Súd vyhovel ESETu a „zavrel“ ústa, tentokrát už aj Ľubošovi Blahovi !

13. februára 2020, ferro, Nezaradené

A je tu ďalšie obmedzovanie slobody slova ! Opäť na tej „správnej“ strane politického spektra v SR ! Tentokrát je to ešte stále, poslanec NR SR a kandidát na poslanca NR SR Ľuboš Blaha (SMER-SD) zato, že si slobodne dovolil zverejniť a okomentovať správu Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie (MZ RF) v súvislosti s možnými provokáciami v informačnom priestore spojenými s obviňovaním Ruska zo zasahovania do prípravy a realizácie Olympijských hier v Kórejskej republike – citát z tejto správy MZ RF – „…Do tejto protiruskej kampane môžu  byť zapojené nielen angažované média (Washington Post, BuzzFeed a i.), ale aj IT spoločnosti, ktoré sú už dávno známe svojimi úzkymi stykmi s CIA a NSA (Threat Connect, Trend Micro, ESET a iné)…“ (https://slovakia.mid.ru/web/svk/start?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=20&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch) Teda môžeme si o tejto správe MZ RF myslieť čo koľvek, či ide o pravdu alebo spravodajské hry, ale nemôžeme viniť politika SR, že okomentoval túto správu, tak ako uznal za vhodné, najme ak sa spoločnosť ESET angažuje v slovenskej politike tým, že financuje predvolebné kampane výhradne dnešnej „demokratickej“ opozície a ich lídrov, ktorí presadzujú výhradne neoliberálnu politiku a sú za čo najužšie prepojenie SR na USA administratívu a sú jednoznačne proti RF a súhlasia s akýmkoľvek sprísnením protiruských sankcií ! Teda jasne „vyvážená“ zahraničná politika SR, ktorá nám zabezpečuje, že nás RF bude považovať za svojho „priateľa“ a teda nie sme z východu ohrození lebo sa im takýmto spôsobom „líškame“. Nuž absolútne pomýlená zahraničná politika našich neoliberálov !

Ľuboš Blaha na svojom facebookovom profile upozornil najme na to, že spol. ESET nemalými finančnými čiastkami prispieva na predvolebnú kampaň aj teraz pred PV 2020 a to hlavne Andrejovi Kiskovi (Za ľudí) a slobodne sa pýta prečo ? Veď tu nejde o malé peniaze a teda sa pán Blaha pýta čo zato ESET bude požadovať, ak sa nebodaj títo neoliberáli a posluhovači USA administratíve dostanú na Slovensku k moci. Je to zo strany ESET len preto, že chcú zmeniť Slovensko k lepšiemu a zbaviť ho „mafiánskej“ vlády a teda ich financovanie je čisto nezištné alebo aké sú zámery spoločnosti ESET po PV 2020 na Slovensku. Veď v týchto otázkach nie je nič trestné ani nelegálne, veď sa pozrime čo robí Transparency International Slovensko vo vzťahu k „nepohodlným“ politickým stranám (SMER-SD, SNS, VLASŤ, ĽSNS), ako sa „rýpe“ v ich financovaní predvolebnej kampane, a tú druhú „dobrú“ stranu len vyzdvihuje, akí sú transparentný a aké sú čisté ich finančné toky, ale už nepomenováva, kto a akými čiastkami im prispieva na ich predvolebnú kampaň ! Áno, Ľuboš Blaha poukázal aj nato, že ESET bude mať v nadchádzajúcich PV „dohľad“ nad bezpečnou prevádzkou PC siete na sčítavanie hlasov a vyslovil obavu, či nemôže dôjsť k zmanipulovaniu výsledkov volieb pri ich sčítavaní a či tu nejde o konflikt záujmov, že spoločnosť ktorá priamo vysokými finančnými „darmi“ podporuje opozičné neoliberálne strany bude „počítačovo“ dohliadať nad bezpečnosťou a bez chybovosťou pri sčítavaní hlasov v nadchádzajúcich PV. Veď to je absolútne legitímna otázka, za ktorú sa nikto nemôže cítiť ani urazený ba ani ponížený. Odpoveď ESET na Blahovu obavu z možnej manipulácie volieb bolo, že oni nemajú dôvod, aby akýmkoľvek spôsobom manipulovali s výsledkami PV 2020. ESET sa nevyjadril, že systém sčítavania hlasov je tak IT zabezpečený, že nemôže dôjsť k akémukoľvek zmanipulovaniu sčítavania hlasov lebo je istený viacerými spôsobmi, ale len sucho konštatoval, že nemajú dôvod ! A čo keby ten dôvod bol, tak potom vážený ESET by bola možná manipulácia pri sčítavaní hlasov ?! Odpoveď nech si dá každý súdny občan SR sám.

