Z. Čaputová, I. Matovič – nie, prevencia-áno, vakcína – nie, liečba – áno!

25. februára 2021, ferro, Nezaradené

Hneď na úvod môjho názorového článku chcem jasne poukázať na to, že bez podstatnej zmeny mediálneho priestoru to nepôjde! Žiadať zmenu u súkromných médií je zbytočná strata času. Tie totiž neslúžia v prospech Slovenska a občanov SR, ale jednoznačne záujmom svojich súkromných vlastníkov! Avšak zmena v RTVS je nanajvýš potrebná. Nie, nebudem sa teraz venovať RTVS, len okrajovo poukážem na to, že nie je možné, aby RTVS informovala v dôležitých témach dotýkajúcich sa všetkých občanov SR jednostranne a tendenčne a čo je ešte väčším problémom je to, že medzi štýlom riadenia RTVS, medzi štýlom informovania občanov RTVS a súkromnými „slovenskými“ médiami nie je žiaden rozdiel! Toto sa musí zmeniť a z redakcií RTVS musia zaznievať informácie absolútne vyvážene – „pro“ a „proti“ a nie je možné dopustiť, aby RTVS akýmkoľvek spôsobom uprednostňovala jeden názor pred druhým, prípadne, ako to robí dnes, jeden ten nepotrebný názor doslova dehonestovala a pod.

  1. Čaputová, I. Matovič – NIE! – tieto dve osoby sú najväčšími vinníkmi za dnešný stav v slovenskej spoločnosti, za dnešný celkový stav, marazmus, ktorý na Slovensku máme! Nie, nehovorím o Covid neopodstatnenom stave, ale o tom, ako títo dvaja, ruka v ruke, gniavia tento národ. Zuzana Čaputová po takmer roku totálneho strašenia občanov SR (ne)vládou Igora Matoviča a jeho chunty, o akomsi vraj ničím riešiacom Covid šialenstve, sa zahraje na tú dobrú, na tú, ktorej veľmi záleží, aby sa tento marazmus ukončil! A čo spraví? Samozrejme, že pre ňu nič výnimočné! Zavolá si do „svojho“ paláca dvoch, po sebe samej, najvyšších (ne) vládnych činiteľov, Igora a Borisa. A keďže sa jedná o pracovné stretnutie (div sa svete, však o aké iné by malo ísť?!), tak sa ústami svojho hovorcu Martina Strižinca vyjadrí smerom k nám občanom SR, že nebude o tomto stretnutí podrobne informovať, nepovie národu o čom s nimi rokovala, rozprávala! Niečo úžasné! Tak národ sa zmieta v existenčných problémoch, život ohrozujúcich (teraz nehovorím o Covid šialenstve – je to liečiteľné!) a Zuzana Čaputová má čas! Má toľko času, že jej mediálny výstup, opäť prostredníctvom hovorcu Martina z toho pracovného stretnutia je ten, že dala chlapcom ešte nejaký čas, aby konali tak, ako sa vraj na tomto pracovnom stretnutí dohodli! O aký dlhý čas sa jedná? Je to do konca volebného obdobia, teda do PV 2024? A prečo národ slovenský a občania SR nemôžu byť informovaní o témach tohto pracovného stretnutia? To sa netýkalo nás všetkých? Lebo ak nie, tak potom tomu rozumiem. Ale ak sa to týkalo a malo sa to týkať nás všetkým, tak potom prečo toľko zbytočných tajnosti? Takže z toho celkového jednania Zuzany Čaputovej mi jasne vychádza – Zuzana Čaputová – už NIE!!!
  2. Matovič – NIE! Tento pán už vôbec NIE! Tu je každé slovo absolútne zbytočné! Všetci vieme o akú, psychický nevyrovnanú osobu ide a ako neuveriteľne škodí celému Slovensku! Jeho posledné konanie má v tom len a len utvrdzuje. Igor si zvolá všetkých jemu blízkych odborníkov na riešenie imaginárnej Covid „pandémie“. Sedí s nimi prvý deň a výsledok sedenia je ten, že na svoj FB status si zavesí k tomu komentár, kde okrem iných bludov a hlúposti napíše aj takúto neskutočnú vetu – „…Pokračujeme zajtra. Teším sa na ďalšie podnetné stretnutie so zaujímavými ľuďmi.“ Rozumieš občan SR tomu? Tak národ slovenský umiera nie na Covid, ale jednoznačne na rok zanedbávanú základnú zdravotnú starostlivosť a Igor sa pochváli výsledkom jeho niekoľko hodinového rokovania s jeho jedinými Covid odborníkmi a tým je jeho radosť a tešenie sa, na zajtrajšie stretnutie sa s nimi! Ako by sa jednalo o spolok priateľov dobrej nálady a preto je potrebné sa tešiť na ďalšie stretnutie sa s nimi. Na ďalší deň sa s nimi opäť s radosťou stretne, ľudia ďalej zbytočne umierajú, liečba nie je dovolená a výsledkom je opäť suché konštatovanie, že párty sa bude ešte opakovať aj na ďalší deň a keď dôjdu k nejakému výsledku, tak následne bude Igor o výsledkoch informovať svojich koaličných partnerov lebo on s odborníkmi predsa nerokoval o tom ako Slovákom pomôcť, ale ako presvedčiť koaličných partnerov („vrahov“), aby prijali tie desiatky návrhov, jediných správnych odborníkov na riešenie Covid ošiaľu! A aké sú tie desiatky opatrení? Očakávam že to bude niečo úplne „nové“ a bude sa to dať zhrnúť do týchto bodov – rúška, rúška, rúška, – Lockdown, Lockdown, Lockdown, – „dobrovoľná“ vakcinácia, „dobrovoľná“ vakcinácia, „dobrovoľná“ vakcinácia, – nepripustiť iný názor, nepripustiť liečbu, AG psie testovanie vždy a všade, samozrejme na absolútnej „dobrovoľnosti“ a na základe týchto vysoko „odborných“ záverov presvedčiť koaličných partnerov o nevyhnutnosti zavedenia stáleho núdzového stavu na území SR.

