Založ si blog

Opozícia v NR SR, je čas na konečné riešenie! Bez akýchkoľvek výhovoriek!

Áno, je potrebné vykonať KONEČNÉ RIEŠENIE na politické odstránenie dnešnej Covidchutovakcinačnejvlády a Zuzany Čaputovej z prezidentského paláca.

Existuje už len jedná jediná možnosť, ako to vykonať, slušne, pokojne, ale hlavne ÚSTAVNE ČISTO!!!

O tejto možnosti som, ako prvý na Slovensku písal už 03.11.2020 vo svojom názorovom článku pod názvom – „ Opoziční poslanci v NR SR-toto je vaša jediná možnosť, ako zastaviť, odstaviť diktátora I. Matoviča a jeho tichú spoločníčku Z. Čaputovú!“ – https://ferro.blog.pravda.sk/2020/11/03/opozicni-poslanci-v-nr-sr-toto-je-vasa-jedina-moznost-ako-zastavit-odstavit-diktatora-i-matovica-a-jeho-tichu-spolocnicku-z-caputovu/ – malo to do dnešného dňa čítanosť/prečítaní – 12 846x.

Štefan Harabin, pravdepodobne pod vplyvom môjho článku, zareagoval rovnako o 9 dní neskôr svojim článkom tiež, na blog.pravda.sk, dňa 12.11.2020 pod názvom – „Fico, Kotleba, Pellegrini a Taraba vládu Matoviča môžu okamžite povaliť. Povýšia opoziční poslanci blaho slovenských občanov a štátu nad vlastné poslanecké benefity?“ – https://stefanharabin.blog.pravda.sk/2020/11/12/fico-kotleba-pellegrini-a-taraba-vladu-matovica-mozu-okamzite-povalit-povysia-opozicni-poslanci-blaho-slovenskych-obcanov-a-statu-nad-vlastne-poslanecke-benefity/ – s čítanosťou do dnešného dňa – 8797x.

Uisťujem ctených mojich čitateľov, že ferro a stefanharabin.blog.pravda.sk, nie je jedná a tá istá osoba. Jediné čo priznávam je to, že Štefan Harabin je pre mňa jedna z mála mnou uznávaných osobnosti Slovenska a mám k jeho názorom blízko! (skromne verím, že aj on k mojim, i keď sme sa osobne a ani nijak inak, ešte nemali tú česť stretnúť)

Zároveň tu nejde o to, kto z nás dvoch, ako prvý upozornil resp. navrhol, ako je možné ústavne čisto a takmer okamžite ukončiť „vládu“ týchto gniavičov životov nás občanov SR, dôležité je to, aby sa tak stalo!

Žiaľ nikto z parlamentnej opozície na tieto naše návrhy, výzvy smerom k ním nijakým spôsobom nezareagoval! Prečo asi? Mám si myslieť že presne preto, čo vyčítajú dnešným Covid vakcinačným apartheidníkom? Teda že poslanecký plat im je bližší, ako trápenie občanov SR, ich voličov?! Nuž toto nechám na ich svedomie, len aby sa v najbližších PV takýmto dnešným laxným prístupom k povaleniu tejto Chuntovlády riadne politický nepopálili! Veď oni nemôžu stratiť, oni môžu len získať! Ale, ako píšem, je to na nich!

A teraz k podstate veci.

Opoziční poslanci v NR SR stále dookola hovoria, že je potrebné „vládu“ Covidapartheidníkov povaliť pokojne, ústavne, čisto a nie na ulici! (dnes už poniektorí ulicu pripúšťajú, ale ani to nie je riešenie zaisťujúce výsledok o ktorý nám všetkým ide! Zdôvodňujem nižšie v texte)

Súhlasím! Ale je tu jedno obrovské ALE!

Takže sa pozrime, čo ich doteraz nepoložilo. Nepoložilo ich akékoľvek odvolávanie/vyslovovanie nedôvery v NR SR!

