„Demokratická“ opozícia opäť piští ! Prečo ? !

12. februára 2020, ferro, Nezaradené

Klasik zo Smer-SD by povedal „Neviem prečo zase všetci z „demokratickej“ opozície a médií pištia …?!“ Áno s týmto sa dá súhlasiť, prečo v tej „najdemokratickejšej“ opozícií tak nahlas a bezcharakterne pištite, keď najsilnejšia vládna strana spolu so SNS iniciujú a zvolávajú schôdzu NR SR ?! Veď len nedávno na predposlednej schôdzi NR SR (56. schôdza 05.12.2019), keď poslanci vládnej koalície odmietli rokovať o Vašich návrhoch zákonov, tak ste všetci prostredníctvom „vašich“ „objektívnych“ médií veľmi nahlas kričali, že je to nedemokratické, že vám zatvárajú ústa, boli porušené všetky vaše poslanecké práva a čerešničkou na tejto opozičnej „demokratickej“ torte bol procedurálny návrh momentálneho „lídra“ „demokratickej“ opozície – Igora Matoviča, ktorý navrhoval zaradenie bodu programu, aby si poslanci schválili, že až do prirodzeného zániku ich mandátu nebudú poberať plat poslancov NR SR a odôvodnil to tým, že podľa Ústavy SR Čl. 82, ods. (1) – „Národná rada Slovenskej republiky zasadá stále“ a teda ak už NR SR nebude zasadať, tak si poslanci nevykonávajú svoju prácu a teda by nemali mať nárok na plat, pretože už nepracujú, ale „rozlezú“ (citát Igora Matoviča) sa po regiónoch SR a za poslanecký plat budú vykonávať predvolebnú stranícku činnosť, na čo už raz peniaze od štátu dostali za získané hlasy od voličov v PV a za počet získaných mandátov v NR SR . Čo sa vážená „demokratická“ opozícia od vtedy zmenilo, že už nechcete rokovať, až do uplynutia vášho poslaneckého mandátu ? a prečo chcete vedome porušovať Ústavu SR, ktorá vám jasne hovorí, že NR SR zasadá stále, takže až do kreovania novej NR SR, tým, že budete rokovať v sále NR SR, ani v najmenšom neporušujete Ústavu SR, ale ju striktne dodržiavate ! A toto od vás občan – volič očakáva, lebo keď vás platí z peňazí nás všetkých, tak od vás očakáva, že budete aj pracovať. Podľa zákonníka práce pre radového tvrdo pracujúceho občana SR platí, že mu pracovný pomer končí až uplynutím, buď pracovnej zmluvy na dobu určitú alebo po uplynutí výpovednej lehoty (základne ustanovenia Zákonníka práce (311/2001 Z.z.) pre ukončenie pracovno-právneho pomeru) a teda je povinný svoju prácu riadne vykonávať až do daného dátumu v opačnom prípade porušil Zákonník práce a zamestnávateľ nie je povinný mu za tieto dni vyplatiť alikvotnú časť jeho priznanej mzdy podľa pracovnej dohody ! Je pravda, že vy nie ste zamestnancami NR SR, ale ste „zamestnancami“ nás občanov SR, je to jasné ?! Teda ak Predseda NR SR v rámci svojich kompetencií zvolá riadnu alebo mimoriadnu schôdzu NR SR, tak každý poslanec je povinný to akceptovať a na začiatku schôdze môže slobodne hlasovať či je za schválenie navrhovaného programu schôdze alebo je proti,  a ak sa nenájde v NR SR potrebná väčšina na jej otvorenie, tak sa jednoducho neuskutoční, ale to je všetko, čo poslanec NR SR môže urobiť vo vzťahu k zvolanej schôdzi NR SR ! Opäť je vám to jasné, dámy a páni z „demokratickej“ opozície ?!

Samozrejme, že v novodobej slovenskej parlamentnej „demokracií“ nebolo zvykom, tak to krátko pred PV zvolávať zasadnutie NR SR, ale zvyky sú zvyky a zákon je zákon, a ten stojí nad všetkými zvyklosťami !

Samozrejme, že zo strany SMER-SD a SNS je toto všetko hlavne kvôli tomu, aby environmentalistke Zuzane Čaputovej „prikázala“ NR SR konať vo vzťahu k Istanbulskému dohovoru, aby jej odobrali argument, že nebol dodržaný zákonný postup pri odmietnutí tohto dokumentu a teda Vláda SR predloží návrh na jednanie NR SR, aby okrem iných bodov prerokovala v riadnom rokovacom režime aj tento dokument a následne aby ho svojim riadnym hlasovaním v pléne NR SR odmietla a teda aby jasne povedala, že SR odmietla ratifikovať tento Istanbulský „pamflet“ a zaviaže Prezidentskú kanceláriu, aby bezodkladne o tomto rozhodnutí NR SR informovala EÚ, že SR sťahuje svoj podpis z tohto dokumentu v takej podobe v akej sa nateraz nachádza !

Ostatné návrhy zákonov, ktoré sa hlavne týkajú sociálnej oblasti NR SR sú síce zákonmi, ktoré na jednej strane ľuďom pomôžu, ale na druhej strane narušia celistvosť už schváleného Štátneho rozpočtu na rok 2020. Avšak ctená „demokratická“ opozícia, veď vy máte ešte v zálohe environmentalistku Zuzanu Čaputovú, a aj keď tieto zákony budú riadne prerokované a schválené, tak Zuzana Čaputová ich môže (je istota, že to aj vykoná!) s pripomienkami vrátiť späť na opätovné prerokovanie a tu už naozaj nie je šanca, aby to opäť prerokovala NR SR v terajšom zložení, ale počká si to až na nový parlament ! Zaujímavé bude, aké dôvody uvedie Zuzana Čaputová, keď sa jedna hlavne o pomoc tým najzraniteľnejším a tým, čo tu celý svoj život poctivo pracovali, aby sme my všetci dnes ešte mali z čoho žiť !