A preto – Matovič a jeho chunta NIE!!!

PREVENCIA-ÁNO! Čo pod týmto rozumiem? Jednoznačne je potrebné prinavrátiť všetkým občanom SR sebadôveru. Sebadôveru v seba samého! Dať ľuďom absolútnu možnosť slobodne sa rozhodnúť, ako naložia so svojim životom, po každej stránke, aj po tej zdravotnej! Je potrebné okamžite, všetkým tým, čo to potrebujú, sprístupniť základnú, prvotnú ambulantnú starostlivosť ich všeobecných lekárov. Je nemysliteľné, ak sa všeobecný lekári netaja, aspoň tí, čo začínajú naberať, akú takú odvahu, že im bolo resp. je zakazované (štátom), vykonávať ambulantnú starostlivosť lebo COVID! To sme kde? V akom štátnom zriadení resp. režime! Toto sa musí okamžite skončiť! Ďalej je potrebné prostredníctvom štátnej RTVS informovať občanov SR o tom, že C-19 je liečiteľný! Informovať občanov, že v rámci prevencie nie je potrebné povinne nosiť rúška, ale je potrebné sa zamerať viac na posilňovanie vlastnej imunity. Veľa pohybu na čerstvom vzduchu, podľa možnosti na priamom slnečnom svetle, požívať veľa prirodzených vitamínov – jablká, hrušky a pod. Ak to niekto potrebuje a lekár mu to odporučí, predpíše, tak aj užívanie vitamínov C, D, A… aj v medikamentóznej forme. Zamerať sa na posilnenie ich duševného stavu, aby nemali zbytočný, ničím odôvodnený strach, že C-19 je neliečiteľný a takmer vždy smrteľný! Áno, prevencia nie len zdravotná, ale aj psychická a duchovná!

VAKCÍNA – NIE! Tu si je potrebné na úvod povedať čo vakcíny sú a čo je ich hlavnou úlohou. Vakcína nie je liek v pravom slova zmysle, vakcína je prevencia! Je to prevencia, ktorú by si mal proti respiračným ochoreniam, akým C-19 bez pochyby je, dať každý jedinec aplikovať len na základe vlastného rozhodnutia a to bez akýchkoľvek následných podmienok! Dnešné nové vakcíny proti C-19 sú zjednodušene povedané, presne také isté proti respiračné vakcíny, akými sú, boli a budú všetky vakcíny proti „bežnej“ doteraz známej chrípke! A keďže tá „obyčajná“ chrípka bola, je a bude liečiteľná liekmi, tak nikto netrval na povinnej vakcinácií proti tejto „obyčajnej“ chrípke, o ktorej sa dá povedať, že nie je menej nebezpečná, ako C-19, len sa jej v minulosti nevenovala taká prehnaná pozornosť, ako dnes práve jednému vybranému vírusu C-19!!! Je potrebné povedať aj tú skutočnosť, že aj doteraz známa „obyčajná“ chrípka – vírus, každoročne mutoval a preto aj očkovacie vakcíny na „obyčajnú“ chrípku boli, sú a budú každú chrípkovú sezónu iné, upravované, presne tak, ako sa upravujú už aj dnes, ešte na „pokusných králikoch“ celkom nevyskúšané pôvodné vakcíny na C-19, pretože aj vírus C-19 jednoducho „zmutoval“!!! Dnes o vakcinácií proti C-19 začíname počúvať naozaj hrôzostrašné, absolútne choré návrhy! Vraj, ak niekto nebude „dobrovoľne“ zaočkovaný, tak nebude môcť to alebo ono! To čo je?! Je toto začiatok absolútnej segregácie spoločnosti a následného apartheidu z pohľadu ochoty sa nechať zaočkovať vakcínou (akejkoľvek!), ktorej nedôverujem?

