Ponovembrová-89 mládež, toto je pravda a nie to, čo Vám odkazuje Z. Čaputová a spol. !

8. mája 2021, ferro, Nezaradené

Manipulácia s novodobou históriou Európy, sa začala ihneď po tom, čo v  strednej Európe, v štátoch bývalého sovietskeho socialistického bloku, ČSSR nevynímajúc, prevzali moc do svojich špinavých imperialistických, kapitalistických rúk, Západne veľkokapitalistické, buržoázne, neoliberálne sily na čele s USA administratívou.

Vtedy, v novembri 1989, si socialisticky pracujúci občan ČSSR ani v najmenšom neuvedomoval, že sa stal nástrojom USA a Západnej rozvratnej propagandy! Dlhé obdobie boli občania socialistického Československa štvaní proti vlastnej socialistickej vláde západnými rozvratnými rozhlasovými stanicami – Slobodná Európa a Hlas Ameriky. Dnes by to západní neoliberálni „demokrati“ nazvali hybridnou mediálnou vojnou, pravda, len v prípade, žeby sa takejto nekalej činnosti dopúšťali Ruska federácia, Čína, Kuba, Vietnam a hlavne Severná Kórea!!! Vtedy to bola z ich strany snaha o demokratizáciu štátov, ktoré podľa nich trpeli pod nadvládou súdruhov a socialistického zradenia. Neustále vysielali štvavé, zo značnej časti nepravdivé, nadmieru skreslené informácie a rozoštvávali, z vnútra rozvracali socialistické zriadenia! Vtedy to z ich strany nebolo podlé vmiešavanie sa do vnútorných záležitosti iných suverénnych štátov??? NIE, A čo to teda bolo???

Vtedy to málo kto v bývalom socialistickom Československu videl a vnímal lebo davová psychóza masy občanov na uliciach, tak zmanipulovala, že takéto „maličkosti“, akými boli ochrana národného , štátneho majetku, národných a štátnych fabrík, podnikov pred nenasýteným (nenažratým“ západným veľkokapitálom, akosi nikoho nezaujímalo lebo verejná masirácia hláv socialistického pracujúceho ľudu sa zamerala len a len na jediné! Po prvé to bolo, kto je zodpovedný za „neprimeraný“ zásah proti demonštrujúcim študentom na Národné tříde v Prahe. Prečo v Prahe? Keď na Slovensku to bolo o deň skôr? Nuž dnes sa to javí tak, že v Bratislave to nemohlo byť lebo Ján Čarnogurský bol predsa pre západné podlé rozvratné imperialistické USA sily oveľa nepodstatnejším disidentom, ako USA a západom milovaný Václav Havel!!! Bolo to preto lebo Ján Čarnogurský bol hlboko veriaci kresťan? Bolo to preto lebo Václav Havel bol potomkom pražskej aristokracie, pražskej predvojnovej veľkoburžuázie? Áno, ja som hlboko presvedčený, že Václav Havel bol pre podlé rozvratné západne sily tým nástrojom na ovládnutie ČSSR a následnej jeho kolonizácie a skúpenia všetkého, čo prinášalo okamžitý zisk, aký oni podlí západný veľkoburžui potrebovali a Vašek im za ich špinavé doláre a západonemecké marky, verne slúžil, aj keď si občas musel posedieť na Pankráci! Vašek totiž vedel, že odmena zo strany týchto podliakov západných bude pre neho nadmieru sladká! Avšak nikto vo vtedajšom socialistickom Československu si neuvedomoval jednu podstatnú a zásadnú vec. Veľmi presne ju pomenoval posledný generálny tajomník ÚV KSČ Miloš Jakeš, ktorý to v roku 1988 na Červenom hrádku povedal na plné ústa a nahlas (parafrázujem) – „Oni (rozumej západ) chceli, aby sme Havla pustili na akúsi kapitalistickú slávnosť zameranú na rozvrat socialistických štátov, do západného Nemecka. My sme ho chceli pustiť, ale s tou podmienkou, aby sa už nemohol vrátiť späť do Československa. A oni s tým nesúhlasili! Prečo s tým nesúhlasili? Nuž preto, že Havel by v západnom Nemecku nebol pre nich ničím! Oni ho potrebovali, ako martýra tu, v Československu…“

Myslím že z toho je jasné, ako si západ Havla „vážil“ a načo ho vlastne potreboval! Prečo nepotrebovali napr. Slováka Alexandra Dubčeka? Ten napríklad od súdruhov mal povolené vycestovať na západ a následne sa aj vrátiť späť na územie socialistického ČSSR? Nuž určite preto lebo Alexander Dubček nemal aristokratický, veľkokapitalistický pôvod, život mal ťažký a hlavne bol vlastenec celou dušou a celým svojim srdcom miloval ako Slovákov, tak aj Čechov!

