Desivé odhalenie a „novinárske“ Mlčanie jahniat . .. !

28. februára 2020, ferro, Nezaradené

…JUDr. Ján Čarnogurský st., uverejnil včera na svojom facebookovom profile naozaj desivé a mrazivé odhalenie. Avšak skôr, ako k nemu prejdem, je potrebné o Jánovi Čarnogurskom st. uviesť niekoľko vecí. Akosi sa dnes zabudlo (možno aj zámerne), že to bol práve Ján Čarnogurský st., ktorý zvádzal pred rokom 1989 svoj boj s vtedajšou štátnou mocou. Teda bol tzv. disident. Avšak to nebol disident typu Václava Havla, pretože Václav Havel bol cielene financovaný a riadený západnou propagandou a západným veľkokapitálom a vybrali si ho preto, lebo jednak im „zobal“ z ruky a jednak vedeli, že „vážený“ Václav urobí všetko preto, aby sa socialistický spôsob riadenia štátu zlikvidoval, lebo jemu nešlo ani náhodou o bežného občana, ale výhradne len o prinavrátenie ich rodinného majetku. Rodina Havlova patrila pred rokom 1948 k jedným s najbohatších pražských rodín a teda „mladý“ Vašek dostal za úlohu, aby sa raz opäť dostali k svojmu majetku, ako bola napríklad pražská Lucerna. Teda toto bol dôvod Havlovej „disidentskej“ činnosti a nie nejaké ľudské práva a slobody obyčajných ľudí žijúcich v socialistických králikárňach.

Ale späť k Jánovi Čarnogurskému st., on bol tiež disident, ale on hlavne bojoval s vtedajšou mocou v oblasti duchovnej, on bojoval za väčšiu duchovnú slobodu – teda jednoducho povedané, za odluku cirkvi od štátu ! On svojim disidentstvom nijako významne nenapádal fakt, aby sa zrušilo socialistické riadenie štátu, hlavne ak sa jednalo o sociálne vymoženosti tohto zriadenia. Následne po 1989 urobil niekoľko nepochopiteľných chýb, hlavne keď sa delil majetok s Českou republikou, ale to všetko je úplne na inú tému. Vrátim sa k jeho včerajšiemu desivému a mrazivému odhaleniu. (https://www.facebook.com/jan.carnogursky/posts/2709552632491035?__xts__[0]=68.ARASRzKzKpKFzEQy44D4nvelNf9qwG3oqNeu4vLfaR903J0Ual_OoCKzXpNBWapt17HJ2eOIZHesS2L2362s6aCcwxSI6NouzthnnyVGDtoIFeXHSJms5_IkQIMYf3ISotDVLM9rRECHvyLTVslDTUdAVnzbAoRoZtwfaDqaZu8FUCbRdoXnds69IatRwEWFNgE58B3fQqtro_2LP1KsJmsu8gEZWW7pniIfF2LrHe7Zja4ADNghn2Fs4XIOlo8i01GGpYwtomwBdIyvUBw7NtAtLILFy6Q6J-N0V3q6SzFawZqzVA9zCu1YoGpQxt3I2Jv-DbAOXQ1Iys0flOAcQA&__tn__=-R) Sám Ján Čarnogurský st. sa v úvode priznáva, že k danému materiálu sa dostal rovnako „legálnou“ cestou, ako jeden nemenovaný denník, ktorý má v názve veľké „N“ a jeho nemenovaná najinformovanejšia „novinárka“ s krstným menom Monika. Jedná sa o výpisky z trestného spisu proti Marianovi Kočnerovi .Hneď na úvod sa pozastavuje nad tým, prečo sa aj tieto informácie prostredníctvom toho nemenovaného denníka „N“, nedostali na svetlo božie. Veď sú rovnako autentické a pravdivé, ako tie ktoré manipulatívne po kúskoch servírovali občanovi SR z tých časti, kde sa to týmto „novinárom“ a určitej politickej kaste hodilo. Všetci vieme, aké informácie sa z uvedeného spisu zámerne vyťahovali a cielene zverejňovali (podľa „novinárky Moniky, to bolo hlavne z dôvodu – „Verejný záujem“). Základ tejto desivej informácie je v tom, že istá skupina ľudí v Bratislave sa pravidelne stretávala na svojich „nevinných“ posedeniach v istej bratislavskej kaviarni a celkom „nevinne“ sa bavili o vnútropolitickej situácií na Slovensku, a aký by mal byť jej ďalší vývoj, aj za podmienky, že sa má čosi mimoriadne udiať, a preto je treba vyvíjať na Slovensku mimoriadny tlak na zmenu politickej garnitúry „minimálne do očakávaného apríla“ a všetci vieme čo sa udialo na Slovensku v marci 2018 ! Nie je nateraz dôvod tento Čarnogurského st. status na facebooku viac rozoberať, občan si urobí svoj vlastný a slobodný názor sám, po prečítaní dotknutého Čarnogurského st. statusu na facebooku. Pre mňa osobne sa jedná o neskutočne závažnú vec a je namieste, aby sa tým začala bezprostredne a bezodkladne zaoberať GP SR, NAKA a okamžite zaistiť všetkých aktérov, ktorí sú v predmetnom výpisku z trestného spisu Mariana Kočnera menovaní !!!

