17. November 1989 – nehorázny manipulatívny prieskum verejnej mienky za peniaze nás všetkých !

7. novembra 2019, ferro, Nezaradené

Sociologický ústav SAV v spolupráci s mimovládnou organizáciou Inštitút pre verejné otázky (IVO) a agentúrou FOCUS !, „vykonali“ prieskum názorov slovenskej (česká ma v tejto súvislosti nezaujíma, to nech si riešia v ČR) verejnosti na november 1989 ( http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3110_attach_Final%20TS%20Bratislava.pdf ). Nech sa páči, pozrite si na uvedenom linku v zátvorke, koľkože si dali „práce“, aby „splodili“ niečo také nehorázne ! Na začiatok sa chcem opýtať SAV, ktorá je čisto štátnou inštitúciou, čisto platená z našich daní prostredníctvom štátneho rozpočtu SR, koľko toto „veľdielo“ stálo našich daňových poplatníkov ? Koľko z našich peňazí bolo vyplatené IVO ? – Grigorij Mesežnikov, prezident inštitútu a čestným prezidentom je Martin Bútora, hovorí to za všetko, za ich „nestrannosť“, donormi IVO (teda ich prispievatelia „nezištnými finančnými“ darmi) okrem vlády SR, sú aj napr. ESET alebo  Open Society Institute (USA-New York), Freedom house (USA) a pod. viď http://www.ivo.sk/143/sk/kto-sme/donori .

Koľko z našich peňazí daňových poplatníkov SR bolo vyplatených za pomoc pri „vypracovaní“ tohto „veľdiela“ agentúre FOCUS ? – jeden z konateľov Martin Slosiarik.

Na Slovensku sa prieskum uskutočnil (FOCUS) v dňoch 11.9.-17.9.2019 na vzorke „až“ 1027 respondentov, nad 18 rokov a to formou osobného dopytovania !, to čo si máme pod tým predstaviť, naháňali ľudí po uliciach a lazoch ?!

Ale odrazme sa od konečného, sumarizačného hodnotenia, na strane 5, toho „veľdiela“, citujem : „V prospech zmeny v roku 1989 sa v štatisticky významne vyššej miere prikláňajú ľudia s vyšším vzdelaním; ľudia mladšieho a stredného veku (do 44 rokov). Silným faktorom je ekonomické postavenie: ľudia, ktorí majú prácu, ako aj študenti sú častejšie prívržencami zmeny spoločenského systému v roku 1989 ako dôchodcovia a nezamestnaní.“

Niečo grandiózne !, a „naše“ mienkotvorné „demokratické média nás o tomto sociologickom prieskume informovali takto „zmeny po roku 1989 kladne hodnotia ľudia vzdelaní, hlavne s vysokoškolským vzdelaním a mladšia generácia a záporne to hodnotia ľudia bez vzdelania a staršia generácia“ ! Niečo neskutočné, ako nám balamutia mozgy.