Po druhé, národ bol zmanipulovaný v období po 17. novembri 1989 tým, že sa im zavesilo na nos, aby žiadali ukončenie vedúcej úlohy strany, rozumej ukotvenie vedúcej úlohy KSČ v Ústave ČSSR. Toto bolo ľúbezne a malo navodiť stav slobody! Minimálne stav politickej slobody!

Áno, týmto a podobnými ľúbivými heslami zastierali občanom ČSSR zrak pred tým, čo nastalo o niekoľko týždňov a mesiacov neskôr. Jednoducho sa západný nenásytný (nenažratý) veľkokapitál, doslova vrhol na naše vtedy veľmi dobre prosperujúce fabriky a zapredanecké ponovembrové vlády Slovákov a Čechov, im ich odovzdali doslova za „babku“ lebo socialistický človek si neuvedomoval cenu týchto fabrík, veľmi dôležitých pre národné hospodárstvo lebo nikdy nemal potrebu skúmať, akú majú tieto fabriky cenu lebo slúžili pre všetkých občanov ČSSR rovnako a nikto ich nevlastnil, vlastnil ich štát, teda patrili všetkým občanom ČSSR rovnakým dielom!!!

Teda národ bol oklamaní a podvedení!

Ďalší podvod zo strany USA administratívy a západného podlého sveta, sa stal ihneď po rozpade socialistického bloku štátov, keď Michail Gorbačov, sa nechal detinský a naivne oklamať USA administratívou! Michail naivne súhlasil, že sa zaručí a osobne sa bude podieľať na tom, že zanikne východný vojenský obranný blok vojsk Varšavskej zmluvy! Toto bola najväčšia chyba Michaila lebo mal trvať na tom, že v jeden deň, v jednej miestnosti, v jednom okamihu(!) sa podpíšu dva dokumenty! Jeden dokument podpíšu zástupcovia Varšavskej zmluvy o zániku tohto východného vojenského obranného bloku a druhý v tom istom momente podpíšu zástupcovia NATO, rovnako o úplnom zániku tohto západného „obranného“ vojenského paktu! Takto sa malo stať a začať, tak povediac od NULY!!! Všetci vieme, že sa tak nestalo, ba opak je pravdou! NATO sa podlo rozšírilo o armády bývalých členov Varšavskej zmluvy a nehorázne rozširovanie sa tejto vojenskej štvavej, útočnej USA lokajskej skupiny pokračuje veselo ďalej z „ušľachtilým“ odôvodnení, že je to vojenský obranný pakt voči nepriateľovi!!! A kto je ten nepriateľ? Jasne, že nik iný, ako Ruská federácia, Čína, Severná Kórea, Kuba, Vietnam a pod. lebo áno, keď niekoho neustále, absolútne bezdôvodne provokujete, útočíte na neho, tak sa z neho nemôže stať váš priateľ, ale celkom prirodzene nútený nepriateľ!!! Toto si mládež po novembrová, prosím dobre zapíšte za uši!!!

Najväčší historický podvod, najväčšia historickí manipulácia s našou ponovembrovou mládežou sa chystá opäť udiať v týchto májových dňoch – 8. až 9. mája!

Okamžite po „nežnej“, sa zaktivizovali západné propagandistické, militantné buržoázne a veľkokapitalistické, neoliberálne sily a presvedčili bývalých socialistických občanov, že druhá svetová vojna sa (minimálne v Európe) neskončila 9. mája, ale už 8. mája 1945!