„novinárske“ Mlčanie jahniat … !

…včera špecializovaný trestný súd (rozsudok ešte nie je právoplatný)  odsúdil Mariana K. a Pavla R. na 19 rokov (každý jeden, teda spolu úhrnný trest 38 rokov !) odňatia slobody za ekonomický delikt – falšovanie zmeniek, kde sa jednalo výsostne o prípad v súkromnej sfére a so štátnymi financiami nemá absolútne nič spoločné. Navyše predmetný skutok nebol dokonaný a teda nikomu v tomto spore nevznikla škoda, a ako uvádzam slovenskej „kase“ už vonkoncom nie, teda občan SR neprišiel ani len o cent. Ja s výškou trestu súhlasím, lebo ak je niekto takýto gauner, tak si ani nič iné nezaslúži, lebo, ak by platilo starodávne právo, tak by už títo páni chodili síce po slobode, ale minimálne do zápästia bez rúk (kedysi platil jednoduchý a nadmieru účinný trest – Kradol ?, Odťať!) Čo ma však na celej veci zaráža je fakt, že v inej trestnej veci spojenej s Marianom K., kde sa jedná o úkladnú vraždu mladého novinára a jeho priateľky, tak vrah tejto chladnokrvnej úkladnej vraždy, ku ktorej sa sám (predpokladajme, že nie pod nátlakom) priznal (Zoltán A.) dostal trest „až“ 15 rokov a keď bude v zariadení na výkon trestu sekať dobrotu, tak ma nádej, že ho po nejakom čase pustia na slobodu, lebo náš právny systém umožňuje každému požiadať o toto predčasné prepustenie z výkonu trestu s výnimkou trestu uloženému na doživotie a takýto zaslúžený trest tento chladnokrvný vrah nedostal ! Prečo !!! Preto, že „spolupracoval“ s justičnými orgánmi, že „namočil“ do celej veci hlavne tých, ktorí „namočení“ mali a majú byť ?! Veď takýto nielen že chladnokrvný vrah, ale ľudský morálny odpad (urobí všetko preto aby si zachránil vlastný zadok a preto pošpiní všetkých okolo seba, taký je to hrdina !) mal bezpodmienečne dostať výnimočný trest, jednoznačne do konca života, a keby u nás platil zákon, ako v niektorých štátoch USA (kde ho ešte humánne majú), tak by mal bez milosti dostať aj trest smrti. Čo je platná jeho „úprimná“ ľútosť nad vykonaným chladnokrvným skutkom, keď Slovensko prišlo o dvoch mladých zaľúbených ľudí. Ak by ho neboli justičné orgány vypátrali a usvedčili, tak by tiež sám od seba vyjadril „úprimnú“ ľútosť nad svojim chladnokrvným skutkom ?! Vete že nie ! a teda 15 ročný trest je výsmechom pre všetkých pozostalých, ale aj celému Slovensku ! Otázka však na všetkých „objektívnych“ novinárov, ktorí sa týmito dvoma prípadmi „aktívne“ zaoberali a vo svojich článkoch a reportážach špinili na našej politickej scéne, len jednu stranu, Vám neprekáža, že ekonomický delikt bol „odmenený“ trestom oveľa vyšším, ako chladnokrvná vražda vášho kolegu a jeho priateľky ?! To Vám neprekáža, že bol udelený vyšší trest v ekonomickej oblasti, lebo platiť by musel americký vlastník dotknutej súkromnej televízie a trest za likvidáciu dvoch mladých životov je takmer zanedbateľný ?! Nuž skúste nám to vysvetliť, prečo teraz nekričíte a nepíšete články, že život je menej, ako nejaké špinavé peniaze !

Naozaj, máte vážení „novinári“ úplne pomýlenú predstavu o hodnotách života a kapitálu !!!