Z. Čaputovej hrozí odňatie slobody na 20, 25 rokov až doživotie.

12. marca 2022, ferro, Nezaradené

Nie, nadpis nie je vyhrážka, ani otázka, je to moje konštatovanie, je to môj názor!

 

Áno a opäť Čaputová (ďalej už len ona, jej a pod.) a to až dovtedy, kým ona bude neustále ťahať Slovensko, Slovákov, občanov SR do biedy, úpadku, likvidácie…, až dovtedy, kým ju tento národ slovenský nevymení a nepošle tam kam patrí do zabudnutia, ale do zabudnutia nie mimo našej vlasti, ale do zabudnutia do žalára, za všetko proti slovenské, čo doteraz na národe slovenskom napáchala a čo ešte stále pácha – toto je môj názor, toto je výhradne môj názor a nikomu ho nevnucujem.

A teraz k podstate môjho dnešného názorového článku.

Začnem citátom – „…mnohým európskym krajinám sa naskytla nielen zásadná príležitosť, ale i nevyhnutnosť konečne sa zbaviť závislosti od ruských energetických zdrojov. Rusko ich totiž používa ako zbraň“.

Najskôr sa opýtam, kto spôsobil, aby sa európskym štátom „naskytla zásadná príležitosť“ odpojiť sa od energetických zdrojov z RF a s najväčšou pravdepodobnosťou sa pripojiť na energetické zdroje štátu, z ktorého pochádza pôvodca tohto ekonomicko-trhového idiotizmu?!

Asi netreba trikrát hádať, kto vypustil z úst takýto nezmysel, takúto vyloženú ekonomicko-hospodársko-spoločenskú idiotinu jasne v neprospech všetkých obyvateľov Európy.

Nuž povedal to USA minister zahraničných vecí, akýsi Antony Blinken dňa 8. marca 2022.

Celkom pochopiteľne lebo, kto by potom Európe dodával plyn (skvapalnený plyn)? Veru Američania (USA) za oveľa vyššiu cenu, akú máme od RF a samozrejme tým by sme sa „nestali“ závislými na americkom plyne a Američania, by to „vôbec“ nezneužívali voči Európe, ako energetickú zbraň!

Nuž takémuto nezmyslu, takejto vyloženej idiotine uverí len ten, čo od rána do večera nemá iné informácie (možno ich ani nechce mať!), aj z iných zdrojov, len tie, ktoré sú dnes povolené, nezablokované, ba priam povinne nanútené, teda tvrdo pro americky a proti rusky PRPAGANDISTICKÉ!!!

Zdroj:

https://www.teraz.sk/import/blinken-je-nevyhnutne-aby-sa-europa/617583-clanok.html

 

A teraz tento citát, len o štyri dni neskôr – „…všetky štáty Európskej únie, vrátane Slovenska, potrebujú čo najskôr znížiť svoju energetickú závislosť na ruskom plyne a rope…, … Potrebujeme preto znížiť našu závislosť od ruského plynu a nájsť si iných, spoľahlivejších partnerov…, …a úplne sa zbaviť svojej závislosti do roku 2030…, … Znížením dodávok ruského plynu zároveň obmedzíme schopnosť Ruska financovať vojnu na Ukrajine a presadzovať svoje politické a teritoriálne požiadavky voči ďalším štátom prostredníctvom sily.“

A toto nepovedal resp. nenapísal nik iný, ako ona, ona dnes „prezidentka“ SR, len štyri dni potom, čo toto isté povedal jej veľký vzor (pán?) USA administratíva. Teda, aby to nebolo nápadné, že doslova do písmena lokajský slúži svojmu pánovi z poza oceána, tak to po nich povinne verklíkuje „až“ o štyri dni neskôr, čo znamená, že oneskorenie od USA zámerov v Európe a ňou, sú v tomto prípade štyri dni!!!

Nuž málinko rozoberiem čo vlastne ona odkazuje národu slovenskému, občanom SR. Čo za nezmysli a doslova idiotiny.

Tak po prvé – ona, tvrdí, že všetky štáty Európy sa potrebujú čo najskôr z veľkej časti dopojiť od ruského plynu. Naozaj? Aj Nemecko takto uvažuje? Nuž asi „áno“ lebo Nemci napriamo (teda nie cez holandskú energetickú burzu, kde sa ruský plyn umelo s jasným zámerom poškodiť RF – predražuje – to je, aj naša aktuálna vysoká cena plynu!) nakúpili lacný ruský plyn a za násobne vyššiu cenu ho predali Poliakom (poľskej vláde!) a Poliaci (radoví!) sa hnevajú nie na Nemcov, ale na Rusov!!!