Nepoložilo ich ani odstúpenie Igora Matoviča z pozície predsedu „vlády“ SR lebo Zuzana Čaputová, ako sedemnásty (17) člen „vlády“ SR ich podržala.

Nepomohlo ani to, že takmer 600 000 statočných občanov SR vo veľmi sťaženom životnom priestore (núdzový stav, prísne idiotské „proti pandemické“ opatrenia a pod.) podpísali petíciu za konanie referenda o predčasných PV lebo to stopilo trio – Čaputová-„objektívne“ média a Ústavný súd SR!

Nepomáhajú ani terajšie protesty občanov SR, ktorí buď bývajú v zahraničí blízko hraníc SR a na pôdu vlastne domoviny dochádzajú dennodenne buď za prácou alebo sa tu na Slovensku starajú o svojich chorých, starých príbuzných alebo denne dochádzajú za prácou v oboch smeroch. Nepomáhajú lebo „minister“ vnútra Roman Mikulec povedal resp. im a tým pádom aj nám všetkým ostatným občanom SR, že – „…toto im nič nepomôže…“! HULVÁT akýsi!!!

A pravdepodobne nepomôžu ani plánované protesty na 1. septembra 2021, pretože, ak NR SR, teda Covid apartheidní koaliční chuntoposlanci schvália jasne Covid apartheidny zákon o naozaj povinnom očkovaní, inak ani na toaletu, tak Polícia SR a Armáda SR, na pokyn HH SR Jána Mikasa, už len na základe jeho vyhlášky, ktorá sa bude opierať o tento apartheidny zákon, že hromadných podujatí sa môžu zúčastňovať len plne zaočkovaní alebo plne PCR a AG psími testami otestovaní, môžu takéto spontánne zhromaždenie doslova rozprášiť lebo je nadmieru isté, že sa ho v drvivej väčšine zúčastnia síce Covid absolútne zdraví ľudia, ale nebudú spĺňať zákonnú podmienku o plnom zaočkovaní alebo povinnom PCR a AG psom otestovaní na C-19!!!

Takže na povalenie tejto vlády boli využité všetky ústavne prostriedky a NIČ! S touto Covid apartheidnou chutovládou to ani nepohne a Zuzana Čaputová si bude v tichosti sedieť vo „svojom“ paláci s respirátorom na tvári a bude si mrmlať popod tú „dôležitú“ a „ochrannú“ Covid látku niečo v zmysle – „…ja im rozumiem, ja vnímam ich rozhorčenie, ja s nimi súcitím…,“ a ja, ja, ja a NIČ! Lebo pravdepodobné istá ambasáda nepustí, aby vykonala, povedala aj niečo sama od seba, veď zato ju tam nedosadili za pomoci svojich peňazí a „našich“ „objektívnych“ médií!!!

A preto je tu už len jedná možnosť, jedná čistá a ústavná možnosť!

Tou možnosťou je to, aby sa opoziční poslanci, tí pôvodní, nie tí čo opustili „vládnu“ koalíciu, dohodli a naraz v jeden deň sa vzdali svojich mandátov poslancov NR SR, ktoré získali na základe riadnych PV 2020 a zároveň by sa dohodli, že na uvoľnené miesta by si nikto z ich strán nenárokoval, neuplatňoval mandát poslanca NR SR, ako náhradník, ktorý bol súčasťou kandidátnej listiny tej ktorej dotknutej strany!

Nikto iný nemôže na tieto uvoľnené poslanecké miesta dosadiť iných, ako len tých komu podľa riadnych a definitívnych výsledkov PV 2020 patria!!!

Takto by NR SR nemala Ústavou SR predpísaných 150 poslancov, ale o 55 menej, teda len 95!

Áno, tento počet je dostačujúci na to, aby NR SR bola uznášania schopná, ba dokonca by mohli schvaľovať aj ústavne zákony, na ktoré je potrebných 90 hlasov poslancov NR SR, ale je tu obrovské ALE!!!

