Ústavný súd SR – p. Čaputová, p. Harabin a pomýlený p. Klus

29. októbra 2019, ferro, Nezaradené

Ústavný súd SR (ÚSSR) na svojej web stránke zverejnil zloženie senátov a svoj rozvrh práce po doplnení sudcov ÚSSR na komplet (https://www.ustavnysud.sk/rozvrh-prace-ustavneho-sudu-slovenskej-republiky) . Zároveň nám Tlačovou správou (24.10.2019) oznamuje, že dňa 23.10.2019 na svojom neverejnom pojednávaní rozhodol o námietkach zaujatosti JUDr. Štefana Harabina vo veciach vedených pod sp. zn. PL.ÚS 16/2019 a PL. ÚS 17/2019 ( https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/83735700/TS_59_2019/83aab435-4c23-452e-b99b-c84e905fc5ec), z uvedenej tlačovej správy ÚSSR sa len sucho dozvedáme, že „rozhodol“, ale nevieme ako, a pre prípadné vysvetlenie je potrebné kontaktovať hovorkyňu ÚSSR PhDr. Martinu Ferencovú, PhD. (+421918827344 alebo e-mailom : martina.ferencova@ustavnysud.sk) (ktoré „naše“ „demokratické“ média ju už kontaktovali ?!)

Z uvedenej tlačovej správy ÚSSR sa môžeme domnievať, že sa jedna o ústavne sťažnosti JUDr. Harabina (https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/88408811/4650cb30-e42c-4736-8ffe-c24892c076ff, https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/89281087/aed424a9-9d3f-4350-9e77-f30787372c95 ), ktoré doručil na ÚSSR po prvom a následne aj po druhom kole prezidentských volieb 2019 a ÚSSR ich vedie pod sp. zn. Rvp 559/2019 a 652/2019.

Dnes, keď každý politik (hlavne z dnešnej vládnej koalície, lebo to sa týka „len ich“!), sudca, prokurátor, vyšetrovateľ má z Threemy riadnu trému, a hlavne všetci majú obavu čo vo „verejnom záujme“ protizákonne zverejní Denník N a „čistá“ „novinárka“ tohto „nezávislého“ denníka, Monika Tódová, sa akosi „pozabudlo“, že na čele štátu je pani, ktorá nevie či vôbec je tým čím je ! p. Čaputová sa nádeja, že sa v justícií začal „obrodný proces“ (asi si ho predstavuje ako obrodný proces v spoločnosti v bývalej Československej ľudovodemokratickej republike v 50. rokoch minulého storočia – JUDr. Horáková, len vtedy ešte žiaľ neexistovali mobilné telefóny a nebolo možné mať trému z Threemy). Ja sa nádejam, že p. Čaputová, po tom, ako plne „sfunkčnila“ ÚSSR, ho verejne vyzve, aby ako o prvej veci začal konať vo vzťahu k sťažnostiam „neúspešného“ kandidáta JUDr. Harabina v PV 2019 a takto sama zamedzila špekuláciám vo verejnosti o jej ústavnom a právoplatnom zvolení za prezidentku SR, a zároveň nech vyjadrí svoje hodnotové presvedčenie, že bude rešpektovať akékoľvek rozhodnutie ÚSSR v tejto veci a nech ÚSSR, až do svojho právoplatného rozhodnutia vydá predbežné opatrenie, že jej pozastavuje výkon prezidentských právomoci a týmito právomocami poveruje vládu SR ! Toto p. Čaputová je tá pravá očista dodržiavania ústavnosti a práva v SR ! A opäť Vám p. Čaputová dávam do pozornosti Ústavu SR čl. 129 (2) –  „Ústavný súd rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy a volieb do Európskeho parlamentu.“

Na základe tohto jasného ustanovenia z Ústavy SR, je jednoznačne potrebné úplne v prvom rade to, aby ÚSSR rozhodoval o týchto dvoch ústavných sťažnostiach a rozhodol, či už tak alebo tak, ale toto jeho rozhodnutie je nanajvýš dôležité z toho dôvodu, že my dnes nevieme či Vy p. Čaputová ste prezidentkou SR alebo nie. Nie je možné tento rozhodovací proces „naťahovať“ a to hlavne z toho dôvodu, že po PV 2020 – 29.02.2020, to budete práve Vy, čo budete rozhodovať o tom, koho poveríte zostavením vlády a na toto Vaše prezidentské právo, by ste už mala mať právoplatné rozhodnutie ÚSSR o tom, či ste oprávnená konať, ako prezidentka SR alebo nie !!!