Po druhé – ona tvrdí, že si máme nájsť (tak poďme všetci na štyri k zemi a plyn, ropu…ňuch, ňuch) iných spoľahlivejších dodávateľov. Veru toľká zbabelosť zo strany ona. Prečo ona rovno, statočne, otvorene nepovedala resp. nenapísala, aby sa tým našim budúcim „spoľahlivým“ dodávateľom stali Američania!

Veď o tom hovoril pred štyrmi dňami jej pán, akýsi Blinken!

Po tretie, a to je najväčší idiotizmus z jej strany, že tým, že radikálne znížime odber energetických surovín z RF, tak tým znížime schopnosť RF financovať vojnu na Ukrajine a presadzovať svoje politické a teritoriálne požiadavky voči ďalším štátom prostredníctvom sily!

To je čo za ďalší politický idotizmus? A nie je zámerom okamžite ukončiť vojnu na Ukrajine? Ale len znížiť schopnosť RF tam vojenský pôsobiť aj naďalej (dokedy?)!

A tým, že naše financie, ktoré presmerujeme za strategické energetické suroviny smerom do USA, tým čo umožníme USA? Tým, tak úplnou „náhodou“, nezvýšime ich schopnosť ešte viac ovládať vlády v Európe, hlavne v tej Európskej únií?

A tým že svoje financie za tie strategické energetické suroviny vo veľkom a za oveľa vyššiu sumu presmerujeme do USA kasy, tak tým USA neumožníme, aby ešte viac, ako doteraz presadzovali svoje politické a teritoriálne požiadavky voči ďalším štátom celého sveta, nie len Európy prostredníctvom sily???

A v tejto súvislosti tento jej výrok, vo vzťahu k odstrihnutiu sa od ruských energetických zdrojov (jadro pre jadrové elektrárne nevynímajúc!), je ešte o to politicko-hospodársky, zahranično-politický väčší idiotizmus, ak zoberiem do úvahy, že EÚ, ako to aj ona píše, si (zatiaľ len deklaratívne) dala za cieľ, sa od energetických zdrojov RF odpojiť do roku 2030!

Tak sa pýtam – jej – zahranično-politického „mozgového gigantu“, čo s tými ostatnými 8. rokmi? (2022-2030)

To podľa jej logiky znamená, že ešte plných 8 rokov budeme RF financovať vojnu na Ukrajine?

To znamená, že ešte 8 rokov budeme RF svojimi financiami podporovať presadzovanie ich politických a teritoriálnych požiadaviek voči ďalším štátom prostredníctvom sily?!

Naozaj idotizmus najvyššej triedy! Ani to už radšej nejdem ďalej komentovať. Už vo vzťahu k nej/ona len toľko, že skôr ako si nechá niečo zavesiť na svoj FB profil, čo pravdepodobne, s najväčšou pravdepodobnosťou si nepísala sama a nemá to z vlastnej hlavy, by mala nástojiť na tom, že si to najskôr s porozumením prečíta a potom dá súhlas na takýto blud, politický idotizmus par excellence, na zverejnenie na jej oficiálnom FB profile!!!

Zdroj:

https://www.facebook.com/zcaputova/posts/516663986483642

 

A tu sa dostávam k najpodstatnejšej časti tohto môjho názorového článku, prečo si myslím, teda som presvedčený o tom, žeby ona (a spol.), mala byť trestne stíhaná za obzvlášť závažný trestný čin, kde jej hrozí trest odňatia slobody na 20, 25 rokov až doživotie.

Prezident SR môže byť podľa Ústavy SR, čl.107, trestne stíhaný „len“ – „za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu.“

Mne je jasné, že ona Ústavu SR porušuje už od prvopočiatku, keď nemala byť ustanovená na funkciu prezidentky SR až do rozhodnutia Ústavného súdu SR o zákonnosti a ústavnosti prezidentských volieb (Ústava SR čl.101, ods.9 – „O ústavnosti alebo zákonnosti volieb prezidenta rozhoduje Ústavný súd Slovenskej republiky“ – Slovač zapamätať!), teda až o rok neskôr (máj 2020!), keď Ústavný súd SR vydal rozhodnutie o zákonnosti a ústavnosti konania prezidentských volieb v marci 2019!!!

A druhý dôvod jej možného trestného stíhania je už vyššie spomínaná vlastizrada.

Jeden z „pod dôvodov“ vlastizrady je aj sabotáž. Trestný čin sabotáže.