Nie, nehovorím nič o tom, že nemajú byť ľudia zaočkovaní, v tomto prípade aj na C-19, NIE to nehovorím, ba ani na to nenabádam! Ale jedno čo tvrdím a budem to razantne presadzovať je to, že ak vakcinácia, tak jednoznačne na dobrovoľnom rozhodnutí každého jedinca a bez akýchkoľvek podmienok a obmedzení, podčiarkujem akýchkoľvek!

A preto áno platí, že vakcinácia proti/na C-19 NIE!

LIEČBA – ÁNO! Je nemysliteľné, aby dnešná diktátorská chunta na čele s Igorom Matovičom za absolútnej podpory Zuzany Čaputovej, odpierala občanom SR liečbu respiračného ochorenia na C-19! Jednoducho toto neexituje! Kto takto činí, je jednoznačne zodpovedný za prípadne úmrtia týmto vírusom, čo i len málinko spôsobené! Je nemysliteľné, že na jednej strane nútime občanov SR k vakcinácií vakcínami, ktoré sú stále v štádiu klinických skúšok a zároveň nedopriať ľuďom sa nechať liečiť liekmi, ktoré sú už desaťročia vyskúšané a sú aj preukázateľne účinné! Ako je možné, že občan SR nemá možnosť sa slobodne rozhodnúť čím chce byť liečený! Tou liečebnou látkou, ktorej dôveruje na základe odporúčania (naordinovaním!) jeho všeobecným lekárom! Dajme občanovi slobodnú vôľu sa rozhodnúť, či chce byť zaočkovaný alebo chce byť liečený a vyliečený! Prečo mu štát na jednej strane núti akúsi novú vakcínu a na druhej strane mu znemožňuje prístup k liečbe! Ako je možné, že občan SR nemôže navštíviť svojho všeobecného lekára v štádiu počiatočných príznakov na respiračné ochorenie, ale ak takéto príznaky má, tak ho štát núti navštíviť akési, niekým vymyslené MOM, kde si má nechať vytrieť hlbokým spôsobom nosohltan, akýmsi psím AG testom a ten mu povie či je zdravý (negatívny) alebo je „chorý“ – pozitívny! A ak je negatívny, tak nie je negatívny a teda rúško, Lockdown a pod. nezmysly a keď je pozitívny, tak platí všetko to, čo pri negatívny s tým rozdielom, že ak pobudne povinne doma 14 dní, tak následne je na diaľku prehlásený za zdravého! Totálna hlúposť!!!

Je potrebné okamžite otvoriť všetky všeobecné ambulancie! Je potrebné, aby si všeobecní ambulantní lekári mohli začať okamžite plniť svoju, v našom zdravotníctve, absolútne nezastupiteľnú úlohu. Je potrebné, aby každý občan s počiatočnými príznakmi respiračného ochorenia mal možnosť sa bez akéhokoľvek strachu nechať fyzicky (nie na diaľku-telefonicky) vyšetriť u svojho všeobecného lekára, presne tak, ako to bolo normálne v pred Covidovom období! Je neodškriepiteľné, že drvivá väčšina občanov SR najviac dôveruje svojmu všeobecnému lekárovi! Avšak je potrebné zdôrazniť aj to, aby títo všeobecní lekári mali na svoj výkon práce vytvorené také pracovné podmienky (štátom), aby mohli svojich pacientov vyšetrovať a liečiť v plnom rozsahu! Ja nehovorím, že sa nemá pre rýchlejšiu indikáciu ochorenia použiť aj ten dnes, tak nenávidený, znenávidený AG test (lebo je nanútený, je povinný!). Nie! Ag test môže vykonať priamo v ordinácií všeobecného lekára, možno aj odborná zdravotná sestra (tie naše zlaté zdravotné sestričky! – píšem to s absolútnou úctou!), ak s tým pacient na odporúčanie všeobecného lekára bude súhlasiť!  Nebudem tu teraz podrobne popisovať ďalší postup všeobecného lekára. Záver je, taký, jednoduchý a jednoznačný – všeobecný lekár má mať možnosť pacienta vyšetriť, zhodnotiť jeho aktuálny zdravotný stav a na základe týchto zistení má pacientovi ponúknuť na výber – buď liečbu alebo, ak ešte nie je príznakový, tak mu môže odporučiť vakcináciu, na dobrovoľnom rozhodnutí pacienta. Ak pacient chce byť zaočkovaný, tak všeobecný lekár ho „pošle“ na dané vakcinačné miesto aj s odporúčaním pre zaočkovanie!

Takže platí – LIEČBA – ÁNO!

Avšak toto všetko je možné len za jedného jediného predpokladu. Tým predpokladom je okamžité skončenie (ne)vlády terajších neschopákov, ustráchancov! K moci musia prísť také slovenské elity, ktoré nebudú zaťažené rúškami, Lockdawnami, Núdzovými stavmi, ale budú presadzovať skutočné riešenia presne také, aké som opísal vyššie v texte!!! PRVENCIA a LIEČBA!!! Niet iného východiska!!!