Takže mladá generácia, teda do 44 rokov, ktorá sa systému v našom štáte pred rokom 1989 len slabulinko lízla, tak tá konštatuje, že pomery sa u nás výrazne zlepšili a generácia dnešných päťdesiatnikov a staršia, ktorá v období pred rokom 1989 tu žila, tvrdo pracovala a vytvárala hodnoty na ktorých dnešná mládež stále ešte participuje, tak tá je nevzdelaná, hlúpa a hlavne nostalgická a neuvedomuje si alebo si za svet nechce pripustiť, že pred rokom 1989 sa tu nič nebudovalo, v obchodoch neboli potraviny, nemali sme dostatok vlastných poľnohospodárskych surovín, že tu nebola zdravotná starostlivosť na vysokej úrovni a naozaj každému prístupná, ešte aj opilci ponevierajúci sa v noci po ulici mali „svoju“ záchranku tzv. záchytky, že po uliciach sa ponevierali zločinecké gangy, že verejná bezpečnosť (VB dnes polícia), bola zalezená na svojich staniciach a na uliciach bol bordel, sami bezdomovci, žobráci, pouliční gauneri, okrádači, v noci sa každý bál vyjsť na ulicu, deti sa nemohli vonku hrať bez dozoru svojich rodičov alebo starších súrodencov, škôlky tie neboli pre každého, ale len pre tých čo na to mali peniaze, školy sa nestávali, deti sa nemali kde učiť, školstvo ako také bolo nefunkčné a z odborných učilíšť sa nám hrnuli sami nevzdelanci a  mládež na trhu práce neuplatniteľná, že deti nemali kde športovať lebo sa nestávali športoviská, že občania večer zaspávali zo strachom a z obavami, či ich ráno keď prídu do práce z nej nevyhodia na ulicu, že nebudú mať kde bývať lebo sa nestávali podnikové a družstevné byty, že sa nedalo ísť na podnikovú rekreáciu, ktorá bola dostupná pre každého na podnikových chatách a ubytovniach či hoteloch, že v roku 1972 sa nekonal zimný svetový pohár Vo Vysokých Tatrách, aj v skokoch na lyžiach, lebo sa tam nevybudoval lyžiarsky areál na Štrbskom plese, aj so skokanskými mostíkmi, že sa nevybudovala infraštruktúra, že tu nejazdili vlaky lebo sa nevybudovala železničná sieť, že sa nevybudovala Oravská priehrada, Liptovská Mara a iné vodné diela, že sa nezačalo stavať vodné dielo Gabčíkovo a to preto, lebo boli zdĺhavé výberové konania, pôda bola nevysporiadaná a každý na nej chcel čo najviac zarobiť, ak mal čo i len 10 m2 pôdy, cez ktorú resp. na ktorej sa malo nejaké dielo pre verejné prospešné účely vybudovať, že na každom rohu stál eštebák, bez príčiny brali ľudí z ulice a dávali ich do ťažkej väzby, že nebolo možné chodiť do kostolov lebo pri kostoloch boli kandelábre na ktorých pre výstrahu všetkých, viseli kňazi atď. atď. … Tak toto sú tie nezmysli čo dnešnej mládeži do 44 rokov táto špinavá propaganda tlačí do hlavy, ako sa tu žilo pred rokom 1989. Ja by som Vám vážená mládež do 44 rokov naozaj doprial aspoň mesiac zažiť tie časy spred roka 1989, a to ani náhodou netvrdím, že všetko bolo bez problémov, a následne by som Vám položil otázku či „zmeny“, ktoré tu nastali po roku 1989 hodnotíte jednoznačne za kladné alebo by Vaše odpovede boli oveľa opatrnejšie. Ja rozumiem Vášmu pohľadu na roky z pred 1989, lebo o tomto období dostávate len jednostranné informácie a to len a len záporné !

Vážená naša mládež do 44 rokov, viete si predstaviť, že by ste sa teraz všetci prezliekli do montérok, zobrali do ruky krompáče a lopaty a išli by ste pomôcť stavať naše nedobudované diaľnice, aby sme sa tu všetci mali lepšie a hlavne aby Vaše deti, keď dorastú neutekali zo Slovenska na západ robiť zo seba Gastarbeitrov ?! a to všetko len za ubytovanie a stravu ?! Lebo v Nemecku a Rakúsku budeme navždy pre nich len Einwanderer (prisťahovalci), minderwertige Menschen (menejcenní ľudia) a hlavne Billige Hilfskräfte (lacná pomocná pracovná sila) ! a Áno presne takto Vaši rodičia, starí rodičia pre niektorých z Vás už aj prarodičia, sa takto k budovaniu svojej vlasti postavili, v prvopočiatkoch budovania republiky, kedy bolo treba republiku postaviť na nohy, boli to tzv. Stavby mládeže – železničná trať Hronská dúbrava-Banská Štiavnica, Dedina Mládeže-obec v okrese Komárno, Trať družby-Slovenské nové Mesto-Kráľovský Chlmec, Kuzmice-Michaľany, v celkovej dĺžke 36 Km !, Priehrada mládeže pri obci Nosice pri Púchove dokončená 1957, mládežnícka baňa v Mlynkách, rekonštrukcia strojárskeho závodu Podbrezová, patronát v bani Nováky, Železiarne Košice, širokorozchodná železnica na východe republiky, základná škola v Nemeckej, kravín v Dvoroch nad Žitavou a množstvo ďalších pre štát potrebných stavieb ! Vy dnešná mládež by ste už nešli ani na zemiakovú brigádu, lebo ste slobodný a sami sa môžete rozhodnúť či národnému hospodárstvu pomôžete alebo nie, jednoducho dnes viac, ako kedy predtým platí to staré známe „ani kura zadarmo nehrabe!“. Nemáte vzťah k svojej vlasti, k budovaniu svojej republiky, pretože všetko čo Vaši predkovia tu pre Vás postavili a vybudovali, Vám Váš „dobrý Gazda“ Mikuláš Dzurinda aj zo svojou suitou za judášsky groš daroval super Vami obdivovaným západným veľkokapitalistom a tak, ste sa stali vo vlastnom štáte ekonomickými otrokmi nenásytných „demokratov“ západného zvrhlého neoliberálneho sveta !