Preto všetky média upriamte v týchto dňoch svoju pozornosť hlavne týmto smerom a k ÚSSR a „tlačte“ svojou činnosťou na ÚSSR, aby v tejto veci začal konať IHNEĎ !

Threemu nechajte Threemou o ňu sa už postarajú súdy SR.

No a malý „veľký“, nový podpredseda NR SR p. Klus, sa včera na tlačovej besede (spolu s Ondrejom Dostálom) absolútne pomiatol, keď vo vzťahu k schválenému zákonu o zverejňovaní prieskumov verejnej mienky o preferenciách politických strán a hnutí a stým spojeným moratóriom na 50 dní pred samotným konaním volieb, vyjadril, že budú požadovať od p. Čaputovej, aby tento zákon nepodpísala a vrátila ho na opätovné prerokovanie do NR SR a v prípade, že by poslanci NR SR toto jej veto opätovným hlasovaním prelomili, tak „oni“ „demokratická“ opozícia tento zákon napadnú na ÚSSR a čuduj sa svete budú tlačiť na ÚSSR, aby túto ich ústavnú sťažnosť „vybavil“ prednostne, lebo toto je niečo čo najviac porušuje ústavnosť v SR a najviac ohrozuje demokraciu a slobodný priebeh nastavujúcich PV 2020 a zároveň budú požadovať, aby ÚSSR vydal predbežné opatrenie o pozastavení účinnosti tohto zákona, až kým právoplatne nerozhodne o „Ich“ ústavnej sťažnosti ! Niečo nehorázne !!!. Teda ich nevyrušuje to, či na čele SR je osoba, ktorá bola zvolená v súlade s Ústavou SR, ale pre nich je najdôležitejšie to, aby mútili hlavy verejnosti dobre zaplatenými prieskumami verejnej mienky, až do poslednej chvíle, aby takýmito kúpenými prieskumami manipulovali s verejnou mienkou, tak ako s voličmi bolo manipulované pred PV 2019, keď agentúra AKO v predvečer volebného moratória zverejnila prieskum kde p. Čaputová má až 52,9 % ! podporu ( FOCUS 27.1.2019 – Čaputová 9,0 % a AKO mesiac a päť dní už 52,9 % !!!) a na tento prieskum sa už nedalo reagovať, a teda došlo k zjavnej manipulácií s verejnou mienkou ! Takže p. Klus budíček, a skúste sa verejne vyjadriť či zázračný nárast preferencií p. Čaputovej, za niečo málo vyše mesiaca o 43,9 % nie je podľa Vás manipulácia s verejnou mienkou ???!!!

Ak ste taký demokrat, ako o sebe prehlasujete, tak urobte okamžite tlačovú besedu a vyzvite ÚSSR, aby tiež pozastavil výkon prezidentky SR p. Čaputovej, až do právoplatného rozhodnutia o ústavných sťažnostiach JUDr. Harabina o ústavnosti a právoplatnosti obidvoch kôl, prezidentských volieb 2019, pretože podľa Ústavy SR, p. Čaputová nie je právoplatnou hlavou SR !!!

Toto pán Klus riešte a potom si buďte istý, že Vaše preferencie porastú závratným tempom a nebude Vám prekážať akákoľvek dĺžka volebného moratória na prieskum verejnej mienky, a zároveň sa zamyslite nad myšlienkou, či by Štatistický úrad SR, platený z našich daní a nie z „čistých“ peňazí politických strán, nemal zaviesť na svojej web stránke online hlasovanie, za jasne prísnych, stanovených podmienok, aj o preferenciách politických strán a hnutí, a to na mesačnej báze! A prieskumným agentúram zákonom zakázať verejne uverejňovať politické prieskumy verejnej mienky, ak z toho žijú, tak nech nežijú na úkor manipulácie s verejnou mienkou na základe toho, ktorá politická strana alebo hnutie si za daný prieskum dovolí zaplatiť viac alebo menej z „čistých“ straníckych peňazí !!!