“ SR, akási Čaputová, balí do igelitových tašiek (a kde je uhlíková stopa pani environmentálna?) akési pochutiny pre časť biedneho národa slovenského a najsmutnejšie na tom je to, že to balila (koľko ich nabalila – dve, či „až“ tri?) pre tých, čo tu počas socializmu poctivo pracovali, budovali pre svoje pokolenia lepšie zajtrajšky (všetko malo patriť ich deťom, teda nám a Vám! Dnes to má v rukách Západný nenásytný veľkokapitál(!), tak práve tí, tí najstarší,  sú dnes odkázaní na takéto ponižujúce žobračenkové balíčky!

 

Igor Matovič sa počas víkendu na FB posťažoval, že je PN lebo sa mu obrátil z LOZ žalúdok (k tomu budem mať samostatný článok), tak ja mu odkazujem, že mne sa z neho a z jeho dvoch, po sebe nasledujúcich „vlád“, v jednom volebnom období (!), jednostaj obracia žalúdok a z Čaputovej výkonu „prezidentskej“ funkcie, sa mi ten žalúdok dokonca až viacnásobne prekrúca!!!

 

Na záver už len toľko – Pýtam sa Ťa občan-volič SR, toto je úloha Prezidenta/Prezidentky SR? A nie je na čase, aby Čaputová išla robiť to, čo jej ide najlepšie? Teda nech ide robiť charitu a funkciu hlavy štátu nech prenechá tým, čo vedia, čo a ako v tejto funkcií robiť, aby naši ľudia nemuseli dostávať takéto a podobné kapitalistické jednorazové žobračenky!

 

Nedá mi na záver napísať ešte jednu štipľavú, avšak podľa môjho názoru k pravde sa blížiacu poznámku smerom k Čaputovej – Čaputová je pravdepodobne najlepšie platenou baličkou na Slovensku za mesačný plat 15 000 eur!

Ktorí zo zamestnancov tých firiem, čo sa zaoberajú balením tovarov, zarába takúto rozprávkovú mzdu a ešte ho pri tom marketingovo fotia???

 

PS:

 

Ešte malá zastávka pri Gustávovi Husákovi lebo o tomto sa dnešný mladý človek nielenže ťažko dozvie, ale je mu to úplne, zámerne, „neoliberálne demokraticky“ zamlčiavané!

Gustáv Husák je autorom aj tejto knihy s názvom „Z prejavov a statí – Január 1984 – Jún 1987“ –   https://www.scribd.com/document/445003401/Gustav-Husak-Z-prejavov-a-stati-januar-1984-jun-1987-1987

 

Pre Čaputovú z tejto Husákovej knihy vyberám tieto podstatné pasáže, jeho výroky:

 

„Žijeme v čase, keď sú medzinárodné udalosti v prudkom pohybe. Súčasnú svetovú situáciu možno charakterizovať ako vyostrený zápas medzi silami socializmu,, mieru a pokroku so silami kapitalizmu, vojny a spiatočníctva.“

 

„Na druhej strane sú to snahy najreakčnejších síl imperializmu, najmä amerického, zvrátiť vývoj späť, zmariť výsledky dlhodobého úsilia socialistických krajín o mierové spolužitie a súťaženie, obnoviť stratenú historickú iniciatívu a ustavičným zbrojením získať takú vojenskú prevahu, aby mohli diktovať socialistickým krajinám a svetu svoju vôľu

 

„Imperializmus môže stupňovať alebo zmierňovať svoju agresivitu, môže voliť militantnú či mierovú rétoriku, snahy má však stále rovnaké – oslabiť socializmus, zastaviť a potlačiť revolučné národno-oslobodzovacie hnutia. Rozdúchavajú ohniská napätia v rozličných častiach sveta. To všetko zákonite vedie k zostrovaniu medzinárodnej situácie na všetkých kontinentoch, z toho vyviera i veľké nebezpečenstvo pre národy celej našej planéty.“

 

„40. výročie SNP si pripomíname v čase, keď nad svetom znovu visí hrozba nového vojnového konfliktu. Národy zaplatili obrovskú cenu a priniesli nesmierne obete za víťazstvo nad fašizmom. Svetový mier, mier na našom kontinente sa podarilo 40 rokov ubrániť. Agresívne sily sa však nechcú zmieriť s touto skutočnosťou. Imperializmus, predovšetkým americký, sa snaží všetkými svojimi prostriedkami získať nadvládu nad svetom, diktovať svoju vôľu a svoje poriadky ostatným národom.“

 

Mimoriadnu pozornosť budeme aj naďalej venovať palivovo-energetickému zabezpečeniu národného hospodárstva. Je to prvoradá úloha, v ktorej nemožno nič zanedbať. Jednou z najvýznamnejší štrukturálnych zmien a súčasne i výrazný prínos k riešeniu ekologických problémov predstavuje rozvoj jadrovej energetiky. Treba zabezpečiť, aby koncom ôsmej päťročnice bolo približne 30 percent elektrickej energie vyrobenej v jadrových elektrárňach a do konca storočia najmenej 50 percent. To nám umožní pristúpiť k plánovanému zníženiu ťažby uhlia.“

 

„…veľká pozornosť bude venovaná zdravotníctvu. Je to významná oblasť sociálnej politiky, týka sa každej rodiny, všetkých obyvateľov. Môžeme sa pochváliť mnohými významnými úspechmi v prevencii, chirurgii, v boji proti epidemických chorobám… náš štát vkladá a bude i naďalej vkladať do zdravotníctva nemalé prostriedky.“

 

„Dosiahli sme výrazný vzostup vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. Národný dôchodok, ktorý je rozhodujúcim meradlom bohatstva spoločnosti, vzrástol v uplynulých rokoch o 81 percent. Objem priemyselnej výroby sa zvýšil o 97 % a stavebnej o 84%. Poľnohospodárska výroba vzrástla o tretinu, bola posilnená naša sebestačnosť vo výrobe potravín. … Za 15 rokov sme umožnili rast osobnej spotreby o 44%. Hmotná spoločenská spotreba sa zvýšila o 109%. Zdokonalilo sa dôchodkové zabezpečenie, výrazne sa zlepšila starostlivosť o rodiny s deťmi a zabezpečenie pracujúcich v čase chudoby. Postavilo sa takmer 1 800 000 bytov.“

 

No a na úplný záver ešte toto Husákove vyhlásenie uverejnené v tejto knihe – „Budovanie socializmu bolo vždy spojené s bojom za nového človeka. To vyžadovali nepretržitý zápas proti sebectvu a individualizmu, proti najrozličnejším predsudkom, ktoré v ľuďoch po storočiach pestovali vykorisťovateľské spoločnosti. Vieme však, aká ťažká je premena vedomia, aké zložité je, aby všetci pracujúci pochopili svoje nové postavenie a novú zodpovednosť, koľko náročnej práce nás na tomto poli čaká.“

 

Pýtam sa, čo z toho robí Čaputová, ako to „prezidentka“ SR, minimálne tým, že bude na nedostatky kapitalistickej spoločnosti poukazovať a tlačiť „vládu“ SR, aby robila všetko pre blaho národa slovenského a nie pre blaho vlastné a iných, cudzích!!!