Bodka na záver :

RTVS – rozhlas to včera absolútne „zabil“ svojou poludňajšou reláciou Rádiožurnál, kde toto „veľdielo“ SAV a spol. dopodrobna preberali, aby propagandisticky poukázali na pre nich „zverský“ systém s pred roka 1989 a bez štipky hanby nám pustili záznam z ankety, ktorú robili medzi študentmi UK Bratislava, a to naozaj bolo nesmierne smutné, aké názory má naša mládež o živote svojich rodičov, starých rodičov a aj prarodičov pred rokom 1989. Akýsi mladík odpovedal, že on keď niekam príde, tak potrebuje byť slobodný a že ak si má predstaviť žeby mal žiť v komunizme (podotýkam tu bol socializmus a to je obrovský rozdiel !) tak dostáva až triašku, a akási milá mladá študentka zaperlila tým, že ona síce v roku 1989 ešte nežila, ale vie, že v roku 1989, keď sa niekto kriticky vyjadril na vládu, tak ho okamžite dali do vezenia a následne ho odviezli na nútené práce do zahraničia !!! No je toto možné, že naša mládež je takto „zmagorená ?!“ A preto nás všetkých čo sme zažili naozajstný socializmus z pred roka 1989 a čo sme v ňom aj poctivo pracovali a budovali túto našu milovanú republiku, až pokiaľ nevymrieme, musíme „bojovať“ proti takejto špinavej propagande neoliberalizmu a kapitalizmu, aby naše budúce generácie nenadobudli presvedčenie, že za socializmu tu vládla prvotnopospolná spoločnosť, kde nikto nič nerobil, nič sa nevybudovalo a ľudia umierali na uliciach, a kto neumrel a hundral proti socialistickej vláde, tak ten bol vzatý do väzby a následne odvezení na nútené práce do tramtárie !!! Jednoducho Hnus !, čo sa našej dnešnej mládeží tlačí do hláv ! Nože dnešná mládež skúste svojimi rukami niečo pre seba a Vaše deti vybudovať, následne príde niekto a Vám povie, že to je síce pekné čo ste vybudovali, ale nie ste dobrými gazdami a tak nám to dajte, mi budeme veľmi dobrými gazdami, Vy budete na nás v tomto Vami vybudovanom diele pracovať a My Vám za to dáme nejakú tu almužnu a ešte aby sme Vás potešili, tak aj Vaše deti budú na nás pracovať vo Vami ťažko vybudovanom diele. A potom sa zúčastnite sociologického prieskumu ústavu, ktorý je platený z Vašich daní a na otázky či sa Vám teraz žije lepšie, keď nerobíte na svojom čo ste pre seba a Vaše deti vybudovali, ale pracujete na svojom diele pre bohatého cudzinca, ktorý všetok zisk berie pre seba, nebojte sa a odpovedzte, že ÁNO !, a že toto je ten správny smer, nie je Vám z toho na zvracanie !?, lebo presne takto ste sa vo svojich odpovediach vyjadrili k poctivej a úmornej práci Vašich predkov, ktorí tu žili, a našťastie je nás ešte veľa, čo tu žijeme ešte aj dnes ! Zamyslite sa nad sebou a zastaňte sa svojich predkov, ak Vám niekto bude aj naďalej tlačiť do Vašich mladých hlávok takúto nebotyčnú, klamstvami popretkávanú propagandu !!!