Zuzana Čaputová, Marek Krajčí – konečné riešenie/riešenia!

17. februára 2021, ferro, Nezaradené

Áno, konečné riešenie je – okamžitý odchod! Presne toto pre mňa vyplynulo z ich včerajších, zdanlivo nesúvisiacich samostatných tlačových besied (TB). Ak sa občan chce kvalifikovane vyjadrovať k aktuálnej situácií, ktorá zúri na Slovensku, musí sa premôcť a venovať zo svojho voľného Covid Lokdawnového času, aj pozretím si takýchto nervy a zdravie ničiace TB. „Voľného času“ máme na teraz habadej, pretože bez AG psieho testu ani na krok, s „negatívnym“ Ag psím testom na dva(kroky)!

Tým konečným riešením je okamžitý odchod Zuzany Čaputovej z prezidentského paláca SR a okamžitý odchod Igora Matoviča a jeho diktátorskej chunty z pozícií vlády SR, predčasné ukončenie funkčného obdobia NR SR!!!

Nuž posúďte sami.

Včera o 16:37 začala TB Z. Čaputovej pod veľavravným názvom – „Hlas vedcov – ako ďalej s pandémiou“. Niečo úžasné, takmer po roku Covid gniavenia národa slovenského Igorom Matovičom a spol., za absolútnej podpory Zuzany Čaputovej, Zuzana Čaputová vo chvíli, kedy je Slovensko „konečne“ v niečom na prvom mieste vo svetovom merítku, avšak to prvenstvo je totálne morbídne, ide skrze hlúpu TB odkázať Slovákom, čo a ako ďalej. Samozrejme, že neuviedla nič konkrétne len samé bla, bla, bla…!

Jedinú konkrétnu vec, ktorú sme sa dozvedeli, tak tá bola z úst matematika Richarda Kollára, ktorý po pravici Zuzany nám všetkým zvestoval tieto, všetkým „známe“ údaje o Covid situácií na Slovensku, citujem: – „…ja som matematik a budem sa vyjadrovať čiste k číslam a dátam a budem odpovedať na jednu otázku, ktorú veľmi si kladú nie len novinári, ale aj vôbec verejnosť, že ako momentálne na tom sme a čo sa momentálne deje v rámci pandémie na Slovensku. Odpoveď je veľmi jednoduchá – jednoslovná, nevieme…, …skúsim zhrnúť čo všetko nevieme. Takže, chýbajú nám absolútne kľúčové dáta, aby sme vedeli vyhodnotiť, aj efekt našich opatrení, aj to v akom momentálnom epidemickom stave sme. Netušíme, koľko ľudí prichádza do nemocníc, ako noví pacienti, netušíme koľko ich odchádza, nevieme posúdiť čo vlastne spôsobuje nárast počtu hospitalizovaných, nevieme to ani o umelých pľúcnych ventiláciách, pretože ani tam tie čísla, ktoré existujú nesedia – rozdiel príchodov, odchodov hospitalizovaných…, …nepoznáme vek hospitalizovaných, nevieme teda všeobecne, čo sa deje…, …nevieme koľkí pacienti sú prekladaný v nemocniciach s ne Covidových na Covidové oddelenia, nepoznáme štruktúru testov, ktoré robíme, nevieme, koľké z nich boli vykonané, aká indikácia epidemiologická…, …nevieme…, …nevieme“ a takto Richard pokračoval v nekonečnom vymenovávaní, čo všetko (oni) nevieme a pritom je jeden z členov štátnej, (ne)vládnej pandemickej komisie na riešenie tejto pandémie, už od jej prvopočiatku! Po skončení tohto výpočtu nevedení z úst Richarda, čo všetko oni chudáci nevedia a už takmer rok to riešia, vystúpila Zuzana a povedala toto: – „…to čo tu odznelo, x-krát – neviem a nevieme a nevieme lebo nemáme dáta lebo nemáme dobrý manažment tejto pandémie, aby sme sa z toho bodu posunuli ďalej…“

Takže Zuzana Čaputová po tom, ako sa aj na tejto TB vyjadrila, že ona úzko komunikuje s Igorom Matovičom, s jednotlivými členmi vlády, ako aj so samotným predsedom NR SR Borisom Kollárom, nám všetkým nakoniec oznámi, že v konečnom dôsledku nevie, nevieme absolútne nič! Tak potom načo jej malo poslúžiť toto, vraj niekoľko hodinové sedenie s odborníkmi, ktorí sú takmer všetci, ak nie všetci aj členmi odborných Covid komisii (ne)vlády SR a prišli za Zuzanou jej oznámiť, ako nič nevedia???