Na druhej strane, ak tieto zákony Zuzana Čaputová podpíše a nedajbože vy „demokratická“ opozícia zostavíte multi vládu SR, tak nevidím problém, prečo by ste nenašli tých približne 800 miliónov eur navyše, hlavne ak všetci svorne tvrdíte, že peňazí je dosť len sa nesmie kradnúť ! Čo vám bráni v tom, že hneď ako sa ujmete „vlády“, otvoriť Štátny rozpočet na rok 2020 a povyhadzovať z neho tie všetky „zlodejčiny“ a namiesto 800 miliónov eur tam možno vy nájdete aj 8 miliárd eur, lebo vy zoberiete občanom SR aj všetky ostatné sociálne vymoženosti, ktoré im bývala (terajšia) vláda SR, ako vy hovoríte „omrvinky“, dala. Nuž tak vy im dajte namiesto tých „omrviniek“ rovno celý bochník chleba a sebe si nechajte starý rožok, keď sa už tak pasujete za občanobijcov a samozrejme vôbec vám nejde o peniaze, pravda až v prvom rade !

A vôbec sa vám „demokratická“ opozícia čudujem, prečo ste vôbec proti zvolaniu NR SR takto krátko pred PV. Veď keby ste boli čo i len trochu múdri tak to využijete najmä vo svoj prospech. Hneď na začiatku tejto schôdze podajte procedurálny návrh, aby NR SR schválila, že RTVS, ako to štátna televízia, je povinná z tejto poslednej schôdze NR SR zabezpečiť na svojom druhom alebo teraz aj treťom vysielacom okruhu (na tom by to naozaj šlo) priame vysielanie, aby občan – volič SR v priamom prenose videl tých sebou zvolených zástupcov v NR SR a nech každý váš poslanec a poslankyňa využije v rozprave tých svojich desať minút, následne sa vzdajte vystupovania v RTVS predvolebných diskusiách a demokratický tento čas prenechajte tým stranám, ktoré nemajú zastúpenie v NR SR (teda nie PS/SPOLU, Za ľudí ani KDH – lebo títo aj napriek tomu, že neprešli „výberovým“ konaním v PV 2016 už „hrdo“ a „charakterne“ svojich zástupcov v terajšej NR SR už majú). Veď ak by sa vám toto podarilo dosiahnuť, tak si urobíte takú predvolebnú reklamu a ZADARMO !!!, že nebudete odkázaní chodiť narúšať mítingy svojou infantilnosťou iných naozaj demokratických strán ! A takto ušetrené peniaze by ste mohli zapracovať späť do štátneho rozpočtu, čím by ste aspoň z časti vykryli tú „dieru“ ktorú vám tam chce zanechať „stará“ vláda !

Záver – odkaz „charakternému“ Béla Bugárovi :

 

Ja viem pán Béla Bugár, že sa opäť chcete zahrať na „charakterného“ (po vašom „harakterného“) politika, lebo tvrdíte že dohody by sa porušovať nemali a dané slovo by platiť malo ! Áno, ale sú v živote situácie, kedy, ak je to na prospech absolútnej väčšiny občanov SR a na prospech SR ako takej, tak je potrebné svoj postoj prehodnotiť ! Veď vy ste takto svoj postoj k SMER-SD prehodnotili a to naozaj „harakterne“ ihneď po PV 2016 !, tak prečo sa teraz takto priečite ?! Alebo si takto vytvárate cestičku do novej vlády po PV 2020 po boku iných „haraktérnych“ politikov – neoliberálov ?! Nechávam odpoveď na Béla Bugára !

Béla Bugár sa „harakterne“ vyjadril, že ich donedávna koaličná strana sa tejto schôdze nezúčastní a preto nahlas hovorím, že Béla Bugár a všetci poslanci za Most-HÍD v NR SR týmto jasne porušujú Zákon Národnej rady SR o rokovacom poriadku NR SR č. 350/1996 Z.z., ktorý v § 63 ods. (1) jasne hovorí, že „Poslanec je povinný zúčastňovať sa na schôdzach národnej rady a jej výborov, do ktorých bol zvolený. Je povinný zúčastňovať sa aj na činnostiach, ktoré patria do ich pôsobnosti, ktoré mu národná rada alebo výbor určil alebo ktorými ho poveril „ a v ods. (2) „Na každý rokovací deň schôdze národnej rady alebo jej výboru sa vyhotoví prezenčná listina, do ktorej sú povinní  zapísať sa všetci prítomní poslanci „. Ďalej tento zákon o NR SR upravuje aj povinnosť poslanca NR SR riadne sa ospravedlniť z neúčasti na rokovaní NR SR a to v písomnej forme a je na Predsedovi NR SR či toto ospravedlnenie príjme alebo nie !

Ale toto nie je dôležité akú formu neúčasti si pán Béla Bugár zvolíte, ale jedno je isté, ak sa vy a vaši poslanci tejto schôdze NR SR nezúčastníte a nevyjadrite sa k prerokovaným návrhom zákonov a k Istanbulskému dohovoru, tak nie Predseda NR SR rozhodne o vašom „treste“ ale budú to občania SR, oprávnení voliči SR už onedlho 29.02.2020 vo svojej slobodnej voľbe ! Lebo načo je občanovi poslanec, ktorý odmieta pracovať a hlavne, ak je to na prospech SR a všetkých občanov toho štátu !!!

A nakoniec pán Béla Bugár aj pre vás ešte raz opakujem podľa Ústavy SR Čl. 82, ods. (1) – „Národná rada Slovenskej republiky zasadá stále“ !!!