Zaujímavé na tom celom je, že OS Bratislava I. vyhovel ESET a vydal predbežné opatrenie, že až do skončenia súdneho procesu vo veci žaloby ESET na Ľuboša Blahu, je poslanec NR SR povinný zdržať sa klamlivých tvrdení súvisiacich s údajným ovplyvňovaním PV spoločnosťou ESET, ako aj zmazať svoje nepravdivé statusy týkajúce sa tejto témy. Takže súd ešte predtým, ako po riadnom súdnom konaní a po vypočutí argumentov oboch procesných strán vynesie spravodlivý a právoplatný rozsudok, už vopred vie, že Ľuboš Blaha uvádza klamlivé tvrdenia a že zverejňuje klamstvá vo svojich facebookových statusoch. Naozaj zaujímavá prezumpcia neviny a zaujímavé vyrieknutie verdiktu súdu ďaleko pred začatím súdneho procesu ! Niečo neslýchané ! Po PV 2020 tu musí nastúpiť, taká vládna garnitúra, ktorá upraví naše vnútorné právo aj v tejto veci ukladania predbežných opatrení tak, že súd ho bude môcť uložiť len v prípadoch život ohrozujúcich trestných činov alebo, ak by trestnou činnosťou podozrivého páchateľa mohlo dôjsť k veľkým národohospodárskym škodám alebo, ak by mala byť ohrozená bezpečnosť občanov SR a SR ako takej. A zrušiť predbežné opatrenia, ak sa jedná o vyslovenie slobodného názoru a o jeho trestnej podstate rozhodnúť, až na základe riadneho súdneho procesu a následne v rozsudku zaviazať dotyčnú osobu, aby sa zdržala hanlivých a nepravdivých výrokov, aby zabezpečila na vlastné náklady zmazanie takýchto statusov a videí na sociálnych sieťach (čo sa samozrejme absolútne nedá lebo „stopa“ na internete zostane tak či tak!), alebo ho zbaviť viny a nie mu to prikázať vopred, ak súd ešte nepozná fakty !

Toľko k Ľubošovi Blahovi a jeho sporu s ESET. Podľa mňa je to celé pomýlené, ale ak je momentálne takýto platný právny stav na Slovensku, tak nám neostáva nič iné, ako ho v plnej miere rešpektovať a svojou voľbou v nadchádzajúcich PV rozhodnúť, tak aby sa k moci po PV dostali také politické subjekty, ktoré aj v tejto oblasti slobody slova, vykonali v našom právnom poriadku také zmeny, ktoré by takémuto neslýchanému zatváraniu úst zo strany súdov SR urobilo koniec !

A ESET ? Nuž týmto pánom je potrebné odporúčať, aby svoje trestné oznámenie preformulovali tak, aby za vinníka ich verejnej „potupy“ a verejného „zneváženia“ dobrého mena ich spoločnosti, označili MZ RF, aby požiadali slovenské súdy o predbežné opatrenie, ktoré Ruskej federácií na území SR zakáže šíriť takéto klamlivé informácie, aby prestali o spoločnosti ESET „klamať“, aby RF slovenský súd predbežným opatrením zaviazal, aby zo svojich web stránok a všetkých sociálnych sieti vymazal tieto nehorázne „klamstvá“ o spoločnosti ESET, až do riadneho vyrieknutia právoplatného rozsudku. Na toto si páni z ESET trúfnite ! a nie voči občanovi SR, ktorý len komentuje udalosti, ktoré sa na našej „čistej“ politickej scéne odohrávajú !

Nuž občan – volič SR pozorne sledujme, komuže to ešte naša jurisdikcia ešte do PV 2020 násilím zavrie ústa, a viete čo ?, ja navrhujem, aby súdy SR (na podnet NAKA, nech konajú ex offo) vydali predbežné opatrenie týkajúce sa všetkých občanov SR, aby až do 22:00 hod. 29.02.2020, kedy sa uzatvoria všetky volebné miestnosti, mal každý občan SR prikázané sa zdržať akéhokoľvek komentára vo vzťahu k „demokratickej“ neoliberálnej opozícií a k všetkým ich sponzorom a darcom, aby sa zdržali akýchkoľvek „klamlivých“ informácií a uvádzania „klamstiev“ o týchto nedotknuteľných na sociálnych sieťach a ak už takéto „klamstvá“ zverejnili, tak ich musia s okamžitou platnosťou vymazať a bez stopy odstrániť. Toto predbežné opatrenie sa nesmie v žiadnom prípade vzťahovať na dnešné koaličné strany, na ĽSNS VLASŤ, ba práve naopak tu je potrebné zverejňovať čo najviac „pravdy“, nech národ slovenskí a občania slovenskí vidia kto sú tí „dobrí“ a ktorí sú tí „zlí“ – mafiáni, extrémisti, xenofóbi, fašisti a čo ja viem čo ešte.

Na záver odkaz všetkým tím, čo majú jednostaj potrebu slobodnému občanovi SR zatvárať ústa :

Ústava Slovenskej republiky, Tretí oddiel, POLITICKÉ PRÁVA, Čl. 26 ods. (2) „Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.“ a ods. (3) „Cenzúra sa zakazuje“.