Pre NR SR podľa Ústavy SR, Čl.73, ods.(1), platí a teda to musí spĺňať, aby si plnohodnotne plnila svoju úlohu, toto a len toto – „Národná rada Slovenskej republiky má 150 poslancov, ktorí sú volení na štyri roky.“ A ešte hlavne toto, hneď v ods.(2) tohto článku – „poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.“

Teda ak sa Ústavný súd SR pri referendovej otázke o predčasných PV, ktoré žiadalo v petícií takmer 600 000 oprávnených voličov SR, opieral vo svojom odôvodnení, prečo sa nemôže takto, na základe takto položenej otázky vykonať referendum o predčasných voľbách lebo v Čl.73, Ústavy SR, v ods.(1) sa hovorí aj toto – „…ktorí sú volení na štyri roky.“ a teda podľa ústavných sudcov majú poslanci vraj nárok sedieť v NR SR na svojich poslaneckých zadkoch plné štyri roky, nech by robili s týmto národom čokoľvek, tak potom musí jednoznačne platiť aj to, že NR SR musí mať 150 poslancov inak nie je plnohodnotná, nie je v súlade s Ústavou SR a teda je potrebné takúto NR SR rozpustiť resp. automatický zaniká sama!!!

Samozrejme, že ani toto nie je jednoduchý právny proces, ale všetky parlamentné opozičné strany majú dostatok kvalitných právnikov, aby na základe Ústavy SR – https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/ ,

na základe Rokovacieho poriadku NR SR –  https://www.nrsr.sk/web/Static/sk-SK/NRSR/Doc/zd_rokovaci-poriadok.pdf ,

na základe Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov – https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/180/ ,

na základe Zákona 333/2004 Z.z. o voľbách do NR SR – https://www.aspi.sk/products/lawText/1/58213/1/2  a iných s týmto procesom súvisiacich zákonov, si sadli, dali hlavy dokopy a vykonali akt hromadného vzdania sa poslanca NR SR v ten istý čas, NARAZ a zabezpečiť, že žiadna z dotknutých strán nenavrhne iných svojich zástupcov, ktorí neboli v PV 2020 zvolení za poslancov NR SR a boli na kandidačných listinách týchto strán na uvoľnené miesta v NR SR, ktoré im na základe výsledkov PV 2020 patria! Patria len im a nikomu inému!!!

Nuž veru len toto je jediná cesta, ako sa Slovensko zbaví dnešnej Covid apartheidnej Chuntovlády a jej slúžky, prísluhovačky v prezidentskom paláci!

Ak toto dnešní opoziční poslanci v NR SR dokážete, tak Vám garantujem, že všetci do nohy budete sedieť v tej budúcej NR SR lebo národ slovenský Vám bude vďačný!!!

Ak nie, nuž vaša ďalšia politická kariéra je rovnakom otázna a ohrozená, ako politická kariéra dnešných Covid aparteidných koaličných poslancov lebo sami z vlastnej vôle zotrvávate na rovnakej lodi s názvom NR SR a aj keď nestojíte na kapitánskom mostíku a neriadite jej smer, svojím zotrvávaním na nej, pomáhate aby „plávala“ do pekla ďalej a my všetci s ňou a to sa neodpúšťa ani koaličným, ba ani opozičným poslancom!!!

BODKA NA ZÁVER:

Vážení opoziční poslanci NR SR, nepechorte sa a nesnažte sa povaliť túto vládu ani ústavnými krokmi v NR SR, ani na Ústavnom súde SR, ba ani na ulici lebo aj Vy sami najlepšie viete, že títo Covid apartheidní zapredanci nášho štátu majú (mali ho aj pred parlamentnými voľbami, viď napr. rok 2018!) silné krytie v Bruseli, v centrále stále viac drzejšej, mocichtivejšej EÚ byrokracie na čele s Nemeckou a Francúzskou reprezentáciou a samozrejme aj v USA administratíve!