Takže celá TB Zuzany Čaputovej na mňa zapôsobila, tak ako píšem v názve tohto článku, že konečným riešením pre Zuzanu Čaputovú samotnú je odchod z pozície najvyššieho ústavného činiteľa našej republiky.

TB Zuzany Čaputovej končí o 17:20 hod. a o 18:06 hod. sa začína TB Mareka Krajčího a spol. s názvom „Epidemická situácia na Slovensku“. Všimol si si to občan SR? Takže nie o pandemickej situácií, ale už len o epidemickej!

Nuž a na tejto TB Marek poprel všetko to, čo bolo povedané na TB Zuzany. Marek Krajčí si nechal zapnúť veľkoplošný monitor a súkal čísla jedno za druhým, jednému by sa z toho aj hlava zakrútila. Verím, že to Richard Kollár a spol., všetci tí čo boli na posed u Zuzany pozorne pozerali, spolu aj so Zuzkou a robili si z tých čísel poznámky…(aby vedeli!)

Naozaj, ak by tieto čísla, dáta a grafy niektorá z vesmírnych agentúr vypustila do vesmíru a po opustení našej galaxie by sa dostali do rúk mimozemskej civilizácie, ktorá by bola o milióny rokov vo vývoji pred nami, tak by chudáci mimozemšťania mali ešte ďalších milión rokov samo vývoja na to, aby z týchto Krajčího a pol. hausnumer vyšli!

Nie, už nie je potrebné ďalej dopodrobna komentovať, čo vlastne zaznelo na obidvoch predmetných TB. Tu je potrebné povedať jedno silne nahlas – STAČILO!

Zuzana Čaputová, podľa môjho názoru tu nie je nato, aby sa odprezentovávala na takýchto a podobných TB. Jej úloha je absolútne iná. Zuzana Čaputová má konať tak, ako jej to umožňuje, ba priam nariaďuje Ústava SR. Zuzana Čaputová má požiadať NR SR o vystúpenie v pléne NR SR so svojou Správou o aktuálnom stave v našej spoločnosti – Čl.102, bod (1), ods. p) – „ podáva Národnej rade Slovenskej republiky správy o stave Slovenskej republiky a o závažných politických otázkach,“

V tejto správe jasne a stručne oznámiť NR SR, že sa rozhodla uplatniť si svoje ústavne právo na základe Čl. 103, bod (6) – „Prezident sa môže kedykoľvek svojej funkcie vzdať; jeho funkčné obdobie sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia tohto rozhodnutia predsedovi Ústavného súdu Slovenskej republiky.“             Pomenovať dôvody, ktoré ju k takémuto nanajvýš rozumnému kroku viedli – podľa môjho názoru tým najpodstatnejším dôvodom je, že si týmto krokom priznáva svoju absolútnu spoluzodpovednosť za momentálny marazmus, ktorý tu na Slovensku máme. Zároveň rázne vo svojej správe, poukáže na zodpovednosť vládnej väčšiny NR SR za tento marazmus a tvrdo im odporučí, požiada ich, vyzve ich, aby si uplatnili svoje ústavne právo na základe Čl. 82, Ústavy SR, bod (5) – „ Zasadanie Národnej rady Slovenskej republiky sa skončí uplynutím volebného obdobia alebo jej rozpustením.“

Áno toto sú tie dve KONEČNÉ riešenia, ktoré je potrebné vykonať na Slovensku – okamžite, lebo tie včerajšie dve TB Zuzany Čaputovej a Mareka Krajčího, sú/boli naozaj už tou poslednou kvapkou v pohári trpezlivosti občanov SR!!!

ZDROJE:

460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky | Aktuálne znenie (zakonypreludi.sk)

TB M. Krajčího, J. Mikasa a P. Jarčušku o epidemickej situácii na Slovensku | TA3

TB prezidentky Z. Čaputovej po stretnutí s expertmi v súvislosti s pandémiou | TA3