A tu som absolútne presvedčený, že ona (a spol.) sa tým, že chce Slovensko a SR nasilu bez rozmyslu odpojiť od strategických surovín (plyn, ropa…) dovážaných, za riadne stanovené ceny nakupovaných z RF bez adekvátnej náhrady (hlavne cenovo a kvalitou!), celkom jednoznačne dopúšťa trestného činu sabotáže!

Trestný zákon č. 300/2005 Z.z., §317 – Sabotáž – ods.(1)– „Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky zneužije svoje zamestnanie, povolanie, postavenie alebo svoju funkciu alebo sa dopustí iného konania preto, aby

ods.(3) – „Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  1. a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
  2. b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok,
  3. c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  4. d) za krízovej situácie.“

Zdroj:

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300

 

Pre mňa osobne je absolútne jasné, že ona tým, že tlačí, presadzuje v spoločnosti nenávisť voči RF a tým chce dosiahnuť, aby občania SR súhlasili z jej, teda Americkou víziou (budúcou idotskou skutočnosťou?) odtrhnutia sa od strategických energetických surovín z RF, sa jednoznačne dopúšťa vedomého trestného činu Sabotáže lebo týmto konaním jednoznačne bude(!) spôsobená Slovensku škoda veľkého rozsahu a z tohto dôvodu môže dôjsť aj k poškodeniu zdravia viacerých osôb (más!), aj s následkom smrti(!), iného obzvlášť závažného následku a  to za krízovej situácie!!!

 

Záver:

 

Záver je na samostatnú tému, ale budem sa snažiť byť maximálne stručný.

Dnes žijeme v kapitalistickej, nadmieru konzumnej spoločnosti.

Kapitalisti sa predbiehajú v tom, kto si viacej utrhne z trhového koláča, kto koho od toho trhového koláča vystrčí, odtlačí, akýmkoľvek spôsobom (niekedy, teda dosť často, aj trhovo nekalým spôsobom!) a pritom sa tvária, že sa tak koná preto lebo sú konkurencie schopnejší a to nie len svojou kvalitou výrobkov, ale hlavne ich cenou!

Teda základom každej kapitalistickej spoločnosti z pohľadu ekonomiky rozhoduje Dopyt/Ponuka resp. Ponuka/Dopyt a hlavne cena!!!

Teda nie ideológia, ale cena rozhoduje, do akej miery bude ten, ktorý kapitalista úspešný a tým pádom aj vplyvnejší…!

Takže každému kapitalistovi, veľkokapitalistovi, je absolútne jedno od koho nakúpi energeticky strategické suroviny (plyn, ropa… a od toho sa odvíjajúce ďalšie ceny energií napr. EE, Teplo a pod.!) lebo jemu ide až v prvej rade o zisk a nie o to, čo si kto myslí napr. o RF!!!

To si ona naozaj myslí, že kapitalista sa vzdá svojich ziskov a len pre akúsi propagandistickú ideológiu sa vzdá lacných energetických surovín a prejde na násobne drahšie lebo tie síce nespĺňajú cenové predstavy kapitalistu ale ideologicky pochádzajú zo správnej svetovej strany?! (normálne sa chytám za hlavu!)

Viď, hlavne ona, nemeckých veľkokapitalistov, ktorí jednoznačne donútili vládu Nemeckej spolkovej republiky, aby nebláznili, vykašľali sa na Američanov, na proti ruskú propagandistickú ideológiu všeobecnej nenávisti a ich „strategický“ násobne drahší skvapalnený plyn a ostali pri plyne z RF!!!

Nateraz nemám viac čo dodať!

Pre mňa osobne ona a spol., dnes oveľa výraznejšie, okatejšie, bez hanby (preto lebo majú oporu za chrbtom USA administratívu a „obrannú“ Dohodu s USA/SR, ktorá im má zaručiť ochranu pred vlastným(?) národom, až sa raz prebudí?!) konajú v neprospech SR, v neprospech národa slovenského, v neprospech občanov SR a toto ja nazývam Sabotáž lebo svojim konaním spôsobujú nám všetkým a Slovenskej republike, ako takej, škody nedozerného rozsahu a to všetko, o to pre ňu/nich samotných horšie, za aktuálnej krízovej situácie!!!

A posledná dnešná moja poznámka – ona/oni, sú jednoznačnými a jedinými strojcami/dôvodom dnešnej napätej spoločensko-ekonomicko-politickej napätej situácie, ako do vnútra SR, tak aj navonok!!!