  1. mája preto lebo kapitulácia nacisticko-fašistického Nemecka bola podpísaná na predmestí Berlína v čase a s platnosťou od 23:01 hod. stredoeurópskeho času 8. mája 1945. Ale v tom čase bolo v Moskve už 01:01 hod. 9. mája 1945! A preto sme celých 40 rokov oslavovali ukončenie II. sv. vojny v deň, kedy ukončenie tejto vojny potvrdilo hlavné velenie Sovietskeho zväzu a sovietskej Červenej armády v Moskve a to bolo vážení ponovembroví mládežníci až 9. mája 1945!!! Pýtam sa, kto má najväčšie právo povedať, kedy sa ukončila v Európe II. sv. vojna, ak nie tá víťazná mocnosť, ktorá má najväčší podiel na porážke nacisticko-fašistického hitlerovského Nemecka? A kto bol a na veky bude, tou vtedy najväčšou vojenskou mocnosťou? Áno, bol to Sovietsky zväz a jeho chrabrá sovietska Červena armáda pod velením J.V. Stalina, ale hlavným veliteľom a strojcom tohto víťazstva bol v podstate Maršal Sovietskeho zväzu Georgij Konstantinovič Žukov, ktoré príkazmi sa riadili všetky fronty červenej armády a všetky arnády podliehajúce Moskovskému veleniu. Preto je manipulácia zo strany Zuzany Čaputovej a iných dnešných neoliberálov, zapredancov USA administratíve a EÚ západným byrokratom, aj v tom, že naše hlavné mesto Bratislavu neoslobodili, len sovietske vojská, ale aj vojská rumunskej armády a teda Zuzana čaputová sa neponíži a nebude sa klaňať len sovietskym vojskám Červenej armády. Ale aj chrabrým vojakom Rumunskej armády! Manipulácia ako Brno! A pod akým velením zaútočila Rumunská armáda na nemeckých fašistov pri oslobodzovaní našej Bratislavy? Boli to USA velitelia, kdesi z oblasti Normandie alebo priamo z Pentagónu, z predmestia Washingtonu?! NIE! Rumunské vojska, Rumunská chrabrá armáda plne podliehala veleniu sovietskej Červenej armády, veleniu Moskvy a bez priameho príkazu by sami útok nezačali!!!

A keď hovoríme o prvom Česko-slovenskom armádnom zbore, ktorý sa sformoval ďaleko v ruskom tyle, v Buzuluku v roku 1942, pod velením, neskôr Armádneho generála Ludvíka Svobodu, tak pod čím hlavným velením vyrazili do boja proti nemeckému nacisticko-fašistickému tyranovi??? Opäť to bol Pentagón alebo to bolo hlavné velenie ZSSR a hlavne velenie sovietskej Červenej armády? Áno, jednoznačne to bolo velenie sovietskej Červenej armády a teda, ak by Zuzana Čaputová niekedy v sebe našla tu vlasteneckú silu, ktorej nemá nateraz v sebe ani za mačný mak, žeby vzdala hold pri oslobodzovaní Československa Prvému česko-slovenskému zboru, ktorý tuho bojoval na našej východnej hranici, na Dukle pri oslobodzovaní našej drahej domoviny, tak musí jednoznačne zároveň spomenúť a vzdať hol aj sovietskej Červenej armáde!

Nie Zuzana čaputová bude ponovembrovú mládež zámerne manipulovať a neustále bude zdôrazňovať, že nemecké fašistické, hitlerovské vojska boli porazené vďaka vojenský spojencom! Ani za svet jej nevyjde z jej neoliberálnych, pro USA administratívnych, pro EÚ byrokratických a hlavne pro NATO úst, že hlavnou vojenskou silou, ktorá sa najväčšou mierou pričinila o porážku hitlerovcov, bol a navždy ostane ZSSR a jeho vtedy chrabrá sovietska Červena armáda!!!

Pre mňa osobne bude dňom víťazstva nad nemeckými nacisticko-fašistickými, hitlerovskými vojskami, nie západom uznávaný 8. máj, ale celkom jednoznačne 9. máj, presne tak, ako sme ho oslavovali celých 44 rokov po vojne lebo toto je deň, ktorý bol najväčšou vojenskou mocnosťou a hlavným víťazom II. sv. vojny, teda ZSSR, uznaný za ukončenie bojov a víťazstva nad hitlerovským nacisticko-fašistickým Nemeckom!!!

Uznávanie dňa 8. mája, za ukončenie II. sv. vojny, znamená poprieť a nadmieru zmanipulovať minulosť, minulosť, ktorá nám vďaka ZSSR a jej chrabrej Červenej armády priniesla mier, už na predošlých 76 rokov, ale to čo v poslednom období vystrájajú USA a jej podliehajúce NATO, žiaľ aj za lokajskej podpory SR a OS SR, nám veľkú šancu na ďalších 76 rokov slobody a mieru nedávajú!!!

Preto sa Vážená ponovembrová (89) mládež zobuď, preber a žiadaj si fakty o našej minulosti a nie neoliberálne, západne, USA a EÚ manipulácie!!! Je potrebné to urobiť skôr, ako bude neskoro!!!