Dnes, ak aj prídu do ulíc slovenských miest, naozaj aj státisíce ľudí (veľa z nich sa bojí Covidu lebo ich táto Covid chunta načisto vystrašila!), tak je tu riziko, že sa zopakuje rok 1968, že sa nájde nový „politik“/“politici“, ktorí nebudú váhať a pošlú na Západ pozývací list pre internacionálnu pomoc a tá príde. Príde rovnako, ako v roku 1968, len s „malým“ rozdielom – nepríde z Východu, ale zo Západu a na čele spriatelených vojsk Varšavskej zmluvy nebudú vojská sovietskej Červenej armády, ale vojská spriatelených štátov NATO na čele s U.S. ARMY!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Návšteva Pápeža v SR – pretvárka, faloš, farizejstvo!

16.09.2021

Nie, nejdem hodnotiť pápeža Františka lebo súhlasím s tým, čo napísal Eduard Chmelár na svojom FB profile, že – „Nemýľte sa – toto nie je pápež bratislavskej kaviarne, nie je to ten gýčový ujo, ktorého vám ukazujú v sklenenej vitrínke.“ Nuž áno o predošlom živote pápeža Františka, toho veľa naštudovaného nemám a teda sa nebudem k nemu nijako [...]

Očistec „očistca“!

15.09.2021

Zapredanecké, neoliberálne, Covid apartheidnej segregačnej diktatúre naklonené „slovenské objektívne“ média doslova šalejú! „Novinárske“ vlasy si trhajú! Koľkože títo zapredaneckí „novinári“ nadpráce vykonali, aby sa naplnili slová Igora Matoviča o tom, že oni (Matovičovci a spol.) budú iní, ako tí pred nimi, že oni kradnúť nebudú, že oni sú Vláda [...]

O 5 minút 12 – 12. 9. 2021 – nebotyčná tuposť a hlúposť!

14.09.2021

Ostatná politická diskusia na RTVS O 5 minút 12 bola pre mňa osobne, ukážkou totálnej nebotyčnej tuposti a hlúposti. Hovorím o moderátorovi RTVS Marekovi Makarovi a dvoch „dámach političkách“, o Anne Zemanovej z SaS a Miriam Šutekovej zo Za ľudí. Marek Makara považuje stav rozhádanosti a rozštiepenosti v zo Za ľudí pre občanov SR za tak dôležitý, že [...]

Virus Outbreak Bolivia

ONLINE: Koronavírus nepribrzdil zmenu klímy, ľudstvo opäť plytvá

17.09.2021 06:00

Spomalenie ekonomík pre pandémiu koronavírusu nezbrdilo klimatické zmeny, emisie CO2 opäť rýchlo rastú a ľudstvo sa nespráva ekologickejšie.

Ide o pravdu, Marián Gavenda

Kňaz Gavenda v Ide o pravdu: V kauze Bezák je na ťahu Vatikán. Predpokladám ponuku diecézy mimo Slovenska

17.09.2021 05:00

„Pápež František vedel o tom, čo počas jeho návštevy prežíva prezidentka Zuzana Čaputová vo svojej rodine,“ priznal v relácii Ide o pravdu kňaz Marián Gavenda.

Týždeň mobility, bicykel

Namiesto áut kroky i cestovanie zadarmo

17.09.2021 05:00

Urobte 10-tisíc krokov a vyhrajte, alebo sa vyberte tatranskou električkou za polovičnú cenu. Začal sa Európsky týždeň mobility.

Preberanie štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana

Hurbanovu cenu dostali Feldek, Sabaka i Hegerová

17.09.2021 05:00

Ceny udeľujú za mimoriadny prínos v kultúrnej, spoločenskej i humanitnej oblasti